دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سازگاری اجتماعی (بل+کالیفرنیا+سینها و سینگ+کودکان+بزرگسالان)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های سازگاری اجتماعی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل

۲- دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری بل – ۱۶۰ سوالی

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی – پی کل و ویسمن ۱۹۹۹

__________________________________

 

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل

قسمتی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل:

 

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دارای ۳۵ سوال بوده که توسط بل در سال ۱۹۶۱ طراحی و ساخته شده است و دارای ۵ بعد ( سازگاری شغلی ، سازگاری عاطفی ، سازگاری در جامعه ، سازگاری بهداشتی و سازگاری در خانه ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ محیط فعلی خانوادگی، فرصت کافی برای رشد شخصیت من فراهم می کند.
۲ از محیط خانوادگی خود راضی و شاد هستم.
۳ در خانواده ی خود ، احساس محبت و عشق می کنم.
۴ شخص یا اشخاصی که اکنون با من زندگی می کنند، شما را درک و با شما احساس همدردی می کنند.
۵ هیچ یک از اشخاصی که اکنون با من زندگی می کنند به آسانی از من خشمگین می شوم.

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 35 سوالی۳۰ مسئولین، همیشه با من منصفانه رفتار کرده اند.
۳۱ احساس می کنم که مدیر یا مسئولان من را دوست دارند.
۳۲ در محیط کار فعلی کمتر مجبورم با اشخاصی کار کنم که از آنها خوشتان نمی آید.
۳۳ مدیر یا مسئول من از جمله ی افرادی هستند که احساس می کنم همیشه می-توان به آنها اعتماد کرد
۳۴ فکر می کنم که مسئولان حقوق منصفانه ای به من پرداخت می کنند.
۳۵ احساس می کنم که در شغل فعلی ام، از فرصت های کافی برای اظهار عقیده ی خود بهره مند هستم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا:

 

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای ۹۰ سوال بوده که هدف از این پرسشنامه ها سنجش متغیر سازگاری اجتماعی استاندارد کالیفرنیا در سال ۱۹۵۳ طرحی و تنظیم شده است و دارای ۶ مولفه ای ( روابط اجتماعی ، روابط آموزشی ، روابط خانوادگی ، گرایش ضد اجتماعی ، مهارت های اجتماعی و قالب های اجتماعی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ آیا انجام دادن کار منع شده درست است؟
۲ آیا لازم است که همیشه به عهد و پیمان خود وفادار باشیم؟
۳ آیا کسانی را که عقیده مخالف شما دارند، مسخره می کنید؟
۴ آیا لازم است نسبت به افرادی که دوست نداریم، مهربان باشیم؟
۵ آیا باید نسبت به افراد غیرقابل تحمل، مودب باشیم؟
۶ آیا عابران پیاده باید علائم و چراغهای راهنما را رعایت کنند؟
۷ آیا درست است افراد چیزی را که پیدا می کنند، برای خود بردارند؟
۸ آیا درست است از دیگران به علت کمک های اندکشان تشکر کنیم؟
۹ آیا در موقع بی پولی، درست است اشیایی را که واقعاً احتیاج داریم بدون اجازه برداریم؟
۱۰ آیا رفتار پسران و دختران خانواده های ثروتمند از رفتار پسران و دختران خانواده های فقیر بهتر است؟

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بزرگسالان

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا 90 سوالی۸۰ آیا جوانان دوست داشتنی در همسایگی شما زندگی می کنند؟
۸۱ آیا بعضی از همسایگان به حدی مهربانند که باید دوستشان داشت؟
۸۲ آیا پسران و دخترانی از قومیت های مختلف در همسایگی شما زندگی می کنند که سعی می کنید از آنها دوری نمائید؟
۸۳ آیا شما اغلب به مهمانی همسایگان می روید؟
۸۴ آیا لازم است که با افراد همه طبقات اجتماعی مهربان و خوب بود؟
۸۵ آیا شما از این که در گروه همسالان باشید، خوشحال می شوید؟
۸۶ آیا افرادی در همسایگی شما زندگی می کنند که نتوانید آنها را دوست بدارید؟
۸۷ آیا در همسایگی شما افراد نامناسبی که بخواهید از آنها دوری کنید وجود دارند؟
۸۸ آیا افرادی در همسایگی شما زندگی می کنند که شما از برخورد با آنها خشنود نیستید؟
۸۹ آیا بیشتر همسایگان هم سن و سال خود را دوست دارید؟
۹۰ آیا عده ای از همسایه های شما به علت مذهبی بودنتان شما را فردی عجیب می دانند؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا) اینجا کلیک کنید 👉

 

___________________________

 

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS  پی کل و ویسمن ۱۹۹۹

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS  پی کل و ویسمن ۱۹۹۹:

 

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی دارای ۵۴ سوال بوده که توسط پی کل و ویسمن در سال ۱۹۹۹ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی درمانی دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی و تنظیم شده است و همچنین این پرسشنامه مقیاس روابط بین فردی را در نقشهای مختلف که شامل احساسات ،رضایت، اختلاف و عملکرد ارزیابی می کند.

ساختار آزمون دو بعد مجزا را نشان می دهد شش حوزه نقشی( مانند: کاری، خانوادگی) و پنج بعد از سازگاری که برای هر کدام از حوزه نقش ها( متناسب با نقش) انتخاب شدند.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ آیا شما به طور معمول برای گرفتن دستمزد بیشتر از ۱۵ ساعت در هفته کار می کنید؟

 

– آیا شما برای گرفتن دستمزد در دو هفته گذشته چند ساعت کار کرده اید؟

–  (پاسخ هایی که بهتر نشان می دهد شما در دوهفته اخیر چگونه بوده اید را علامت بزنید).

 

۲ آیا شما در دو هفته اخیرقادر به انجام کارتان بوده اید؟

 

=========================

 

آیا شما در طول دو هفته اخیر بدون هیچ دلیلی نگرانی ای درباره همسرتان یا هرکدام از فرزندانتان داشته اید حتی اگر هم با هم زندگی نمی کنید؟

 

۵۳ آیا شما در طول دو هفته اخیر احساس کرده اید که روی همسر یا فرزندانتان را در هر زمانی زمین انداخته اید؟

 1. من اصلا احساس نکردم که روی آنها را زمین انداختم 
 2. من معمولا اجساس نکردم که روی آنها را زمین انداختم
 3. حدودا نیمی از اوقات من احساس کردم که روی آنها را زمین انداختم
 4. من اکثر اوقات احساس کردم که روی آنها را زمین انداختم
 5. من مطمئنم که آنها روی من را زمین انداخته اند

۵۴ آیا شما در طول دو هفته اخیر پول کافی برای بر آورده ساختن نیازهای مالی خود یا خانواده تان داشته اید؟

 1. من پول کافی برای احتیاجات داشتم
 2. من معمولا با وجود مشکلات کوچکی پول کافی داشتم
 3. حدودا نیمی از اوقات من پول کافی نداشتم ولی پول قرض نگرفتم
 4. من معمولا پول کافی نداشتم و مجبور بوده ام که از دیگران قرض کنم
 5. من مشکلات مالی بزرگی داشتم

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سازگاری اجتماعی – پی کل و ویسمن) اینجا کلیک کنید👉

 

_______________________

 

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ

قسمتی از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (۱۹۹۳):

 

این پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دارای دو قسمت سوال می باشد که هر کدوم ۵۵ سوال می باشد که توسط سینها و سینگ در سال ۱۹۹۳ طراحی و ساخته شده است و با ( بلی و خیر ) نمره گذاری می شود که دارای ۳ بعد ( آموزشی ، اجتماعی و عاطفی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات (فرم اول):

 

۱ آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می ترسید؟
۲ آیا چیزی را که می خوانید به زودی فراموش می کنید؟
۳ اگر همکلاسی هایتان ندانسته کار نا پسندی انجام دهند، فورا با آنها برخورد بد می کنید؟
۴ آیا خجالتی هستید؟ 
۵ آیا از امتحان می ترسید؟ 
۶ آیا به خاطر اشتباه هایتان، از دعوا و سرزنش معلمتان ناراحت هستید؟ 
۷ وقتی موضوعی را متوجه نمی شوید، در سوال کردن آن شک می کنید؟ 
۸ آیا فهمیدن مطالبی که معلم در کلاس درس می دهد برای شما مشکل است؟ 
۹ آیا نسبت به دوستان و همکلاسی هایی که معلمتان زیادی به آنها توجه می کند،حسادت می ورزید؟ 
۱۰ زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی و خجالتی پیش آنها می روید؟
====================
۵۰ آیا از دیدن و ملاقات کردن دانش آموزان کلاس های بالاتر می ترسید؟ 
۵۱ آیا از کوشش و فعالیت دانش آموزان در مدرسه لذت می برید؟ 
۵۲ آیا در بحث ها و گفت و گوها شرکت می کنید؟ 
۵۳ آیا در برخورد با دانش آموزان کلاس های بالاتر احساس ناراحتی می کنید؟
۵۴ وقتی که همکلاسی هایتان کتاب ها و دفترهای شما را امانت می خواهند، آن ها را با خوشحالی میدهید؟ 
۵۵ آیا به مدرسه و برنامه های درسی علاقه مند هستید؟

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کودکان

قسمتی از سوالات (فرم دوم):

 

۱ آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می ترسید؟
۲ آیا از ملاقات کردن همکلاسی هایتان دوری می کنید؟
۳ آیا آنچه را خوانده اید به زودی فراموش می کنید؟
۴ آیا فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کار غیر عاقلانه ای انجام دهند. آیا فورا با آن ها | اوقات تلخی می کنید؟ 
۵ آیا کمرو هستید؟
۶ آیا از امتحان می ترسید؟
۷ آیا به خاطر اشتباه هایتان نگران سرزنش کردن معلمتان هستید؟
۸ وقتی که موضوع را درک نمی کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟
۹ آیا فهمیدن درس هایی که در کلاس تدریس می شود برای شما مشکل است؟
۱۰ آیا نسبت به دوستانی که معلمتان زیادی از آنها قدردانی می کند حسادت می ورزید؟ 
۱۱ ======================

پرسشنامه سازگاری اجتماعی نوجوانان

۵۰ آیا از ملاقات کردن دانش آموزان کلاس های بالاتر می ترسید؟ 
۵۱ آیا از جنب و جوش دانش آموزان دیگر در مدرسه لذت می برید؟ 
۵۲ آیا در بحث ها شرکت می کنید؟ 
۵۳ آیا در برخورد با دانش آموزان کلاس های بالاتر احساس افسردگی می کنید؟ 
۵۴ وقتی که همکلاسی هایتان کتاب ها و دفترچه های یادداشت شما را امانت می خواهند، آیا آنها را با خوشحالی میدهید؟ 
۵۵ آیا به کارهای تحصیلی علاقه مند هستید؟
____________________

پرسشنامه سازگاری بل ۱۶۰ سوالی

قسمتی از پرسشنامه سازگاری بل:

 

پرسشنامه سازگاری بل دارای ۱۶۰ سوال بوده و برای پاسخ به این سوالات محدویت زمانی ندارد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ آیا محلی که اکنون در آن زندگی می‌کنید، به نحوی مانع به دست آوردن آن زندگی اجتماعی است که میل دارید از آن بهره مند شوید؟
۲ آیا از لحظ خلقی، بدون علت، گاهی افسرده و گاهی شاد هستید؟
۳ آیا گاه به گاه، از بیماری پوست یا جوشهای پوست مانند میخچه‌ی پا یا دمل و… در زحمت هستید؟
۴ آیا هنگامی که مجبورید از کسی تقاضای کار کنید، احساس ناراحتی و شرم می‌کنید؟ 
۵ آیا از شغل فعلی تان بعضی اوقات، به شدت مضطرب و عصبانی می‌شوید؟
۶ آیا تا به حال، دچار ناراحتی قلبی، کلیوی یا ریوی شده اید؟
۷ آیا احساس می‌کنید که محیط فعلی خانوادگی شما، فرصت کافی را برای رشد شخصیت شما فراهم می‌کند؟
۸ آیا دوست دارید که در جشن‌ها و میهمانی‌های نشاط انگیز شرکت کنید؟
۹ آیا فکر می‌کنید که در انتخاب شغل اشتباه کرده اید؟
۱۰ آیا تا کنون از چیزی که می‌دانستید هیچ گونه آسیب و زیانی ندارد، به شدت ترسیده اید؟
۱۱ آیا در بین اعضای خانواده‌ی شما، آدم بسیار عصبی وجود دارد؟
۱۲ آیا موقعیت فعلی شما ایجاب می‌کند که مرخصی سالیانه داشته باشید؟
۱۳ آیا تا به حال، دچار کم خونی شده اید؟
۱۴ آیا از تجارب توهین آمیز نگران می‌شوید؟ 
۱۵ آیا برایتان مشکل است که با غریبه‌ای، سر صحبت را باز کنید؟
۱۶ آیا در باره‌ی نوع شغلتان با والدین تان اختلاف عقیده داشته اید؟
۱۷ آیا اگر کسی از شما خواهش کند که بدون آمادگی قبلی درباره‌ی موضوعی صحبت کنید، به طور قابل ملاحظه‌ای دچار آشفتگی می‌شوید؟ 
۱۸ آیا تا به حال فکر بیهوده‌ای که به طور مداوم به ذهنتان می‌آید موجب پریشانی شما شده است؟
۱۹ آیا سرما خوردگی دیگران به آسانی به شما سرایت می‌کند؟
۲۰ آیا فکر می‌کنید که برای دستیابی به اضافه حقوق در شغل فعلی خود باید سیاست داشته باشید؟
====================
۱۴۰ آیا به آسانی اشک شما جاری می‌شود؟
۱۴۱ آیا اغلب در پایان روز، خیلی احساس خستگی میز کنید؟
۱۴۲ آیا والدین شما اغلب به طور غیر منصفانه‌ای از شما انتقاد می‌کنند؟
۱۴۳ آیا تصور یک زمین لرزه یا آتش سوزی موجب ترس شما می‌شود؟
۱۴۴ آیا هنگامی که مجبورید به تنهایی در یک مجلس عمومی وارد شوید در حالی که همه در جای خود نشسته‌اند، احساس شرم و دستپاچگی می‌کنید؟
۱۴۵ آیا فکر می‌کنید که علاقه‌ی واقعی اندکی به شغل فعلی تان دارید؟
۱۴۶ آیا گاهی برایتان مشکل است که بخوابید ولو اینکه سر و صدایی مزاحم شما نباشد؟
۱۴۷ آیا در جایی که اکنون زندگی می‌کنید، کسی وجود دارد که اصرار داشته باشد، از او فرمانبرداری کنید، بدون توجه به اینکه این خواسته‌ی او عاقلانه باشد یا خیر؟
۱۴۸ آیا هرگز داوطلب شده اید که یک میهمانی خسته کننده را روحیه بدهید؟
۱۴۹ آیا احساس می‌کنید که مقام بالاتر یا رئیس مستقیم تان، در رفتار با شما به عنوان یک کارمند همدردی و تفاهم ندارد؟ 
۱۵۰ آیا اغلب حتی هنگامی که با مردم هستید احساس تنهایی می‌کنید؟
۱۵۱ آیا در نوجوانی، میل شدیدی به فرار از خانه داشتید؟
۱۵۲ آیا زیاد دچار سردرد می‌شوید؟
۱۵۳ آیا گاهی احساس کرده اید که کسی شما را با استفاده از هیپنوتیزم وادار به انجام عملی بر خلاف میلتان نماید؟
۱۵۴ آیا اغلب برایتان مشکل است که در بحث گروهی برای ارائه‌ی اظهار نظر مناسب فکر کنید؟
۱۵۵ آیا گاهی احساس می‌کنید که مسئولان در برابر کوشش‌های شما مبنی بر انجام دادن وظیفه تان در سطح عالی، حق شناسی واقعی ابراز نمی‌کنند؟
۱۵۶ آیا گاهی دچار بیماری مخملک یا دیفتری شده اید؟
۱۵۷ آیا گاهی احساس می‌کنید که والدینتان را از خودتان ناامید کرده اید؟
۱۵۸ آیا در مهمانی‌ها، مسئولیت معرفی اشخاص را به عهده می‌گیرید؟
۱۵۹ آیا تا به حال ترسیده اید که مبادا موقعیت شغلی تان را از دست بدهید؟
۱۶۰ آیا غالبا دچار افسردگی و غمگینی می‌شوید؟
____________________

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سازگاری اجتماعی (بل+کالیفرنیا+سینها و سینگ+کودکان+بزرگسالان)

 1. لیلا

  واقعا جای تشکر داره که همه ای پرسشنامه های مربوط به سازگاری اجتماعی رو داخل این مجموعه قرار دادید تمام پرسشنامه های مربوط به سازگاری اجتماعی رو از این سایت دانلود کردم…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *