دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران:

هدف: ارزیابی عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران (خطای  مربوط به فرآیندهای مدیریتی، خطاهای حرفه ای پرستار، خطای شرایط فردی و روحی پرستار، خطاهای مربوط به دارو و پزشکان، خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد تاثیر آن بر بروز خطاهای دارویی بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

سوالات:
۱ عدم نظارت مسئولین بخش بر فرآیندهای مراقبتی
۲ کمبود تعداد پرستاران نسبت به بیماران
۳ عدم وجود سیستم های ثبت و گزارش خطا
۴ ارتباطات نامناسب پرستاران با مسئولین بخش
۵ احساس بی انگیزگی بعلت تبعیض های شغلی
۶ تغییر کاردکس هنگام انتقال بیمار به سایر بخش ها
۷ نبود منابع اطلاعات دارویی بخش ها
۸ عدم انتقال صحیح دستورات پزشک به کاردکس
۹ عدم رعایت زمان مناسب تجویز دارو
۱۰ اشتباه در دادن دوز مناسب دارو
۱۱ اشتباه در سرعت انفوزیون دارو
۱۲ اشتباه در طریقه تجویز دارو
۱۳ ندادن دارو به بیمار
۱۴ عدم شناخت کافی دارو
۱۵ بی علاقگی پرستاران نسبت به حرفه خود
۱۶ مشکلات اقتصادی پرستاران
۱۷ مشکلات خانوادگی پرستاران
۱۸ مشکلات روحی و روانی پرستاران
۱۹ خستگی ناشی از کار زیاد
۲۰ نوع شیفت کاری پرستاران
۲۱ برچسب نامناسب داروها
۲۲ مشابه بودن شکل داروها
۲۳ تنوع زیاد داروها در بخش
۲۴ دادن دستور بصورت تلفنی توسط پزشکان
۲۵ ناخوانا بودن خط پزشکان
۲۶ برخورد نامناسب بیماران
۲۷ حضور همراهان بیمار در بخش
۲۸ وجود تعداد زیاد بیمار بدحال در بخش
۲۹ فضای اتاقهای بخش از نظر نود، تهویه، دما و …
۳۰ سر و صدای محیط بخش
۳۱ نحوه چیدن داروها در قفسه های بخش

 

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران (خطای  مربوط به فرآیندهای مدیریتی، خطاهای حرفه ای پرستار، خطای شرایط فردی و روحی پرستار، خطاهای مربوط به دارو و پزشکان، خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

خطای مربوط به فرآیندهای مدیریتی 7-1
خطاهای حرفه ای پرستار 14-8
خطای شرایط فردی و روحی پرستار 20-15
خطاهای مربوط به دارو و پزشکان 25-21
خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش 31-26

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر در هر بعد نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر آن بعد بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

 

 

 

روایی و پایایی

در پژوهش قنادی و همکاران (1389) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه از طریق مشاوره با کارشناسان و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق بازآزمایی با ضریب همبستگی 73/0 محاسبه شد.

 

منابع:

قنادی، کوروش، عنبری، خاطره، رهام، مریم، (1389)، عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان عشایر خرم آباد، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرساری و مامایی خرم آباد، افلاک، سال ششم، شماره 20 و 21، پاییز و زمستان 89، صص

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *