دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از کجوری (۱۳۸۹)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی ازپرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از کجوری (۱۳۸۹):

 

ردیف شرح خیلی موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم خیلی مخالفم
۱برای خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل  البرز حاضرم قیمت بیشتری نسبت به سایر شرکتهای بیمه ای بپردازم
۲با توجه به تجربه اخیرم ازاستفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز راضیم
۳در اخرین استفاده ام از بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز توقعات من براورده شد
۴دفعه بعد هم از خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز استفاده میکنم
۵خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز را به دیگران توصیه میکنم
۶بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز در مقایسه با سایر شرکت های بیمه دارای کیفیت بالایی است
۷بیمه نامه بدنه اتومبیل  البرز تنها بیمه نامه ای است که من انرا میخرم و استفاده میکنم
۸خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز در مقایسه با سایر شرکت های بیمه ای در حال افزایش است
۹شهرت بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز نسبت به سایر شرکت های بیمه ای در حال افزایش است
۱۰بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز یک برند رهبر در گروه خدمات بیمه ای اتومبیل است
۱۱خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز به خاطر نو اوری های ان مورد احترام است
۱۲احترام زیادی برای بیمه البرز قایلم
۱۳عملکرد خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل با نام و نشان تجاری البرز بسیار بالاست
۱۴هر گاه در مورد خدمات بیمه بدنه اتومبیل صحبت میشود برخی از ویزگیهای بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز را براحتی و سرعت به یاد می اورم
۱۵سریعا میتوانم نشانه و لوگوی شرکت خدمات بیمه ای البرز را در ذهنم مرور نمایم
۱۶خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز ارزش پول پرداختی را دارد
۱۷خرید خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز به جای هر نام و نشان تجاری دیگر(حتی اگر ان نام ونشان تجاری نیز همان ویژگیها را داشته باشند) منطقی و عاقلانه است
۱۸تصویر واضحی از افرادی که از خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز استفاده میکنند دارم
۱۹بیمه البرز همان برندی است که من به ان اعتماد دارم
۲۰شرکت خدمات بیمه البرز را تحسین میکنم
۲۱بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز از دیگر شرکت های بیمه ای متفاوت است
۲۲بیمه البرز دارای سابقه طولانی ودرخشان است
۲۳نسبت به خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز اگاه هستم
۲۴برخی از ویزگیهای خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز سریعا در ذهنم می ماند
۲۵نشانه یا لوگوی شرکت خدمات بیمه البرز سریعا در ذهنم باقی می ماند
۲۶با سایر خدمات بیمه البرز اشناهستم
معرفی ابزارپرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند: پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند توسط کجوری (۱۳۸۹) برای صنعت بیمه طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد وفاداری به برند، کیفیت اداراک شده برند، تداعی برند و آگاهی از برند را مورد سنجش قرار می دهد، پرسشنامه توسط کجوری (۱۳۸۹) در طول فرایند تحقیق اعتباریابی شده است.

ابعاد سؤالات
متغیر وفاداری به برند ۱تا ۷
متغیر کیفیت متصور شده ۸تا ۱۵
متغیر تداعی برند ۱۷ تا ۲۲
متغیر آگاهی برند ۲۳تا ۲۶
شیوه نمره گذاریطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت
به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد
الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید. چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۶ ۷۸ ۱۳۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۶ تا ۵۲ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۲ تا ۱۰۴ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۰۴ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌هابرای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.ra= ضریب آلفای کرونباخJ=  تعداد سوالات آزمون۲Sj=  واریانس سوالات آزمون۲s= واریانس کل آزمونمقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش کجوری(۱۳۸۹)
مقدار آلفای کرونباخ تعداد سوالات تعداد نمونه متغیر
.۹۸۲ ۷ ۴۰ وفاداری به برند
.۹۸۵ ۸ ۴۰ کیفیت متصور شده
.۹۸۲ ۷ ۴۰ تداعی برند
.۹۸۳ ۴ ۴۰ آگاهی از برند
.۹۹۳ ۲۶ ۴۰ کل پرسشنامه
برآورد روایی پرسشنامه‌هاروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.در مطالعه کجوری(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 
تعاریف نظری برند: یک برند، ابزاری است برای شناساندن و تفکیک محصولات و یا خدمات یک فروشنده  یا گروهی از فروشندگان از سایرین و ترکیبی است از ویژگی‌های ملموس مانند نام، علامت و … و ویژگی‌های ناملموس مانند هویت و تصویر برند.
ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، ارزشی است که به یک محصول در هنگام اضافه شدن برند به آن اضافه می‌گردد یا کم می‌شود. ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری است و باتوجه به اضافه قیمتی که مشتری حاضر است به ازای محصولات برند به نسبت سایر برندها پرداخت کند اندازه‌گیری می‌شود. ارزیابی اقتصادی و غیرذهنی مطلوبیت کالا یا خدمتی است که برند ارائه می‌دهد.

  • وفاداری به برند: میزان ترجیح یک برند توسط مصرف‌کننده در مقایسه با جایگزین‌های نزدیک.
  • کیفیت ادراک شده برند: ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت با توجه به مقصود آن محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر آلترناتیوها.
  • تداعی برند: تداعی برند که هویت برند را شکل می‌دهد، به هر چیزی اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط است. مانند خصوصیات محصول.
  • آگاهی برند : میزان و قدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف‌کننده دارد و به صورت توانایی مصرف‌کننده در شناسایی عناصر مختلف برند مانند نام برند، لوگو، سمبل، کاراکتر، بسته‌بندی و شعار تحت شرایط مختلف ظاهر می‌شود(کجوری، ۱۳۸۹)

تعاریف عملیاتی آگاهی از برند: بر اساس پرسشنامه ساخته شده توسط کجوری(۱۳۸۹) سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. کجوری، محمدرضا(۱۳۸۹)، عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان، دانشگاه علامه طباطبایی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از کجوری (۱۳۸۹)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *