دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق + ۳ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS):

یکی از راههایی که باورهای مذهبی از آن طریق سلامت روان را ارتقا می دهند، کاهش ترس از مرگ است (فرای، ۲۰۰۰ ؛ سیسیرلی، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲). ترس از مرگ محرک نیرومند رفتار از جمله وابستگی های فرهنگی است . بر اساس نظریه مدیریت وحشت (روزنبلات، گرینبرگ، سولومون، فیزنسکی و لیون، ۱۹۸۹)، یادآوری فناپذیری با ایجاد اضطراب اضطراب فوق العاده، فرد را در جهت کاهش آن بر می انگیزد (کوهن و همکاران، ۲۰۰۵).

اضطراب مرگ می تواند تهدید قابل توجهی برای بهزیستی روانی به شمار رود . این مسأله در مورد جوانان بیشتر صدق می کند؛ چرا که ترس از مرگ در این گروه بسیار قویتر از سالمندان است (فورتنر و نیمیر، ۱۹۹۹؛ کوهن و همکاران، ۲۰۰۵).

 

هدف: ارزیابی اشتغالات ذهنی، تکانه ها و عقاید مقاوم مربوط به مرگ از ابعاد مختلف (نشخوار مرگ، سلطه مرگ، عقاید تکراری مربوط به مرگ)

 

سوالات:
۱ سوالاتی درباره مرگ به ذهنم می رسد که نمی توانم پاسخی به آنها بدهم.
۲ فکر اینکه (در سنین جوانی) خواهم مرد وجود مرا فرا گرفته است.
۳ نمی توانم فکر مرگ را از ذهنم بیرون کنم.
۴ فکر مرگ مرا به خود مشغول کرده است.
۵ خلاصی از افکار مربوط به مرگ برایم خیلی مشکل است.
۶ جنبه های هشدار دهنده و دردناک مرگ را به خودم یادآوری می کنم.
۷ احساس می کنم مجبورم به مرگ بیندیشم.
۸ فکر مرگ بر من چیره شده است.
۹ نگرانی بیش از اندازه ای نسبت به افکار مرگ دارم.
۱۰ احساس می کنم مملو از افکار مربوط به مرگ هستم.
۱۱ می ترسم افکار مرگ وجود مرا فرا بگیرند.
۱۲ مدام به مرگ فکر می کنم.
۱۳ تفکر راجع به مرگ تنش زیادی برایم ایجاد می کند.
۱۴ افکار تکراری مربوط به مرگ ناراحتم می کند.
۱۵ احساس اینکه بطور ناگهانی خواهم مرد، غافلگیرم می کند.

 

روش نمره گذاری

مقیاس وسواس مرگ توسط عبدالخالق (۱۹۹۸) در مصر ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس نشخوار مرگ (۸ سوال)، سلطه مرگ (۴ سوال) و عقاید تکراری مربوط به مرگ (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی اشتغالات ذهنی، تکانه ها و عقاید مقاوم مربوط به مرگ بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «اصلاً»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود و دامنه نمره های آن بین ۱۵ تا ۷۵ قرار دارد.

 

 

روایی و پایایی

عبدالخالق (1998) در فرهنگ اصلي، ضريب همساني دروني اين مقياس و عوامل آن را 90/0 و بيشتر گزارش كرده است . روايي مقياس وسواس مرگ از طريق محاسبة ضريب همبستگي با مقياس هاي مشابه، به عنوان روايي همزمان نشان داده شده است.

بر اين اساس ضريب همبستگي مقياس وسواس مرگ با مقياس اضطراب مرگ 62/0، با مقیاس افسردگی مرگ 57/0، با مقیاس وسواس عمومی 46/0، با اضطراب عمومی 33/0، با افسردگی عمومی 42/0 و با مقیاس روان نژندی پرسشنامه شخصیتی آیزنک 35/0 گزارش شده است.

در پژوهش محمدزاده و همکاران (1388)، به منظور بررسی روایی همزمان، از اجرای همزمان مقیاس اضطراب مرگ استفاده شد.

بدین منظور 81 نفر از نمونه ی تحقیق كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، همزمان به سؤالهاي دو پرسشنامه جواب دادند. نتايج تحليل نشان داد كه همبستگي بين دو پرسشنامه 76/0 (001/0>p) می باشد.

همچنین، نتایج تحلیل حاكي از آن بود كه همبستگي عوامل سه گانة مقياس وسواس مرگ با مقیاس اضطراب مرگ به ترتیب 69/0، 61/0 و 58/0 می باشد (001/0>p).

برای تعیین پایایی بازآزمایی مقیاس، 44 نفر به صورت نمونه گیری داوطلب از نمونه آماری انتخاب و سپس به فاصله ی چهار هفته دوباره آزمايش شدند. ضريب پايايي كل مقياس 73/0 و برای زیرمقیاس های نشخوار مرگ، سلطه ی مرگ و عقاید تکراری مربوط به مرگ به ترتیب 76/0، 77/0 و 83/0 به دست آمد (001/0>p). به منظور تعیین پایایی تنصیفی مقیاس، از داده هاي كل نمونه (342 نفر) استفاده شد.

 بدين منظور سؤالها به دو قسمت زوج و فرد تقسيم و نمرة آزمودنيها در هر قسمت محاسبه گرديد.

 سپس، ضريب همبستگي بين دو قسمت بر اساس ضريب همبستگي تصحيح شدة اسپيرمن- براون محاسبه شد اين ضريب براي كل مقياس 57/0 و براي زيرمقياس هاي نشخوار مرگ، سلطة مرگ و عقايد تكراري مربوط به مرگ به ترتيب 92/0، 81/0 و 74/0 به دست آمد (001/0>p).

براي سنجش پايايي دروني مقياس، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. در اينجا نيز داده هاي كل نمونه (342 نفر) تحليل شد. بر اساس نتايج حاصل، ضريب آلفا براي كل مقياس 59/0 و براي زيرمقياسهاي نشخوار مرگ 95/0، سلطه مرگ 78/0 و عقاید تکراری مربوط به مرگ 81/0 محاسبه گردید (001/0>p) که رضایت بخش می باشد. جدول زیر ضرایب سه گانه پایایی مربوط به مقیاس وسواس مرگ و عوامل آن را خلاصه کرده است.

 

منابع:

محمدزاده، علی؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ عاشوری، احمد. (1387). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس وسواس مرگ. تازه های علوم شناختی، سال 10، شماره 3، 1387، 7-1.

Abdel-Khalek, A. M. (1998). The structure and measurement of death obsession. Personality and Individual Differences, 24, 159-165.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق + ۳ مقاله رایگان

  1. خداداد

    فایلهای پی دی اف مربوط به پرسشنامه وسواس مرگ رو دانلود کردم.. خیلی کمک کننده بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *