دانلود رایگان ۴ پرسشنامه هوش اجتماعی (ترومسو + سیلورا + تت + وایلند)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

پرسشنامه های هوش اجتماعی

معرفی پرسشنامه های هوش اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

۲- دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت (۲۰۰۸)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی وایلند (۳۶ سوالی)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا (۲۰۰۱)

______________________________

 

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

قسمتی از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو:

 

 پرسشنامه هوش اجتماعی دارای ۲۱ سوال بوده که توسط ترومسو طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ بعد ( اطلاعات اجتماعی ، آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی ) می باشد که هدف از این پرسشنامه آن سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاس های آن (خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA)، خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS))  است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ می توانم رفتار اشخاص دیگر را پیش بینی کنم.
۲ اغلب می فهمم که دیگران سعی می کنند چه کاری انجام دهند بدون اینکه لازم باشد با آنها صحبت کنم.
۳ آرزوهای دیگران را می فهمم.
۴ احساسات اشخاص دیگر را می فهمم.
۵ می توانم پیش بینی کنم چطور دیگران به رفتار من واکنش نشان خواهند داد.

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو 1۱۵ اغلب بدون اینکه بدانم به دیگران آسیب می رسانم.
۱۶ در موقعیت های جدید و ملاقات با افراد احساس خوبی دارم.
۱۷ به آسانی در موقعیت های اجتماعی سازگار می شوم.
۱۸ برای وفق دادن خود با دیگران زمان زیادی نیاز دارم.
۱۹ از بودن افراد ناشناس در کنارم احساس بی اعتمادی می کنم.
۲۰ غالبا در یافتن موضوعات مکالمه ای خوب مشکل دارم.
۲۱ مدت زمان زیادی طول می کشد تا دیگران را خوب بشناسم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________________

 

پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت (۲۰۰۸)

قسمتی از پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت (۲۰۰۸):

 

پرسشنامه هوش اجتماعی دارای ۴۵ سوال بوده که توسط آنگ تون تت و همکارانش در سال ۲۰۰۸ طراحی و تنظیم شده است که نمره گذاری به صورت بلی و خیر می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من به طور کلی انسانها را دوست دارم.
۲ من معتقدم که میزان هوش طبیعی(IQ) همیت بیشتری از هوش اجتماعی (درک مطلوب از روابط بین فردی)، در رسیدن به موفقیت دارد.
۳ من معتقدم که میزان هوش طبیعی(IQ) اهمیت بیشتری از هوش اجتماعی (درک مطلوب از روابط بین فردی) ، در رسیدن به خوشبختی دارد.
۴ به نظر من اولین ملاقات ها با دیگران اهمیت زیادی دارد.
۵ به نظر من خداحافظی ها و جدایی ها اهمیت زیادی دارند.
۶ به کار بردن قوه تخیل در روابط اجتماعی اهمیت خاصی ندارد.
۷ فکر می کنم، زیاد درگیر زندگی شدن، موجب از بین رفتن روابط اجتماعی می شود.
۸ افراد مادیاتی پیوند عاطفی ضعیفی با دیگران دارند.
۹ تقلید از دیگران علامت ضعف است و باید از آن اجتناب کرد.
۱۰ آدم های ضعیف وعصبی به دنبال بهانه جویی هستند. 

==================

۴۰ من می توانم بعضی از گروه ها را خوب هدایت کنم.
۴۱ بعضی از افراد خاصب رای من کسالت آورند و احساس می کنم عمرم با آن ها هدر می رود و سعی می کنم از آنها دوری کنم.*
۴۲ وقتی کسی از من تقاضای کمک یا مشورت کند، با کمال میل قبول می کنم.
۴۳ زمانی که من با اطرافیانم هستم، سعی می کنم راحت باشند و به آنها خوش بگذرد.
۴۴ موفقیت تا حد زیادی به شانس بستگی دارد.
۴۵ من از زندگیم هدف و تصور روشنی دارم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________________

 

پرسشنامه هوش اجتماعی (۳۶ سوالی)

قسمتی از پرسشنامه هوش اجتماعی (۳۶ سوالی):

 

۱ من به طور کلی انسانها را دوست دارم
۲ من معتقدم که میزان هوش طبیعی اهمیت بیشتری از هوش اجتماعی ، در رسیدن به موفقیت دارد
۳ من معتقدم که میزان هوش طبیعی اهمیت بیشتری از هوش اجتماعی در رسیدن به خوشبختی دارد
۴ به نظر من اولین ملاقات ها با دیگران اهمیت زیادی دارد
۵ به کار بردن قوه تخیل در روابط اجتماعی اهمیت خاصی ندارد
۶ فکر می کنم، زیاد درگیر زندگی شدن، موجب از بین رفتن روابط اجتماعی می شود
۷ افراد مادیاتی پیوند عاطفی ضعیفی با دیگران دارند
۸ تقلید از دیگران علامت ضعف است و باید از آن اجتناب کرد
۹ زبان اشاره به اندازه ی زبان گفتاری در ایجاد ارتباط مهم است
۱۰ بسیاری از حرکات زبان اشاره در تمام جوامع و فرهنگ ها معانی مشترکی دارند

 

پرسشنامه هوش اجتماعی (36 سوالی) 1۳۰ ارتباط با حیوانات برای من اهمیت زیادی ندارد
۳۱ مراسمات و تشریفات برای من خسته کننده هستند
۳۲ بعضی از افراد خاص برای من کسالت آورند و احساس می کنم عمرم با آنها هدر می رود و سعی می کنم از آنها دوری کنم
۳۳ وقتی کسی از من تقاضای کمک یا مشورت کند، با کمال میل قبول می کنم
۳۴ زمانی که من با اطرافیانم هستم، سعی می کنم راحت باشند و به آنها خوش بگذرد
۳۵ موفقیت تا حد زیادی به شانس بستگی دارد.
۳۶ من از زندگیم هدف و تصور روشنی دارم.

تفسیر آزمون وایلند
دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
تعریف رشد اجتماعی وایلند
پرسشنامه رشد اجتماعی الیس وایتزمن
شاخص بلوغ اجتماعی واینلند

____________________________

 

پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا

قسمتی از پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و ‌همکاران (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه هوش اجتماعی دارای ۲۱ سوال بوده که توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است که در ۳ بعد ( اطالاعات اجتماعی ، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی ) می باشد که در مقیاس ۷ درجه ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای ابزار جمع آوری اطلاعات +مقیاسهای پرسشنامه +روش تجزیه و تحلیل داده های آماری +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من می‌توانم رفتار دیگران را پیش‌بینی کنم.
۲ من از اینکه کارهایم بر دیگران چه تأثیری می‌گذارد، آگاهی دارم.
۳ من احساسات دیگران را درک می‌کنم.
۴ من خواسته‌های دیگران را متوجه می‌شوم.
۵ من بدون اینکه دیگران چیزی بگویند، اغلب می‌توانم آنچه را که آنها انجام می‌دهند درک کنم.

===============

۱۵ من به آسانی خود را با موقعیت‌های اجتماعی هماهنگ می‌کنم.
۱۶ من در ورود به موقعیت‌های جدید و ملاقات با افراد ناآشنا خوب عمل می‌کنم.
۱۷ برای من سخت است که با دیگران کنار بیاییم.
۱۸ خیلی وقت می‌برد که من دیگران را به خوبی بشناسم.
۱۹ من توانایی برقراری ارتباط با افراد جدید را دارم.
۲۰ من عموماً در پیدا کردن موضوعات خوب برای صحبت کردن، مشکل دارم.
۲۱ عموماً وقتی دیگران افکارمن را می‌شنوند، خشمگین و عصبی می‌شوند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا ) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه هوش اجتماعی (ترومسو + سیلورا + تت + وایلند)

 1. مقعولی

  سلام خسته نباشید..
  واقعا پرسنامه های مربوط به هوش اجتماعی که در سایت قرار دادید کامل و جامع بود
  ولی بنده پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو رو مورد نیاز دارم و به علت نداشتن تمکن مالی قادر به خرید این محصول نمی باشم.
  اگر براتون مقدور هست این محصولی که عرض کردم را برایم ارسال نماید.

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم مفعولی…
   میتونید ایملتون رو چک کنید…پرسشنامه مورد نظر براتون ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *