رایگان سوالات قانون مالیات های مستقیم ۱۴۰۳ (دانلود تست)

۲۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: ghanonmali دسته:

توضیحات

چند مورد از مهمترین سوالات قانون مالیاتهای مستقیم:

۱-بنا به در خواست مؤدی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور…………..از جرائم مقرر در این قانون قابل بخشود شدن می باشد.
الف. تمام یا قسمتی
ب. صرفا پنجا در صد
ج. حداکثر پنجاه در صد
د. حداکثر هشتاد درصد
جواب گزینه الف

 

۲-زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله می گردد در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت ………………. احداث شده وسیله ……… در محاسبه منظور نخواهد شد.
الف. عرصه – خریدار
ب. اعیانی – فروشنده
ج. عرصه – فروشنده
د. اعیانی – خریدار
جواب گزینه د

 

دانلود رایگان نمونه سوالات قانون مالیات های مستقیم

 

۳-کدام یک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم نیست؟
الف. موسسات خیریه
ب. افراد حقیقی
ج. شرکت های دولتی
د. شهرداری
جواب گزینه د

 

۴-در چه صورتی اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درامد حقوق از محل وصولی های جاری اقدام می نماید .؟
الف. با درخواست کتبی مودی از انقضای تیرماه سال بعد تا اخر ان سال و احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی
ب. احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی
ج. با درخواست کتبی مودی از انقضای تیرماه سال بعد تا اخر ان سال
د. با درخواست کتبی مودی از ابتدای سال بعد تا اخر ان سال و احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی
جواب گزینه الف

 

۵-هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از شرکت های تابعه می باشد در چه صورتی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد ؟
الف. قابل قبول نخواهد بود
ب. مربوط به فعالیت موسسه باشد و احتمال غالب برای لاوصول ماندن ان موجود باشد
ج. در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن ان محقق شود .
د. ب و ج
جواب گزینه الف

 

دانلود کتاب قانون مالیات های مستقیم pdf

 

۶-اندوخته هاییکه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاحرا شدن اصلاحیه ق.م.م پرداخت نشده در صوتر انتقال به چه حسابی مشمول مالیات نخواهد بود؟
الف. دارایی
ب. مالیاتی
ج. بدهی
د. سرمایه
جواب گزینه د

 

۷-مالیات بر در آمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز به چه میزانی می باشند؟
الف. به میزان دو در صد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام
ب. به میزان دو در صد ارزش اسمی سهام و حق تقدم سهام
ج. به میزان نیم در صد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام
د. . به میزان نیم در صد ارزش اسمی سهام و حق تقدم سهام
جواب گزینه ج

 

۸- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک در صد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می گردد (به استثنای مالیات بر در آمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد ……. خرج نماید.
الف. آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی
ب. خرید لوازم و تجهیزات لازم جهت وصول بهتر مالیات
ج. تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته یا می دارند
د. موارد الف و ب
جواب گزینه د

 

تست قانون مالیات های مستقیم استخدامی

 

۹- اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به ابلاغ شود.
الف. مدیر
ب. اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند
ج. بستگان درجه یک مدیر
د. موارد الف و ب
جواب گزینه د

 

۱۰- کدام یک از موارد زیر مشمول مالیات در آمد اتفاقی نخواهد بود؟
الف. جوایز نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی
ب. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید
ج. وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان زلزله – جنگ – سیل – آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر
د. موارد ب و ج
جواب گزینه د

 

۱۱-کدام یک از اموال و دارایی های ذیل که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد مشمول مالیات به نرخ دو در صد ۲% بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور است:
الف. ارزش معاملاتی عرصه و اعیانی املاک
ب. سهام پذیرفته شده در بورس
ج. سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به شرکت های دولتی
د. انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی
جواب گزینه د

 

جزوه قانون مالیات های مستقیم استخدامی

 

۱۲-کدام یک از اموال ذیل از شمول مالیات بر ارث خارج است؟
الف. اموال متعلق به شهدا
ب. اموال منقول
ج. اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران
د. بیمه های عمر و زندگی
جواب گزینه د

 

۱۳-ارزش معاملاتی ساختمان با توجه به چه مواردی توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می گردد؟
الف. نوع مصالح
ب. قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن
ج. نوع مالکیت
د. همه موارد
جواب گزینه د

 

۱۴-در چه صورتهای هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبل می توان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب گردد؟
الف. در سال های قبل پرداخت شده باشد
ب. در سال های قبل تخصیص یافته باشد
ج. در سال مورد رسیدگی پرداخت یا تخصیص آن محقق شده باشد
د. موارد الف و ب
جواب گزینه ج

 

۱۵-چناچه شخص حقیقی در آمدهایی غیر از طریق اشتغال به مشاغل داشته باشد و در سایر فصول این قانون نیز شناسایی نشده باشد تحت چه عنوانی مشمول مالیات می باشد؟
الف. مالیات بر در آمد مشاغل
ب. مالیات بر در آمد حقوق
ج. مالیات بر در آمد اتفاقی
د. موارد ب و ج
جواب گزینه الف

 

نمونه سوالات قانون مالیات های مستقیم استخدامی

 

۱۶-در خصوص مالیات بر درامد حقوق کدام گزینه صحیح است ؟
الف. بخش نقدی درامد حقوق مشمول مالیات و بخش غیر نقدی ان معاف است
ب. بخش غیر نقدی مشمول مالیات و بخش نقدی ان تا سقف معافیت هر سال مربوط از مالیات معاف است
ج. بخش نقدی و غیر نقدی مشمول پرداخت مالیات است
د. درامد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود از شمول مالیات خارج است
جواب گزینه ج

 

۱۷-در آمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخصی می شود ……….. .
الف. از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشد
ب. مشمول مالیات بر در آمد حقوق بوده و باید مالیات متعلقه به کشور خارجی پرداخت گردد
ج. مشمول مالیات بر در آمد مشاغل می باشد
د. مشمول مالیات بر در آمد حقوق بوده و باید به دولت ایران پرداخت گردد
جواب گزینه د

 

۱۸-مالیات نقل و انتقال املاکی که انتقال گیرنده آنها دولت با شهرداری ها یا مؤسسسات وابسته به آنها بوده و همچنین بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد چگونه محاسبه می شود؟
الف. از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می باشد
ب. بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی ملاک عمل قرار خواهدگرفت
ج. پس از تائید اشخاص انتقال گیرنده از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می گردد
د. مابه‌اتفاوت ارزش معاملاتی و ارزش تعیین شده در سند مشمول مالیات می گردد
جواب گزینه ب

 

۱۹-کدام یک از موارد ذیل جرم مالیاتی محسوب نمی گردد؟
الف. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان در آمد حاصل از آن
ب. خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ج. تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران
د. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
جواب گزینه ب

 

نمونه سوالات قانون مالیات های مستقیم با جواب

 

۲۰-محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکلف مالک از لحاظ مالیات بر اجاره چه حکمی دارد؟
الف. مانند سایرین مستاجرین ملک اجاری تلقی می شود و مشمول مالیات است
ب. ملک اجاری تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست
ج. از ۵۰% معافیت مالیاتی برخوردار می باشد
د. صرفا محل سکونت پدی یا مادر یا همسر یا فرزند اجاری تلقی نشده و مشمول مالیات نیست
جواب گزینه ب

 

۲۱-در چه صورت مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بر حسب تعداد مسافر و حجم محصولات به صورت علی‌الرأاس تشخیص داده خواهد؟
الف. در صورتی که شعب یا نمایندگی های مؤسسات مذکور صورت های وجوه دریافتی ماه قبل را تا بیستم هر ماه به اداره امور مالیاتی محل به موقع تسلیم نکنند
ب. در صورتی که صورت ارسالی وجوه دریافتی توسط شعب یا نمایندگی های آنان مطابق واقع نباشد
ج. موارد الف و ب
د. مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی همواره بر حسب تعداد مسافر و حجم محصولات و از طریق علی‌الرأس تشخیص داده می شود
جواب گزینه ج

 

۲۲-کدام یک از موارد زیر از پرداخت مالیات معاف می باشد؟
الف. سود و جوایز بانک های ایرانی
ب. سود و جوایز مؤسسات و شرکت ها
ج. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی
د. گزنه های الف و ج
جواب گزینه د

 

۲۳-کدام کی از گزینه های ذیل در مورد تعریف در آمد مشمول مالیات حقوق صحیح می باشد؟
الف. حقوق مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر
ب. حقوق مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور
ج. حقوق مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون
د. حقوق مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر پس از وضع کسور
جواب گزینه ج

 

۲۴-اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به چه کسی در آن مؤسسه یا ادراه ابلاغ گردد.
الف. رئیس
ب. رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه
ج. قائم مقام رئیس
د. همه موارد
جواب گزینه د

 

۲۵-عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر در آمد این قانون ………….. .
الف. جهت شرکت ادغام شده خواهد بود
ب. جهت شرکت ترکیب شده خواهد بود
ج. جهت هر کدام از شرکت های ادغام یا ترکیب شده خواهد بود
د. نخواهد بود
جواب گزینه د

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات قانون مالیات های مستقیم ۱۴۰۳ (دانلود تست)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *