PDF سوالات کتاب معارف و احکام اهل سنت استخدامی ۱۴۰۳ آموزش و پرورش

۲۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

کاملترین مجموعه سوالات معارف و احکام اهل سنت استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه + جزوه های آموزشی

  • 🎯۱- سوالات معارف اسلامی احکام شافعی اهل سنت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه

  • 🎯۲- اصل سوالات معارف اسلامی اهل تسنن استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی ۱۴۰۲ با پاسخنامه

  • 🎯۳- اصل سوالات معارف اسلامی اهل تسنن استخدامی آموزش و پرورش دبیری ۱۴۰۲ با پاسخنامه

  • 🎯۴- خودآزمایی از احکام شافعی ویژه استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه

  • 🎯۵- جزوات استخدامی معارف و احکام اهل سنت (کامل)

چند مورد از سوالات استخدامی معارف و احکام اهل سنت:

۱-احکام مربوط به تنظیم روابط دولت اسلامی با سایر دولت ها از جهت «جنگ» و «صلح»، در کدام یک از ابواب فقهی مطرح شده است؟

۱- سیر

۲-حق الله ☑️

۳-احکام سلطانیه

۴-سیاسات شرعیه

 

۲-کدام مورد در ارتباط با وجوب حج صحیح است؟

۱-در هر حال انجام حج مقدم بر نکاح است زیرا حج دین الهی است و لازم الوفاء

۲-صرف مال التجاره – با وجود نیاز به تأمین نفقه – برای انجام حج، ضروری است

۳-فروش خانه ای که فرد در آن ساکن است برای ادای فریضه حج، واجب است.

۴-فروش زمینی که نفقه شخص از آن تأمین میشود برای انجام حج لازم نیست ☑️

 

۳-کدام مطلب در مورد پرداخت زکات نادرست است؟

۱-در بحث زکات منظور از اموال باطنی رکاز و نقود و عروض التجاره است.

۲-در حکم پرداخت زکات به حاکم بین اموال باطنی و ظاهری تفاوت وجود دارد.

۳-حاکم اسلامی حق ندارد زکات نقد و عروض التجاره را از مالک طلب کند.

۴-در صورت درخواست امام مسلمانان مزکی مکلف است زکات عروض التجاره را به او بدهد ☑️

 

۴-فردی در خلال مناسک حج طواف الافاضه را ترک میکند در این صورت حکم او چیست؟

۱-به خاطر ترک این واجب باید حیوانی بکشد یا روزه بگیرد.

۲-بدون نیاز به انجام، عمره کل مناسب حج را سال بعد قضا کند

۳-باید با انجام عمره تحلل جوید و سال بعد آن را به‌جای آورد

۴-جز انجام آن راهی برای جبران وجود ندارد گرچه زمان زیادی هم سپری شده باشد ☑️

 

سوالات تستی احکام اهل سنت

 

۵-حکم کسی که به وجوب روزه رمضان اعتقاد دارد و بدون عذر و از روی سستی روزه نمی گیرد، چیست؟

۱-حکم به ارتداد و قتل او به خاطر جحد و نافرمانی

۲-حکم به فسق و کشتن او پس از استتابه و عدم پذیرش ☑️

۳-حکم به فسق و تعزیر با ضرب تا حداکثر چهل ضربه بدون منع از اکل و شرب

۴-حبس توسط حاکم و منع او از خوردنی و نوشیدنی برای حصول روزه ولو به صورت ظاهری

 

۶-منظور از کلمه مکلبین در آیه شریفه «قل أحل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموهن مما علمکم الله»… چیست؟

۱-حیوانات تربیت یافته

۲-صیدهایی که توسط سگ شکار شده

۳-آموزش دهندگان سگ های شکاری ☑️

۴-حیوانات زخمی شده توسط سگهای شکاری

 

۷-فردی پس از خواندن نماز عید فطر از، کویت عازم کابل میشود در حالی که مردم، کابل روزه هستند. در این صورت حکم او چگونه است؟

۱-به خاطر حفظ، ظاهر امساک کند ولی در خفا نیازی به امساک نیست ☑️

۲-آن روزه در حکم او عید است و انتقال هیچ تأثیری در امساک او ندارد

۳-باید مابقی روز را امساک کند چون حکم ساکنان آنجا را به خود گرفته است.

۴-آن روز باید امساک کند و قضای آن هم بر او واجب است گرچه سی روز روزه گرفته باشد

 

۸-کدام یک از جمله محارم نیست؟

۱-دختر زوجه مدخول بها ☑️

۲-دختر زوجه غیر مدخول بها

۳-جده پدری زوجه غیر مدخول بها

۴-جده مادری زوجه غیر مدخول بها

 

۹-تمامی مهر مسمی در کدام یک از حالات زیر ثابت نمی شود؟

۱-زوج قبل از نزدیکی فوت کند. ☑️

۲-زوجه قبل از دخول فوت کند

۳-دخول در ایام حیض صورت گیرد.

۴-زوجه به خاطر وجود عیب در زوج نکاح را فسخ کند

 

سوالات احکام اهل سنت حنفی

 

۱۰-مردی طلاق همسرش را به اولین بارش باران معلق میکند در این صورت …………………

۱-به هنگام اولین بارش باران زن مطلقه میشود

۲-طلاق اصلاً واقع نمیشود زیرا طلاق باید منجر باشد. ☑️

۳-در صورت موافقت زن با اولین بارش باران طلاق واقع میشود.

۴-در همان لحظه طلاق واقع میشود زیرا معلق علیه امری قطعی الحصول است

 

۱۱-وصیت کدام یک صحیح نیست؟

۱-برده به دلیل محجور بودن ذاتی او

۲-مدیون محجور به دلیل اولویت حق دائن بر تبرعات او ☑️

۳-محجور علیه به سفه به خاطر ایراد ضرر به خود و خانواده

۴-بت پرست به خاطر عدم حصول ثواب ناشی از غیر مسلمان بودن او

 

۱۲-فردی به دیگری میگوید «أسلمتک الف درهم بهذا الکتاب» در حالی که کتاب موجود و مشاهد است. در این صورت ………….

۱-سلم منعقد میشود به دلیل اعتبار دادن به لفظ

۲-نه سلم منعقد میشود نه، بیع به دلیل تناقض لفظ و معنا

۳-منعقد میشود به دلیل قاعده «الأمور بمقاصدها» ☑️

۴-عقدی معاوضی منعقد میگردد و گوینده باید نوع عقد را تعیین کند

 

۱۳-در عقد اعاره اگر معیر و مستعیر در اتلاف و تلف ،عین اختلاف داشته باشند آنگاه میتوان گفت ……..

۱-قول معیر ملاک قرار گیرد زیرا متبرع است و نباید ضرر کند ☑️

۲-قول مستعیر با یمین او پذیرفته میشود به دلیل اصاله البرائه

۳-قول، قول معیر است زیرا ید مستعیر ضمانی است و او در هر حال ضامن است

۴-قول مستعیر با آوردن شاهد پذیرفته میشود زیرا در اعاره، مستعیر است که سود میبرد

 

۱۴-مسلمانی به یک کافر حربی میگوید اگر اسلام نیاوری تو را به قتل میرسانم کافر حربی هم اظهار اسلام می.کند در این صورت اکراه ………………….

۱-نامشروع است و اسلام او غیر معتبر به دلیل «لا اگراه فی الدین». ☑️

۲-نامشروع است ولی اسلام او معتبر است به دلیل احتمال پذیرش قلبی آن.

۳-جایز است و اسلام فرد هم معتبر گرچه احتمالاً در دل ایمان نیاورده است.

۴-ناجایز است و اسلام او هم اعتباری ندارد زیرا ایمان باید قلبی باشد نه زبانی

 

دانلود کتاب احکام اهل سنت شافعی برای استخدامی

 

۱۵-کدام عبارت در مورد «حد قذف»، صحیح است؟

۱-اگر مقذوف مسلمان نباشد حد قذف ساقط است گرچه نمی باشد.

۲-جنون و عدم تکلیف مقذوف مانع از اجرای حد قذف بر قاذف نمی شود. ☑️

۳-اگر مقذوف، صبی ممیز باشد حد قذف جاری میشود زیرا او هم دارای شخصیت است.

۴-اذن مقذوف، حد قذف را ساقط نمیکند چون اذن باعث اباحه قذف نمیشود

 

۱۶-حکم قضای نماز برای «نانم» و «مغمی علیه» پس از رفع زمان حظر چیست؟

۱-غیر واجب-غیر

۲-واجب غیر واجب

۳-واجب – واجب

۴-واجب غیر واجب ☑️

 

۱۷-کدام گزینه از ارکان خطبه های نماز جمعه نیست؟

۱-خواندن خطبه ها به زبان عربی

۲-دعا برای مومنان در خطبه اول ☑️

۳-موالات بین خطبه اول و دوم

۴-موالات بین خطبه ها و نماز جمعه

 

۱۸-اگر کسی به دیگری بگوید «این کالا را به تو میدهم تا زمانی که زنده هستی وقتی فوت کردی به خودم بر گردد در این صورت…………

۱-هبه لغو است و اثری بر آن مترتب نمیشود زیرا شرط مبطل عقد در صیغه وجود دارد.

۲-هبه صحیح است و شرط هم صحیح است ولی نافذ نیست و برای نفوذ نیازمند تنفیذ ورته موهوب له است

۳-کالا تماماً به موهوب له منتقل میشود و شرط لغو است زیرا صیغه هبه نباید مقید به شرط باشد. ☑️

۴-کالا در مدت عمر موهوب له از آن اوست و پس از مرگ به واهب بر میگردد زیرا المسلمون عند شروطهم

 

۱۹-اگر مالک حصه ای شایع از یک خانه به خاطر، رفاقت سهم خود را با قیمتی کمتر از نرخ روز به دوستش بفروشد …………..

۱-حق شفعه با همان قیمت برای شفیع ثابت میشود ☑️

۲-حق شفعه با قیمت کارشناسی برای شفیع ثابت میشود

۳-حق شفعه با توافق شفیع و مشتری بر مبلغ آن ثابت است.

۴-در چنین مواقعی حق شفعه به دلیل وجود غرر منتفی است

 

سوالات تستی احکام اهل سنت شافعی

 

۲۰-اگر فردی را وادار به اسلام آوردن کنند و او هم اسلام بیاورد، اسلام او معتبر………

۱-خواهد بود چون همواره هدف متعالی وسیله را توجیه میکند

۲-نخواهد بود چون محتمل است که قلباً اسلام نیاورده باشد.

۳-نخواهد بود چون اسلام با اگراه منافات دارد.

۴-خواهد بود چون اگراه به حق است ☑️

 

۲۱-اگر فردی سوگند بخورد که نماز را ترک کند ………

۱-باید به مفاد سوگندش وفادار بماند

۲-سوگند منعقد نمیشود پس کفاره ای هم ندارد.

۳-باید خود را حانث کند و کفاره بدهد ☑️

۴-باید خود را حانث کند ولی کفاره نمی خواهد

 

۲۲-مطابق رأى راجح مذهب، شافعی کدام گزینه در مورد «رضاع» صحیح است؟

۱-شیردادن وظیفه مادر است.

۲-شیر دادن حق مادر است ☑️

۳-شیر دادن میتواند تا سن سی ماهگی موجب ایجاد محرمیت شود.

۴-پدر میتواند در قبال پرداخت حق رضاع به مادر بچه او را وادار به شیر دادن به بچه کند

 

۲۳-در کدام، گزینه وقف منعقد میشود؟

۱-وقف صبی ممیز در قربات

۲-وقف سفیه محجور علیه در وجوه خیر

۳-وقف مفلس محجور علیه بر خودش

۴-وقف توسط کافر برای ساختن مسجد ☑️

 

۲۴-برای صحت عقد صرف گفته اند «أن یکون باتاً» این بدان معنی است که:

۱-سبیع فی المجلس تسلیم شود.

۲-برای لازم شدن ،عقد بیتوته باید انجام شود.

۳-تفاضل وجود نداشته باشد

۴-حق خیاری وجود نداشته باشد ☑️

 

۲۵-اگر کسی با وجود اعتقاد به وجوب روزه از گرفتن آن امتناع کند …………….

۱-کافر است و بنا بر حد ارتداد کشته میشود.

۲-چیزی متوجه او نیست مکر أنکه تظاهر به روزه خواری کند.

۳-فاسق است ومسلمان ولی بنا بر حد تارک روزه کشته می شود.

۴-فاسق است وطعام وشراب را از او منع می کنند تاصورتاً روزه باشد ☑️

 

نمونه سوالات احکام اهل سنت

 

۲۶-اگر زن و مردی در میزان مهر اختلاف داشتند ………

۱-مهر فسخ شده ومهرالمثل متعین أست. ☑️

۲-زوجین یا خکّمٍ إن دو، مهر جدید را معین می کنند.

۳-بنا را بر حداقل می گذارند چون قدر متیقن است.

۴-اگر قبل از وطء باشد موجب فسخ ازدواج است

 

۲۷-شخصی کالایی به کسی می فروشد و برای خود حق خیار قائل می شود وآن را تحویل مشتری می دهد. کالا در مدت زمان خیار در دست مشتری تلف مى شود. در این صورت …….

۱-بیع فسخ میشود و مشتری باید ثمن روز تلف را به بایع پرداخت نماید.

۲-بیع به خاطر تلف مبیع فسخ می شود و مشتری باید مثل مبیع را به بایع بدهد.

۳-بیع فسخ نمی شود اما به دلیل تلف مبیع، حق خیار معنی ندارد وبایع باید به ثمن راضی شود.

۴-بیع، فسخ نمی شود وحق خیار کماکان برای بایع باقی است زیرا مشتری مبیع را قبض کرده است ☑️

 

۲۸-شخصی که ینج ماشین دارد یکی از آنها را بدون تعیین کردن آن وصیت می کند. این وصیت …………..

۱-صحیح است و وراث آن را معین می کنند. ☑️

۲-صحیح است و قرعه آن را مشخص میکند.

۳-باطل است زیرا در آن چهالت منجر به نزاع وجود دارد.

۴-باطل است چون شرط صیغه وقف، عدم ابهام است

 

۲۹-کدام گزینه تفاوت مهم میان هبه و هدیه را نشان میدهد؟

۱-در هبه، موهوب له غالباً محتاج ونیازمند است در حالی که در هدیه چنین نیست.

۲-در هبه، غالباً موهوب به مکان موهوب له انتقال می باید ولی در هدیه چنین نیسیته.

۳-در هدیه، موهوب غالباً به مکان موهوب له منتقل می شود ولی در هبه چنین نیست. ☑️

۴-در هدیه، غالباً تقرب به خدا و حصول ثواب مدنظر است در حالی که در هبه چنین نیست

 

۳۰-مسافری وارد مسجدی میشود که نمازگزاران مقیم در حال خواندن رکعت سوم نماز ظهر هستند مسافر هم به جماعت آنها می پیوندد کدام گزینه در مورد نماز او صحیح است؟

۱-هم میتواند نمازش را کامل بخواند و هم به صورت قصر

۲-اگر نیت قصر ،کرده قصر میخواند و گرنه لازم است کامل بخواند.

۳-لزوماً باید نمازش را چهار رکعتی بخواند و قصر برای او جایز نیست. ☑️

۴-به همراه امام نمازش را تمام می کند، چون نماز مسافر دو رکعت است

 

۳۱-اگر تمامی اولیای دم خواستار آن باشند که خود، قصاص کنند در این صورت…….

۱-میان آنها قرعه أنداخته می شود. ☑️

۲-حاکم، قصاص را اجرا می کند.

۳-بزرگترین اولیای دم، مجری قصاص می شود.

۴-آنکه سهم بیشتری از دیه دارد قصاص را اجرا می کند

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF سوالات کتاب معارف و احکام اهل سنت استخدامی ۱۴۰۳ آموزش و پرورش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *