نمونه سوالات قالی بافی تابلویی فنی حرفه ای【اصل سوالات ۱۴۰۳】

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات قالی بافی تابلویی فنی حرفه ای با جواب

 

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: ghata دسته:

توضیحات

مجموعه کامل نمونه سوالات قالی بافی تابلویی با پاسخنامه (سوالات دوره های گذشته)

 

چند مورد از نمونه سوالات قالی بافی تابلویی:

فرش ظریف چگونه فرشی است؟
الف: تعداد گره ها در هر واحد گره ذرعی زیاد باشد
ب: تعداد گره ها در هر واحد گره ذرعی کم باشد
ج: رجشمار فرش بالا باشد
د: الف و ج ☑️

 

استفاده از کدام گره ظرافت فرش را افزایش می دهد؟
الف: متقارن
ب: نامتقارن
ج: تک تار ☑️
د: جفتی 

 

گره متقارن با چه وسیله ای زده می شود؟
الف: کارد
ب: کارتک
ج: قلاب ☑️
د: قشو 

 

گره ای که در چهره بافی جهت تراکم پرز در تخم چشم کاربرد دارد؟
الف: گره ترکی
ب: سنه
ج: معکوس
د: مضاعف ☑️

 

فرشی که مواد اولیه و بافت آن مرغوب وفرش نفیس بوده و دارای کیفیت بالا باشد چه نام دارد؟
الف: فرش تخت
ب: فرش ممتاز ☑️
ج: فرش پشمی
د: فرش درشت بافت 

 

گره تک تار گره ای است که ………….
الف: بر روی دو تار زده می شود
ب: همان گره جفتی است
ج: بر روی یک تار زده میشود ☑️
د: همان گره کمکی است 

 

با چه گره ای می توان سایه ها و دیگر نقطه های ظریف و کثرت و تنوع رنگ را نشان داد؟

الف: آویز
ب: تک تار
ج: دو رنگ ☑️
د: قرضی

 

گره نامتقارن گره ای است که ……….
الف: یک سر آن آزاد و سر دیگر دور تار گره می خورد ☑️
ب: دو سر آن دور دو تار گره می خورد
ج: نوعی گره تک تار می باشد
د: نام دیگر گره کمانشی است 

 

کدامیک ازطرحهای زیر برای فرشهای زیر پا مناسب نیست ؟
الف: شکارگاه
ب: تصویری ☑️
ج: اسلیمی
د: شاه عباسی 

 

بافت قالیهای تصویری از چه قرنی در ایران رواج پیدا کرد؟
الف: سیزدهم هجری قمری ☑️
ب: دوازدهم هجری قمری
ج: هشتم هجری قمری
د: پنجم هجری قمری 

 

یک دوم گره نام دیگر کدام گره است؟
الف: دورنگ
ب: آویز
ج: نیم گره ☑️
د: کمکی 

 

کدام یک از گره های زیر در بافت تصویری و خطی به کار می رود؟
الف: نامتقارن
ب: قیورد
ج: سنه
د: آویز ☑️

 

با انجام چه نوع کارهای اضافی روی فرش یک فرش را تزئین می کنند؟
الف: تزئین ریشه با انواع گره های نخودی – مشبک – حصیری
ب: گلیم بافی و انجام طرحهای زیبا و گوناگون درقسمت گلیم بافت
ج: الف و ب ☑️
د: هیچکدام

 

طول ساق گره را با چه ابزاری اندازه می گیرند؟

الف: سانتی متر
ب: گژ ☑️
ج: گونیا
د: نقاله

 

دنیر و تکس با ضخامت نخ ابریشم رابطه ………….
الف: مستقیم ☑️
ب: معکوس
ج: رابطه ای ندارد
د: هیچکدام 

 

گره آویز چیست ؟
الف: در بافتهای معمولی از آن استفاده می شود
ب: گره نامتقارن است
ج: گره متقارن است
د: گره ای است که از مجموع چهار گره تشکیل شده و به جای یک گره به کار می رود ☑️

 

علت پود نما شدن و سفید ک زدن پشت فرش چیست ؟
اف: عدم اعمال دقت لازم در پودکشی و نکوبیدن پود و عدم هماهنگی نخ پود و نخ پرز ☑️
ب: پایین زدن بافت
ج: به علت کشش بیش از حد نخ چله
د: جابجا زدن گره ها و دودست بودن بافت

 

در فرشبافی طراحی مجموعه چه اعمالی را شامل می شود؟
الف: تعیین نقش
ب: تصویر کشی
ج: تعیین نقش – تصویر کشی – نقطه گذاری – رنگ آمیزی ☑️
د: رنگ آمیزی

 

عامل مرغوبیت نقشه کدام یک از موارد زیر است؟
الف: خلوت بودن نقشه
ب: ساده بودن نقشه
ج: پر کاری در نقشه ☑️
د: تکراری بودن نقشه

 

نحوه قیچی کاری یا پرداخت از جمله مواردی است که …………..
الف: هیچگونه اثری در جلا و زیبایی فرش ندارد
ب: در جلا دادن ودرخشندگی و زیبایی فرش اثر می گذارد ☑️
ج: عمل قیچی کاری در مراحل مختلف بافت و آماده سازی آن اهمیت کمی دارد
د: هیچکدام

 

شکستگی فیزیکی در چه صورتی در فرش به‌وجود می آید؟
الف: در هنگام اشتباه زدن گره ها
ب: در هنگام خلوت با فی در فرش
ج: هنگام پاره شدن چله
د: زمان پودکشی در فرش در صورتی که جای پود ضخیم و نازک عوض شود ☑️

 

به تعداد گره ها یا رجها در واحد گره ذرعی گویند؟
الف: متریک
ب: چگالی
ج: رندی
د: رجشمار ☑️

 

چهار گره نام دیگر کدام گره است؟
الف: گره آویز ☑️
ب: دو رنگ
ج: کمانشی
د: متقارن

 

در فرشهای هنری از چه موادی استفاده می شود؟
الف: ابریشم ☑️
ب: پشم درجه سه
ج: پشم درجه دو
د: ب و ج

 

گره دو رنگ در چه زمانی به کار برده میشود؟
الف: برای تزئین ریشه های فرش
ب: برای تزئین چله ها
ج: برای ایجاد تراکم پرز
د: هر گاه خانه بیش از یک رنگ باشد در اجرای سایه ☑️

 

از چه گره ای برای بافت طرح صورت استفاده می شود؟
الف: دو رنگ
ب: تک تار
ج: قرضی
د: هر سه مورد فوق ☑️

 

طرح کشیده شده بر چه اساسی در کاغذ شطرنجی طراحی می شود؟
الف: نقشه
ب: کاغذ
ج: رج شمار ☑️
د: الف و ب

 

فرش تابلوئی به چه فرشی معروف است؟
الف : هنری ☑️
ب: راهرویی
ج: کناره
د: پشتی

 

بافت چهره چگونه بافتی است؟
الف: از ظرافت – لطافت و زیبایی خاصی برخوردار است ☑️
ب: نقوش و خطوط با نقطه چین مشخص شده اند
ج: رجشمار آن پایین می باشد
د: درشت بافت است

 

کدام گره است که به صورت گره اضافی بر تار با استفاده از تارهای جانبی زده می شود؟
الف: مضاعف
ب: آویز
ج: قرضی ☑️
د: دو رنگ

 

نام دیگر گره قرضی چیست ؟
الف: پیچشی
ب: کمکی ☑️
ج: معکوس
د: آزاد 

 

کدام یک از موارد زیر درچهره بافی و منظره بافی اهمیت ویژه ای را دارامی باشد؟
الف: ابعاد فرش
ب: ایجاد سایه روشن ☑️
ج: بافت متقارن
د: تفاوت رنگها

 

برای اجرای سایه روشن از چه گره ای استفاده می شود؟
الف: تک تار
ب: دو رنگ ☑️
ج: کمانشی
د: کمکی

 

گره ذرعی چه قسمتی از ذرع می باشد؟
الف: یک شانزدهم ☑️
ب: یک دوازدهم
ج: یک چهاردهم
د: یک هشتم

 

انواع گره های تزئینی در مینیاتوری و تصویر بافی کدام است؟
الف: آویز – تک تار- دو رنگ – قرضی ☑️
ب: متقارن – نا متقارن 
ج: سنه – متقارن
د : قیورد – سنه

 

به پشم های که کمتر از ۳۰میکرون قطر داشته باشند چه می گویند؟
الف: پشم درجه دو
ب: پشم درجه سه
ج: الف و ب
د: پشم درجه یک  ☑️

 

به طورکلی الیاف خوب و مرغوب دارای چه خصوصیاتی می باشند؟
الف: قطر ضخیم – طول کوتاه
ب: طول بلند – ظریف – محکم ☑️
ج: سفید – قطر ضخیم – کوتاه
د: طول کوتاه – محکم

 

فرشهای تصویری به کدام صورت از موارد زیر بافته می شود؟
الف: درشت بافته می شود
ب: چله ها با هم فاصله دارند
ج: متوسط بافته می شوند
د: ریز بافته می شوند ☑️

 

کدام یک از عیوب زیر در اثرنازک تر بودن نخ چله نسبت به رجشمار به وجود می آید؟
الف: کجی
ب: بالا زدگی
ج: پایین زدگی ☑️
د: کیسی

 

فرشی که در حالت تقارن دوطرف طول آن مساوی نباشد چه عیبی در آنها ایجاد می شود؟
الف: شمشیری شدن
ب: سرکجی یا شانه دار شدن ☑️
ج: کجی یا سره دار شدن
د: غلط بافی

 

گره ای که از لای چند تار عبور داده می شود و نام دیگر گره کمکی نیز می باشد؟
الف: تک تار
ب: قرضی ☑️
ج: مضاعف
د: ترکی

 

آویز و تک تار در کدام یک از بافتهای زیر کاربرد دارد؟
الف: منظره بافی و مینیاتوری
ب: تصویر بافی
ج: چهره بافی
د: همه مواردفوق ☑️

 

محل قرار گرفتن هر گره را مشخص می کند؟
الف: طرح
ب: نقش
ج: کاغذ شطرنجی ☑️
د: رنگ

 

گلیم بافی ترکی را چه می نامند؟
الف: کرباس
ب: اصفهانی
ج: سوف ☑️
د: آذربایجانی 

 

در گلیم سوف از چند نوع نخ استفاده می شود؟
الف: دو نوع ☑️
ب: سه نوع
ج: یک نوع
د: چهار نوع

 

در کدام یک از گره های زیر از یک رشته نخ خامه چهار رشته نخ خامه بدست می آید؟
الف: کمکی
ب: مغلوب
ج: تک تار
د: مضاعف ☑️

 

جلا و درخشش مزیت کدام یک از الیاف می باشد؟
الف: پنبه
ب: ابریشم ☑️
ج: پشم
د: اکریلیک

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات قالی بافی تابلویی فنی حرفه ای【اصل سوالات ۱۴۰۳】”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *