دانلود رایگان پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ):

هدف: سنجش ۵ راهبرد فراشناختی به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده

پرسشنامه کنترل فکر (ولز و دیویس، ۱۹۹۴) یک ابزار ۳۰ ماده ای است که با هدف بررسی سازمان یافته ی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه کنترل افکار مزاحم در گروههای گوناگون تدوین شده است. یافته های مربوط به تحلیل عاملی نسخه ی اولیه ی پرسشنامه در مورد دانشجویان، ۶ عامل را شناسایی کرد.

این عامل ها راهبردهای رفتاری پرت کردن حواس، راهبردهای شناختی پرت کردن حواس، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبیه و ارزیابی دوباره شامل می شدند. اما در نسخه ی نهایی پرسشنامه، راهبردهای رفتاری و شناختی پرت کردن حواس با یکدیگر ترکیب شدند و یک عامل را تشکیل دادند (به نقل از فتی و همکاران، ۱۳۸۹).

بیشتر مردم افکار ناخوشایند و یا ناخواسته را به صورت کلامی یا تصویری که می تواند به سختی کنترل شود را تجربه می کنند.  ما علاقه مندیم روشهایی که شما معمولاً برای کنترل چنین افکاری استفاده می کنید را بدانیم.  تعدادی از روشهایی که مردم به منظور کنترل چنین افکاری انجام می دهند در ذیل آمده است. 

سوالات:
۱ به جای آن تصاویر مثبت را به ذهن می آورم.
۲ به خودم می گویم که زیاد احمق نباشم.
۳ روی فکر، تمرکز می کنم.
۴ به جای این فکر، افکار منفی پیش پا افتاده تری را جایگزین می کنم.
۵ در مورد فکرم با کسی صحبت نمی کنم.
۶ خودم را به خاطر فکر کردن به افکار تنبیه می کنم.
۷ به دیگر نگرانی هایم می پردازم.
۸ فکرم را برای خودم نگه می دارم.
۹ به جای آن خودم را به کاری مشغول می کنم.
۱۰ درستی فکرم را زیر سوال می برم.
۱۱ به خاطر چنین فکری از خودم عصبانی می شوم.
۱۲ از بحث کردن در مورد فکرم اجتناب می کنم.
۱۳ به خاطر داشتن این فکر سر خودم داد می کشم.
۱۴ فکرم را به طور منطقی تحلیل می کنم.
۱۵ به خودم سیلی می زنم یا خودم را نیشگون می گیرم تا فکرم متوقف شود.
۱۶ به جای آن به افکار خوشایند فکر می کنم.
۱۷ بررسی می کنم که دوستانم چگونه با چنین افکاری کنار می آیند.
۱۸ به جای آن به موضوعات جزئی تر فکر می کنم.
۱۹ کاری را که از آن لذت می برم انجام می دهم.
۲۰ سعی می کنم یکبار دیگر افکارم را تفسیر کنم.
۲۱ به چیز دیگری فکر می کنم.
۲۲ در مورد مشکلات کوچک تری که دارم بیشتر فکر می کنم.
۲۳ سعی می کنم جور دیگری درباره آن فکر کنم.
۲۴ به جای آن به نگرانی های گذشته ام فکر می کنم.
۲۵ از دوستانم می پرسم که آیا آنها هم افکار مشابهی دارند.
۲۶ روی افکار منفی متفاوتی تمرکز می کنم.
۲۷ دلایل داشتن چنین فکری را مورد سوال قرار می دهم.
۲۸ به خودم می گویم که اگر به آن فکر کنم، اتفاق بدی خواهد افتاد.
۲۹ با دوستی در مورد فکرم صحبت می کنم.
۳۰ خودم را مشغول نگه می دارم.

این پرسشنامه (ولز و دیویس، ۱۹۹۴) از یک مقیاس لیکرت ۴ درجه ای برخوردار است (از ۱ «هرگز» تا ۴ «همیشه»). نمره هر عامل از راه مجموع ماده های مربوط به آن عامل بدست می آید.

دامنه نمرات برای هر یک از خرده خرده آزمون ها ممکن است بین صفر و هیجده باشد و در همه خرده آزمون ها نمره بالاتر به معنای بیشتر بودن سطح آن متغیر می باشد. سوالات ۵، ۸ و ۱۲ بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. (از ۴ «هرگز» تا ۱ «همیشه»)

 

روایی و پایایی

همسانی درونی زیرمقیاس ها از 79/0 – 64/0 گزارش شده است. پایایی آزمون – بازآزمون برای کل مقیاس 83/0 – 67/0 بدست آمده است (ولز و دیویس، 1994). در پژوهش خانی پور، سهرابی و طباطبایی (1390) ضریب پایایی این آزمون به شیوه آلفای کرونباخ 73/0 محاسبه شد.

همچنین ضریب پایایی به روش آزمون – بازآزمون برای دو هفته 65/0 بدست آمد. در مطالعات گذشته (ولز و دیویس، 1994؛ کولس و هیمبرگ، 2005؛ سیکا، استکی، جیزی، چیری، فرانچسکینی، 2007) توافق بالایی در مورد نقش راهبردهای کنترل فکر با نگرانی گزارش نشده است ولی در بیشتر پژوهش ها و راهبردها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم شده اند براین اساس دو مقیاس مثبت و منفی (کنترل اجتماعی و خودتنبیهی) برای این پژوهش انتخاب شد.

 

منابع

فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ مولودی، رضا؛ ضیایی، کاوه، (1389)، کفایت روان سنجی نسخه ی فارسی «پرسشنامه کنترل فکری» و «پرسشنامه افکار اضطرابی» در دانشجویان ایرانی، مجله ی روش ها و مدل های روان شناختی 1، 81، 1-104.

خانی پور، حمید؛ سهرابی، فرامرز؛ طباطبایی، سعید (1390)، مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی، پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 82-71.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *