دانلود رایگان پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سلامت معنوی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام

_________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲):

پرسشنامه ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲) که ۱۰ سؤال آن سلامت مذهبی و ۱۰سؤال دیگر سلامت وجودی فرد را می سنجد.

 نمره سلامت معنوی جمع این دو زیر گروه است که دامنه آن بین۱۲۰ – ۲۰ می باشد. پاسخ این سؤالات به صورت لیکرت ۶ گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم دسته بندی شده است.

 

سوالات:
۱ در دعا و خلوت با خداوند احساس رضایت زیادی نمی کنم.
۲ نمی دانم که هستم، از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت.
۳ معتقدم که خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است
۴ احساس می کنم که زندگی یک تجربه مثبت و خوشایند است
۵ من معتقدم که خدا در زندگی من نقشی ندارد
۶ احساس می کنم که آینده نامعلومی دارم
۷ من با خدا ارتباط معنوی خاصی دارم.
۸ در زندگی به حد کمال رسیده و کاملا احساس رضایت می کنم.
۹ احساس می کنم که از جانب خد حمایت نشده و نیرو نمی گیرم.
۱۰ نسبت به مسیر زندگی که در پیش رو دارم احساس خوبی می کنم
۱۱ معتقدم که خدا به مشکلات من توجه می کند
۱۲ من از زندگی ام لذت کافی نمی برد
۱۳ ارتباط فردی رضایت بخشی با خداوند ندارم.
۱۴ در مورد آینده ام احساس خوبی دارم.
۱۵ رابطه من با خدا به من کمک می کند که احساس تنهایی نکنم
۱۶ من حس می کنم که زندگی پر از رنج و ناراحتی است
۱۷ زمانی که ارتباط نزدیکی با خدا دارم احساس کمال می کنم
۱۸ زندگی معنا و مفهوم زیادی ندارد
۱۹ ارتباط با خداوند در احساس سلامتی من نقش دارد
۲۰ معتقدم، هدف خاصی برای زنده بودنم وجود دارد.

در سؤالات ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ کاملا مخالفم نمره ۱ و سؤالات ۱، ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۸ کاملا مخالفم نمره ۶ گرفته است.

در پایان سلامت معنوی افراد به سه دسته پایین( ۶۰ – ۲۰ )، متوسط (۴۱-۹۹) و بالا (۱۰۰-۱۲۰) تقسیم بندی می شود. برای پرسشنامه سلامت معنوی۸۲/۰= R؛ عبارت های با شماره فرد سلامت مذهبی و عبارت های با شماره زوج سلامت وجودی را می سنجند.

در تلاش برای تدوین ابزاری معتبر و پایا در مورد سلامت معنوی، ابتدا مطالعاتی جهت مشخص کردن منظور مردم از کلمه معنویت انجام شد.

جهت مشخص شدن درک مردم از احساس خودشان در مورد سلامت معنوی، از جمعیت عمومی خواسته شد تا سلامت معنوی خود را با اصطلاحات خودشان توصیف کنند. مقالات مربوط به موضوع نیز مطالعه شان از این دو منبع، روشن شد که مردم در مورد احساس خود درباره سلامت معنوی دو گونه صحبت می کنند، برخی افراد، مشخصا از زبان مذهبی برای صحبت در مورد آن استفاده می کنند و دیگران در مورد احساس خود درباره سلامت معنوی به زبان غیر مذهبی صحبت می کنند.

 مشاهده گردید که بعضی اوقات این دو روش صحبت درباره موضوع، همپوشانی دارد، به همین خاطر، عمدا تلاش شد تا ابزاری برای سلامت معنوی تدوین شود که دو خرده مقیاس را شامل شود:

یک خرده مقیاس برای اندازه گیری سلامت مذهبی و یک خرده مقیاس برای اندازه گیری سلامت وجودی (فلسفه وجود انسان).

به هنگام ساخت مقیاس سلامت معنوی به این موضوع نیز توجه شد که ابزار مورد نظر می بایست به اندازه کافی عمومی باشد تا قابل استفاده برای مردم با عقاید مذهبی و معنوی متفاوت باشد (امیدواری، ۱۳۸۷).

مقیاس سلامت معنوی (SWB) توسط پالوتزيان و اليسون (۱۹۸۳) طراحی شده است.

 این مقیاس یک پرسشنامه حاوی ۲۰ عبارت است که پاسخ های آن بر طبق مقیاس لیکرت 6 قسمتی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) می باشد.

این مقیاس به دو گروه سلامت مذهبی و سلامت وجودی تقسیم می شود که هر کدام ۱۰ عبارت را شامل شده و نمره ۱۰ را به خود اختصاص می دهد.

عبارت های فرد سلامت مذهبی و عبارت های زوج سلامت وجودی را نشان می دهند. نمره کل سلامت معنوی جمع نمره های این دو زیر گروه می باشد که بین ۱۲۰-۲۰ خواهد بود.

 در عبارت های با فعل مثبت پاسخ های کاملا موافقم» نمره 6 و «کاملا مخالفم» نمره ۱ را می گیرند و بقیه عبارت ها که با فعل منفی هستند، پاسخ های «کاملا موافقم» نمره ۱ و «کاملا مخالفم» نمره 6 را می گیرند.

مجموع نمرات به دست آمده را می توان بدین صورت دسته بندی نمود: سلامت معنوی در حد پایین: 40-۲۰؛ سلامت معنوی در حد متوسط: ۹۹-41 و سلامت معنوی در حد بالا: ۱۲۰-۱۰۰.

روایی و پایایی

این پرسشنامه در ایران توسط عباسی در سال 1384 بر روی ۲۸۳ دانشجوی پرستاری دانشگاه های ایران، تهران و شهید بهشتی اجرا گردیده است. برای این پرسشنامه82/0 = R گزارش شده است.

 در مطالعـه سـیدفاطمی و همـکاران، روایی پرسشـنامه سلامت معنوی از طریق اعتبار محتوا مشخص گردید. پایایی آن در سـال 1385 توسط رضایی در تهران با ضریب آلفای کرونباخ 82 درصد مورد تأیید قرار گرفت.(فراهانی نیا، 1384)

تعریف مفهومی

سلامت معنوی عبارت است از برخورداری از حس پذیرش، احساسات مثبت، اخلاق، و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگران و خود که طی یک فرآیند پویا و هماهنگ شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی شخصی حاصل می آید (رحیمی، نوعی و نخعی، ۱۳۹۲، ص56).

تعریف عملیاتی

سلامت معنوی: در این فایل منظور از سلامت معنوی نمره ای بود که نوجوانان دختر در پرسشنامه پولوتزين و اليسون (۱۹۸۲) کسب خواهند کرد. در پرسشنامه سلامت معنوی مجموع نمرات به دست آمده را می توان بدین صورت دسته بندی نمود: سلامت معنوی در حد پایین: 40-۲۰؛ سلامت معنوی در حد متوسط: ۹۹- 41 و سلامت معنوی در حد بالا: ۱۲۰-۱۰۰.

منابع:

رحيمی ندا، نوحی عصمت، نخعی نوذر. سلامت معنوی و نگرش به معنويت و مراقبت معنوی در دانشجويان پرستاری و مامايی. نشریه پرستاری ایران. 1392; 26 (85) :55-65.

امیدواری س. ۱۳۸۷. سلامت معنوی، مفاهیم و چالش ها، فصلنامه تخصصی میان رشته ای علوم قرآنی، ۱(۱)، ۵-۱۷.

فراهانی نيا مرحمت، عباسی مژگان، گيوری اعظم، حقانی حمید. سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران .

Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness of life. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy (pp. 224-237). New York: Wiley Inter science.

Abbasi M. Comparison of Spiritual Level, Spiritual View Point and Spiritual Care of Patients in the First and Fourth Year Nursing Students Population of Iran Universities, Tehran and Shahid Beheshti 2005. [Thesis]. [Text in Persian].

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *