دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت + مقاله

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI):

با سلام و تشکر از همکاری شما در این پژوهش، لطفا جملات زیر را با دقت مطالعه کنید و به آنها پاسخ دهید.

هدف از این پرسشنامه جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه شما با صمیمی ترین فرد در زندگیتان می باشد. در هر یک از سوالات زیر لطفا نظر خود را با کشیدن دایره دور یکی از اعداد ۱ تا ۱۰ مشخص کنید.

عدد یک نشان دهنده کمترین میزان صمیمیت و عدد ۱۰ نشان دهنده بیشترین میزان صمیمیت شمانسبت به صمیمی ترین فرد زندگتان می باشد.

 

سوالات:
۱ تا چه حد اوقات فراغت ود را به تنهایی با او می گذرانید؟
۲ تا چه حد اطلاعات خیلی مخصوصتان را برای خود نگه می دارید و آنها را با او در میان نمی گذارید؟ 
۳ تا چه حد علاقه خود را به او نشان میدهد؟
۴ تا چه حد اطلاعات خیلی خصوصیتان را با او در میان می گذارید؟
۵ تا چه حد می توانید احساسات او را درک کنید؟
۶ تا چه حد به او احساس نزدیکی (صمیمیت) می کنید؟
۷ چقدر دوست دارید وقت خود را با او به تنهایی بگذرانید؟ 
۸ هنگامی که او ناراحت است ، چقدر دوست دارید حامی و مشوق او باشید؟ 
۹ غالبا چقدر با او احساس نزدیکی (صمیمیت)می کنید؟
۱۰ چقدر گوشدادن به اسرار خیلی خصوصی او برایتان مهم است؟ 
۱۱ از رابطه خود با او چقدر احساس رضایت می کنید؟
۱۲ چقدر او را دوست دارید؟ 
۱۳ چقدر برایتان اهمیت دارد که او احساسات شما را درک کند؟ 
۱۴ وقتی که اختلاف عادی بین شما پیش می اید، رابطه ان چقدر اسیب می بیند؟ 
۱۵ وقتی که ناراحت هستید چقدر برایتان مهم است که او حامی و مشوق شما باشد؟ 
۱۶ چقدر برایتان اهمیت دارد که او علاقه اش را به شما نشان دهد؟ 
۱۷ رابطه شما با او، چقدر در زندگیتان اهمیت دارد؟ 

این مقیاس را میلر و لفکورت برای ارزیابی صمیمیت دریافتی از روابط مختلف، طراحی نمودند.

پرسش های مقیاس یاد شده به وسیله مصاحبه های سازمان یافته که در آن شرکت کنندگان به بحث درباره نقش صمیمیت در تمامی روابط خود که شامل ارتباط با دوستان، آشنایان و اعضای خانواده می پرداختند، تدوین شد.

این مقیاس دربردارنده دو گروه پرسش می باشد که ۶ پرسش برای توصیف روانی صمیمیت و ۱۱ پرسش دیگر به شدت صمیمیت تجربه شده در زمان کنونی اختصاص داده شده اند. تمام سوالات مورد نظر بر روی یک مقیاس ده درجه ای لیکرت پاسخ داده می شوند.

سوالات ۲ و ۱۴ به طور معکوس و بقیه سوالات بر اساس مقیاس ۱۰ در جه ای(۱-خیلی به ندرت کم تا ۱۰-تقریبا همیشه یا زیاد) امتیاز تعلق می گیرد.میلر و لفکورت (۱۹۸۲)، ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای گوناگون۸۶/. تا ۹۱٫/ گزارش کرده اند.

ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی که بر روی یک نمونه ۳۳۰ نفری شامل ۱۶۶پسر و ۱۶۴ دختر  انجام شد،۷۶/. به دست آمد.

برای آماده سازی پرسشنامه صمیمیت اجتماعی با توجه به این که در زمینه سنجش و اندازه گیری صمیمیت، پژوهشی که در ایران انجام شده باشد، در دست نبود، نخست به فارسی ترجمه و سپس از دو متخصص زبان انگلیسی درخواست گردید که آن را به انگلیسی برگردانند.

تفاوت موجود بین نسخه های انگلیسی ارزیابی شد و از طریق یک « فرایند مرور مکرر» این تفاوت ها به کمترین میزان کاهش یافت. از این رو، نزدیک بودن معنایی دو نسخه فارسی و انگلیسی بررسی گردید.

به دنبال آن چند نفر از اعضای هیئت علمی روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را تأیید کردند (دانشورپور و همکاران، ۱۳۸۶)

پایایی پرسشنامه:

میلر و لفکورت ضریب پایایی را به روش آزمون مجدد به فاصله زمانی بیش از دو ماه 84/. و با فاصله زمانی بیش از یک ماه96/. گزارش کرده اند. پایایی بازآزمایی r = ./84 ( p< ./001،n = 20)  با فاصله زمانی بیش از یک ماه و p<./..1) r = ./96 ،n = 25) با فاصله زمانی بیش از دو ماه، حاکی از آن است که پایایی صمیمیت تجربه شده در سطح بالا و در بیشتر زمان ها وجود دارد.

روایی پرسشنامه:

در رابطه با این مقیاس، علاوه بر پایایی چندین نوع روایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ها، روایی افتراقی p<./..2, r = ./48 ،n = 45؛ روایی سازه  t = 18.9 p<./..1, ،n = 25؛ روایی همگرا p<./..1, r = ./71 ،n = 45 به دست آمد.

منابع:

دانشورپور،زهره؛ تاجیک اسمعیلی،عزیزاله؛ شهرآرای،مهرناز؛ فرزاد،ولی اله؛ و شکری، امید(1386).تفاوت های جنسیتی در جمعیت اجتماعی: نقش سبکهای هویت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(4)13،404-393.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت + مقاله

  1. Habibi

    ممنون که پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت رو به صورت رایگان قرار دادید..باز هم تشکر میکنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *