دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه نیازهای اساسی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی خود تعیین گری گاردیا و دسی و ریان

دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی – گلاسر

____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی:

در پژوهش حاضر به منظور سنجش ارضای نیازهای اساسی روان شناختی، از نسخه عمومی که توسط گانیه (۲۰۰۳) از روی مقیاس های روان شناختی در کار اقتباس شده است، استفاده گردید.

سوالات:
۱ احساس می کنم برای تصمیم درخصوص این که چطور می خواهم زندگی را بگذرانم آزاد هستم.
۲ آدمهایی را که با آنها ارتباط متقابل دارم، واقعاً دوست دارم.
۳ اغلب اوقات ، خیلی احساس توانایی نمی کنم.
۴ در زندگی ام احساس تحت اجبار بودن میکنم.
۵ آدم هایی را که می شناسم به من می گویند در آنچه که انجام می دهم، خوب هستم.
۶ با آدمهایی که در معرض تماس قرار میگیرم، کنار می آیم.
۷ معمولاً با خودم مشغولم و ارتباطات اجتماعی زیادی ندارم.
۸ عموماً در بیان افکار و نظراتم احساس آزادی می کنم.
۹ آدم هایی را که به طور مرتب با آنها ارتباط متقابل دارم، دوست خود می دانم.
۱۰ اخیراً توانسته ام مهارتهای جدید و جالبی یاد بگیرم.
۱۱ در زندگی روزمره ام اغلب مجبورم آنچه را که بهم گفته می شود انجام دهم.
۱۲ افرادی که در زندگی ام هستند هوای من را دارند.
۱۳ بیشتر روزها احساس می کنم آنچه را که انجام می دهم دستاوردی برایم دارد.
۱۴ آدمهایی که روزانه با آنها ارتباط متقابل دارم، ملاحظه احساسات من را می کنند.
۱۵ امکان زیادی در زندگی ام بدست نمی آورم تا نشان دهم چه آدم توانمندی هستم.
۱۶ آدمهای زیادی نیستند که به آنها نزدیک باشم.
۱۷ احساس می کنم در موقعیت های زندگی روزانه ام عمدتاً می توانم خودم باشم.
۱۸ به نظر نمی رسد آدم هایی که به طور مرتب با آنها ارتباط متقابل دارم، خیلی دوستم داشته باشند.
۱۹ اغلب خیلی احساس توانایی نمی کنم.
۲۰ در زندگی روزانه ام امکان زیادی برایم نیست که خودم تصمیم بگیرم چطور کارها را انجام دهم.
۲۱ به طور کلی، آدم ها با من رفتار نسبتاً دوستانه ای دارند.

 

 

مولفه ها: شامل ارضای سه نیاز روان شناختی به نام های خودمختاری( 7گویه) ، نیاز به شایستگی  (6 گویه)، ارتباط ( 8 گویه) را مورد بررسی قرار می دهد. سوالات 1، 4، 8، 11، 17، 20 برای سنجش نیاز خودمختاری می باشد.

 نمره گذاری : نمره گذاری سوالات 4، 11 و 20 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. سوالات 3، 5، 10، 13، 15 و 19 برای سنجش نیاز شایستگی که سوالات 3، 15 و 19 به صورت معکوس نمره گذاری شده اند و سوالات 2، 6، 7، 9، 12، 16، 18، 21 برای نیاز ارتباط در نظر گرفته شده اند که سوالات 7، 16 و 18 در آن بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. هر گویه شامل طیفی از مقیاس لیکرت از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (7) می باشد.

وی و همکاران (2005) و دفترچی(1389) در تحقیق خود از این مقیاس استفاده کرده و میزان پایایی آنرا بدین گونه گزارش کرده اند : ضریب پایایی آلفای کرونباخ نیاز به استقلال 68/0، شایستگی 75/0 ، ارتباط 85/0 و نمره کل 90/0. همچنین روایی مطلوبی نیز برای آن گزارش کرده اند.

 

منابع:

دفترچی, عفت(1389)، شیخ الاسلامی. نقش برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي در جهت گيري هاي هدف دانش آموزان. روانشناسی, 17(3), 330-347.‎

attachment, shame, depression, and loneliness: The mediation role of basic

 Wei, M., Ph., Shaffer, A. S., Young, A. S. K., & Zakalik, R. A. (2005). Adult

psychological needs satisfaction. Journal of Counseling Psychology, 52,

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *