دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسنامه های فرسودگی شغلی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد

_______________________________________________

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون:

پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط مسلش و جکسون (۱۹۸۶) ترجمه مقیمی و همکاران(۱۳۸۸) ساخته شده و دارای ۲۲ گویه است و به سنجش فرسودگی هیجانی ،پدیده های شخصیت زدایی و فقدان موفقیت شخصی در چارچوب فعالیت حرفه ای می پردازد،

 

سوالات:

۱ احساس می کنم کارم از لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
۲ در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرارگرفته ام.
۳ صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.
۴ به راحتی می توانم احساسات دانشجویان (دانش آموزان) را درک کنم .
۵ احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان ) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
۶ کار با دانشجویان (دانش آموزان ) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست.
۷ احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات دانشجویان (دانش آموزان) کنار بیایم.
۸ احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
۹ احساس می کنم از طریق شغلم بر زندگی دانشجویان(دانش آموزان) تاثیر مثبت می گذارم.
۱۰ از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام.
۱۱ از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند.
۱۲ احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.
۱۳ شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم.
۱۴ احساس می کنم کار را به سختی انجام می دهم.
۱۵ واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی از دانشجویان (دانش آموزان) چه می آید.
۱۶ سر و کار داشتن با دانشجویان (دانش آموزان) سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار می دهد.
۱۷ به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان (دانش آموزان ) فراهم کنم.
۱۸ پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.
۱۹ شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است.
۲۰ احساس می کنم به خط آخر رسیده ام.
۲۱ در حیطه شغلی خود با مشکالت عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم.
۲۲ احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکالت مرا مقصر می دانند

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی به شرح زیر است

زیر مقیاس سوالات
خستگی عاطفی ۱-۲-۳-۶-۸-۱۳-۱۴-۱۶-۲۰
مسخ شخصیت ۵-۱۰-۱۱-۱۵-۲۲
عدم موفقیت فردی ۴-۷-۹-۱۲-۱۷-۱۸-۱۹-۲۱

 

پاسخگوی گرامی :

با سلام ،پرسشنامه ای که در اختیار دارید نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی ندارد که به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است. لذا با اطمینان از گمنام بودن آن ،لطفا با دقت کافی جهت دستیابی به نتایج علمی ،همکاری های لازم را مبذول فرمایید.

زیر مقیاس سوالات
خستگی عاطفی 1-2-3-6-8-13-14-16-20
مسخ شخصیت 5-10-11-15-22
عدم موفقیت فردی 4-7-9-12-17-18-19-21

 

تعریف مفهومی

فرسودگی شغلی: یکی از کامل ترین و در عین حال جامع ترین تعریف­هایی که از فرسودگی شغلی به دست داده اند، تعریفی است که مسلش و جکسون (1981) ارائه کرده اند.

آنها معتقدند فرسودگی شغلی، عبارت از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزای درون و برون – سازمانی است و سندرومی است که از خستگی جسمی و عاطفی ناشی می شود و به ایجاد خودپنداری منفی، نگرش منفی نسبت به شغل و نداشتن ارتباط مناسب با دیگران می­انجامد.

بر این اساس، فرسودگی شغلی ساختاری سه بعدی دارد که با وجود پیوندی که میان آنها بر قرار است، در واکنش به منابع فشار زای شغلی کمتر به صورت هم زمان عمل می کنند(فرح بخش-1388)

 

مولفه هاي فرسودگی شغلی

ساختار سه بعدی فرسودگی شغلی از مولفه­های زیر تشکیل شده است:

  • خستگی عاطفی: خستگی عاطفی از دست رفتن انرژی­های عاطفی فرد است. در کارکنان نشانه­های خستگی عاطفی هنگامی آکشار می­شود که آنها نتوانند به آسانی خود را به همکاران یا مراجعان عرضه کنند و با آنها رابطه برقرار کنند.
  • مسخ شخصيت: این مولفه هنگامی خودنمایی می­کند که فرد در برابر مراجعان و همکاران پاسخ­هایی احساسی و خشن بدهد. کارکنان با فرسودگی شغلی وقتی به مسخ شخصیت میرسند، نگرش­هایی منفی و بدبینانه پیدا می­کنند و نسبت به همکاران یا مراجعان به دشمنی برمی­خیزند.
  • فقدان احساس موفقيت فردي: این مولفه بیان کننده آن است که کارکنان نسبت به موفقیت کوشش­های خود خوشبین نیستند و احساس می­کنند در کار خود پیشرفتی ندارند و کار وکوشش آنان نتایج مثبتی نخواهد داشت.

 

تعریف عملیاتی

فرسودگی شغلی: نمره ای است که فرد از پرسشنامه 22 سوالی فرسوودگی شغلی مسلش(1986) ترجمه مقیمی و همکاران(1388) بدست می­آورد و سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی را ارزیابی می کند.

 

شیوه نمره­گذاری

این پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت گزینه­ای تنظیم شده­است.

 

روایی پرسشنامه:

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، 1378).

از روایی صوری و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

 

 

پایای پرسشنامه

مسلش و جکسون (1981) پایایی درونی برای هریک از ابعاد را چنین محاسبه کرده اند . rبرای خستگی عاطفی 0.9 و مسخ شخصیت 0.79 و فقدان موفقیت فردی 0.71 باقری (1391) جهت تعیین پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودند که میزان آلفای به دست آمده 0.774 را گزارش نمودند.

 پایایی این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط فیلیان(1371) مورد تایید قرار گرفته و طبق گزارش وی ضریب پایایی آن 0.78برآورد شده است.

احیا کننده و دیگران (1387) ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.53 به دست آورده اند(احیا کننده و دیگران ،1399) .

در تحقیق حاضر محقق پس از جمع آوری اطلاعات جهت تعیین پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودند که میزان آلفای به دست آمده 0.89 می باشد که نشان دهنده پایایی ابزار می باشد.

 

پایایی پرسشنامه سلامت روانی و ابعاد آن

متغیر ضریب آلفای کرونباخ
فرسودگی شغلی 89 / 0
خستگی عاطفی 76 / 0
مسخ شخصیت 79 / 0
عدم موفقیت فردی 74 / 0

 

منابع:

احیا کننده ،م،شفیع آبادی ،ع، سودانی،م(1387). رابطه سلامت و فرسودگی شغلی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،فصلنامه اندیشه و رفتار ،دوره سوم ،شماره 78، زمستان87.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (پکیج کامل)

  1. مانوش

    سلام، پرسشنامه فرسودگی شغلی رو دانلود کردم. خیلی کمک کننده..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *