دانلود رایگان پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای:

سنجش ۱۴ ذهنیت طرح واره ای (ذهنیت کودک آسیب پذیر، ذهنیت کودک عصبانی، ذهنیت کودک غضبناک، ذهنیت کودک تکانشی، ذهنیت کودک بی انضباط، ذهنیت کودک شاد، ذهنیت تسلیم شده مطیع، ذهنیت محافظ بی تفاوت، ذهنیت خودآرام بخش بی تفاوت، ذهنیت خود بزرگ منش، ذهنیت زورگو و تهاجمی، ذهنیت والد تنبیه گر، ذهنیت والد پرتوقع، ذهنیت بزرگسال سالم)

سوالات:
۱ دیگران باید به من احترام بگذارند و در عین حال حق ندارند به من امر و نهی کنند.
۲ احساس می کنم دیگران مرا قبول دارند و می پذیرند.
۳ خودم را لایق لذت نمی دانم.
۴ احساس می کنم که اساسا آدم بی کفایت، نالایق و بی ارزشی هستم.
۵ برای تنبیه خودم، تکانه های آسیب زایی دارم. (مثل جراحت وارد کردن به خودم)
۶ احساس سرگشتگی می کنم.
۷ برای من سخت است که شخصیت واقعی ام را نشان بدهم.
۸ سخت تلاش می کنم برای جلوگیری از تعارض، جر و بحث یا طرد شدن، مردم دار باشم.
۹ نمی توانم خودم را ببخشم.
۱۰ ذست به کارهایی می زنم تا محور توجه دیگران قرار بگیرم.
۱۱ وقتی دیگران به خواسته های من بی توجهی می کنند، عصبی می شوم.
۱۲ در کنترل تکانه هایم مشکل دارم.
۱۳ اگر به هدفم نرسم، به راحتی ناکام می شوم و دست از کار می کشم.
۱۴ خشم و غیظ شدیدی دارم.
۱۵ تکانشی رفتار می کنم یا سریع هیجان هایم را بروز می دهم به نحوی که موجب آزردگی خاطر دیگران یا آشفتگی خاطر خودم می شوم.
۱۶ اگر اتفاقات بدی رخ می دهد، به دلیل عیب و ایرادهای من است.
۱۷ احساس آرامش و راحتی می کنم.
۱۸ خودم را طبق میل دیگران تغییر می دهم تا مرا دوست داشته باشند یا تاییدم کنند.
۱۹ احساس می کنم به دیگران تعلق خاطر دارم.
۲۰ وقتی مشکلی برایم پیش بیاید، سخت تلاش می کنم تا خودم آن را حل و فصل کنم.
۲۱ برای انجام کارهای روزمره یا خسته کننده، نظم و پشتکار ندارم.
۲۲ اگر با دیگران نجنگم، از من سوء استفاده می کنند یا مرا نادیده می گیرند.
۲۳ مجبورم از اطرافیانم مراقبت کنم.
۲۴ اگر به دیگران اجازه بدهید که به شما زور بگویند یا شما را مسخره کنند، بازنده نهایی شما هستید.
۲۵ وقتی از دست دیگران عصبانی هستم، به آنها حمله می کنم.
۲۶ اگر عصبانی بشوم، اغلب نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و قشقرق راه می اندازم.
۲۷ مهمترین مسئله زندگی من این است که نفر اول باشم (مثل مشهورترین، موفق ترین، سالمترین و قدرتمندترین).
۲۸ نسبت به خیلی چیزها بی تفاوتم.
۲۹ می توانم مشکلاتم را عاقلانه حل کنم، بدون اینکه اجازه دهم هیجان هایم مرا از پای در آورند.
۳۰ چاره اندیشی برای موقعیت ها، کاری عبث و مسخره است.
۳۱ به هیچ وجه نمی توانم توقعاتم را کم کنم.
۳۲ حمله، بهترین دفاع است.
41 سخت کار می کنم یا به ورزش می پردازم تا به مشکلات آشفته ساز، فکر نکنم.
42 از دست کسانی تلاش می کنند آزادی یا استقلال مرا بگیرند، عصبانی می شوم.
43 احساس می کنم اصلا وجود ندارم.
44 من بدون توجه به احساس ها و نیازهای دیگران، هر کاری دلم بخواهد انجام می دهم.
45 اصلا نمی توانم به خودم استراحت و آرامش بدهم یا تفریح کنم، مگر اینکه همه کارها را مطابق معیارهایم انجام دهم.
46 وقتی عصبانی هستم هر چیزی که دم دستم باشد، پرت می کنم.
47 از دست دیگران خونم به جوش آمده است.
48 احساس می کنم که به دیگران تعلق خاطر دارم.
49 خشم زیادی در درون من نهفته است، به گونه ای که باید این خشم را رها کنم.
50 احساس تنهایی می کنم.
51 تلاش می کنم در هر کاری بهترین باشم.
52 دوست دارم برای فرار از احساس هایم دست به فعالیت های آرامش بخش یا هیجان انگیز بزنم (مثل کار کردن، خوردن، خرید کردن یا تماشای تلویزیون).
53 تساوی اصلا وجود ندارد، بنابراین بهتر است که از دیگران برتر باشید.
54 وقتی عصبانی هستم، اغلب کنترلم را از دست می دهم و دیگران را تهدید می کنم.
55 به جای اینکه خودم نیازهایم را بیان کنم به دیگران اجازه می دهم راه خودشان را بروند.
56 اگر کسی با من موافق نباشد، پس بر علیه من است.
57 برای اینکه کمتر تحت تاثیر افکار و احساسات آشفته ساز قرار بگیرم، باید همیشه دست به دامن کار شوم.
58 اگر از دست دیگران عصبانی شوم، آدم بدی هستم.
59 نمی خواهم با مردم ارتباط برقرار کنم.
60 این قدر عصبانی ام که ممکن است به کسی آسیب بزنم یا او را بکشم.
61 احساس می کنم که لیاقت دارم که زندگی باثبات و ایمنی داشته باشم.
62 می دانم که چه موقع هیجان هایم را نشان بدهم و چه موقع دست به این کار نزنم.
63 اگر کسی من را تنها بگذارد یا به حال خود رهایم کند، عصبانی می شوم.
64 احساس می کنم با مردم رابطه ندارم.
65 خودم را وادار به انجام کارهای ناخوشایند نمی کنم، حتی اگر بدانم انجام چنین کارهایی به نفع من است.
66 قانون شکنی می کنم و بعدش پشیمان می شوم.
67 احساس شرمساری می کنم.
68 به بیشتر مردم اعتماد دارم.
69 اول عمل می کنم، تازه بعدش به کارم فکر می کنم.
70 خیلی زود بی حوصله می شوم و علاقه ام را از دست می دهم.
71 حتی در جمع نیز احساس تنهایی می کنم.
72 نمی توانم به خودم اجازه بدهم که مثل بقیه مردم، دست به فعالیت هایی لذت بخش بزنم چون آدم خوبی نیستم.
73 خواسته هایم را بیان می کنم، بدون اینکه آرامش خودم را از دست بدهم.
74 احساس می کنم در مقایسه با بیشتر مردم، آدم بهتر و خاصی هستم.
75 نمی خواهم از چیزی مراقبت کنم، این موضوع هیچ اهمیتی برای من ندارد.
76 وقتی که دیگران به من می گویند که چه احساسی باید داشته باشم یا باید چه رفتاری در پیش بگیرم، عصبانی می شوم.
77 اگر بر دیگران تسلط پیدا نکنید، آنها بر شما مسلط می شوند.
78 من بدون توجه به پیامدها، احساس هایم را بازگو می کنم یا دست به اعمال تکانشی می زنم.
79 دوست دارم دیگران را به دلیل نوع برخوردشان با من، مواخذه کنم.
80 قادرم از خودم مراقبت کنم.
81 به دیگران خیلی ایراد می گیرم.
82 برای رسیدن به اهداف و خواسته هایم، تحت فشار دائمی هستم.
83 تلاش می کنم که مرتکب اشتباه نشوم، چون در غیر اینصورت خودم را تحقیر می کنم.
84 مستحق تنبیه شدن هستم.
85 می توانم تغییر کنم، یاد بگیرم و پیشرفت کنم.
86 می خواهم به افکار و احساسات آشفته ساز، توجه نکنم.
87 از دست خودم عصبانی هستم.
88 هیچ احساسی ندارم.
89 مجبورم در هر کاری که انجام می دهم، بهترین باشم.
90 برای دستیابی به معیارهایم، لذت، سلامتی و خوشحالی را فدا کرده ام.
91 از دیگران توقع زیادی دارم.
92 اگر عصبانی بشوم، کنترلم را از دست می دهم به گونه ای که به دیگران صدمه می زنم.
93 آسیب پذیرم.
94 آدم بدی هستم.
95 احساس امنیت می کنم.
96 احساس می کنم که دیگران مرا درک می کنند، به حرف دلم گوش می دهند و تاییدم می کنند.
97 کنترل تکانه هایم غیرممکن است.
98 وقتی عصبانی هستم، وسایل دم دستم را می شکنم.
99 اگر بر دیگران سلطه پیدا کنید، اتفاقی برای شما نمی افتد.
100 به شیوه ای منفعلانه رفتار می کنم، حتی زمانی که مایل به انجام این سبک و سیاق نیستم.
101 خشم من غیر قابل کنترل است.

روش نمره گذاری و تفسیر:

این پرسشنامه دارای 124 سوال بوده و هدف آن سنجش 14 ذهنیت طرح واره ای است (ذهنیت کودک آسیب پذیر، ذهنیت کودک عصبانی، ذهنیت کودک غضبناک، ذهنیت کودک تکانشی، ذهنیت کودک بی انضباط، ذهنیت کودک شاد، ذهنیت تسلیم شده مطیع، ذهنیت محافظ بی تفاوت، ذهنیت خودآرام بخش بی تفاوت، ذهنیت خود بزرگ منش، ذهنیت زورگو و تهاجمی، ذهنیت والد تنبیه گر، ذهنیت والد پرتوقع، ذهنیت بزرگسال سالم).

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

102 به دیگران زور می گویم و آنها را به باد تمسخر می گیرم.
103 احساس می کنم دوست دارم افراد را به خاطر کاری که در قبال من انجام داده اند، آزرده خاطر سازم یا به باد انتقاد بگیرم.
104 چون می دانم چه چیزی “درست” یا “غلط” است، بنابراین سخت در تلاشم تا کار درست را انجام دهم و گرنه از خودم عیب جویی می کنم.
105 اغلب احساس می کنم در دنیا تنها هستم.
106 احساس ضعف و درماندگی می کنم.
107 آدم تنبلی هستم.
108 می توانم تمام کارهایی را که افراد مهم زندگی ام انجام می دهند تحمل کنم.
109 احساس می کنم از من سوء استفاده شده یا با من ناعادلانه رفتار کرده اند.
110 اگر به انجام کاری تمایل پیدا کنم، حتما آن را انجام می دهم.
111 احساس می کنم از قلم افتاده ام یا نادیده گرفته شده ام.
112 دیگران را تحقیر می کنم.
113 احساس خوشبختی می کنم.
114 احساس می کنم من نباید مطیع همان قواعدی باشم که دیگران مجبور به رعایت آنها هستند.
115 زندگی من در حال حاضر پیرامون این مسئله می چرخد که چه کارهایی را انجام دادم و چه کارهایی را باید خوب انجام دهم.
116 خودم را تنبیه می کنم تا مسئولیت پذیرتر از بیشتر مردم باشم.
117 وقتی احساس کنم غیرمنصفانه به من ایراد گرفته شده، از من سوء استفاده شده یا با من بدرفتاری می کنند، می توانم حقم را بگیرم.
118 وقتی اتفاق ناگواری برای من رخ بدهد، لساقت همدردی دیگران را ندارم.
119 احساس می کنم که هیچکس مرا دوست ندارد.
120 احساس می کنم در واقع آدم خوبی هستم.
121 اگر لازم باشد برای دستیابی به ارزش هایم، کارهای تکراری و کسل کننده را انجام می دهم.
122 احساس شوخ طبعی و خودانگیختگی می کنم.
123 می توانم چنان عصبانی شوم که فردی را بکشم.
124 از هویت خودم و کاری که برای شادکامی خودم انجام می دهم، احساس خوبی دارم.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای + ۲ مقاله رایگان

  1. دنيا

    امیدوارم تمام مراحل زندگیتون موفق باشید..پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای رو دانلود کردم. و خیلی کمک کننده بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *