دانلود رایگان ۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی (مسلش + مزلاچ + گلدارد + ماسلاچ + ساعتچی)

(دیدگاه کاربر 6)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسنامه های فرسودگی شغلی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون

۲- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج

۳- دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

۴- دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد

۵- دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

 

______________________________

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۲۲ سوال می باشد که توسط مسلش و جکسون در سال ۱۹۸۶ طراحی و ساخته شده است بر اساس مقیاس هفت گزینه­ای تنظیم شده­ است و دارای سه مولفه ای ( خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم کارم از لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
۲ در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوءاستفاده قرارگرفته ام.
۳ صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می­کنم.
۴ به راحتی می توانم احساسات دانشجویان (دانش آموزان) را درک کنم .
۵ احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان ) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
۶ کار با دانشجویان (دانش آموزان ) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست.
عکس پرسشنامه فرسودگی شغلی
۱۷ به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان (دانش آموزان ) فراهم کنم.
۱۸ پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.
۱۹ شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است.
۲۰ احساس می کنم به خط آخر رسیده ام.
۲۱ در حیطه شغلی خود با مشکالت عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم.
۲۲ احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکالت مرا مقصر می دانند
________________________________

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج

قسمتی از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج (۱۹۸۱):

 

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی دارای ۲۲ سوال می باشد که توسط مزلاج و همکارانش در سال ۱۹۸۱ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است و دارای سه مولفه ای ( خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی ) می باشد.

 

قستی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم از نظر روانی کار ،توان مرا گرفته است.
۲ در پایان کار روزانه احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام
۳ صبح هنگامی که از خواب بر می خیزم از فکر اینکه سر همان کار باید بروم احساس خستگی می کنم.
۴ به آسانی می توان احساسات مراجعین خود را درک نمایم.
۵ احساس می کنم با برخی از مراجعین به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
۶ کار با مردم برای تمام روز طاقت فرسا است.
۷ احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات مراجعین خود کنار بیایم.
۸ احساس می کنم کارم از لحاظ روحی مرا فرسوده کرده است.
۹ احساس می کنم از طریق کارم بر زندگی مردم که با من سرو کار دارند تاثیر مثبت می گذارم.
================
۲۰ احساس می کنم به اخر خط رسید ه ام .
۲۱ در حیطه کاری خود ،با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد میکنم
۲۲ احساس می کنم که مراجعانم برای برخی از مشکلات شان مرا مقصر می دانند و سرزنش می کنند.
۲۳ احساس می کنم از نظر روانی کار ،توان مرا گرفته است.

منابع:

 

De Silva P, Hewage C, Fonseka P(2009). Burnout: an emerging occupational health problem. Galle Med J.;14(1):52-5.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ) اینجا کلیک کنید👉

 

__________________________

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۲۵ سوال بوده که توسط ماسلاچ و همکارانش طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( خستگی هیجانی ، احساس کفایت شخصی، سنجش مسخ شخصیت و درگیری ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ گاهی اوقات احساس می کنم از نظر عاطفی از شغل خود خسته شده ام.
۲ احساس میکنم در پایان یک روز کاری  از کار افتاده   شده ام.
۳ بعضاٌ روز کاری احساس خستگی شدید می کنم.
۴ گاهی احساس می کنم سرو کار داشتن با کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع بر من فشار می اورد.
۵ بیشتر اوقات احساس میکنم که این شغل مرا از پای در آورده است.
۶ بعضی اوقات از این شغل احساس ناکامی می کنم.
================
۱۴ به راحتی می توانم محیط آرامی را برای  کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع ایجاد کنم.
۱۵ پس از برخورد صمیمانه با  کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع احساس شادمانی و نشاط میکنم
۱۶ احساس میکنم گاهی در شغل خود مثمر ثمر بوده ام.

منابع:

 

 Maslach, C., & Jackson, S. E. (1993). Maslach burnout invenotry manual. 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc. Lanham, Md, & London, 191-217.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۴۰ سوال می باشده که توسط گلدارد طراحی و ساخته شده است و هدف از پرسشنامه سنجش میزان فرسودگی مشاوران تهیه شده است و در حال حاجر جهت سنجش فرسودگی ناشی از کار مورد استفاده قرار میگیرد و این پرسشنامه احساس فرد نسبت به کار و اینکه افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار هستند را نشان می دهد.

 

قسمتی از سوالات:

 

 • نگرش مثبت نسبت به مشاوره دارم و فکر می کنم که کار واقعا با ارزشی است.

 

 • در یک روز کارهای فوق العاده زیادی دارم که باید انجام دهم.

 

 • من همیشه با مراجعانم بر مبنای شخصی و فردی رابطه برقرار می کنم و با آنها صرفا به عنوان مراجعانی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند رفتار نمی کنم.

 

 • همیشه تمایل دارم که کارهای زیادتری انجام دهم.

 

 • زندگی شخصی من در اثر کار مشاوره ام رنج آور شده است.

 

 • احساس می کنم مثل اینکه لازم است تا اشتباهات و بی کفایتیهای خود را پنهان کنم.
 • ================

 

 • وقتی به خانه می روم معمولا مراجعانم را فراموش می کنم و به بقیه زندگیم می پردازم.

 

 • مراجعان را برای مشکلاتشان سرزنش نمی کنم. بیشتر آنها نمی توانند به خود کمک کنند، آنها قربانیان جامعه هستند و به حامیت و کمک مستمر نیازمندند.

 

 • معمولا با انتظاری لذت بخش منتظر امدن مراجعان هستم.

 

 • نمی توانم کارم را آن طور که فکر می کنم بهترین است انجام دهم. موانع زیادی سر راهم وجود دارد.

 

 • نظام کاری نیاز به تغییر دارد، اما من قدرت تغییر آن را ندارم.

 

 • اغلب می خواهم به مراجعانم بگویم : فکر می کنید تنها شما مشکل دارید ، پس من چطور؟

 

 • برای من بسیار راحت است که در مورد احساساتم با دیگر مشاوران صحبت کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان دارای ۹۱ سوال بوده که توسط ساعتچی و هومن طراحی و تنظیم شده است از این پرسشنامه می توان در حوزه های سازمانی و برای شناسایی عواملی که فرسودگی شغلی کارکنان را افزایش میدهد و همچنین عوامل تنش زا استفاده کرد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ واگذاری مسئولیت‌های بیش از ظرفیت‌تان به شما و ترس از ناتوان بودن در انجام دادن تعهدات.
۲ ناآگاهی یا اطلاع محدود سرپرست واحد شما در زمینه نحوه استفاده اثربخش از فرم‌های ارزش‌یابی عملکرد شغلی کارکنان.
۳ ناآشنایی یا آشنایی محدود با وظایف شغلی خود به دلیل محروم بودن از شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با وظایف شغلی.
۴ ورود فرد یا افراد جدید به شرکت بدون اینکه مراحل قانونی انتخاب علمی آنها طی شده باشد.
۵ عدم تناسب منطقی بین کل دریافتی ماهانه و هزینه‌های زندگی.
۶ وجود بعضی از دسته‌بندی‌های ناسودمند در شرکت و مشکلات ناشی از آن در محل کار شما.
۷ نگرانی از اجبار برای کار کردن با موادی که می‌توانند برای شما و همکارانتان آسیب‌زا باشند.
۸ بی‌توجهی یا کم‌توجهی مدیریت شرکت نسبت به ارتقای سطح سلامت و بهداشت روانی کارکنان.
۹ بی‌میلی مدیریت شرکت نسبت به ارایه پروژه‌ها و اندیشه‌های نو و اثربخش در شرکت.
۱۰ نامناسب بودن ابزار کار و ماشین‌آلات و دشواری‌هایی که هنگام کار با این ابزارها و ماشین‌ها برای شما پیش می‌آید.
۱۱ =============================
۸۳ فقدان نظامی اثربخش برای تشویق افراد شایسته و تنبیه آنانی که به دلایل مختلف، از زیر کار شانه خالی می‌کنند.
۸۴ مشاهده وجود بعضی تبعیض‌های آشکار یا پنهان که در رابطه با بعضی از کارکنان اعمال می‌شود و احساس اینکه به همین دلیل، فرصت‌هایی را برای رشد و ترقی از دست داده‌اید.
۸۵ کاهش علاقه و میل باطنی شما برای ادامه کار در سمت فعلی.
۸۶ شرکت در بعضی از دوره‌های آموزشی کم‌محتوا که در محل کارتان تشکیل می‌شود.
۸۷ احساس اجبار در زمینه تغییر شغل، انتقال به واحدهای دیگر یا چرخش های شغلی که گهگاه برایتان پیش می‌آید.
۸۸ خسته شدن و احساس ناراحتی از کهنه و ناکافی بودن وسایل کار و همچنین ارتعاشات و حرکات پیاپی در محیط کار.
۸۹ واگذاری فرصت‌ها، مشاغل و پست‌ها به افراد ناآشنا و احیاناً غیرمطلع و مجبور ساختن شما برای همکاری با این افراد.
۹۰ درگیر بودن با مشکلات خانوادگی و اثرات آن بر کار شما در شرکت و همچنین انتقال مشکلات کارتان به خانواده.
۹۱ طولانی بودن زمان دوره‌های آموزشی تشکیل شده در شرکت.

 

_____________________________

 

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

امروزه باتوجه به مشغله های فراوان و تلاش افراد برای بدست آوردن پول بیش تر، فرسودگی شغلی بیش از هر زمان دیگری دیده می شود. یک فرد بیش تر ساعات زندگی خود را در محیط کار سپری می کند.

 

بنابراین عدم علاقه فرد به کار و مسئولیت خود و سنگینی مسئولیت های شغلی ممکن است منجر به فشار روانی زیاد و درنتیجه فرسودگی شغلی در فرد شود. بنابراین در یک مجموعه و سازمان استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی بسیار حائز اهمیت است.

 

مزایای بهره گیری از پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

فرسودگی شغلی مراحل مختلفی دارد که در مرحله آخر فرد سازگاری خویش با محیط کار را از دست می دهد. شناسایی نشانه های فرسودگی شغلی می تواند از بسیاری مشکلات در یک سازمان جلوگیری کند. بنابراین توصیه می شود که هرچه زودتر برای حل این موضوع اقدام نمایید.

 

استفاده از پرسشنامه های مختلفی نظیر پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک و… می تواند تا حد زیادی به حل این مشکل کمک نماید.

 

تفسیر نمرات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش نیز بسیار اهمیت دارد. با تفسیر این پرسشنامه ها به اطلاعات دقیق و جامعی از مشکلات و عوامل فرسودگی شغلی افراد مجموعه پی خواهید برد.

 

چگونگی تهیه پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

از آنجاییکه پرستاران و معلمان نیز ممکن است دچار روزمرگی و فرسودگی شغلی شوند، استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران و پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان بسیار اهمیت دارد. شما با پرداخت کم ترین هزینه می توانید به مجموعه ای کامل از این پرسشنامه دسترسی داشته باشید.

 

این پرسشنامه ها در بالاترین کیفیت برای ارزیابی افراد یک سازمان آماده شده است. توجه داشته باشید که مجموعه ای قادر به ادامه حیات و توسعه است که کارکنان آن مجموعه پویا بوده و برای پیشبرد اهداف مشترک انگیزه ای بالا داشته باشند.

 

 

انواع پرسشنامه فرسودگی شغلی
پرسشنامه فرسودگی شغلی مادسیج
پرسشنامه فرسودگی شغلی maslach
نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش pdf
دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد
ابعاد فرسودگی از نظر ماسلاچ

6 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی (مسلش + مزلاچ + گلدارد + ماسلاچ + ساعتچی)

 1. امید

  با سلام، موضوع پایان نامه بنده فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حوادث شغلی می باشد ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید کدام روش یا پرسشنامه برای موضوع مذکور مناسب هست

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم امید..
   می تونید روی هر یک از لینکهای پرسشنامه فرسودگی شغلی کلیک کنید و با مطالعه خلاصه ای از پرسنشامه ای مورد نظر خود را تهیه و دانلود نماید.

 2. معصومه نبئی

  من پرسشنامه خریدم ولی نتونستم دانلود کنم چیکار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم معصومه…
   کدام یک از پرسنامه های فرسودگی شغلی رو نیاز داشتید
   در همین قسمت نظرات مطرح نماید تا براتون فرستاده بشه.

 3. کیانی

  با سلام و احترام من پرسشنامه رو تهیه کردم ولی به جای ۲۵ سوال ۴۶ موردش هست در صورتی که در پرسشنامه نوشته ۲۵ سوال..راهنمایی می فرمایین. سپاسگزارم

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم کیانی..
   پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون دارای ۲۲ سوال است که به ایملتان ارسال شد.
   موفق و موید باشید

 4. یاروندی

  سلام روز بخیر…بنده فقط پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد مورد نیاز دارم باید برای دانلود این پرسشناه باید چه اقدامی را انجام بدهم؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز یاروندی..
   برای خرید هر یک از پرسشنامه ها میتوانید در انتهای هر پرسشنامه کلیک کنید و بعد از ورود به صفحه مورد نظر آن پرسشنامه خرید و دانلود خود را انچام دهید…
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز….

 5. قزوینی

  بنده دو تا از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و مزلاج را دانلود و مورد استفاده قرار دادم…کامل بودند..ممنون از زحماتون…

 6. مانوش

  سلام، پرسشنامه فرسودگی شغلی رو دانلود کردم. خیلی کمک کننده..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *