حراج!

دانلود رایگان ۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی (مسلش+مزلاچ+گلدارد+ماسلاچ)

(دیدگاه کاربر 1)

5,200 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

(Last Updated On: دسامبر 8, 2022)لیست پرسنامه های فرسودگی شغلی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد

_________________________________________

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۲۲ سوال می باشد که توسط مسلش و جکسون در سال ۱۹۸۶ طراحی و ساخته شده است بر اساس مقیاس هفت گزینه­ای تنظیم شده­ است و دارای سه مولفه ای ( خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ احساس می کنم کارم از لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
۲ در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوءاستفاده قرارگرفته ام.
۳ صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می­کنم.
۴ به راحتی می توانم احساسات دانشجویان (دانش آموزان) را درک کنم .
۵ احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان ) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
۶ کار با دانشجویان (دانش آموزان ) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست.
عکس پرسشنامه فرسودگی شغلی
۱۷ به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان (دانش آموزان ) فراهم کنم.
۱۸ پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.
۱۹ شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است.
۲۰ احساس می کنم به خط آخر رسیده ام.
۲۱ در حیطه شغلی خود با مشکالت عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم.
۲۲ احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکالت مرا مقصر می دانند
________________________________

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج

قسمتی از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاج (۱۹۸۱):

 

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی دارای ۲۲ سوال می باشد که توسط مزلاج و همکارانش در سال ۱۹۸۱ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است و دارای سه مولفه ای ( خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی ) می باشد.

 

قستی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم از نظر روانی کار ،توان مرا گرفته است.
۲ در پایان کار روزانه احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام
۳ صبح هنگامی که از خواب بر می خیزم از فکر اینکه سر همان کار باید بروم احساس خستگی می کنم.
۴ به آسانی می توان احساسات مراجعین خود را درک نمایم.
۵ احساس می کنم با برخی از مراجعین به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
۶ کار با مردم برای تمام روز طاقت فرسا است.
۷ احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات مراجعین خود کنار بیایم.
۸ احساس می کنم کارم از لحاظ روحی مرا فرسوده کرده است.
۹ احساس می کنم از طریق کارم بر زندگی مردم که با من سرو کار دارند تاثیر مثبت می گذارم.
================
۲۰ احساس می کنم به اخر خط رسید ه ام .
۲۱ در حیطه کاری خود ،با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد میکنم
۲۲ احساس می کنم که مراجعانم برای برخی از مشکلات شان مرا مقصر می دانند و سرزنش می کنند.
۲۳ احساس می کنم از نظر روانی کار ،توان مرا گرفته است.

منابع:

De Silva P, Hewage C, Fonseka P(2009). Burnout: an emerging occupational health problem. Galle Med J.;14(1):52-5.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ) اینجا کلیک کنید👉👉

_________________________________

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۲۵ سوال بوده که توسط ماسلاچ و همکارانش طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( خستگی هیجانی ، احساس کفایت شخصی، سنجش مسخ شخصیت و درگیری ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ گاهی اوقات احساس می کنم از نظر عاطفی از شغل خود خسته شده ام.
۲ احساس میکنم در پایان یک روز کاری  از کار افتاده   شده ام.
۳ بعضاٌ روز کاری احساس خستگی شدید می کنم.
۴ گاهی احساس می کنم سرو کار داشتن با کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع بر من فشار می اورد.
۵ بیشتر اوقات احساس میکنم که این شغل مرا از پای در آورده است.
۶ بعضی اوقات از این شغل احساس ناکامی می کنم.
================
۱۴ به راحتی می توانم محیط آرامی را برای  کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع ایجاد کنم.
۱۵ پس از برخورد صمیمانه با  کارمندان، همکاران، رییس و ارباب رجوع احساس شادمانی و نشاط میکنم
۱۶ احساس میکنم گاهی در شغل خود مثمر ثمر بوده ام.

منابع:

 Maslach, C., & Jackson, S. E. (1993). Maslach burnout invenotry manual. 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc. Lanham, Md, & London, 191-217.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ) اینجا کلیک کنید👉👉

_________________________________

پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد:

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای ۴۰ سوال می باشده که توسط گلدارد طراحی و ساخته شده است و هدف از پرسشنامه سنجش میزان فرسودگی مشاوران تهیه شده است و در حال حاجر جهت سنجش فرسودگی ناشی از کار مورد استفاده قرار میگیرد و این پرسشنامه احساس فرد نسبت به کار و اینکه افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار هستند را نشان می دهد.

 

قسمتی از سوالات:

 

 • نگرش مثبت نسبت به مشاوره دارم و فکر می کنم که کار واقعا با ارزشی است.

 

 • در یک روز کارهای فوق العاده زیادی دارم که باید انجام دهم.

 

 • من همیشه با مراجعانم بر مبنای شخصی و فردی رابطه برقرار می کنم و با آنها صرفا به عنوان مراجعانی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند رفتار نمی کنم.

 

 • همیشه تمایل دارم که کارهای زیادتری انجام دهم.

 

 • زندگی شخصی من در اثر کار مشاوره ام رنج آور شده است.

 

 • احساس می کنم مثل اینکه لازم است تا اشتباهات و بی کفایتیهای خود را پنهان کنم.
 • ================

 

 • وقتی به خانه می روم معمولا مراجعانم را فراموش می کنم و به بقیه زندگیم می پردازم.

 

 • مراجعان را برای مشکلاتشان سرزنش نمی کنم. بیشتر آنها نمی توانند به خود کمک کنند، آنها قربانیان جامعه هستند و به حامیت و کمک مستمر نیازمندند.

 

 • معمولا با انتظاری لذت بخش منتظر امدن مراجعان هستم.

 

 • نمی توانم کارم را آن طور که فکر می کنم بهترین است انجام دهم. موانع زیادی سر راهم وجود دارد.

 

 • نظام کاری نیاز به تغییر دارد، اما من قدرت تغییر آن را ندارم.

 

 • اغلب می خواهم به مراجعانم بگویم : فکر می کنید تنها شما مشکل دارید ، پس من چطور؟

 

 • برای من بسیار راحت است که در مورد احساساتم با دیگر مشاوران صحبت کنم.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد) اینجا کلیک کنید👉👉

_________________________________

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون

برای دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

______________________________

انواع پرسشنامه فرسودگی شغلی
پرسشنامه فرسودگی شغلی مادسیج
پرسشنامه فرسودگی شغلی maslach
نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش pdf
دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد
ابعاد فرسودگی از نظر ماسلاچ

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی (مسلش+مزلاچ+گلدارد+ماسلاچ)

 1. مانوش

  سلام، پرسشنامه فرسودگی شغلی رو دانلود کردم. خیلی کمک کننده..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *