حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی

۵,۲۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

 

توضیحات

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی

قسمتی از پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی:

 

این پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صاداراتی دارای ۳ سوال بوده که توسط مغروری در سال ۱۳۹۶ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی و عمومی+ شیوه نمره گذاری+ تفسیر و تحلیل+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

۱ میزان قابل توجهی از فروش کل شرکت از طریق صادرات است
پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صادراتی 1
۳ عملکرد مالی صادرات در این شرکت در سطح مطلوبی قرار دارد
پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صادراتی
برای دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صادراتی با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی شرکت های صادراتی بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.
_____________________________________

هدف این تحقیق بررسی تاثیر جهانی شدن بر عملکرد مالی شرکت های صادرکننده با تاکید بر نقش استراتژی رقابتی است. با توجه به روش گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع میدانی بوده و از انواع روش های تحقیق می توان گفت که از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد.

 

جامعه آماری این پژوهش را ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی تهران تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و ۱۵۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

 

به منظور جمع آوری اطلاعات لازم جهت آزمون و آزمون فرضیه ها از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد و ضرایب پایایی به دقت مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

 

پرسشنامه استاندارد شده ۲۰ سوالی گابریلسون، میکا سامیت پالا، تامی؛ گابریلسون، پیتر (۱۳۹۵) به طور تصادفی به کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی تهران تقسیم شدند.

 

 اندازه گیری با مقیاس لیکرت ۵ درجه ای با پاسخ های کاملاً مخالف (۵) تکمیل می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

 

بنابر این در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودارها و تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS استفاده شد.

 

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. برای تایید یا عدم تایید فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شد.

 

نتایج نشان دهنده شواهدی برای فرضیه های تحقیق و رابطه مثبت معنادار بین جهانی شدن و منابع کلیدی با عملکرد مالی شرکت های صادرکننده است.

 

با توجه به اهمیت و وضعیت صادرات فرش دستباف ایران، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر صادرات مشتری مداری بر عملکرد مالی صادرات فرش دستباف ایران و هدف ثانویه آن تعیین میزان اهمیت آن است.

 

جهت صادرات اطلاعات از طریق کلیه اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل ۱۳۰ پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که صادرات مشتری مداری بر عملکرد مالی صادرات فرش دستباف ایران تأثیر مثبت دارد.

 

اولویت بندی شاخص های متغیر مشتری مداری به روش آنتروپی نشان داد که صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی باید تعهد بیشتری نسبت به مشتریان خارجی داشته باشند.

 

این تحقیق در استفاده از رویکرد بازارمحور نارور و اسلاتر برای اندازه‌گیری متغیرهایی که مشتریان را در کشورهای دیگر هدف قرار می‌دهند، نوآورانه است زیرا تحقیقات زیادی در مورد مشتری مداری در کشورهای دیگر انجام شده است که توسط دانشمندی به نام کادوگان، از رویکرد کوهلی و جاورسکی برای اندازه گیری معیارهای حمل و نقل مشتری محور سود برد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد مالی شرکت های صادراتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *