دانلود رایگان ۲ پرسشنامه تست تیپ شخصیتی مایرز- بریگز ۹۳ سوالی

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تیپ شخصیتی مایرز- بریگز (فرمM) 93 سوالی

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد تیپ شخصیتی مایرز- بریگز (فرمM) 93 سوالی:

 

پرسشنامه تیپ شخصیتی توسط مایرز و بریگز تهیه شده است. این مقیاس شامل ۹۳ آیتم است که به صورت ۱ (گزینه اصلی) و صفر (گزینه غیرکلیدی) نمره داده شده است و سوالاتی مانند: (اگر قصد دارید جایی بروید، قبل از رفتن برنامه ریزی می کنید یا بدون برنامه می روید؟) در نظر بگیرید. خودتان یک شخص هستید؟


تعریف مفهومی متغیر سوال

تیپ شخصیتی: تیپ شخصیتی به افرادی اطلاق می شود که چندین ویژگی یا ویژگی مشترک دارند. به صورت غیر رسمی می توانید کلاس ها را بر اساس تیپ شخصیتی خود نام گذاری کنید، به عنوان مثال: تیپ مدیر، تیپ ورزشکار، تیپ مادر و …. وقتی می خواهیم هر یک از این انواع غیررسمی را تعریف کنیم، به مجموعه ای از ویژگی های مختلف برای هر یک از آنها نگاه می کنیم.

در طول سال‌ها، روان‌شناسان روش‌های بسیاری را برای طبقه‌بندی شخصیت به تیپ‌ها پیشنهاد کرده‌اند. به عنوان مثال، کارل یونگ روانشناس سوئیسی معتقد بود که افراد یا درونگرا هستند یا برونگرا. برونگراها اجتماعی هستند و به ظاهر خود اهمیت می دهند.

اما درونگراها اجتماعی هستند. به طور کلی، این طبقه بندی ها ناکافی هستند و نمی توانند تفاوت های فردی را نشان دهند.

به همین دلیل، رتبه‌بندی افراد بر اساس فهرستی از ویژگی‌ها، اطلاعات بیشتری نسبت به دسته‌بندی آنها به دو یا سه تیپ شخصیتی ارائه می‌دهد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اگر قصد رفتن به جایی دارید،

۲ شما خودتان را چگونه فردی در نظر می گیرید آیا خود را فردی می دانید که:

۳ اگر معلم بودید، ترجیح می دادید کدام یک از دروس زیر را تدریس کنید

۴ معمولاً چگونه فردی هستید

۵ معمولاً با کدام گروه از افراد زیر بیشتر تفاهم دارید

۶ آیا بیشتر

۷ ترجیح می دهید چند کار را

۸ آیا شما را می توان

۹ آیا پیروی کردن از یک برنامه

۱۰ وقتی می خواهید کار خاصی را انجام دهید، دوست دارید

پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز 1۹۰  عینی

 ذهنی

 

۹۱  فداکار

 مصمم

 

۹۲  شایسته

 مهربان

 

۹۳  عملگرا

 نوآور

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز (فرمM)) اینجا کلیک کنید👉

 

_______________________________

 

آزمون مایرز- بریگزMBTI

۲- قسمتی از پرسشنامه آزمون مایرز- بریگزMBTI:

 

این یک ابزار ارزیابی شخصیت است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، سالانه ۳ تا ۵ میلیون نفر در سراسر جهان با استفاده از این ابزار خود ارزیابی که در رایانه نیز استفاده می شود، اندازه گیری می شوند.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

شماره عنوان سوال
سوال ۱ آیا شناختن شما
پاسخ الف) آسان است ؟
پاسخ ب) دشوار است ؟
سوال ۲ آیا
پاسخ الف) با هر کسی تا حدی که لازم می دانید به راحتی صحبت می کنید؟
پاسخ ب) فقط با افراد خاصی آن هم در شرایط خاصی میتوانید زیاد صحبت کنید؟
سوال ۳ شما معمولا
پاسخ الف) زود جوش هستید؟
پاسخ ب) آرام و درون گرا هستید؟
سوال ۴ روابط دوستانه شما
پاسخ الف) با افرادی معدود ولی عمیق است؟
پاسخ ب) با تعداد بسیاری از افراد ولی سطحی است؟
سوال ۵ می توانید به طور نامحدود
پاسخ الف) فقط با کسانی که علایق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟
پاسخ ب) می توانید تقریبا با هر کسی صحبت کنید؟
سوال ۶ در صحبت کردن با دوستانتان
پاسخ الف) گاهی مسائل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید؟
پاسخ ب) تقریبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید بیان نمی کنید؟
سوال ۷ آیا معمولا
پاسخ الف) آزادانه احساسات خود را نشان می دهید؟
پاسخ ب) احساسات خود را نشان نمی دهید؟
سوال ۸ وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
پاسخ الف) احساس ناراحتی می کنید؟
پاسخ ب) اصلا ناراحت نمی شوید؟
سوال ۹ آیا عادت دارید
پاسخ الف) به هیچ کس اعتماد نکنید یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟
پاسخ ب) تعدادی دوست دارید که به آنها اعتماد می کنید؟
سوال ۱۰ آیا
پاسخ الف) فکر می کنید همه ی کسانی را که دوست دارید می دانند که دوستشان دارید؟
پاسخ ب) به بعضی افراد علاقه مند هستید بی آنکه بگذارید آنها بدانند؟

پرسشنامه آزمون مایرز- بریگز 1
سوال۸۰ کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) وقت شناس
پاسخ ب) بی دغدغه

شماره عنوان سوال
سوال۸۱ کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) منضبط
پاسخ ب) آسان گیر
سوال۸۲ کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) منظم
پاسخ ب) خودمانی
سوال۸۳ کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) برنامه ریز
پاسخ ب) بی برنامه
سوال ۸۴ آیا به طور کلی ترجیح می دهید:
پاسخ الف) برای دیدار کسی از قبل برنامه ریزی کنید؟
پاسخ ب) آزاد باشید و لحظه ای عمل کنید؟
سوال ۸۵ وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید :
پاسخ الف) برای اینکه چه کاری و چه موقع انجام دهید برنامه ریزی کنید؟
پاسخ ب) فقط می روید؟
سوال ۸۶ در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید
پاسخ الف) ابتدای صبح همه کارها را انجام دهید؟
پاسخ ب) در ضمن فرصت پیش آمده حین انجام کارهای جالب آنها را انجام می دهید؟
سوال ۸۷ آیا
پاسخ الف) از اتمام کارها پیش از زمان موعود احساس رضایت می کنید؟
پاسخ ب) از سرعت و کارآمدی خود در لحظات آخر انجام کار لذت می برید؟

این ابزار به طور گسترده برای اندازه گیری اعتبار و پایایی آزمایش شده است و گزارش شده است که به طور گسترده توسط افرادی غیر از روانشناسان و همچنین به طور گسترده در دنیای تجارت استفاده می شود (Murray, 1990).

 

ابزاری برای تفرقه بین مردم نیست، اما تنها ابزاری است که به ما امکان می دهد ترجیحات مردم را در مورد مفاهیم زندگی درک کنیم.
این ترجیحات در نهایت منجر به تفاوت در یادگیری، سبک های ارتباطی، مدیریت تعارض و روابط می شود این ابزار روانشناختی یک ابزار خودارزیابی با سؤالات بسته است که شامل ۱۰۰ تا ۱۶۰ سؤال است که ترجیحات افراد و ۱۶ گروه را منعکس می کند. (رابینز، ۱۹۹۵)
این تیپ ها به عنوان شخصیت های دوقطبی و متضاد توصیف می شوند.

 

بر اساس تئوری شخصیت، افراد از یکی از چهار حالت زیر در رفتار خود استفاده می کنند:

۱- انسان چگونه انرژی می گیرد؟ استفاده از برونگرایی (E) در مقابل درونگرایی (I)
۲- شخص چه اطلاعاتی را دریافت می کند؟ از طریق حساسیت (S) در مقابل روشنفکری (N).
۳- یک فرد روشنفکر (T) در مقابل احساسی (F) چگونه تصمیم می گیرد
۴- سبک زندگی که فرد می پذیرد: قاطعیت (J) در مقابل انعطاف (P)

یافتن راه حل های خلاقانه و نوآورانه برای مشکلات پیچیده سازمان های امروزی هر روز دشوارتر می شود.
افراد و ادارات در سازمان ها دیگر نمی توانند مشکلات آینده را به تنهایی حل کنند، نیاز به تشکیل تیم ها و همکاری با یکدیگر در سازمان ها اهمیت مطالعه فاز مشارکتی را نشان می دهد (ریموند، ۲۰۰۵).

 

تیم ها اغلب از افراد با شخصیت ها و رفتارهای متفاوت تشکیل می شوند و گاهی اوقات تجربه این افراد متفاوت است.

 

شاید هماهنگی و دستیابی به ترکیب بهینه افراد بتواند به عملکرد برتر تیم منجر شود. در این تحقیق سعی شد با استفاده از مفاهیم خاصی ویژگی های یک تیم ایده آل توسعه یابد.
۸۹ شرکت از ۱۰۰ شرکت فورچون از آزمون MBTI برای تعیین نوع کارمندان خود استفاده می کنند.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه آزمون مایرز- بریگز MBTI) اینجا کلیک کنید👉👉

_____________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۲ پرسشنامه تست تیپ شخصیتی مایرز- بریگز ۹۳ سوالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *