سوالات مدیریت پرستاری آزمون استخدامی [تهیه سال ۱۴۰۳]

(دیدگاه کاربر 1)

۲۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

بیش از ۵۸۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی مدیریت پرستاری با جواب pdf

چند مورد از سوالات مهم مدیریت پرستاری (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

۱٫ کدام یک از جملات زیر جزو مفروضات تئوری نمی باشد؟
الف) انسانها ذاتا مایلند کمتر کار کنند و در مقابل تغییر مقاومند.
ب) اکثر کارکنان تمایلی به کار کردن ندارند و بایستی به وسیله ی تشویق و تنبیه کار کنند.
ج) اکثر کارمندان مسؤولیت پذیرنده ☑️
د) اکثر کارمندان در کار نیاز به هدایت دارند

 

۲٫ از نظر ماکس ویر اعمال قدرت به کدام یک از طرق زیر در سازمانها مشروعیت پیدا می کند؟
لف) براساس ارتباطات انسانی
ب) برمبنای جاذبیت و نفوذ رهبر ☑️
ج) بر اساس حاکمیت تخصصی
د) برمبنای قدرت پاداش

سوالات مدیریت پرستاری استخدامی

۳٫ کدام یک از موارد زیر نمایانگر یک هدف قابل حصول در یک سازمان است؟
الف) بهبود بهره وری در بخش تولید بالاتر از کیفیت کنونی
ب) به دست آوردن سود معقول در تمام بخش های تولید
ج) پروراندن مدیران بهتر در کلیه ی سطوح مدیریت
د) به دست آوردن دوازد درصد بازدهی سرمایه گذاری در پایان سال مالی ☑️

 

۴٫ وظیفه ی یک سوپروایزر به عنوان ناظر در سرپرستی افراد تحت نظارت خود شامل:
الف) برقراری ارتباطات سازمانی رسمی، پرسنل
ب) تأکید بر اجرای کامل ضوابط و جلوگیری از بروز تشنج
ج) استفاده از ابزار هدایتی و کنترلی تنبیه و تشویق افراد
د) هدایت، ایجاد انگیزه در کارکنان، ارزیابی و اصلاح افراد ☑️

سوالات مدیریت پرستاری ازمون استخدامی

 

۵٫ چنانچه بخواهیم افراد در یک سازمان خود را جزئی از سازمان دانسته، در امور مشارکت کنند و انگیزه در اجرای وظایف داشته باشند باید ؟
الف) وظایف افراد با توجه به توانایی ها تقسیم شوند.
ب)ختیارات و قدرت لازم جهت اجرای وظایف به افراد داده شود. ☑️
ج) محیط ذهنی سالم و جوی سازنده در سازمان برقرار شود.
د) سلسله مراتب سازمانی رعایت شده و نظارت به خوبی اجرا شود

 

۶٫ به عنوان سرپرستار در بخشی که دارای ۳۰بیمار داخلی است کار می کنید سه بیمار به مراقبت کامل نیاز دارند. در نوبت کاری فقط دو پرستار و یک بهیار در دسترس شماست روش انتخابی شما برای تقسیم وظایف کدام است؟
الف) تیمی و اولیه
ب)موردی و مدولار
ج) اداره ی بیمار و پرستار خصوصی
د)موردی و فعالیتی ☑️

سوالات استخدامی درس مدیریت پرستاری

۷٫ برنامه ریزی استراتژیک دارای کدام ویژگی است؟
الف) کوتاه بودن افق برنامه ریزی
ب) ترسیم زمینه ی اساسی برای برنامه ها ☑️
ج) وسیله ای برای رسیدن به هدف های مشخص
د)تعیین گامهای ویژه جهت رسیدن به اهداف

 

۸٫ تراکم پیام یکی از مسائل عمدهی سازمان ها است. برای رفع این مشکل کدام مورد مفید است؟
الف) ایجاد سیستمی جهت تعیین اولویتها☑️
ب) حذف بخشهای اضافی پیام
ج) تنظیم فعالیت ها براساس دریافت پیام به نوبت
د) ایجاد کمیته ای برای تفسیر پیامها

نمونه سوالات مدیریت پرستاری در آزمون استخدامی

 

۹٫ میخواهید بیمارستانی را از نظر درجهی عدم تمرکز ارزیابی کنید، به کدام مورد بای توجه کرد؟
الف) موانع عدم تفویض اختیار توسط فرادستان
ب) دلایل عدم تمایل زیردستان به پذیرش اختیار
ج) موضوع های ارایه شده ی زیردستان و فرادستان برای تصمیم گیری ☑️
د) ساختار سازمانی و پیچیدگی کار

 

۱۰٫ برای آماده سازی پرستاران، مدیر چه نوع آموزشی را باید ارایه دهد؟
الف) علوم اجتماعی و انسانی خارج از محیط کار
ب) القای آشناسازی و آموزش مستمر و بهسازی ☑️
ج) آموزش های درازمدت در زمینه ی پزشکی و علوم وابسته
د) آموزش عملی و کاربردی ضمن کار

 

۱۱٫ در ارزشیابی کارکنان به کدام مورد باید توجه شود؟
الف) پرسنل بدانند چه انتظاری از آنان دارند☑️
ب) شرح وظایف کارمند محرمانه باشد
ج) رفتارهای استثنایی باید مورد توجه قرار گیرد
د) جلسه ی ارزشیابی عمومی باشد

نمونه سوالات تستی مدیریت پرستاری

 

۱۲٫ بعضی از صاحبنظران توجه به خط مشی را یک قسمت مهم از برنامه ریزی می دانند خط مشی کدام است؟
الف) طرح زمانبندی شده برای رسیدن به هدف ☑️
ب) نتایجی که وصول به آن مورد نظر است.
ج) راهنمایی برای تصمیم گیری و عمل
د) نحوهی اجرای طرح زمانبندی شده

 

۱۳٫همواره مدیریت پرستاری از تغییرات متأثر می گردد. به نظر شما عامل یا عواملی که در این تغییرات دخالت دارد کدام است؟
الف) نظام اقتصادی سال های گذشته ی کشور
با تاکید بر دستورالعمل ها و استانداردهای مراقبتی
ج) جلب رضایت مدیران سطوح بالاتر ☑️
د) مشکل بیکاری پرستاران در کشور

 

۱۴٫ برای رییس دانشکده قدرت اثربخش کدام است؟
الف) تسلط کامل بر زیردستان و کنترل دقیق گروههای آموزشی
ب) توسعه و هدایت زیردستان برای مشارکت بیشتر در گروه ☑️
ج) ملزم نمودن مدیران گروههای آموزشی به اجرای تصمیمات اخذشده
د) عدم توجه به سیاستها و خط مشی های رییس دانشگاه

 

۱۵٫ کدام مورد موجب اتخاذ تصمیم با کیفیت برتر می شود؟
الف) پذیرش تصمیم اتخاذشده از طرف کارکنان
ب) استفاده از اطلاعات کامل و مرتبط
ج) استفاده از نتایج پژوهشها
د) درگیر بودن گروه در فرآیند تصمیم گیری ☑️

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت پرستاری

 

۱۶٫ عامل مؤثر در حیطه ی نظارت کدام است؟
الف) میزان شایستگی فرادست و زیردست ☑️
ب) اهمیت و تأثیر تصمیمات واگذاری
ج) نیازها و انتظارات جامعه
د) میزان مهارت و دانش زیردست

 

۱۷٫ تغییر ایجادشده در چه صورتی در سازمان پذیرفته میشود؟
الف) افزایش ارتباطهای بین سازمانی
ب) افزایش نیاز به فن آوری پیشرفته
ج) هماهنگی با اهداف سازمان
د) سازگاری با ارزشهای افراد یا گروه ☑️

نمونه سوالات مدیریت خدمات پرستاری

۱۸٫ از محاسن خط مشی کدام است؟
الف) پایه ای برای تصمیمات آیندهی سازمان ☑️
ب) افزایش ارتباط درون سازمان
ج) راهنمایی برای نوشتن فلسفه ی سازمان
د) تعیین کننده ی اهداف و مقاصد سازمان

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

سوالات مدیریت پرستاری استخدامی
سوالات مدیریت پرستاری ازمون استخدامی
سوالات تستی مدیریت پرستاری
سوالات ارشد مدیریت پرستاری
سوالات استخدامی درس مدیریت پرستاری
سوالات مدیریت پرستاری در استخدامی
نمونه سوالات مدیریت پرستاری در آزمون استخدامی
نمونه سوالات تستی مدیریت پرستاری
نمونه سوالات مدیریت خدمات پرستاری

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای سوالات مدیریت پرستاری آزمون استخدامی [تهیه سال ۱۴۰۳]

  1. سمانه

    خوبه هر سر فصلیو تفکیک کردید مثلا سازماندهی در مدیریت پرستاری بهورزی و بهیاری هر کدوم فایل جدایی داره و این کارباعث میشه هرکس سوالات پرستاری همون بخشی که نیاز داره رو بخونه من سوالات مدیریت پرستاریو نیاز داشتم دانلود کردم اما باقی فایل هارو چون ازش جزوه داشتم خرید نکردم مرسی از سایت خوبتون…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *