دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی + مقاله

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سؤالی:

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی در مراکز بالینی و همچنین در جمعیت عمومی است که بین ۱ تا ۵ درصد جمعیت عمومی را درگیر می‌کند. فرآیندهای محوری اختلال اضطراب فراگیر معرف جنبه‌های اصیل درگیر در همه اختلال‌های اضطرابی است.

این اختلال، با نگرانی مفرط و غیر قابل کنترل همراه با برخی از علایم اضطراب وسایر هیجان‌های منفی دیگر مشخص می‌شود. در واقع، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال بلندمدت و مزمنی است که با آسیب‌های کارکردی در کار و کیفیت زندگی مرتبط است.

از جمله بهترین ابزارهایی که برای سنجش این اختلال طراحی شده است مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7) است.

 

سوالات:
۱ احساس عصبی بودن، اضطراب یا نزدیک مرز بودن
۲ قادر نبودن به جلوگیری یا کنترل نگرانی
۳ نگرانی بیش از حد در مورد چیزهای مختلف
۴ سختی در آرام بودن و احساس آرامش
۵ آنقدر بی قرار بودم که برایم آرام نشستن سخت است
۶ به آسانی آزرده یا تحریک می شوم
۷ احساس ترس به دلیل اینکه ممکن است اتفاق وحشتناکی رخ دهد

 این مقیاس توسط اسپیتزر (Spitzer) و ، کرونک، ویلیامز و لوه  (۲۰۰۶)  طراحی و تهیه شده و دارای ۷ سؤال می باشد که هر یک از سؤالات به بررسی مشکلات روانی آزمودنی در۲ هفته گذشته می پردازد.

گزینه ها به صورت هیچ وقت، چندروز، بیش از نیمی از روزها و تقریباً هر روز از ۰ تا ۳ نمره گذاری می شوند گستره نمره مقیاس از ۰ تا ۲۱ می باشد. ( محمدپناه اردکان  و  شمس اسفندآباد ،۱۳۹۹).

نسخه اولیه پرسشنامه که دارای ۱۳ عبارت بود در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ در ۱۵ کلینیک مراقبت اولیه در آمریکا و بر روی ۲۷۴۰ بیمار بالغ مورد ارزیابی قرار گرفت.

در نهایت ۷ عبارت برای نسخه نهایی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در مطالعه اولیه نشانگر روایی و پایای مناسب این ابزار و دقت تشخیصی بالای آن بود. این مقیاس در مجموع دارای ۷ گویه است.

نمره گذاری:

این پرسشنامه دارای 7 گویه است و سـطح اندازه گیری این پرسشنامه فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  4 درجه ای  لیکرتطراحی شده است و مطابق نمره گذاری می شود:

این پرسشنامه گویه معکوس ندارد . برای بدست آوردن نمره کل نمره همه ی عبارات را باهم جمع کنید  نمره کل اضطراب همه گیر از هفت گویه در دامنه ای از 0 تا 21 می باشد.

نمره بالاتر به معنای اضطراب بیشتر می باشد ( محمدپناه اردکان  و  شمس اسفندآباد ،1399).

نمرات نشان دهنده:

 0 تا 5 اضطراب خفیف، 6 تا 10 اضطراب متوسط،11 تا 15 اضطراب نسبتا شدید،16 تا 21 اضطراب شدید.

لازم به ذکر است که این پرسشنامه تک عاملی است.

پایایی و روایی پرسشنامه:

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

این پرسشنامه استاندارد می باشد و در پژوهش های مختلفی به کار گرفته شده و روایی و پایایی آن مورد تأیید می باشد.

اسپیتزر و همکاران (2006) با استفاده از تحلیل عاملی  از یک مقیاس 15 سوالی، 2 عامل استخراج کردند که 8 سوال آن مربوط به افسردگی بوده و منجر به ساخت پرسشنامه سلامت بیمار (Patient Health Questionnaire: PHQ-8)  گردیده و 7 سوال دیگر مربوط به اضطراب بوده و منجر به ساخت پرسشنامه اضطراب فراگیر گردیده است.

آن ها هم چنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی مقیاس  (GAD-7)  را به ترتیب 92/0 و 83/0 گزارش کردند( محمدپناه اردکان  و  شمس اسفندآباد ،1399).

در پروژهش نائینیان و همکاران (1390)روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است و پایایی آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده 85/0 گزارش شده است که  بالای 7/0 می باشد.

در این تحقیق منظور از اختلال اضطراب فراگیر نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 7 گویه ای پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر می دهند.

منابع:

محمدپناه اردکان عذرا، شمس اسفندآباد سحر.(1399). نقش عوامل اضطراب فراگیر، سوگیری شناختی و تاب‌آوری در پیش بینی میزان افسردگی افراد نابارور. طلوع بهداشت. ۱۳۹۹; ۱۹ (۳) :۳۲-۴۲.

نائینیان، محمد رضا، شعیری، محمدرضا، شریفی، معصومه و هادیان، مهری. (1390). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر، روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار): 50-41.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine166(10), 1092-1097.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی + مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *