دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو + ۴ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران۱۹۹۷:

این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور ۱۵ ماده دارد. خستگی تحصیلی ۵ ماده (مطالب درسی خسته کننده هستند)،بی علاقگی تحصیلی ۴ ماده (احساس می کنم نسبت به مطالب درسی علاقه ای ندارم)و ناکارآمدی تحصیلی ۶ ماده (احساس می کنم نمی توانم از عهده مشکلات درسی بربیایم) دارد.

 

سوالات:
۱ احساس می کنم که به خاطر انجام فعایت های مربوط به تحصیل،تهی شده ام.
۲ از زمان ثبت نام در دانشگاه ، نسبت به دروسم کم علاقه شده ام.
۳ من می توانم به طور موثر ، مسائلی را که در فعالیت های مربوط به تحصیل ام پیش می آیند ، حل کنم.
۴ در پایان یک روز درسی در محل تحصیلم احساس خستگی و تحلیل رفتگی( بی رمقی) می کنم.
۵ شور و اشتیاقم نسبت به دروسم کم شده است.
۶ من اعتقاد دارم که مشارکت و سهم موثری در کلاسهایی که در آن ها شرکت می کنم دارم.
۷ با مطالعه یا حضور در کلاس، احساس فرسودگی و خستگی مفرط(فشار) به من دست می دهد.
۸ به عقیده خودم دانشجوی خوبی هستم.
۹ من چیزهای بسیار جالبی در جریان تحصیل و مطالعه ی دروسم یاد گرفته ام.
۱۰ وقتی صبح از خواب بیدار می شوم و مجبورم که روز دیگری را در محل تحصیلم سپری کنم، احساس کسالت و خستگی می کنم.
۱۱ من نسبت به سودمندی و فایده ی بالقوه ی دروسم بسیار بدبین( بدگمان) شده ام.
۱۲ زمانی که به اهداف تحصیلی ام دست می یابم،احساس شوق و برانگیختگی می کنم.
۱۳ مطالعه یا شرکت کردن در کلاس واقعا به من فشار وارد می کند.
۱۴ من نسبت به اهمیت دروسم دچار تردید شده ام.
۱۵ مطمئنم که در انجام فعالیتها در کلاس به طور موثری عمل می کنم.

 

تعریف مفهومی :

فرسودگی تحصیلی می تواند در دانش آموزان و دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ایجاد و در نگرش بدبینانه آنها نسبت به تحصیل و مطالب درسی اثرگذار و احساس بی کفایتی تحصیلی را در انان ایجاد کند و همچنین زمینه کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و افزایش نگرانی آنان را نسبت به انجام اشتباه  تکالیف موجب گردد.پژوهش ها نشان می دهد که فرسودگی تحصیلی از نظر ویژگی ها و پیامدها مشابه فرسودگی شغلی است .

افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معمولا علائمی مانند بی علاقگی نسبت به مطالب درسی، عدم تمایل به حضور مستمر در کلاس، عدم مشارکت در فعالیت های کلاسی ، غیبت های مکرر و احساس بی معنایی و بی کفایتی در فراگیری مطالب درسی را تجربه کنند.

 

 

مقیاس پرسشنامه:

که با روش درجه بندی لیکرت 5 درجه ای کاملا مخالف تا کاملا موافق توسط آزمودنی ها درجه بندی شده است.

البته با توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی (یعنی جملات مثبت) برای خرده مقیاس اخیر استفاده کردیم ،سوالهای این خرده مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری شدند.

 

 مدل فرسودگی تحصیلی 

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد قسمت متغیر وابسته مدل که خالی است را پاک کنید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
15 – 60 – 105

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 15 تا 37 باشد،  میزان فرسودگی تحصیلی در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 37 تا 60 باشد، میزان فرسودگی تحصیلی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 60 باشد، میزان فرسودگی تحصیلی بسیار بالا می باشد.

 

 

پایایی پرسشنامه:

پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 70/0 ،82/0 ،75/0 بای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. نعامی(1388) پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی 79/0 ، برای بی علاقگی تحصیلی 82/0 و برای ناکارآمدی تحصیلی 75/0 محاسبه کرده است.

وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی ( پولادی ری شهری، 1374) به دست آورده است که به ترتیب برابر 38/0 ، 42/0 ، 45/0 محاسبه شده که در سطح 001/P> معنی دار است.

در پژوهش عزیزی ابرقوئی (1389) الفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 85/0 و برای حیطه های خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب 77/0 ، 82/0 و 66/0 به دست آمد.

 

روایی:

این پرسشنامه در مطالعه مرزوقی، حیدری،حیدری (1392)از روایی مطلوبی برخوردار بوده است .همچنین در پژوهش عظیمی و همکاران (1392) روایی پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص های برازندگی تطبیق ،شاخص برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب مطلوب گزارش کرده اند .

 

منابع:

عزیزی ابر قوئی، محسن(1389) . رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)  تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

مرزوقی،رحمت ا…؛حیدری، معصومه؛حیدری ، الهام(1392). بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی عظیمی،محمد. پیری،موسی. زوار،تقی(1392).رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو + ۴ مقاله رایگان

 1. مهرداد

  اگر امکانش هست مقاله های مربوط به پرسشنامه فرسودگی تحصیلی رو بیشتر بذارید

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   در حد امکان پرسشنامه های جدید در آینده ای نزدیک بارگذاری خواهد شد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *