نمونه سوالات مکانیک تراکتور و تیلر【اصل سوال ۱۴۰۳】فنی حرفه ای

(دیدگاه کاربر 1)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات مکانیک تراکتور و تیلر فنی حرفه ای

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نمونه سوالات مکانیک تراکتور و تیلر فنی حرفه ای با جواب:

دلیل افزودن ضد یخ به آب رادیاتور چیست؟
الف) بالا بردن نقطه جوش آب
ب) غلیظتر کردن آب رادیاتور به منظور افزایش فشار سیستم خنک کننده
ج) جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
د) بالا بردن نقطه جوش آب ،کاهش نقطه انجماد و جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی ☑️

 

هنگام کار با تراکتور عقربه آمپر آب در چه قسمتی باید قرار گیرد؟
الف) در ناحیه سفید
ب) در ناحیه سبز ☑️
ج) بین سبز و قرمز
د) در ناحیه قرمز

 

کدام گزینه در مورد سرویس باطری صحیح نمی باشد؟
الف) در صورتیکه آب باطری کم شده باشد، برای پر کردن آن از اسید استفاده می کنیم ☑️
ب) برای اتصال باطری ابتدا ترمینال مثبت، سپس منفی را وصل می کنیم
ج) در زمان شارژ باطری درب خانه های باطری را باز میکنیم
د) تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از تعداد صفحات مثبت است

 

تنظیم چراغهای جلو در تراکتور (مسی فرگوسن) چگونه است؟
الف) تنظیم روی داشبورد تراکتور و با جابه جایی فیوزها صورت می گیرد
ب) بوسیله سه عدد پیچ روی چراغهای جلو تراکتور هنگام تاباندن نور چراغها روی دیوار ☑️
ج) خارج کردن شیشه جلوی چراغها و چرخاندن لامپ
د) با تغییر وضعیت چراغهای نور بالا و نور پایین

 

لوله های فشار ضعیف در کد ام قسمت مدار سوخت رسانی قرارگرفته اند؟
الف) بین باک وپمپ تغذیه (سه گوش) ☑️
ب) بین پمپ انژکتور و انژکتور
ج) بین فیلتر و پمپ انژکتور
د) بین انژکتور و سیلندر

 

لوله های فشار قوی در کدام قسمت مدار سوخت رسانی قرار گرفته اند؟
الف) بین باک وپمپ تغذیه
ب) بین باک و پمپ تغذیه
ج) بین پمپ انژکتورو انژکتور ☑️
د) بین فیلتر وپمپ انژکتور

 

پیچهای هوا گیری درتراکتور یونیورسال روی کدام یک ازاجزاء سیستم سوخت رسانی قرارگرفته اند؟
الف) فیلتر
ب) پمپ انژکتور
ج) پمپ سه گوش
د) فیلتر و پمپ انژکتور ☑️

 

پیچهای هواگیری در تراکتور ۲۸۵ روی کدام قسمت از اجزاء سیستم سوخت رسانی قرارگرفته اند؟
الف) فیلتر
ب) پمپ انژکتور
ج) پمپ سه گوش
د) فیلتر و پمپ انژکتور ☑️

 

وجود هوا در مدار سوخت رسانی موتورهای دیزل باعث … می شود ؛ زیرا
الف) روشن نشدن موتور _ وجود حبابهای هوا در لوله ها باعث قطع شدن جریان سوخت می گردد ☑️
ب) روشن نشدن موتور _ وجود هوا باعث بد سوزی سوخت درون محفظه احتراق می گردد
ج) قطع و وصل شدن حرکت تراکتور _ حبابهای هوا به صورت پراکنده در مدار قرار می گیرند
د) بد روشن شدن موتور _ غلظت سوخت کمتر می شود

 

کدام مورد از ویژگیهای روغنکاری نمی باشد؟
الف) کم کردن سائیدگی و تلفات ناشی از اصطکاک
ب) کربن گیری و تمیز کردن قطعات داخلی موتور
ج) مستهلک نمودن ضربه بین یاتاقانها
د) افزایش دور موتور ☑️

 

روغنهای چند مصرفی یا اتومات به چه روغنهایی گفته میشود؟
الف) روغنهایی که برای انواع قطعات مختلف ماشین بکار میروند
ب) روغنهایی که ویژگی روغنهای تابستانی وزمستانی رادارند ☑️
ج) روغنهای با ویسکوزیته بالاتر
د) روغنهای با ویسکوزیته پایینتر

 

وظیفه فشنگی روغن چیست ؟
الف) یک نوع حسگر برای کنترل دمای روغن
ب) یک نوع حسگر بر مبنای تغییرات فشار روغن ☑️
ج) تعیین کننده حجم روغن مورد نیاز موتور
د) کنترل و تنظیم غلظت روغن

 

هنگام بررسی سطح روغن موتور، تراکتور باید ….. بوده و برای تعویض روغن موتور آن را….. قرار داد
الف) روشن _ روی سطح افقی
ب) خاموش _ سرازیری تحت زاویه ۴۵ درجه
ج) روشن _ سرابالایی تحت زاویه ۴۵ درجه
د) خاموش _ روی سطح افقی ☑️

 

تعویض روغن در اغلب تراکتورها جزء کدام سرویسها محسوب می شود؟
الف) روزانه
ب) هفتگی
ج) ماهانه ☑️
د) فصلی

 

وظیفه کمک دنده در تراکتور چیست ؟
الف) افزایش دور
ب) افزایش گشتاور ☑️
ج) کاهش لغزش چرخها
د) افزایش کشش

 

چه مواقعی از اهرم قفل دیفرانسیل در تراکتور استفاده می کنیم؟
الف) هنگام دور زدن
ب) هنگامیکه دو چرخ را هم محور کنیم ☑️
ج) هنگامیکه بخواهیم یکی از چرخهای تراکتور بکسوات کند.
د) هنگام درجا دور زدن

 

زاویه تمایل در چرخها چیست؟ این زاویه در تراکتورها از نوع … می باشد

الف) میزان انحراف محور چرخهای عقب نسبت به خط افقی از دید جلو _ منفی
ب) میزان انحراف محور چرخهای جلو نسبت به خط قائم از دید جلو _ مثبت ☑️
ج) میزان انحراف محور چرخهای جلو نسبت به خط قائم از دید جلو _ منفی
د) میزان انحراف محور چرخها عقب نسبت به خط افقی از دید بغل تراکتور _ مثبت

 

زاویه سرجمعی یا تقارب چرخها چیست؟
الف) میزان انحراف چرخهای جلو تراکتور از دید بالا ☑️
ب) میزان انحراف محور چرخهای عقب نسبت به خط قائم از دید جلو می باشد .
ج) میزان انحراف چرخهای عقب تراکتور از دید بالا
د) زاویه بین محور سگدست با خط قائم از دید بغل تراکتور

 

دلایل تنظیم فاصله بین چرخهای عقب چیست؟
الف) سریعتر شدن عمل فرمانگیری
ب) ممانعت از انحراف چرخها
ج) تعادل تراکتور روی سطح شیبدار و تنظیم چرخها روی فاصله کشت ☑️
د) افزایش گشتاور

 

دلایل اضافه نمودن آب درون لاستیک عقب تراکتور چیست؟
الف) جلوگیری از ترک برداشتن جدار لاستیک
ب) تعادل تراکتور در وضعیت حمل و نقل
ج) جلوگیری از لغزش چرخها در حین کار ☑️
د) ترمز گیرایی بهتر روی زمینهای لغزنده

 

کدام گزینه صحیح است؟
الف) برای جلوگیری از افزایش ترکهای روی لاستیک، اطراف ترکها را به صورت قوس یا دایره درمیآورند ☑️
ب) نصب وزنه ها در قسمت جلوی تراکتور باعث افزایش زاویه تمایل می گردد
ج) برای تنظیم زوایای چرخهای جلودرتراکتورمسی فرگوسن ازجابه جایی توپی چرخها استفاده می کنیم
د) فشار باد چرخهای عقب تقریبا” دو برابر چرخهای جلو است

 

سیستم فرمان گیری در تیلر چگونه است؟
الف) چرخاندن یا بلند کردن دسته تیلر توسط راننده
ب) انحراف دسته فرمان یا استفاده از کلاچ گردشی ☑️
ج) حرکت معکوس چرخها
د) استفاده از حرکات دسته تیلر به سوی دلخواه

 

چرا نباید برای خاموش کردن تیلر از اهرم دی کمپرس استفاده کرد ؟
الف) زیرا باعث معیوب شدن جعبه دنده می شود
ب) زیرا باعث معیوب شدن سوپاپ می گردد ☑️
ج) زیرا باعث قطع سوخت به فیلترمی شود
د) زیرا باعث هوا گرفتگی موتور می شود

توجه
ما بهترین و کامل‌ترین جزوه حقوق رسانه پیام نور باقر انصاری را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم. تنها کاری که باید بکنید دانلود بسته و برنامه ریزی منسجم و شروع مطالعه است تا بهترین نتیجه حاصل شود.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای نمونه سوالات مکانیک تراکتور و تیلر【اصل سوال ۱۴۰۳】فنی حرفه ای

  1. هادی

    تشکر عالی بود لطف کنید جزوه هم قرار بدید ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *