دانلود رایگان پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (۲۰۰۳)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (۲۰۰۳) :

 

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ متشکل از ۲۰ سوال و دارای چهار بعد رهبری/فراشناختی، دانش/شناختی، انگیزشی، رفتاری می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هوش فرهنگی توانایی بروز عکس العمل موثر در برابر اهالی فرهنگ­های بیگانه است که مانند هوش اجتماعی و هیجانی از سطوح مختلف برخوردار است. هوش فرهنگی این امکان را به افراد می­دهد تا از طریق دانش و دقت عمل، تفاوت­های فرهنگی را دریابند و در برخورد با دیگر فرهنگ­ها رفتار درستی در پیش گیرند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور هوش فرهنگی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰ گویه ای پرسشنامه هوش فرهنگی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
رهبری فرا شناختی ۱ تا ۴
دانش فراشناختی ۵ تا ۹
 انگیزشی ۱۰ تا ۱۳
رفتاری ۱۴ تا ۱۸

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

رهبری/فراشناختی کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملامخالفم
۱ وقتی در تعامل با مردم فرهنگی متفاوت هستم، به دانش فرهنگی آنها آگاهی دارم.
۲ وقتی در تعامل با مردمی از فرهنگی ناآشنا هستم، دانش (شناخت) فرهنگی ام را با آنها سازگار می کنم.
۳ در تعاملات بین فرهنگی از دانش فرهنگی که به کار می گیرم، آگاهم.
۴ هنگام تعامل با مردمی از فرهنگ متفاوت، صحت و درستی دانش فرهنگی ام را بررسی می کنم.
دانش/شناختی
۵ من نظام های حقوقی (قانونی) و اقتصادی دیگر فرهنگ ها را می شناسم.
۶ من قوانین (لغات، دستور زبان) دیگر زبان ها را می شناسم.
۷ من ارزش های فرهنگی و اعتقادات مذهبی دیگر فرهنگ ها را می شناسم.
۸ من نظام ازدواج دیگر فرهنگ ها را می شناسم.
۹ من هنرها و صنایع فرهنگ های دیگر را می شناسم.
۱۰ من قوانین بیان (ابراز) رفتارهای غیرکلامی فرهنگ های دیگر را می شناسم.
عامل انگیزش
۱۱ از تعامل با مردم فرهنگ های متفاوت لذت می برم.
۱۲ مطمئنم می توانم در یک فرهنگ ناآشنا خودم را اجتماعی کنم.
۱۳ مطمئنم که فشارهای سازگاری با فرهنگ جدید برای من قابل تحمل است.
۱۴ من از زندگی در فرهنگ های ناآشنا لذت می برم.
۱۵ مطمئنم می توانم که شرایط تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت به کار گیرم.
عامل رفتاری
۱۶ من رفتار کلامی ام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم.
۱۷ من مکث و سکوت را در موقعیت های بین فرهنگی، متفاوت بکار می گیرم.
۱۸ وقتی که در یک موقعیت بین فرهنگی نیاز باشد، نحوه صحبت کردنم را تغییر می دهم.
۱۹ در صورت نیاز در تعاملات بین فرهنگی رفتار غیر کلامی ام را تغییر می دهم.
۲۰ در صورت نیاز در تعاملات بین فرهنگی (بیان یا تظاهرات) چهره ام را به آن نیاز است تغییر می دهم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۹ ۵۷ ۹۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۹ تا ۳۸ باشد، میزان هوش فرهنگی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۵۷ باشد، میزان هوش فرهنگی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۵۷ باشد، میزان هوش فرهنگی بسیار خوب می باشد.

پایایی و روایی

روایی پرسشنامه به تایید اساتید و خبرگان این رشته رسیده است.

پایایی پرسشنامه در پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال ۸۹ (آلفای کرونباخ) ۰٫۸۵ بدست آمده است.

در هوش فرهنگی بالاترین نمره ۱۰۰ می باشد و دارای چهار خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

عامل راهبردی/ فراشناختی

بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است.

عامل دانشی/ شناختی

این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی وشناختی فرد از فرهنگ های دیگر را نشان می هد. جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستم های اقتصادی و قانونی، هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان دیگر است.

عامل انگیزشی

بیانگر علاقه فرد به آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف است. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می دهد. در موقعیت های فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند.

عامل رفتاری

این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را دربرمی گیرد که برای برخورد با فرهنگ های مختلف مناسب هستند. رفتار هوش فرهنگی مجموعه ای از پاسخ های رفتاری منعطفی را شامل می شود که در موقعیت های مختلف به کار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصلاح و تعدیل برخوردارند.

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی ، ۱۳۹۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (۲۰۰۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *