دانلود رایگان ۴ پرسشنامه سلامت سازمانی (هوی-فیلدمن + مایلز + لایدن-کلینگ + مدرسه)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های سلامت سازمانی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

۲- دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی مایلز

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی (۲۸ سوالی)

 

____________________________________

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

۱- قسمتی از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (۱۹۹۶):

 

پرسشنامه سلامت سازمانی دارای ۴۴ سوال بوده که توسط هوی و فیلدمن در سال ۱۹۹۶ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۷ مولفه ای ( یگانگی نهادی ، نفوذ مدیر ، ملاحظه گری ، ساخت دهی ، پشتیبانی منابع ، روحیه و تاکید علمی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه اندازه شما در مقابل خواستهای نامعقول ارباب رجوع حمایت می شوید؟
۲ تا چه اندازه سازمان در مقابل فشارهای محیطی آسیب پذیر است؟
۳ تا چه اندازه خواستهای ارباب رجوع حتی هنگامی که با برنامه سازمان همخوانی ندارند ، پذیرفته می شود؟
۴ تا چه اندازه احساس می کنید که ارباب رجوع شما را تحت فشار قرار می دهند؟
۵ تا چه اندازه گروه های ویژه ای از ارباب رجوع به اعضای هیئت مدیره نفوذ دارند؟
۶ تا چه اندازه سازمان ، خواستهای فوری ارباب رجوع را می پذیرد؟
۷ تا چه اندازه عده قلیلی از ارباب رجوع معترض ، می توانند سیاست و خط مشی ها سازمان را تغییر دهند؟
۸ تا چه اندازه مدیر هر آنچه از مافوق خود می خواهد ، بدست می آورد؟
۹ تا چه اندازه توصیه های مدیر از سوی رؤسایش مورد توجه جدی قرار می گیرد؟
۱۰ تا چه اندازه مدیر قادر است بر اقدامات رؤسای خود تاثیر بگذارد؟

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996)

۴۰ تا چه اندازه کارکنان کار فوق برنامه انجام می دهند تا بتوانند پاداش خوبی بگیرند؟
۴۱ تا چه اندازه مدیران انشگاه معتقدند که کارکنان آنها توانایی پیشرفت دارند؟
۴۲ تا چه اندازه پیشرفت شغلی کارکنان، مورد توجه و قدردانی سازمان قرار می گیرد؟
۴۳ تا چه اندازه کارکنان سخت می کوشند که کار خود را بهبود بخشند؟
۴۴ تا چه اندازه محیط یادگیری سازمان منضبط و جدی است؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن) اینجا کلیک کنید 👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه سلامت سازمانی – مایلز

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش سلامت سازمانی – مایلز:

 

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش سلامت سازمانی دارای ۳۶ سوال بوده که دارای ۹ مولفه ای ( تمرکز بر هدف ، کفایت ارتباط ، توزیع بهینه قدرت ، کاربرد منابع ، اتحاد و هبستگی ، روحیه ، خود مختاری ، سازگاری با محیط و کیفایت حل مشکلات ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اهداف سازمانی کتابخانه ، برای کارکنان قابل دستیابی است.
۲ اهداف کتابخانه با خواسته های کارکنان ، مطابقت دارد.
۳ کارکنان بر اهداف کتابخانه ، تمرکز دارند.
۴ هدف های کتابخانه با صراحت و شفافیت تدوین شده اند.
۵ سرپرست(مسئول بخش، مافوق) اطلاعات مورد نیاز سازمانی رادر اختیار کارکنان قرار می دهد.

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش سلامت سازمانی - مایلز

۳۰ کارکنان ، تغییر و تحولات کتابخانه را به راحتی و بدون نگرانی می پذیرند.
۳۱ تغییرات در برنامه های آموزشی کارکنان این کتابخانه با آمادگی و مطالعه کافی صورت می گیرد.
۳۲ کارکنان سازگاری مطلوبی با محیط کتابخانه دارند.
۳۳ مسئولان نسبت به ایجاد تغییر در کتابخانه علاقه نشان می دهند.
۳۴ مشکلات کتابخانه در زمان مناسب و با تصمیم گیری شایسته ، حل می شوند.
۳۵ ایده ها و پیشنهادات کارکنان برای حل مشکلات کتابخانه مورد توجه قرار می گیرد.
۳۶ برای شناسایی مشکلات کتابخانه یک روند منطقی وجود دارد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی – مایلز) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

۳- قسمتی از پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه:

 

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دارای ۴۴ سوال بوده که برای مدارس تهیه و تنظیم شده است هدف از این پرسشنامه ارزیابی سلامت مدارس از جنبه های مختلف می باشد که دارای ۷ بعد ( روحیه ، تاکید علمی ، رعایت ، ساختار دهی ، حمایت منابع ، نفوذ مدیر و یگانگی نهاد ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در این مدرسه معلمان به یکدیگر کمک می کنند.
۲ در این مدرسه دانش آموزان می توانند به اهدافی که برای آن ها تعیین شده است نائل شوند.
۳ برای معلمان وسائل کمک آموزشی کافی تهیه می گردد.
۴ از معلمان در مقابل تقاضاهای غیر معقول والدین و جامعه، حمایت می شود.
۵ مدیر مدرسه صمیمی و قابل دسترسی است.
۶ مدیر، آنچه را که از مافوق خود می خواهد، به دست می آورد.
۷ مدیر مدرسه از معلمان می خواهد که موازین و مقررات مصوب را رعایت نمایند.
۸ در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.
۹ مدرسه برای عملکرد تحصیلی، ملاک های سطح بالایی تعیین می کند.
۱۰ اگر مواد آموزشی اضافی در خواست شود، فراهم می شود.

============

۴۰ مدیر مدرسه کارهایی را که قرار است انجام شود، زمان بندی و تنظیم می کند.
۴۱ معلمان نسبت به یکدیگر اطمینان و اعتماد دارند.
۴۲ دانش آموزان برای بهبود وضع تحصیلی خود، به سختی تلاش می کنند.
۴۳ معلمان نسبت به مدرسه احساس یگانگی و تعلق می کنند.
۴۴ در این مدرسه معلمان یکدیگر را دوست دارند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه سلامت سازمانی (۲۸ سوالی)

۴- قسمتی از پرسشنامه سلامت سازمانی (۲۸ سوالی):

 

پرسشنامه سلامت سازمانی دارای ۲۸ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی سلامت سازمانی از ابعاد مختلف (روحیه کارکنان، محیط سالم، مشارکت، اثربخشی) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ کار کردن در این سازمان را دوست دارم.
۲ به عنوان یک انسان حس می کنم که مورد احترام هستم.

پرسشنامه سلامت سازمانی 28 سوالی 1۱۰ میزان خدماتی که در واحد کاری من ارایه می شود، در حد مطلوب است.
۱۱ واحد کاری من در ایجاد رضایت شغلی در کارکنان موفق است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سلامت سازمانی (۲۸ سوالی)) اینجا کلیک کنید👉

 

________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۴ پرسشنامه سلامت سازمانی (هوی-فیلدمن + مایلز + لایدن-کلینگ + مدرسه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *