دانلود رایگان پرسشنامه میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی (BRT)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی (BRT):

هدف: ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی (خدمات، سرعت، رفتار رانندگان، کیفیت فیزیکی اتوبوس)

شیوه تکمیل: هریک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد میزان رضایت از آن، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

سوالات:
۱ تعداد باجه ها
۲ نزدیکی به باجه ها
۳ نحوه پرداخت پول و مقدار آن
۴ امنیت
۵ دسترسی به ایستگاه ها
۶ استفاده از تکنولوژی مکمل
۷ پاسخگویی کنترل خطوط
۸ تعداد توقفات پشت چراغ
۹ تعداد اتوبوس
۱۰ خراب شدن در مسیر
۱۱ زمان انتظار
۱۲ طرز برخورد و عملکرد رانندگان
۱۳ نحوه پوشش رانندگان
۱۴ تعداد صندلیهای داخل اتوبوس
۱۵ سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
۱۶ دستگیره های داخل اتوبوس
۱۷ راحتی ایستگاه ها

 

روش نمره گذاری:

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی (خدمات، سرعت، رفتار رانندگان، کیفیت فیزیکی اتوبوس) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:

این پرسشنامه دارای ۴ بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوالات مربوط  به هربعد ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
خدمات ۷-۱
سرعت ۱۱-۸
رفتار رانندگان ۱۳-۱۲
کیفیت فیزیکی اتوبوس ۱۷-۱۴

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. امتیازات کلی بالاتر، نشان دهنده رضایت بالاتر فرد پاسخ دهنده از سیستم حمل و نقل عمومی خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

در پژوهش حاتمی نزاد و همکاران (۱۳۹۶) روایی این مقیاس با استفاده از نظر اساتید مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد (۸۵/).

 

منابع:

 حاتمی نژاد، حسین، پوراحمد، احمد، فرجی سکبار، حسنعلی، عظیمی، آزاده، (۱۳۹۶)، سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حملونقل عمومی در منطقه البرز جنوبی، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره نهم، صص ۱۲۳-۱۰۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی (BRT)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *