حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی (۱۳۹۶)

(دیدگاه کاربر 1)

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی

قسمتی از پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی :

 

این پرسشنامه استاندارد عوامل مویر بر رشد شغلی دارای ۱۸ سوال بوده که توسط یوسفی در سال ۱۳۹۶ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( پیشبرد هدف شغلی ، توسعه مهارت ، سرعت رشد و افزایش حق و الزحمه ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی+ شیوه نمره گذاری+ تفسیر و تحلیل+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ من کاملا به هدف و نتیجه کار سازمان واقفم.
۲ اهداف طرح شده و واقعیتها که در شغلم وجود دارد روشن و واضح است.
۳ من می‌دانم که چگونه کارم در پیشبرد اهداف سازمان موثر است.
۴ می‌توانم همراه شغلم برای سال‌های آینده برنامه ریزی کنم.
۵ سازمان بازخورد مناسب را برای نیروی های متخصص  خود اعمال می کند.
پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رشد شغلی 1
۱۵ حقوق ومزایای سازمان نسبت به سازمانهای مشابه مناسب است
۱۶ عدالت درپرداختهادرمقایسه باکارهای مشابه درون سازمان رعایت می شود
۱۷ افزایش دستمزد به نسبت افزایش مهارت،پیشرفت مناسب دارد.
۱۸ افزایش حق الزحمه به طور مستمر مورد حمایت مدیران سازمان قرار گرفته میشود
پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رشد شغلی
برای دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.
_______________________________________
هدف اول:
این پژوهش تعیین عوامل واقعی در رشد مسیرهای شغلی دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش سوم دبیرستان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۷-۹۷ بود.
نمونه ای به تعداد ۷۲۱ نفر (مرد و زن) از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پنج عامل شخصیت نئو، رشد شغلی، اعتماد به توانایی ها، حمایت والدین، بلاتکلیفی مسیر شغلی، خودکارآمدی تصمیم گیری و عزت نفس استفاده شد.
روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری بود. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که تصمیم‌گیری خودکارآمدی، حمایت خانواده، تمایل هنری و بلاتکلیفی بر پیشرفت شغلی دانش‌آموزان تأثیر معناداری دارد.
چنین بلاتکلیفی بر کاهش و خودکارآمدی تصمیم گیری، حمایت خانواده و تمایل هنری برای افزایش رشد حرفه ای تأثیر می گذارد.
تأثیر تصمیم گیری خودکارآمدی بیشتر از سایر عوامل است و بنابراین حمایت خانواده بیشترین تأثیر را دارد. یکی دیگر از یافته های پژوهشی به تأثیر مثبت و معنادار خودکارآمدی بر اساس استدلال های ۶ گانه هالند بر خواسته ها اشاره می کند.
در مورد تأثیر شخصیت بر بلاتکلیفی، نتایج پژوهش نشان داد که روان رنجورخویی تأثیر مثبت و وظیفه شناسی و تجربه گرایی تأثیر منفی بر بلاتکلیفی دارد. با توجه به اجرای پژوهش در جامعه دانش آموزی شهر اصفهان، نتایج پژوهش محدود به این جامعه بوده و باید در تعمیم نتایج دقت شود.
هدف: تحولات اخیر در زمینه عوامل مؤثر بر پیشرفت شغلی بر ویژگی های والدین به عنوان تأثیرگذاران اولیه در این زمینه تأکید دارد.
بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عوامل والدین موثر بر پیشرفت شغلی است. روش شناسی: این پژوهش یک مطالعه کیفی با طرح پدیدارشناسی توصیفی است. نمونه پژوهش حاضر شامل ۱۳ شرکت کننده (۸ مرد و ۵ زن) از دانشجویان دانشگاه ها و دانشگاه های شهر بجنورد بود که نمرات رشد شغلی و سازگاری آنها یک انحراف معیار بالاتر از حد نرمال بود.
نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شد، سپس داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش دیکلمن کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه نشان داد که ۷۵۹ کد اولیه ۲۳ مفهوم و ۹ مقوله شامل حمایت عاطفی، زمینه اکتساب زمینه خودتنظیمی، زمینه رضایت از خود، زمینه مسئولیت پذیری کاری، خروج از روایت غالب، حمایت اطلاعاتی می باشد.
روابط اجتماعی مثبت و مشارکت. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل مؤثر بر رشد شغلی والدین، فرآیندهایی را نشان می‌دهد که طی آن کودکان به سمت بسترهای کاوش شغلی و توسعه شغلی حرکت می‌کنند.
هدف: پیشرفت های اخیر در زمینه عوامل مؤثر بر رشد شغلی، ویژگی های والدین را به عنوان تأثیر اولیه در این مسیر برجسته می کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل والدین مؤثر بر رشد شغلی است
روش:
این پژوهش یک پژوهش کیفی با طرح پدیدارشناختی تفسیری است. نمونه پژوهش حاضر ۱۳ شرکت کننده (۸ مرد و ۵ زن) از دانشجویان دانشگاه ها و دانشگاه های شهر بجنورد است که نمرات رشد شغلی و سازگاری شغلی آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود.
این نمونه با روش هدف و گلوله برفی انتخاب شد و سپس داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش دیکلمن کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد.
نتیجه گیری:
نتایج تحلیل مصاحبه. کد اصلی، ۲۳ مفهوم و ۹ دسته شامل حمایت عاطفی، بستر اکتشافی، بستر خود مدیریتی، بستر خودکفایی، بستر شغلی خودکارآمدی، خروج از روایت غالب، حمایت اطلاعاتی، روابط اجتماعی تضمین شده و مشارکت.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی (۱۳۹۶)

  1. انصاری

    با سپاس فراوان جهت دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی (۱۳۹۶)…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *