دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت برند (آکر و آمبرویز) + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه شخصیت برند: (روی لینک زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز + ۲ مقاله رایگان

_________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه شخصیت برند آکر (۱۹۹۷):

پرسشنامه شخصیت برند توسط آکر (۱۳۹۳) شده است، پرسشنامه شامل ۲۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه پنج بعد صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط خوش خلق (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ این برند بیشتر بر محصولاتی که محبوب خانواده ها ست متمرکز است . 
۲ چگونگی استفاده از محصولات این برندساده است. 
۳ این برنددرمعرفی محصولاتش واقعیت را  بسیار ساده بیان می کند.
۴ این برند ادعا های خود در تبلیغات را  نشان می دهد. 
۵ این برند محصولات سالم و بی نقص ارائه می کند.
۶ محصولات این برند دارای اصالت است. 
۷ این برند قوه ی تخیل را تحریک می کند .
۸ با استفاده ازمحصولات این برندمی توان احساس صمیمی بودن کرد. 
۹ محصولات این برند پیشرفته است .
۱۰ استفاده از محصولات این برند هیجان انگیز است .
۱۱ محصولات این برند نسبت به رقبا عالی است .
۱۲ محصولات این برند احساس سرزندگی را منتقل می کنند.
۱۳ در محصولات این برند  به طورمداوم ایده های جدید مشاهده می شود. 
۱۴ محصولات این برند از نظر کارکردی منحصر به فرد و متمایز ازسایر برند ها است .
۱۵ این برند در ارائه محصولات به بازار مستقل عمل می نماید .
۱۶ محصولات این برند در بازار به روز و جدید هستند . 
۱۷ این برندهمواره  در راستای بهبود محصولاتش تلاش می کند .
۱۸ این برند در تولید محصولاتش مواردایمنی را مد نظر قرار می دهد .
۱۹ بیشتر محصولات این برند حرفه ای هستند .
۲۰ محصولات این برند تداعی کننده کار گروهی و جمعی هستند.
۲۱ این برند را می توان رهبر بازار قلمداد کرد .
۲۲ این برند توانمندی خود در تولید محصولاتش را در بازار به نمایش می گذارد .
۲۳ محصولات این برند مشتری پسند بوده و مردم را جذب می کنند.
۲۴ این برند بیشتر مورد پسند زنان است .
۲۵ محصولات این برنددارای ظرافت ولطافت خاصی هستند.
۲۶ این برند تداعی کننده تحرک وپویایی است.
۲۷ این برند بیشتر مورد استفاده مردان است .
۲۸ از نظر عملیاتی، محصولات این برندسرسختی را به یاد می آورند .
۲۹ محصولات این برند دارای استحکام وماندگاری بالاهستند .

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) نشان داده شده است.

 

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
29 – 87 – 145

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 29 تا 58 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 58 تا 116 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 116 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه خوش خلق(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

 

 

تعاریف نظری

شخصیت برند: به طور کلی از دیدگاه آکر شخصیت برند به عنوان صفات شخصیتی است که ارتباط بین مشتریان و برند را توصیف می کند. شخصیت برند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی مهم و جذاب به طور هدفمند برای توسعه تصویر ذهنی برند به کار گرفته می شود(خوش خلق، 1394).

آکر شخصیت برند را در قالب پنج بعد صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و قدرت ارائه کرد(آکر، 1997). شخصیت برند به مجموعه ای از صفات شخصیتی مورد استفاده برای یک فرد مشخص در ارتباط با یک برند گفته می شود(دانش شکیب، 1393). محققان برای ارتباط دادن شخصیت های انسانی به برند، یک مدل پنج بعدی ارائه داده اند که آن را پنج بزرگ می نامند که این ابعاد شخصیتی عبارتند از: درون / برون گرایی، موافقت و سازگاری، باوجدانی، ثبات عاطفی و گشودگی یا باهوشی (عزیزی و همکاران، 1391). علاوه بر این، سازمان می تواند از طریق رابطه ی خوب با مصرف کنندگان، شخصیت برند خود را حفظ کند. شخصیت برند از سه منبع مورد توجه قرار می گیرد: 1. مشارکت مصرف کنندگان در ارتباط با برند؛ 2. سپس ایجاد تصویری از برند، به عنوان مثال استفاده از یک سخنگوی تبلیغاتی برای ایجاد تصویری از سازمان و 3. ویژگی های محصول مانند دسته بندی و کانال های توزیع(لین، 2010).

 

تعاریف عملیاتی

شخصیت برند: بر اساس پرسشنامه استاندارد آکر(1997) سنجیده می شود.

 

منابع:

خوش خلق، زینب(1394)، بررسی رابطه بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند در بازار لوازم خانگی استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت.

دانش شکیب، مریم(1393)، تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

عزیزی، شهریار؛ جمالی، شهرام و صناعی، ایمان (1391). ارائه ی مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی). مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، ص ص 104-89.

Aaker. J, (1997), dimension of brand personality, journal of marketing research vol34, pp56-347.

Lin Long-Yi (2010). The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers. Journal of Product & Brand Management, Vol 19, No 1, P P 4-17.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت برند (آکر و آمبرویز) + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *