حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه عارضه یابی سازمانی

(دیدگاه کاربر 19)

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

شناسه محصول: 122298 دسته:

توضیحات

کاملترین پرسشنامه عارضه یابی سازمانی

دانلود پرسشنامه عارضه یابی سازمانی با فرمت ورد و کیفیت عالی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

قسمتهایی از پرسشنامه عارضه یابی سازمانی :

نوشته ها در زمان انتقال به سایت بهم ریخته است فایل اصلی مرتب می باشد.

 

پرسشنامه عارضه یابی بهره وری سازمان

…………… محترم؛

با سلام و احترام

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت بررسی ……………………………………….. تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید. شایان ذکر است این اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می‌شود.

سوالات عمومی

این سوالات بسته به قلمرو زمانی، مکانی و پژوهشی شما باید تغییر کند.

 1. جنسیت: مرد £ زن £
 2. سن: کمتر از سی سال £  ۳۰ تا ۴۰سال £      ۴۰تا ۵۰ سال £         بیشتر از ۵۰سال £
 3. سابقه خدمت: کمتر ۱ سال £ ۳ تا ۵ سال £        ۵ تا ۱۰ سال £         بیشتر از ۱۰ سال £
 4. میزان تحصیلات: دیپلم و پائین تر£ کاردانی £    کارشناسی £      تحصیلات تکمیلی £

 

 

راهنمای پرسشنامه

برای طراحی این پرسشنامه از طیف ۵ درجه لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و نحوه امتیاز دهی طیف لیکرت به صورت جدول۱ است.

جدول۱- نمره دهی به پرسش‌ها در طیف لیکرت

گزینه انتخابی

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

 

منبع پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان:

پایائی و روائی آن در تحقیقات مختلف ثابت شده است. پژوهشگران می‌توانند از این پرسشنامه برای تحلیل داده ها استفاده کنند.

 

روائی و پایائی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان:

برای سنجش روایی، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ادبیات معتبر پژوهش در اختیار صاحبنظران و کارشناسان و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه شد. مقدار این ضریب ۸۵/۰ بوده است.

به نظر شما تا چه حد هریک از عوامل زیر در افزایش عارضه بهره وری سازمان موثر است؟

ردیف

سوالات

مدیریت دارایی نا مطلوب

۱

ضعف نظام مدیریت راهبردی و فنی در اداره دارایی ها و اموال منقول و غیر قابل منقول سازمان

      خیلی کم                              کم                            متوسط                           زیاد                           خیلی زیاد

۲

عدم ابلاغ به موقع  دستورات اقتضایی به تناسب محیط و شرایط کاری کارکنان

خیلی کم                               کم                         متوسط                           زیاد                          خیلی زیاد

۳

ضعف نظام مدیریت استراتژی در اداره دارایی ها و اموال منقول و غیر قابل منقول سازمان.

خیلی کم                         کم                             متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد 

۴

 عدم برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی توسط مدیران این قسمت.

خیلی کم                        کم                              متوسط                           زیاد                     خیلی زیاد

 

۵

دقت پایین در برآورد و کنترل ماهیانه دارایی ها ی سازمان

 خیلی کم                               کم                              متوسط                        زیاد                      خیلی زیاد

۶

عدم وجود برنامه مشخص به منظور نظارت و کنترل منابع

خیلی کم                 کم                              متوسط                           زیاد                          خیلی زیاد

۷

 عدم تعهد سازمانی مدیر اجرایی

           خیلی کم                                کم                               متوسط                            زیاد                             خیلی زیاد

۸

عدم رضایت شغلی مدیر اجرایی

خیلی کم                                           کم                              متوسط                           زیاد                       خیلی زیاد

۹

ضعف فنی مدیران اجرایی در کنترل منابع

 خیلی کم                                       کم                              متوسط                          زیاد                       خیلی زیاد

۱۰

کمبود تجهیزات مورد نیاز مدیران اجرایی در این حیطه

خیلی کم                                            کم                              متوسط                           زیاد                         خیلی زیاد

۱۱

  ضعف در برنامه ریزی

 خیلی کم                                           کم                              متوسط                           زیاد                          خیلی زیاد

۱۲

عدم آگاهی مدیران از شیوه های مناسب مدیریتی

 خیلی کم                          کم                            متوسط                               زیاد                                 خیلی زیاد   

۱۳

عدم ساختار سازمانی مناسب و هماهنگی بین آن ها                   

خیلی کم                   کم                              متوسط                           زیاد                            خیلی زیاد

۱۴

فقدان حمایت لازم از مدیران در این حیطه

                خیلی کم                     کم                             متوسط                          زیاد                                     خیلی زیاد

۱۵

فقدان انگیزه مدیران اجرایی در این حیطه

                   خیلی کم                       کم                           متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

۱۶

چندگانگی مراکز تصمیم گیری

خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                           خیلی زیاد

۱۷

نداشتن دید اجرایی وکارگاهی مدیران ناظر

         خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                        خیلی زیاد

 

 

تکنولوژی سازمانی نا مطلوب

 

فقدان امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب

      خیلی کم                        کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

هزینه بالای نگهداری سیستم در طولانی مدت

  خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                        خیلی زیاد

 

هزینه بالای به روز نمودن تکنولوژی‌های مورد نیاز

  خیلی کم                         کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

عدم تخصیص اعتبارات لازم به منظور بکارگیری سیستم های اطلاعاتی به روز

  خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

عدم تمایل کارکنان نسبت به بکار گیری سیستم های اطلاعاتی به روز

  خیلی کم                           کم                            متوسط                          زیاد                      خیلی زیاد

 

کمبود متخصصان داخلی در این حیطه

  خیلی کم                           کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

عدم تجربه کافی در این حیطه

    خیلی کم                           کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

فقدان شرایط زیر بنایی بکارگیری سیستم های اطلاعاتی

خیلی کم                           کم                              متوسط                                   زیاد                              خیلی زیاد

 

 عدم برنامه ریزی مناسب به منظور فراهم سازی بکارگیری تکنولوژی های مناسب سازمانی

 خیلی کم                            کم                               متوسط                                  زیاد                                 خیلی زیاد

                                                        مدیریت منابع انسانی نا مطلوب

 

عدم به روز بودن کارکنان ماهر و آموزش دیده

 خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                        خیلی زیاد

 

عدم انگیزه کارکنان

  خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                         خیلی زیاد

 

عدم علاقه کارکنان

 خیلی کم                            کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

مقاومت کارکنان به عدم تغییر

خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

۳۲

کمبود بودجه به منظور آموزش کارکنان

 خیلی کم                            کم                              متوسط                           زیاد                         خیلی زیاد

 

عدم  وجود مدیریت راهبردی به منظور برنامه ریزی در این حیطه

        خیلی کم                                 کم                            متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

عدم وجود مدیریت استراتژی به منظور برنامه ریزی در این حیطه

 خیلی کم                                کم                              متوسط                            زیاد                             خیلی زیاد

 

عدم فرمانبرداری کارکنان به علت تلقی بی لیاقتی مدیران

 خیلی کم                                کم                              متوسط                           زیاد                         خیلی زیاد

 

کمبود نیروی انسانی مجرب

 خیلی کم                                کم                              متوسط                           زیاد                      خیلی زیاد

 

ضعف در تعداد پرسنل فنی

خیلی کم                               کم                              متوسط                           زیاد                         خیلی زیاد

 

عدم اطلاع کافی سرپرست از نیازهای کارکنان

                  خیلی کم                             کم                              متوسط                           زیاد                       خیلی زیاد

 

 فقدان برگزاری  بازدیدهای پروژه های کشورهای دیگر جهت استفاده از فن آوری وانتقال اطلاعات وتجارب فنی.

 

             خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                        خیلی زیاد

 

                                                              

سطح پایین تعهد سازمانی

 

عدم تعهد به مدیریت فعلی

 خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                          خیلی زیاد

 

فقدان تعهد هنجاری بین مدیران و کارکنان

خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

.عدم توجه و سنجش این مهم در بین کارکنان

                 خیلی کم                          کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

عدم توجه به نیاز های اساسی کارکنان برای بالا بردن سطح تعهد سازمانی

خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

تمایز قائل شدن بین زن و مردان منجر به کاهش این میزان شده است

 خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

فقدان تعهد عاطفی بین مدیران و کارکنان

خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

فقدان تعهد مستمر در سازمان

خیلی کم                       کم                              متوسط                           زیاد                             خیلی زیاد

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

19 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه عارضه یابی سازمانی

 1. بهرام ابراهیمی

  بسیار عالی

 2. صادق کریمی

  عالی

 3. فتانه

  سلام روزگارتون خوش مدل های عارضه یابی سازمانی عالی بود…عاشتونم.

 4. شریعتمداری

  ای کاش زودر چک لیست عارضه یابی سازمانی رو از سایتون داونلود میکردم..نسبت به بقیه ای سایتها چک لیست عارضه یابی سازمانی کاملتر و جامعتر بود. از همه مهمتر که هزینه اش هم کمتر بود.خیلی ازتون ممنونم.

 5. مهدی

  من ماه پیش جزوه خلاصه کتاب آمار اشتنباطی رو از سایت شما دانلود کردم و خیلی را خلاصه کتاب سایتتون راضی بودم..
  و امروز هم توی اینترنیت سرچ کردم. تکنیک ها و روش های عارضه یابی سازمانی که با سایت شما دوباره رو به رو شدم و این بار دیگه با خیال راحت چیزی رو که میخواستم رو پیدا کردم.

 6. عسگری

  پرسشنامه عارضه یابی سازمانی خیلی بهم کمک کرد تا بتونم قبول بشم..واقعا ازتون ممنمونم.

 7. برومند

  چک لیست عارضه یابی سازمانی رو مطالعه کردم و خیلی از سایتون راضی بودم.به دوستانی که دنبال چک لیست عارضه یابی سازمانی هستند توصیه میکنم که این مجموعه رو حتما بخونید..

 8. بهشتی

  من از قبول نشدن خیلی میترسم به خاطر همین هر وقت امتحان دارم خیلی میخونم و باید مطمئن بشم که آمادگی کامل رو دارم تا بتونم سر جلسه امتحان حاجر بشم..
  با دانلود کردن پرسشنامه عارضه یابی سازمانی خیلی بهم کمک کرد تا بتونم به ترسم قلبه کنم و آمادگیم رو به بالاترین حد ممکن برسونم.ممنون

 9. دولت‌آبادی

  ای کاش از همون اول مدلهای عارضه یابی سازمانی رو از سایتون دانلود میکردم و مینشستم و میخوندم..هم خوندش راحتر بود و هم اینکه زمان کمتری میبره.

 10. حسام‌الدین

  تازه از سر جلسه امتحان در اومدم و با گوشیم برای شما نظر میذارم. واقعا دمتون گرم با خوندن عارضه یابی سازمانی ppt شما تونستم بیشتر سوالات رو درست جواب بدم.

 11. غلامی

  عارضه یابی منابع انسانی واقعا استاندارد و مفید طراحی شده بود..سپاسگذارم.

 12. خاموشی

  سلام میخواستم از هموطنانی که برای جمع آوری این نمونه عارضه یابی سازمانی زحمات بسیاری کشیدید تقدیر و تشکر میکنم.واقعا گل کاشتید.

 13. نظری

  چه خوب که چک لیست عارضه یابی سازمانی رو اینجا گذاشتید..بدون اینکه بیرون بریم و وقت زیادی رو توی کتابخونه ها تلف کنیم.با یه سرچ ساده میشه چک لیست عارضه یابی سازمانی رو به راحتی و خیلی سریع پیدا کرد.با سپاس فراوان

 14. گنجی

  فرم عارضه یابی سازمانی رو مطالعه کردم.عالی بود.

 15. زنجانی

  سلام. پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی شباهت زیادی با موارد آزمون داشت.میخواستم بدونم که فقط در این زمینه پرسشنامه دارید؟
  اگر در زمینه های دیگه هم پرسشنامه دارید برام ایمیل کنید..
  خیلی ازتون ممنونم.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   پرسشنامه ای که در هر زمینه ای مد نظرتون هست در قسمت نظرات نوشت و برایمان ارسال نماید..
   در اولین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد.
   با تشکر از حسن انتخاب شما.

 16. محمدی

  سلام.با مطالعه کردم پرسشنامه عارضه یابی سازمانی خیلی از مشکلاتی رو که قبلا ازشون اطلاع نداشم رو متوجه شدم…

 17. امین

  کجا بودید تا حالا..!!!
  پرسشنامه عارضه یابی سازمانی عالی بوذ.

 18. تبریزی

  لایک دارید…👍👍👍

 19. حسینی

  سلام
  پرسشنامه عارضه یابی سازمانی عالی بود مرسی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *