رایگان پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۲ و ۳

۹,۹۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۲ (MCMI-II)

توضیحات:

این پرسشنامه چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • در قالب ورد و پی‌دی‌اف ارائه می‌شود.
 • نمره‌گذاری و تفسیر ندارد
 • برای پژوهش و ارزیابی کاربرد دارد
 • مقالات مرتبط نیز ارائه خواهد شد.

این پرسشنامه چه هدفی دارد؟ برای سنجش اختلال‌های روانی به کار برده می‌شود.

اطلاعات بیشتر:

در پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۲، یک مجموعه سوال خودسنجی استاندارد وجود دارد که اطلاعات حوزه شخصیت، نگرش و سازگاری هیجانی افراد را در محدوده‌ای گسترده مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌نامه فرد باید سنی بیشتر از هجده سال و قابلیت خواندن در حد پایه هشتم را داشته باشد.

پرسشنامه بعدی یعنی پرسشنامه دوم اهمیت بسیار زیادی دارد که چندوجهی مینه سوتا (MMPI) است. (پیوتروسکی و زالوسکی، ۱۹۹۳).

پرسسشنامه میلون یکی از انواع خاص است که به اختلال‌های شخصیت می‌پردازد و بر نشانه‌های همراه با این اختلالات تاکید می‌کند. (میلون ۱۹۹۷)

در سال ۱۹۷۷ اولین نسخه اصلی از پرسشنامه میلون نگارش شد و تاکنون دو بار دیگر در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۴ مورد تجدید نظر قرار گرفته است. (MCMI – II ؛ میلون ۱۹۸۷؛ MCMI-III؛ میلون؛ ۱۹۹۴). تا به حال بیشتر از ۶۰۰ مقاله در رابطه با پرسشنامه میلون و یا به کمک آن منتشر شده است.

یکی از پرکاربردترین پرسشنامه‌ها در حوزه بالینی این پرسشنامه است. ( پیوتروسکی و زالوسکی، ۱۹۹۳؛ واتکینز و دیگران ۱۹۹۵) به واسطه کاربرد زیاد در کشورهای مختلف ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته و به شهرت رسیده است.

شخصیت شناسی میلون

تیودور میلون (Theodore Millon)، روانشناس و روان‌پزشک آمریکایی نظریه‌ای در رابطه با شخصیت داد که به عنوان شخصیت‌شناسی میلون شناخته می‌شود.

نظریه میلون بیان می‌کند که شخصیت سازوکاری دینامیکی است که در برابر تغییر و تطور قرار دارد و بر اثر این عوامل محیطی و فردی تغییر می‌کند. این نظریه را بر پایه مفهومی از شخصیت بنا می‌کنند.

این نظریه شخصیت را شامل سه بعد زیر می‌داند. این سه بعد کمک می‌کند تا شخصیت‌ها را به شکل الگوهایی خاص توصیف کرد.

۱- بعد شناختی:

مرتبط با درک و تفسیر فرد از خودش و سایر افراد و نحوه آن است. شخصیت‌های خود محور، برونگرا، خودگرا و افسرده چهار نوع اصلی این بعد از شخصیت شناسی میلون هستند.

۲- بعد همدلی:

مرتبط با ارتباط با سایر افراد و رابطه‌گری است. شخصیت‌های باشکوه، خدمت‌گزار و همدل از سه نوع اصلی این بعد هستند.

۳- بعد کنترل:

مرتبط با تنظیم هیجانات، نوع کنترل و رفتارهای افراد است. شخصیت‌های تقویتی، امیدوار و خودکنترل از سه نوع اصلی این بعد هستند.

الگوهایی که به کمک این بعد ایجاد می‌شود برای ارزیابی شخصیت و تعیین اختلال‌های شخصیتی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبق آن‌ها درمان‌های لازم مشخص خواهد شد.

لازم به ذکر است که این شخصیت‌شناسی از جامع‌ترین و گسترده‌ترین نظریه‌هایی است که در رابطه با شخصیت و مطالعه و درک آن ارائه شده است. به کمک شخصیت‌شناسی میلون اختلالات شخصیتی مشخص و درمان مناسب آن تعیین می‌شود که همگی با تخصص و تجربه حرفه‌ای در حوزه روان‌پزشکی و روان‌شناسی امکان‌پذیر خواهد بود.

 

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۳ (MCMI-III)

توضیحات:

این پرسشنامه چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • برای افراد بالای هجده سال مناسب است.
 • از منابع ایرانی و خارجی استفاده می‌کند.
 • ۲۴ خرده مقیاس دارد.
 • پایایی و روایی به ایرانی و خارجی دارد.
 • در پژوهش و ارزیابی از آن استفاده می‌شود.
 • به صورت فایل ورد و پی دی اف ارائه می‌شود
 • مقاله مرتبط با آن نیز ارائه می‌شود.

هدف این پریشنامه چیست؟

۵ عامل توصیف، مشاهده، عمل همراه با آگاهی، هدم واکنش و عم قضاوت را مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

اطلاعات بیشتر:

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۳ دامنه وسیعی از اطلاعات مربوط به نگرش، شخصیت و سازگاری هیجانی افراد را با پرسشنامه‌ای خودسنج و استاندارد مورد بررسی قرار می‌دهد.

افرادی که سن بیشتر از هجده سال و قابلیت  خواندن حداقل در سطح پایه هشتم را دارند می‌توانند از این پرسشنامه استفاده کنند. پس از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI) این پرسشنامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ( پیوتروسکی و زالوسکی، ۱۹۹۳)

اختلال‌های شخصیتی و نشانه‌هایی که با آن همراه است به طور منحصر به فرد در این پرسشنامه مورد تاکید قرار می‌گیرند. (میلون ۱۹۹۷)

 

تدوین اولین نسخه اصلی پرسشنامه میلون به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و از آن زمان تا به حال دو بار یکی در سال ۱۹۸۷ (MCMI – II ؛ میلون ۱۹۸۷) و باری دیگر در سال ۱۹۹۴ (MCMI-III؛ میلون؛ ۱۹۹۴) این پرسشنامه مورد تجدید نظر قرار گرفته است. با توجه به کاربرد زیاد این پرسشنامه در حرفه بالینی تا به امروز بیشتر از ۶۰۰ مقاله درباره با پرسشنامه یا به کمک آن نگارش شده است. ( پیوتروسکی و زالوسکی، ۱۹۹۳؛ واتکینز و دیگران ۱۹۹۵)

کاربرد این پرسشنامه در کشورهای مختلف و ترجمه آن به زبان‌های مختلف دنیا از دلایل مشهور شدن آن در سطح جهانی است.

در نسخه فعلی پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۳ تحت ۲۸ مقیاس جداگانه و بر اساس طبقات بالینی، ۱۷۵ ماده نمره‌گزاری می‌شوند که تمامی آن‌ها با DSM-IV و نظریه شخصیت میلون همخوانی دارد.

 1. شاخص های تغییر پذیری
 2. الگوهای شخصیت بالینی
 3. آسیب های شدید شخصیت
 4. نشانگان بالینی
 5. نشانگان شدید

MCMI  را می‌توان شاخصی طراحی شده برای تشخیص دادن اختلال‌های محور II دانست.

هر بخش برای ارزیابی یکی از جنبه‌های خاص شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.  در این پرسشنامه بخش‌ها به شرح زیر هستند:

۱- شخصیت اصلی

این بخش ۱۱ مقیاس یعنی موانع جدایی، اضطراب، نارسایی خود، شیطنت، هیجان‌پذیری، پوچی، پایداری احساسی، تحمل اضطراب، رویکردهای کارآمد، کنترل خشم، متکی بودن به خود و راهبردهای مقابله با استرس را دارد که به کمک آن‌ها جنبه‌های مختلف شخصیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲- شرایط بالینی

این بخش ۲۷ مقیاس وسواس، افسردگی، اختلالات جنسی، اختلالات خوردن، اضطراب، وابستگی به مواد و دارو و غیره را دارد که به کمک آن‌ها بیماری‌های روانی مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۳- شخصیت وابسته به ماده

این بخش یا کمک ۱۳ مقیاس، شخصیت‌هایی که به مواد مخدر وابستگی دارند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

۴- سطح عملکرد

این بخش با کمک ۶ مقیاس فعالیت‌های روزانه و سطح کلی عملکرد فرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

۵- شرایط فردی

این بخش با ۶ مقیاس تعامل اجتماعی، خودکنترلی، خود انگیختگی، خودباوری، دغدغه‌های فردی، انعطاف‌پذیری و توانایی‌های روان‌شناختی، وضعیت فردی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

۶- شرایط شخصیتی فرد

این بخش با ۱۰ مقیاس خوش‌رویی، احساسی، ترسو، رویکرد رومانتیک، خودکامگی، شخصیت تعصب‌دار، خودنمایی و شخصصیت زنده شرایط شخصیتی افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پس از پاسخ به این پرسشنامه، نمراتی از مقیاس و بخش نتیجه می‌شود که با ترکیب و محاسبه آن‌ها، تصویری جامع از شخصیت افراد تعیین خواهد شد.

این پرسشنامه دقت زیاد و قابلیت استفاده آسان دارد و به همین دلیل پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۳ (MCMI-III) را از مهم‌ترین پرسشنامه‌های ارزیابی شخصیت می‌دانند و از آن در تحقیقات روان‌شناختی و درمانی استفاده می‌شود.

استفاده از پرسشنامه اختلال شخصیت کوهل و کازن نیز به شما پیشنهاد می‌شود.

 

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اخیراً، حتی صبح‌ها احساس ضعف و بی حالی می‌کنم.
۲ برای قوانین و مقررات احترام زیادی قاتلم ، زیرا از حقوق افراد حمایت می‌کنند.
۳ به قدری از انجام دادن کارهای مختلف لذت می‌برم، که نمی‌توانم تصمیم بگیرم ، کدام یک را اول انجام بدهم.
۴ بیشتر وقت‌ها احساس ضعف و خستگی می‌کنم.
۵ چون فکر می‌کنم آدم بزرگ و مهمی هستم برایم مهم نیست که دیگران در مورد من چه فکری می‌کنند.
۶ دیگران به اندازه کافی قدر کارها و زحمات مرا نمی‌دانند.
۷ اگر خانواده‌ام به من زور بگویند احتمالاً عصبانی می‌شوم و در برابر خواست آنها مقاومت می‌کنند.
۸ مردم پشت سرم در مورد قیافه و رفتارم حرف می‌زنند و مسخره‌ام می‌کنند.
۹ اغلب اگر کسی اذیتم کند به شدت از او انتقاد می‌کنم.
۱۰ به ندرت تحت تأثیر چیزی قرار می‌گیرم.
۱۱ هنگام راه رفتن نمی‌توانم تعادلم را حفظ کنم.
۱۲ به آسانی و به سرعت احساساتم را بروز می‌دهم.
۱۳ استعمال مواد مخدر اغلب مرا به دردسر می‌اندازد.
۱۴ گاهی اوقات با خانواده‌ام بسیار تند و خشن برخورد می‌کنم.
۱۵ خوشی‌های من دوام چندانی ندارند.
۱۶ من آدمی خیرخواه و فروتن هستم.
۱۷ در نوجوانی به خاطر رفتار بدی که در مدرسه داشتم دچار دردسرهای فراوانی می‌شدم.
۱۸ از ارتباط نزدیک با دیگران می‌ترسم، زیرا ممکن است رسوا شوم و مسخره‌ام کنند.
۱۹ دوستانی را انتخاب می‌کنم که بدی‌هایم را به من گوشزد کنند.
۲۰ اغلب از دوره کودکی افکار غم انگیزی به خاطر دارم.
عکس پرسشنامه چند محوری بالینی میلون
۱۵۰ از این که خیلی زود بیدار می‌شوم و دیگر نمی‌توانم بخوابم ناراحتم.
۱۵۱ من هرگز قادر به ابراز احساساتم نیستم چون در نظر مردم ارزشی ندارم.
۱۵۲ من مشکل اعتیاد دارم و تلاشم برای کنار گذاشتن آن ناموفق بوده است.
۱۵۳ عده‌ای تلاش می‌کنند افکارم را کنترل کنند.
۱۵۴ قبلاً تلاش کرده‌ام خودم را بکشم.
۱۵۵ من گرسنگی می‌کشم تا از همین هم که هست لاغر تر شوم.
۱۵۶ نمی‌دانم چرا برخی از مردم به من می‌خندند.
۱۵۷ در ده سال گذشته هیچ ماشینی ندیده‌ام.
۱۵۸ از آدم‌هایی که مرا لمس می‌کنند شدیداً می ترسم چون فکر می‌کنم آنها ممکن است به من صدمه بزنند.
۱۵۹ چون آن‌ها از توانایی‌های فوق‌العاده من خبردارند می‌خواهد مرا دستگیر کنند.
۱۶۰ دائم فکرم درگیر حادثه‌ای است که برایم اتفاق افتاده است.
۱۶۱ ظاهراً کاری می‌کنم که دیگران فکر کنند می‌خواهم به خودم صدمه بزنم.
۱۶۲ اغلب آن قدر غرق افکارم می‌شوم که متوجه نمی‌شوم اطرافم چه می‌گذرد.
۱۶۳ مردم به من می‌گویند لاغر هستم ، اما من احساس می‌کنم خیلی چاقم.
۱۶۴ وقایع هولناک گذشته دائم به فکر و خواب من می‌آیند.
۱۶۵ من به جز اعضای خانواده‌ام هیچ دوستی ندارم.
۱۶۶ من اغلب کارهایم را سریع انجام می‌دهم و در مورد چیزهایی که باید انجام دهم فکر نمی‌کنم.
۱۶۷ من به گونه‌ای حمایت دوستانم را جلب کرده‌ام که دیگران نمی‌توانند از من سوء استفاده کنند.
۱۶۸ اغلب به وضوح چیزهایی می‌شنوم که مرا ناراحت می‌کند.
۱۶۹ من همیشه برای نزاع با دیگران خودم را مجهز نگه می‌دارم زیرا از برخورد تندشان می‌ترسم.
۱۷۰ من هر کار را چند بار انجام می‌دهم . گاهی به خاطر کاهش نگرانیم و گاهی به خاطر این که مطمئن شوم حادثه بدی اتفاق نمی‌افتد.
۱۷۱ تازگی‌ها به طور جدی به این فکر افتاده‌ام که به زندگی‌ام خاتمه دهم.
۱۷۲ مردم مرا آدمی منظم و مقرراتی می‌دانند.
۱۷۳ وقتی به حادثه دردناکی که سال‌ها پیش برایم اتفاق افتاد فکر می‌کنم دچار ترس و اضطراب می‌شوم.
۱۷۴ اگر چه من از دوست پیدا کردن می‌ترسم ولی مایلم دوستان بیشتری داشته باشم.
۱۷۵ واقعیت این است که مردم می‌خواهند با من دوست شوند تا مرا خرد کنند.

 

منابع:

 

Millon, T. (1994).Millon clinicalMultiaxial Inventory – III manual. Minneapolis, MN, National compater systems.

 

__________________________
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-۳ (MCMI-III)
برای دانلود پرسشنامه چند محوری بالینی میلون با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه میلون بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۲ و ۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *