رایگان سوالات آشنایی با قوانین و مقررات اداری ۱۴۰۳ جزوه

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی آشنایی با قوانین و مقررات اداری با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات آشنایی با قوانین و مقررات اداری:

✦ کدام یک از اهداف زیر در اصلاح فرآیندها و روش های مورد عمل در دستگاه های اجرایی مد نظر نمی باشد؟

۱-تامین رضایت و کرامت مردم
۲-افزایش بهره وری نیروی انسانی
۳-کارآمدی فعالیت ها
۴-تامین رضایت کارکنان ☑️

 

✦بکار گیری موقت اتباع بیگانه ………

۱-مجاز نیست
۲-حسب قوانین خاص خود انجام می شود ☑️
۳-در صورت تابعیت ایران مجاز است
۴-هیچکدام

 

کتاب قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 

✦تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا حداکثر برای چه مدت مجاز است؟

۴ماه ☑️
۶ماه
یک سال
بر اساس نوع دستگاه و شغل متفاوت است

 

✦بر اساس ماده ۱۲۷ کدام قانون مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته نشده است؟

۱-قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ☑️
۲-قانون نظام هماهنگ
۳-کلیه قوانین عام و خاص دستگاه ها
۴-قانون محاسبات عمومی

 

✦اعمال کدام یک از موارد زیر برای کارمندانی که در دوره رسمی آزمایشی شرایط ورود به خدمت رسمی را کسب نکنند قانونی نیست؟

۱-اعطای مدت ۲ ساله مجدد
۲-تبدیل وضع به استخدام پیمانی
۳-لغو حکم
۴-کسر حقوق ☑️

 

✦کدام مورد زیر از شرایط انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان نیست؟

۱-تحصیلات
۲-کسب رضایت ارباب رجوع ☑️
۳-تجربه
۴-احراز شایستگی و علمکرد موفق در مشاغل قبلی

 

آشنایی با قوانین و مقررات اداری سوالات استخدامی

 

✦کدام یک از فوق العاده های زیر در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نشده است؟

۱-عائله مندی واولاد
۲-ایثارگری
۳-ویژه
۴-محرومیت از تسهیلات زندگی ☑️

 

✦نظام حقوق و دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری به چه صورتی است؟

۱-گروه و رتبه
۲-بر اساس قانون کار
۳-امتیازی ☑️
۴-گروه و طبقه

 

✦کدام یک از موارد زیر از اقلام حقوق ثابت نمی باشد؟

۱-حق شغل
۲-حق عائله مندی واولاد ☑️
۳-حق شاغل
۴-فوق العاده مدیریت

 

✦کاهش میزان ساعات کار اداری برای کارمندان چه حکمی دارد؟

۱-مجاز نیت
۲-در مشاغل تخصصی با موافقت سازمان مجاز است
۳-حداکثر به میزان یک چهارم ساعت کار روزانه مجاز است ☑️
۴-با موافقت دستگاه برای بانوان مجاز است

 

✦کدام یک از مجازاتهای زیر را بالاترین مقام دستگاه یا مدیران مجاز می توانند راسا پس از گزارش بازرس معتمد برای کارمند اعمال کنند؟

۱-اخراج
۲-دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق مزایا و عناوین مشابه
۳-انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال
۴-موارد ۲ و ۳ ☑️

 

دانلود رایگان سوالات قوانین و مقررات اداری

 

✦مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار از چه زمانی جزء حقوق موضوعه کشورهای عضو در می آید؟
از زمان تصویب توسط کنفرانس بین المللی کار
ظرف مدت ۱۲ ماه و در شرایطی ۱۸ ماه از زمان تصویب کنفرانس بین المللی کار
پس از تصویب قوه مقننه و الحاق دولت عضو بدان ☑️
صرفاً حالت توصیه داشته و کشورها الزامی برای پیوستن به آن ندارند.

 

✦از دیگاه اقتصادی حقوق کار چگونه توصیف می شود؟
قواعد حاکم بر روابط فردی کار
قواعد حاکم بر نیروی کار ☑️
قواعد حاکم برقرارداد کار
قواعد حاکم بر نیروی کار و اختلافات طرفین رابطه

 

✦مطابق قانون کار ۱۳۶۹ کدام مورد مشمول مقررات کار نمی باشد؟
کارآموزان
کارگران
کارفرمایان
مقاطعه کاری ☑️

 

✦ اعتبار توافق در مورد برقراری مزایای بیشتر از مزایای قانونی بر اساس کدام مبنا در حقوق کار قابل توجیه است؟
جنبه امری بودن قواعد کار
تنوع مقررات کار
انعطاف پذیری حقوق کار
جنبه حمایتی حقوق کار ☑️

 

✦رسیدگی به جرائم مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت چه مرجعی و چگونه است؟
در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری خارج از نوبت ☑️
در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار خارج از نوبت
در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری – عادی
در صلاحیت دادگاههای اختصاصی دادگستری – فوق العاده

 

دانلود مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 

✦رسالت اصلی و فلسفه وجودی حقوق کار چیست؟
برقراری عدالت بین کارگر و کارفرما
حمایت از طرف ضعیف یعنی کارگر و دفاع از منافع او ☑️
از بین بردن تبعیض در روابط کار
منطبق کردن روابط کارگری و کارفرمایی با وضعیت و شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی

 

✦از دیدگاه گورویچ، جامعه شناس معاصر حقوق کار زیر مجموعه کدام یک از رشته های حقوقی است؟
حقوق اجتماعی ☑️
حقوق شغلی
حقوق خصوصی
اختلاطی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

✦موضوع نخستین قانون حمایتی کار که در سال ۱۸۴۱ در فرانسه به تصویب رسید چه بود؟
ممنوعیت به کار گماردن زنان در کارهای سخت
ممنوعیت به کار گماردن کودکان برای بیش از ۸ ساعت
تعیین مرخصی استحقاقی برای کارگران
ممنوعیت به کار گماردن کودکان کمتر از ۸ سال ☑️

 

✦فلسفه مارکس در توجیه روابط کارگر و کارفرما بر پایه چه نظریه ای استوار است؟
جنبه حمایتی قوانین کار
ارزش کار ☑️
دخالت دولت در روابط کار
جنبه قراردادی محض

 

جزوه قوانین و مقررات اداری برای استخدامی

 

✦ مطابق قانون کار ۱۳۶۹ تهیه و تنظیم آیین نامه های مربوط به کار به عهده چه مقامی است
مجلس شورای اسلامی
حسب مورد شورای عالی کار با شورای عالی حفاظت فنی ☑️
صرفا شورای عالی کار
وزیر کار با هیات وزیران مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی

 

✦ از لحاظ دیدگاه اجتماعی کارگر چه کسی است؟
کارگر به معنای پیشه ور اهل حرفه و صنعتگر است. ☑️
کارگر کسی است که به یک فعالیت اجتماعی اشتغال دارد.
کسی است که مشمول قانون کار می باشد.
کسی است که در مقابل کار اجرت یا مزد دریافت می کند.

 

✦ مبنای حقوقدانان ایتالیایی برای توجیه رابطه تبعیت حقوقی برای تشخیص کارگر از کارفرما چیست؟
عدم تساوی دو طرف رابطه
نظریه ریسک اقتصادی ☑️
تحمل زبان بوسیله کارفرما
نظریه زور

 

✦مهم ترین ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر مطابق قانون کار ۱۳۶۹ چیست؟
دریافت یا عدم دریافت ما به ازا
نظریه خطر و پذیرش آن از سوی کارفرما
تبعیت کارگر از کارفرما در تعهدات اصلی
این است که کارگر تحت نظارت کارفرما کار کند. ☑️

 

✦ راجع به رابطه کارفرما و مدیر کارگاه طبق قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ کدام گزینه صحیح است؟
چنانچه مدیر اداره تمام کارگاه را بر عهده داشته باشد مشمول مقررات کار نمی باشد.
چنانچه مدیر مسؤول بخشی از کارگاه باشد رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم است.
رابطه مدیر و کارفرما تابع روابط کارگری و کارفرمایی است خواه مدیر مسؤول بخشی از کارگاه باشد یا تمام آن ☑️
رابطه مدیر و کارفرما تابع روابط پیمانکاری و مقاطعه است.

 

نمونه سوالات قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 

✦ رابطه کارگران با مقاطعه دهنده طبق قانون کار ۱۳۳۷ چگونه بوده است؟
قانون کار ۱۳۳۷ در این زمینه ساکت بوده است. ☑️
تابع رابطه کارگر و کارفرمایی بوده است.
تابع قانون کار نمی باشد بلکه تابع قوانین مدنی و پیمانکاری بوده است.
چنانچه کارگران مسؤول اداره بخشی از کارگاه باشند رابطه آنها تابع مدیر کارگاه و کارفرماست.

 

✦ کدامیک از موارد ذیل از شمول قانون کار مستثنی نمی باشد؟
کارکنان دولت
کارکنان نهادهای انقلابی
کارگاههای خانوادگی
کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی ☑️

 

✦ الحاقی بودن قرارداد کار ناشی از چه امری است؟
تفاوت قدرت اقتصادی و شرایط اجتماعی کارفرما و کارگر ☑️
ناشی از امری بودن مقررات کار
ناشی از جنبه حمایتی حقوق کار
ناشی از پذیرش ریسک اقتصادی و خطر از سوی کارفرما

 

✦ مهمترین ملاک برای تشخیص قرارداد کار از مقاطعه کاری چیست؟
موضوع قرارداد مقاطعه کاری تعهد به وسیله است اما موضوع قرارداد کار محصول و نتیجه کار است.
اجرت مقاطعه کار بر حسب نتیجه کار و مزد کارگر بر حسب زمان انجام کار
مقاطعه کاران استقلال اقتصادی دارند اما کارگر استقلال اقتصادی ندارد.
ملاک تبعیت حقوقی در روابط مقاطعه کار و مقاطعه دهنده تطبیق پذیر نیست اما در قرارداد کار باید ملاک تبعیت حقوقی وجود داشته باشد. ☑️

 

✦ بر اساس مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار کدام مورد تبعیض محسوب نمی شود؟
هر گونه تفاوت محرومیت یا تقدم بر پایه نژاد
تقدم بر پایه صلاحیت حرفه ای ☑️
تفاوت و محرومیت یا تقدم بر پایه مذهب و عقیده سیاسی
تفاوت محرومیت و تقدم بر پایه جنسیت با توجه به قوانین داخلی کشورها

 

نمونه سوال اشنایی با قوانین و مقررات اداری

 

✦در رابطه با اهلیت کارگر در حقوق ایران کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
برای تنظیم قرارداد و تعیین شرایط کار سفیه دخالت نماینده قانونی او ضرورت دارد.
چنانچه ولی با قیم به سفیه اجازه اشتغال به کار را بدهد اجازه نامبرده شامل لوازم کار نیز خواهد بود.
از لحاظ حقوقی تردیدی در ضرورت دخالت نماینده مجنون در انعقاد قرارداد کار نیست.
در حال حاضر با توجه به ماده ۷۹ قانون کار که بکار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع کرده است انعقاد قرارداد توسط خود نوجوان کافی نیست. ☑️

 

✦ بر اساس قانون کار ایران حداقل مدت دوره آزمایشی برای کارگران دارای تخصص سطح بالا و ماهر چقدر است؟
حداقل مدت پیش بینی نشده است.
یک ماه
سه ماه ☑️
یک سال

 

✦ مطابق قانون کار ۱۳۶۹ اخراج در رابطه با کدام نوع قراردادها مطرح می شود؟
صرفا قرارداد مدت غیر موقت ☑️
صرفاً قرارداد کار مدت موقت و برای انجام کار معین
قراردادهای شرکتی و کار مدت موقت
در همه انواع قراردادهای مندرج در ماده ۲۴ و ۲۵ قانون کار

 

تست های آشنایی با قوانین و مقررات اداری

 

✦ از نظر مولف کدام دیدگاه در مورد تعریف تعلیق منطقی تر است؟
نا ممکن شدن اجرای تعهد قراردادی یکی از طرفین
حق کارگر در خودداری از انجام کار و سرباز زدن کارفرما از فراهم کردن وسایل کار
توقف زندگی موقت زندگی قراردادی
یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین میکند و عدم اجرای تعهدهای مورد تعلیق را مشروع می داند. ☑️

 

✦ مطابق قوانین ایران کدام مورد مدت تعلیق جزء سابقه خدمت کارگر محسوب نمی شود؟
مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی
مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی
مدت توقیف کارگر که منتهی به حکم محکومیت گردد. ☑️
مدت خدمت نظام وظیفه

 

✦ در رابطه با موارد اخراج موجه که مورد اختلاف بین کارگر و کارفرما است و قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید مهلت بازگشت کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق چقدر است؟
بلافاصله پس از رفع حالت تعلیق
۲۰ روز پس از رفع حالت تعلیق
۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق با توجه به وحدت ملاک از مورد خدمت نظام وظیفه
تاریخ بازگشت در تصمیم مرجع حل اختلاف باید مشخص شود. ☑️

 

خلاصه آشنایی با قوانین و مقررات اداری

 

✦ بر اساس خطوط کلی مقاوله نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین المللی کار در کدام مورد اخراج جنبه توجیهی ندارد؟
بد اجرا کردن وظیفه ای که به عهده کارگر است.
اجرا نکردن دستورهای قانونی کارفرما یا مافوق
اخراج به دلیل عضویت در سازمانهای کارگری و شکایت از کارفرما در مراجع داخلی ☑️
اخراج بدلیل نقص با کاهش توانایی های کارگر

 

✦ از نظر قانون تأمین اجتماعی کارگر در چه زمانی از کارافتاده کلی شناخته می شود؟
هرگاه به تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار توانایی انجام کار را نداشته باشد.
هرگاه طبق نظر کمیسیون پزشکی درجه کاهش کارش ۶۶ درصد با بیشتر باشد. ☑️
هرگاه طبق نظر کمیسیون پزشکی صددرصد توانایی انجام کار را از دست بدهد.
هرگاه طبق نظر شورای کارگاه درجه کاهش کارش ۶۰ درصد یا بیش تر باشد.

 

مجموعه کاملی از سوالات و پاسخنامه آزمون آشنایی با قوانین و مقررات اداری

آشنایی با قوانین و مقررات اداری یکی از دروس مهم و پرتکرار در آزمون‌های استخدامی دولتی است. این درس شامل مباحثی مانند سازمان‌ها و نهادهای دولتی، تشکیلات اداری، حقوق و مزایای کارکنان، مرخصی‌ها، ترفیع و … می‌شود.

 

مجموعه سوالات و پاسخنامه آزمون آشنایی با قوانین و مقررات اداری که در اختیار شما قرار می‌گیرد، شامل موارد زیر است:

 • سوالات چهارگزینه‌ای از مباحث مختلف این درس
 • پاسخنامه صحیح تمامی سوالات
 • جزوه‌ای جامع و کامل از مباحث این درس

 

این مجموعه به شما کمک می‌کند تا:

 • با مباحث مختلف این درس آشنا شوید و تسلط خود را بر آنها افزایش دهید
 • با نحوه طرح سوالات این درس در آزمون‌های استخدامی آشنا شوید
 • با تمرین و حل سوالات، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون‌های استخدامی افزایش دهید

 

مخاطبان این محصول

این محصول برای تمامی افرادی که قصد شرکت در آزمون‌های استخدامی دولتی را دارند، مناسب است. همچنین، این مجموعه برای دانشجویان رشته‌های مدیریت، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط نیز می‌تواند مفید باشد.

 

نحوه خرید محصول

برای خرید این محصول، کافی است بر روی دکمه “خرید و دانلود فوری محصول” کلیک کنید و مراحل خرید را تکمیل نمایید. پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

خرید با اطمینان

این محصول توسط تیمی از متخصصان تهیه شده است و از کیفیت بالایی برخوردار است. همچنین، این محصول دارای ضمانت بازگشت وجه است. بنابراین، می‌توانید با اطمینان کامل این محصول را خریداری نمایید.

 

نتیجه‌گیری:

اگر به دنبال کسب اطلاعات جامع و کاربردی در مورد قوانین و مقررات اداری هستید، این محصول دانلودی برای شما مناسب است. این محصول شامل بیش از ۹۰۰ سوال چهارگزینه‌ای از آزمون‌های استخدامی گذشته است. همچنین، یک جزوه خلاصه از مهم‌ترین مباحث قوانین و مقررات اداری نیز در این محصول ارائه شده است.

 

با مطالعه این محصول می‌توانید با موارد زیر آشنا شوید:

 • ۱-تعاریف و مفاهیم کلیدی در حوزه قوانین و مقررات اداری
 • ۲-ساختار سازمانی و سلسله مراتب اداری
 • ۳-انواع تشکیلات اداری
 • ۴-وظایف و اختیارات کارکنان اداری
 • ۵-حقوق و مزایای کارکنان اداری
 • ۶-قوانین و مقررات مربوط به استخدام
 • ۷-قوانین و مقررات مربوط به انضباط اداری
 • ۸-قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد
 • ۹-قوانین و مقررات مربوط به امور رفاهی کارکنان

چند مورد از سوالات آزمونهای گذشته آشنایی با قوانین و مقررات اداری:

۱-بررسی و تایید رتبه های کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانی و کارکنان حوزه ستادی و کلیه رتبه ها توسط …… انجام می پذیرد.
۱)رییس موسسه دولتی مربوط
۲)هیات ممیزه مرکزی
۳)رئیس سازمان اجرایی
۴)وزارت آموزش و پرورش
پاسخ: گزینه ۲

 

۲-……………………… مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند.
۱)صلاحیت معلمی
۲)شایستگی های عمومی
۳)شایستگی تخصصی
۴)شایستگی حرفه ای
پاسخ: گزینه ۲

 

۳-برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های عملیاتی سازمان مذکور براساس عوامل و شاخص های مربوط، مشروط به تصویب چه کسی است؟
۱)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۲)هیات وزیران
۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۴)سازمان اجرایی
پاسخ : گزینه ۳

 

۴-نحوه محاسبه حق التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد …. و تصویب …. خواهد بود.
۱)وزارت آموزش و پرورش – وزارت آموزش و پرورش
۲)وزارت آموزش و پرورش – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳)مدیران مدارس- وزارت آموزش و پرورش
۴)معلمان – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
پاسخ : گزینه ۲

 

۵-ارزیابی تبدیل وضعیت تمامی افراد جدید الاستخدام به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص به صورت پیمانی صرفا پس از ………… صورت می پذیرد.
۱)دو دوره ارزیابی سالانه
۲)سه دوره ارزیابی در ۶ ماه
۳)سه دوره ارزیابی سالانه
۴)پنج دوره ارزیابی سالانه
پاسخ : گزینه ۱

 

۶-مدیران مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، موزه ها، مراکز فنی و حرفهای و مراکز نگهداری معلولین از کدام دسته مدیران هستند؟
۱)مدیران پایه
۲)مدیران میانی
۳)مدیران ارشد
۴)مدیران عملیاتی
پاسخ : گزینه ۴

 

۷-کدام مورد از مصادیق مشاغل حساس می باشد؟
۱)ارتباط مستمر با اتباع بیگانه
۲)اختیارات کلان مالی
۳)دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده
۴)همه موارد
پاسخ : گزینه ۴

 

۸-کدامیک دربرگیرنده عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و تشویقات هستند است؟
۱)عوامل اختصاصی
۲)عوامل عمومی مدیریتی
۳)عوامل عمومی پشتیبان
۴)عوامل فرایندی
پاسخ : گزینه ۴

 

۹-……………. مشخصه ای است که بر اساس آن عملکرد افراد با توجه به ورودی ها، فرایند و برونداد، امتیازدهی و غیره مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
۱)محور ارزشیابی
۲)تشویقات
۳)معیار
۴)شاخص
پاسخ : گزینه ۴

 

۱۰-کدام گزینه مدیری است که از لحاظ سطح سازمانی بالاتر از ارزشیابی کننده قرار دارد؟
۱)ارزشیابی کننده
۲)مدیر بلافصل
۳)تایید کننده
۴)ارزیابی شونده
پاسخ : گزینه ۳

 

۱۱-ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرائی می باشند بر چه اساس صورت می گیرد؟
۱)مجوزهای صادره
۲)تشکیلات مصوب
۳)رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها
۴)همه موارد
پاسخ : گزینه ۴

 

۱۲-کدام یک نقش ها و مهارت های عمومی مدیریتی از جمله برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی هستند که توسط ارزشیابی شونده (مدیر) در طول دوره ارزشیابی اجرا می گردد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند؟
۱)عوامل اختصاصی
۲)عوامل عمومی مدیریتی
۳)عوامل عمومی پشتیبان
۴)عوامل فرایندی
پاسخ : گزینه ۲

 

۱۳-موسسات آموزشی که تمایل به انصراف از ارائه خدمات آموزشی به کارمندان دولت را دارند، لازم است درخواست خود را به ….. ارائه دهند.
۱)معاونت برنامه ریزی
۲)معاونت توسعه مدیریت
۳)دفتر آموزش و پژوهش
۴)وزارت آموزش و پرورش
پاسخ : گزینه ۳

 

۱۴-مسئولیت ثبت و بروز آوری به موقع و صحت اطلاعات ثبت شده و همچنین پیامدهای ناشی از عدم ثبت و بروزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی بر عهده کیست؟
۱)کارکنان
۲)دستگاه اجرایی
۳)معاون اول محترم رییس جمهور
۴)مسول سامانه پاکنا
پاسخ : گزینه ۲

 

۱۵-کدام یک از اهداف ارزشیابی عملکرد نمی باشد؟
۱)ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی مدیران و کارمندان بر اساس عوامل و معیارهای تعیین شده.
۲)شناخت نقاط قوت و ضعف مدیران و کارمندان و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های اداری.
۳)ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی در طول یک دوره معین.
۴)افزایش رقابت بین کارکنان.
پاسخ : گزینه ۴

 

۱۶-کدام گزینه از شروط تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله نیست؟
۱)کسب حداقل هفتاد و پنج درصد از مجموع امتیازات
۲)طی دوره های آموزشی و کسب امتیازات لازم
۳)شرکت و قبولی در آزمون ویژه
۴)تأیید گزینش
پاسخ : گزینه ۳

 

۱۷-چه کسی وظیفه تامین پست های سازمانی مذکور در هر مجتمع، از سرجمع پست های بالتصدی استانداری و فرمانداریه ای استان و یا سایر استانداری های کشور را بر عهده دارد؟
۱)استانداری
۲)بخشداری
۳)وزارت کشور
۴)رئیس جمهور
پاسخ : گزینه ۳

 

۱۸-دستگاه های اجرایی موظفند سالانه گزارش عملکرد و بانک اطلاع ات الکترونیکی خود را در اجرای نظام پیشنهادها در اختیار کدامیک از نهادهای زیر قرار دهند؟
۱)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۲)رییس جمهور
۳)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
۴)همه موارد
پاسخ : گزینه ۴

 

۱۹-در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با استخدام کدام نیرو است؟
۱)نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذیربط
۲)نیروی انسانی شاغل در سایر دستگاه های اجرایی کشور
۳)فرزندان نیروهای شاغل در دستگاه ذیربط
۴) گزینه ۱ و ۲
پاسخ : گزینه ۴

 

۲۰-کدام مورد از شرکت های دولتی به حساب نمی آید؟
۱)شرکت ملی نفت ایران
۲)سازمان گسترش نوسازی
۳)شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شوند.
۴)هیچکدام
پاسخ : گزینه ۳

 

۲۱-مهمترین هدف دستگاه های اجرائی از مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها چیست؟
۱)طوفان مغزی
۲)دلجویی از کارمندان
۳)افزایش کارآیی و خلاقیت کارمندان
۴)تقسیم کار در دستگاه
پاسخ : گزینه ۳

 

۲۲-شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی از کدام نوع نهاد های زیر می باشند؟
۱)پست سازمانی
۲)دستگاه اجرائی
۳)شرکت های خصوصی
۴)شرکت های ملی
پاسخ : گزینه ۲

 

۲۳-کدام گزینه به واحد سازمانی مشخصی نسبت داده می شود که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد؟
۱)موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
۲)موسسه دولتی
۳)وزارتخانه
۴)شرکت دولتی
پاسخ : گزینه ۳

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات آشنایی با قوانین و مقررات اداری ۱۴۰۳ جزوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *