دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک کیتومنوای و همکاران (۲۰۰۸)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات دولت الکترونیک کیتومنوای و همکاران (۲۰۰۸) :

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات دولت الکترونیک توسط کیتومنوای و همکاران در سال ۲۰۰۸ طراحی شده است و دارای ۴۱ سوال در ۹ بعد می باشد این پرسشنامه براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت انجام شده است..

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  کیفیت خدمات دولت الکترونیک نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۱ گویه ای پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
کیفیت طراحی خدمات ۱ تا ۶
کیفیت طراحی وب سایت ۷ تا۱۴
کیفیت پشتیبانی فناوری ۱۵ تا ۱۹
کیفیت پشتیبانی مشتری ۲۰ تا ۲۳
ریسک درک شده / ریسک حریم خصوصی ۲۴ تا ۲۷
ریسک عملکرد ۲۸ تا ۳۱
ریسک ممیزی مالی ۳۲ تا ۳۵
ریسک زمان ۳۶ تا ۳۸
ریسک اجتماعی ۳۹ تا ۴۱

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات قطعاً بله احتمالاً بله نه مطمئن احتمالاً نه قطعاً نه
کیفیت طراحی خدمات
۱-آیا کیفیت طراحی خدمات، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند می‌کند؟
۲-آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، تمام انواع خدمات پرداخت مالیات را ارائه می‌کنند؟
۳- آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، دارای انگیزاننده هایی هستند تا افراد به استفاده از آن ها تشویق شوند؟
۴-آیا استفاده از سیستم های درآمد الکترونیکی برای فایل بندی مالیات بر درآمد، پیچیده هستند؟
۵-آیا استفاده از فرم های فایل بندی مالیات آسان است؟
۶-آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، خدمات مبتنی بر حرفه کاربران به آن ها ارائه می‌کند؟
کیفیت طراحی وب سایت
۷-آیا کیفیت طراحی وب سایت، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند می‌کند؟
۸-آیا در طراحی وب سایت درآمد الکترونیکی، اصول زیبائی شناسی را ارزشمند می‌کند؟
¬۹-آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، از واژگان قابل درک استفاده می‌کند؟
۱۰-آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، به هر صفحه متصل و مرتبط می‌باشد؟
۱۱- آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، به آسانی به جستجوی داده های مالیات بر درآمد کمک می‌کند؟
۱۲-آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های به هنگام ارائه می‌دهد؟
۱۳- آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های مرتبط ارائه می‌دهد؟
۱۴- آیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های جدیدی را در زمینه مالیات بر درآمد ارائه می‌کند؟
کیفیت پشتیبانی فناوری
۱۵-آیا کیفیت پشتیبانی فناوری، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند می‌کند؟
۱۶-آیا سیستم درآمد الکترونیکی، تکنولوژی ایمنی دارد؟
۱۷-آیا سیستم درآمد الکترونیکی، از حجم بالای پردازش های فایل بندی مالیات بدون وجود هیچگونه وقفه یا نقص، حمایت می‌کند؟
۱۸-آیا می‌توان به سرعت به سیستم درآمد الکترونیکی دسترسی داشت؟
۱۹-آیا سیستم درآمد الکترونیکی، یک سیستم پشتیبان قابل اعتماد دارد؟
کیفیت پشتیبانی مشتری
۲۰-آیا کیفیت پشتیبانی مشتری، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند می سازد؟
۲۱-آیا سیستم درآمد الکترونیکی بعد از فایل بندی مالیات بر درآمد، به صورت مسئولانه به پرداخت کنندگان مالیات بازخور می‌دهد؟
۲۲-آیا سیستم درآمد الکترونیکی از گزینه کمک (Help) به صورت به هنگام برخوردار می‌باشد؟
۲۳-آیا کارکنان واحد درآمد، در صورت بروز مسأله، خدمات مناسبی را به پرداخت کنندگان مالیات از طریق سیستم درآمد الکترونیکی ارائه می‌کنند؟
ریسک درک شده/ ریسک حریم خصوصی
۲۴-آیا ریسک مربوط به حریم خصوصی، باعث کاهش ارزش خدمات دولت الکترونیک می‌شود؟
۲۵-آیا سیستم درآمد الکترونیکی، شما را نگران می‌کند؟(از این نظر که دادههای شخصی شما ممکن است برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.)
۲۶-آیا سیستم درآمد الکترونیکی موجب می‌شود که شما در زمینه حریم خصوصی اطلاعات خود احساس نگرانی کنید؟
۲۷- آیا سیستم درآمد الکترونیکی موجب می‌شود که شما احساس کنید که باید تمام اسناد درآمد را برای پنج سال آینده حفظ کنید، زیرا ممکن است مورد نیاز واحد درآمد برای ممیزی آینده باشد؟
ریسک عملکرد
۲۸-آیا ریسک عملکرد، باعث کاهش ارزش خدمات دولت الکترونیک می‌شود؟
۲۹-آیا سیستم درآمد الکترونیک موجب نگرانی شما می‌شود (از این نظر که نتوانید اطلاعات مربوط به فایل بندی مالیات را ذخیره کنید؟)
۳۰-آیا سیستم درآمد الکترونیکی موجب نگرانی شما می‌شود (از این نظر که آیا پردازش الکترونیکی به صورت موفقیت آمیز انجام شده است.)
۳۱-آیا سیستم درآمد الکترونیکی موجب نگرانی شما می‌شود (از این نظر که احساس کنید اطلاعات شما سرقت می‌شود.)
ریسک ممیزی مالی
۳۲-آیا ریسک ممیزی مالی موجب کاهش ارزش خدمات دولت الکترونیک می‌شود؟
۳۳-آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی شما از این نظر می‌شود که از شما خواسته شود مالیات اضافی پرداخت کنید؟
۳۴-آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی شما از این نظر می‌شود که به آسانی ممیزی شوید؟
۳۵- آیا سیستم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی شما از نظر پشتیبانی حقوقی و قانونی از کاربران این سیستم می‌شود؟
ریسک زمان
۳۶-آیا ریسک زمان موجب کاهش ارزش خدمات دولت الکترونیک می‌شود؟
۳۷-آیا هنگام استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی احساس اتلاف زمان می‌کنید؟
۳۸-آیا برای استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی نیاز به تلاش بیشتر دارید؟
ریسک اجتماعی
۳۹-آیا ریسک اجتماعی موجب کاهش ارزش خدمات دولت الکترونیک می‌شود؟
۴۰-آیا استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی موجب می‌شود که من تعاملات کمتری با دوستانم داشته باشم؟
۴۱- آیا استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی موجب به خطر افتادن تصویر اجتماعی من می‌شود؟

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۱ ۱۲۳ ۱۹۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۱تا ۱۲۳ باشد، میزان کیفیت خدمات دولت الکترونیک در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۲۳ تا ۱۹۵ باشد، میزان کیفیت خدمات دولت الکترونیک در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۹۵باشد، میزان کیفیت خدمات دولت الکترونیک بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش اقبالی و همکاران (۱۳۹۲) بین خرده مقیاس های پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک ۷۵/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
کیفیت خدمات دولت الکترونیک ۷۵/۰

منابع:

اقبالی محمد، مهدی بیگی نجمه، دهقانی مسعود(۱۳۹)، ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتریان دفاترپیشخوان دولت الکترونیک، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

Siriluck Rotchana Kitumnuai, ” Measuring e-government Service Value with the E-GOVSQUAL-RISK model”, Business Process Management Journal, Vol. 14, NO. 5, 2008, pp. 724-737.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک کیتومنوای و همکاران (۲۰۰۸)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *