PDF رایگان سوالات استخدامی مربی و تربیت حائری شیرازی

۲۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: pdf morabi دسته:

توضیحات

مجموعه کامل سوالات مربی و تربیت حائری شیرازی با پاسخنامه

چند مورد از سوالات مربی و تربیت حائری شیرازی:

۱-کدام گزینه نادرست می باشد؟
الف) هر چه استعداد طفل شکوفا تر شود او از عهده تکالیف به خوبی برمی آید
ب) وقتیفعلیت متوقف شود استعداد محروم از فعلیت،ثابت نمی ماند بلکه آسیب می بیند
ج) احسان به یک انسان یعنی بیرون آوردن او از رکود
د) مرز بین خیانت و خدمت آزاد کردن او می باشد ☑️

 

۲-کدام گزینه صحیح می باشد.
الف)جامعه با همه عرض و طولش هیچ چیزی مستقل از شکل بندی درون انسان ندارد ☑️
ب) تمام خواص نظام های اجتماعی خارجی بازتاب نظام های بیرونی انسان است
ج) الفبای جامعه شناسی، فرهنگ شناسی است
د) هیچکدام

 

۳-از نظر نویسنده کتاب مربی و تربیت علت انحراف فرزند نوح در چیست؟
الف) شرایط حاکم جامعه
ب) ثروت و مال اندوزی
ج) مافی الانسان ☑️
د) مافی الشرایط

 

۴-هدف اساسی از تربیت چیست؟
الف) حس آزادی و اختیار در پرورش یابنده
ب) پرورش قدرت استدلال در یادگیرنده
ج) پرورش افرادی با قدرت عمل و تفکر مستقل ☑️
د) پرورش افراد همنوا با جامعه

 

۵-مرز بین فقر بحرانی و غنای بحرانی شامل چه دوره ای می باشد؟
الف) دوره تلاش
ب)دوره تحرک
ج) دوره ای که نه مغرور است نه مایوس
د) همه گزینه ها صحیح است ☑️

 

۶-تربیت مستقیم و اصیل، چگونه تربیتی است ؟تربیتی است که مربی در حین تربیت شاگرد، خودش هم تربیت و ساخته می شود
الف) تربیتی است که مربی در حین تربیت شاگرد، خودش هم تربیت و ساخته می شود ☑️
ب) تربیتی است که مربی در حین تربیت شاگرد، تمام سعی خود را انجام می دهد
ج) تربیتی است که مربی با شاگردان صمیمی است
د) ب و ج

 

۷-مستکبر یعنی کسی که؟
الف) اصل را بر زیستن قرار میدهد
ب) ظلم را قبول میکند
ج) مخالف ظلم کردن است
د) همه موارد ☑️

 

۸-آنچه که به خون شهدا ارزش میدهد چیست؟
الف) آزادی انتخاب راه
ب) اراده آنها برای پیروزی
ج) نیتی که به خاطر آن قیام کردند ☑️
د) شهادت را راه نجات دیدند

 

۹-دار آخرت مخصوص چه کسانی است؟
الف) آنهایی که جهاد میکنند
ب) آنهایی که انفاق میکنند
ج) آنهایی که طالب عُلو نیستند ☑️
د) آنهایی که خویشتن داری میکنند

 

۱۰-کدام گزینه صحیح است؟
الف) انسان یک شخصیت دارد و دو جنبه ☑️
ب) انسان یک جنبه دارد و دو شخصیت
ج) انسان دو جنبه و دو شخصیت دارد
د) انسان جنبه ندارد و لی دو شخصیت دارد

 

۱۱-کسب علم در انسان چگونه است؟
الف) از طریق معلم
ب) از طریق مبلغان دینی
ج) از طریق نفس ☑️
د) از طریق وحی

 

۱۲-در مقابل چه کسانی وظیفه تربیتی نداریم؟
الف) در مقابل کسانی که چشمانشان را بسته اند
ب) در مقابل کسانی که از دین بی بهره اند
ج) در مقابل کسانی که دین را برای دنیا میخواهند ☑️
د) در مقابل کسانی که ایندار نیستند

 

۱۳-قرآن افرادی که توجهشان به دنیاست و دین را فراموش کردهاند را با چه عنوانی خطاب میکند؟
الف) اهل دنیا
ب) اموات ☑️
ج) اهل جهنم
د) اهل هوا و هوس

 

۱۴-آموزش دین به چه چیزی تشبیه شده است؟
الف)باز کر دن پنجره دل
ب)زودودن غم و اندوه
ج) آواربرداری از روی انسان ☑️
د) غسل جسم

 

۱۵-تقوا یعنی اینکه انسان …..؟
الف) خدا شناس باشد
ب) از کارهای زشت دوری کند
ج)کاری نکند که قلب او انکار می کند ☑️
د) کاری نکند که عاقلانه نیست

 

۱۶-وظیفه مربی در تربیت چیست؟
الف)کم کردن فاصله علم و عمل در شاگردان ☑️
ب) کم کردن تضاد های ذهنی در شاگردان
ج) کم کردن مقدار ظلمت در شاگردان
د) کم کردن فاصله قلب و مغز در شاگردان

 

۱۷-علت ایجاد عُجب در انسان چیست؟
الف)دارایی خود را بدهکاری تلقی کردن
ب)بدهکاری خود را دارایی تلقی کردن ☑️
ج)فرصت های خود را غنیمت دانستن
د) ارزش زندگی را پوچ دانشتن

 

۱۸-نحوه تربیت جامعه باید چگونه باشد با شمشیر؟
الف)با مهر
ب) با خشم
ج) الف و ب ☑️
د) با مدارا

 

۱۹-در اسلام اقامه حدود برای چیست؟
الف) بزرگ شدن محارم الهی ☑️
ب) کوچک شدن محارم الهی
ج)نادیده گیری محارم الهی
د) بازگشت به محارم الهی

 

۲۰-داروی به هوش آوردن انسانی که غرق در جنبه ایستاست چیست؟
الف)تنبیهات ☑️
ب) تشویقات
ج)تلقینات
د) تفریحات

 

۲۱-گر جنبه ایستایی در دوران بلوغ بر فرد غلبه کند چه حالتی را خواهد داشت؟
الف)هوشیاری
ب) خواب و حالت مستی ☑️
ج)سستی
د) بی قراری

 

۲۲-کدام مورد اثر سویی بر تنبیه میگذارد؟
الف) کمبودهای آموزش
ب) کمبودهای متربی
ج) کمبودهای پدر و مادر
د) کمبودهای مربی ☑️

 

۲۳-در تنبیه و تشویق انسان باید چگونه باشد الف و ب هیچکدام؟
الف) دست باز
ب) دست بسته
ج) بخیل ☑️
د) سخت گیر

 

۲۴- وطن انسان آنجاست که شخص در آنجا چه می تواند باشد؟

۱) متقی

۲) محسن

۳) انسان

۴) همه موارد فوق

گزینه ۴

 

۲۵- ناس بهترین پست را کدام می دانند؟

۱) پستی که در آن متقی هستند

۲) پستی که در آن بهتر می درخشند

۳) پستی که در آن را بدرخشانند

۴) پستی که در آن دندان گیرتر یا چرب تر هستند

گزینه ۴

 

۲۶- شخصی که انقلاب فرهنگی در او جا افتاه چگونه به پست و مقام نگاه می کند؟

۱) از دید مسئولیت به پست نگاه می کند

۲) از دید مزیت به پست نگاه می کند

۳) از دید مقام به پست نگاه می کند

۴) از دید مالکیت به پست نگاه می کند

گزینه ۱

 

۲۷- شخصی که انقلاب فرهنگی در او جا افتاده چه تغییری در خودش می بیند؟

۱) نابینایی او بینایی تبدیل می شود

۲) ظلمت او به نور تبدیل می شود

۳) هوا و هوس عقل و ایمان تبدیل می شود

۴) همه موارد فوق

گزینه ۴

 

۲۸- ناس در مقابل ملائکه چه ویژگی دارند؟

۱) نابینایی

۲) بینایی

۳) نور

۴) ظلمت

گزینه ۱

 

۲۹- فرشتگان وقتی کسی میمیرد به چه چیزی توجه می کنند؟

۱) به آنچه به جا گذاشته است

۲) به آنچه تقدیم کرده است

۳) به آنچه از دست داده است

۴) به آنچه به دست آورده است

گزینه ۲

 

۳۰- معنای روشن شدن پست به دست انسان چیست؟

۱) طلوع انسان در آن پست است

۲) بروز شخصیت انسان در آن است

۳) ظهور انسان در آن پست است

۴) همه موارد فوق

گزینه ۴

 

۳۱- خط هر کسی چیست؟

۱) پستی است که می تواند آن راه اداره کند

۲) مسیری است که می تواند ان را طی کند

۳) حدی است که می تواند آن را رعایت کند

۴) همه موارد فوق

گزینه ۱

 

۳۲- شخصی که از خط خارج می شوند چه شباهتی به قطاری دارد که از خط خارج می شود؟

۱) دیگر نمی تواند حرکت کند

۲) دیگر نمی تواند رسیدن به مقصد زا تضمین کند

۳) دیگر نمی تواند از خودش ودیگران محافظت کند

۴) همه وارد فوق

گزینه ۴

 

۳۳- شخصی که وارد پستی شد که از عهده آن بر نمی آید چه تأثیری بر پست و خودش می گذارد؟

۱) هم پست را ضایع می کند و هم خودش را

۲) هم پست را تقویت می کند و هم خودش را

۳) هم پست را حفظ می کند و هم خودش را

۴) هم پوست را تغییر می دهد و هم خودش را

گزینه ۱

 

۳۴- شخصی که از موضوع خودش اعتراض می کند و می خواهد موضعی را که موضع او نیست تصرف کند چه عملی انجام میدهد؟

۱) تغییر پست

۲) تغییر مسیر

۳) تغییر رویه

۴) تغییر نگرش

گزینه ۱

 

۳۵-شخصی که موضوع خودش را برای خودش حقیر می بیند چه ویژگی روانی دراد؟

۱) تواضع

۲) تکبر

۳) ترس

۴) خودبینی

گزینه ۲

 

۳۶-چه عاملی باعث می شود انسان تکبر کند؟

۱) بزرگی به خود گرفتن

۲) تکلف یک عمل

۳) مسئولیت را مزیت تلقی کردن

۴) همه موارد فوق

گزینه ۴

 

۳۷-چه کلمه ای به معنای برداشت از حساب است؟

۱) تقمص

۲) تکبر

۳) طغیان

۴) نقمص

گزینه ۴

 

۳۸-چه عاملی باعث می شود توقع انسان از جامعه و خدا بیشتر شود؟

۱) استعداد کم

۲) استعداد زیاد

۳) تواضع کم

۴) تواضع زیاد

گزینه ۲

 

۳۹-چه عاملی باعث می شود نور قلب تحلیل و تضعیف شود؟

۱)  علم کم

۲) عمل کم

۳) علم زیاد

۴) عملی زیاد

گزینه ۲

 

۴۰- چه کاری موجب می شود شخصیت مردم له شود؟

۱) خرد کردن و کوبیدن

۲) تشویق و شخصیت دادن

۳) ایراد گرفتن و تعرض کردن

۴) همه موارد فوق

گزینه ۱

 

۴۱- چه عاملی باعث می شود مردم در کارشان رغبت پیدا کنند؟

۱) انتقاد زیاد

۲) تشویق زیاد

۳) تکلیف زیاد

۴) تعرض زیاد

گزینه ۲

 

۴۲- وظیفه مربی چیست؟

۱)  یاد دادن

۲) نزدیک کردن فاصله علم و عمل

۳) دادن تکلیف غیر قابل اجرا

۴) دعوت به عصیان و طغیان

گزینه ۲

 

۴۳- چه عاملی باعث می شود تکلیف انسان وسیع شود؟

۱) علم کم

۲) عمل کم

۳) علم زیاد

۴) عمل زیاد

گزینه ۳

 

۴۴-تقرب الی الله به چه معناست ؟

۱) علم ایمان است

۲) ایمان انسان را به عمل دعوت می کند

۳) به آنچه می دانند عمل کنند

۴) علم گرا با عمل همراه نباشند حجاب و بیماری می شود

گزینه ۳

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF رایگان سوالات استخدامی مربی و تربیت حائری شیرازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *