دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ pdf وزارت بهداشت

فهرست مطالب:

دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ pdf (نمونه کامل) وزارت بهداشت + کتاب جامع آزمون استخدامی رشته مامایی تخصصی و عمومی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ (نمونه کامل) وزارت بهداشت

از مهمترین سوالات دوره های گذشته مامایی:

(پیشنهاد میشه این سوالات مامایی حتما  مطالعه کنید)

✦بسته شدن زود هنگام درز کرونال کدام ناهنجاری را به وجود می آورد؟
۱-پلاگیوسفالی
۲-اسکافوسفالی
۳-آنانسفالی
۴-براکی سفالی ☑️

✦پس از یک زایمان طبیعی والدین میخواهند ترخیص در ۸ساعت اول پس از تولد صورت گرد در کدام وضعیت اجازه ترخیص داده میشود؟
۱-داشتن یک بار تغذیه موفق
۲-دفع ادرار و مدفوع یک نوبت ☑️
۳-ریزش کامل ورنیکس از روی پوست
۴-وجود زردی روز اول تولد

✦در پدیده گامتوژنز تفاوت سلول نر و ماده این است که سلول زایای مؤنث ………… و سلولهای ………….. زایای نر
۱-میوز کوتاه میوز طولانی دارد.
۲-تنه یک گامت – بالغ چهار اسپرماتید پدید می آورد. ☑️
۳-بعد از بلوغ وارد مرحله میتوز قبل از بلوغ وارد مرحله میوز II میشود.
۴-مرحله میوز را در مرحله داخل رحمی – مرحله میوز را بعد از بلوغ، پایان میرساند

برای ازمون استخدامی مامایی چه بخوانیم

✦اولین بن بست حلقی به کدامیک از ساختارهای زیر تبدیل میگردد؟
۱-مجرای گوش خارجی ☑️
۲-لاله گوش
۳-صندوق صماخ
۴-لابیرنت استخوانی

✦ثلث پروگزیمال پیاز قلبی کدام ساختار زیر را میسازد؟
۱-معبر خروجی هر دو بطن
۲-بخش ترابکوله بطن راست ☑️
۳-بخش پروگزیمال آئورت و شریان ریوی
۴-مجرای دهلیزی – بطنی

✦کدامیک از بخشهای زیر از پسین روده منشا میگیرد؟
۱-دوسوم سمت راست کولون عرضی
۲-سکوم
۳-جوانه پانکراتیک قدامی
۴-کولون نزولی ☑️

✦دفع مکونیوم در شیرخوارانی شایع است که ………………..
۱-مادر آنها سولفات منیزیم دریافت نماید.
۲-نارس باشند.
۳-با نمای بریچ متولد شوند. ☑️
۴-مادر اکسیژن با دوز بالا دریافت کرده باشد

✦اگر ضمن معاینه فیزیکی، نوزاد متوجه شدید که فونتانلها بیرون زده و سفت است به کدام مورد مشکوک میشود؟
۱-میکروسفالی
۲-سوء تغذیه دوران جنینی
۳-بالا بودن فشار داخل مغزی☑️
۴-دز هیدراتاسیون

✦در صورتی که نوزادی با دپرسیون شدید تنفسی حاصل از مصرف مرفین از مادر متولد شود برای رفع آن مصرف کدام دارو لازم است؟
۱-آتروپین
۲-تورکان
۳-فنرگان
۴-نالوکسان ☑️

pdf سوالات استخدامی مامایی

✦در صورتی که نوزادی با دپرسیون شدید تنفسی حاصل از مصرف مرفین از مادر متولد شود برای رفع آن مصرف کدام دارو لازم است؟
۱-آتروپین
۲-تورکان
۳-فنرگان ☑️
۴-نالوکسان

✦در پایش رشد جهت جلوگیری از اشتباه در تشخیص اختلال رشد نوزادان ۳۵ هفته متولد شده چه نکتهای را باید در نظر داشت؟
۱-افزودن تعداد هفتههای نارسی به سن پس از تولد
۲-کسر تعداد هفتههای نارسی از سن تولد ☑️
۳-تفاوتی با سایر نوزادان ندارد
۴-پایش رشد را از زمان تولد حساب میکنیم

✦نوزادی مدتی پس از زایمان واژینال سخت دچار برآمدگی محدود به پاریتال راست در ناحیه جمجمه گردیده است که به نظر نمیرسد رشد پیشرونده داشته باشد، علائم عصبی خاصی مشهود نیست کدامیک از توصیههای ذیل را مناسبتر میدانید؟
۱-عمل جراحی
۲-آسپیراسیون
۳-تحت نظر گرفته شود و انجام آزمایشات تکمیلی ☑️
۴-مشکلی وجود ندارد، بهتر است مرخص شود

✦در ارتباط با منحنی رشد یک نوزاد فول ترم کدام جمله صحیح است؟
۱-جثه موقع تولد انعکاسی از اثر محیط رحمی دارد.
۲- در ۲ سالگی با میانگین قد والدین ارتباط دارد. ☑️
۳-در نوزاد با چثه بزرگ و والدین کوچک، تا ۱۸ ماهگی به طرف پایینتر منحنی انتقال مییابد.
۴-در نوزاد با جثه کوچک پس از ۱۸ ماهگی، اغلب به طرف صدک میانگین والدین افزایش مییابد

نمونه سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت

✦کدام گزینه در مورد مراقبت از پنیس نوزاد پسر صحیح است؟
۱-هنگام تمیز کردن آلت نوزاد یک روزه، پره پوس به راحتی عقب کشیده میشود.
۲-آلت ختنه شده باید با ملایمت شستشو داده شود. ☑️
۳-آلت ختنه شده باید در معرض هوا قرار گیرد.
۴-پس از شستشوی آلت، پره پوس باید به عقب کشیده شود

✦کدام عبارت در خصوص آسیبهای حین زایمان بر روی نخاع و ستون مهرهها صحیح است؟
۱-عموما این ضایعات باعث فلج کامل اندام فوقانی میشود.
۲-آسیبهای وارده به نخاع معمولا موقتی است و به طور خود به خودی بهبود مییابد.
۳-در نمایش سفالیک بیشترین آسیب در سطح مهره چهارم گردنی است. ☑️
۴-آسیب به ستون فقرات عموما به دلیل نارسی یا کشش شدید ستون فقرات

✦با توجه به تغییرات رشد نمودارهای صدک شاخصهای رشدی کدامیک از موارد زیر الگوی رشد در هیپوتیروئیدی را مطرح میسازد؟
۱-افزایش صدک وزن همزمان با کاهش صدک قد ☑️
۲-افزایش صدک وزن در مرحله اول و سپس افت صدک قد
۳-افت صدک قد در مرحله اول و سپس افت صدک وزن
۴-کاهش صدک وزن همزمان با افزایش صدک قد

✦در سیستم خدمات بهداشتی کشور ما خانههای بهداشت تحت نظارت کدام مرکز فعالیت میکنند؟
۱-مرکز بهداشتی درمانی روستایی
۲-مرکز بهداشتی درمانی شهری
۳-پایگاه بهداشتی
۴-مرکز بهداشت شهرستان ☑️

کتاب استخدامی مامایی وزارت بهداشت

✦ در بیماران مبتلا به هموفیلی واکسن هپاتیت به چه مقدار و در کجا باید تزریق شود؟
۱-دو برابر دوز معمول – عضلانی
۲-برابر دوز معمول در زیر جلد
۳-دو برابر دوز معمول – زیر جلد ☑️
۴-سه برابر دو معمول عضلانی

✦شاخص کیفیت زندگی جسمی یک از نشانگر مرکب از …………………….. میباشد.
۱-امید به زندگی، میزان درآمد و میزان با سوادی
۲-مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی و میزان درآمد
۳-مرگ و میر شیرخواران، امید به زندگی در یکسالگی و میزان با سوادی ☑️
۴-مرگ و میر شیرخواران، میزان با سوادی و میزان درآمد

✦کدام واکسن در دمای طبقهی فوقانی یخچال تغییر ماهیت میدهد؟
۱-ب ث ژ
۲-سرخک
۳-کزاز ☑️
۴-هپاتیت

✦شیردادن طولانی سبب احتمال سرطان پستان در چه مرحلهای از زندگی میشود؟
۱-بعد از یائسگی ☑️
۲-پیش از یائسگی
۳-پس از زایمان اول
۴-پس از زایمان سوم

✦کدام مورد از یافتههای بالینی بیماری قلبی در بارداری محسوب نمیشود؟
۱-آریتمی مداوم
۲-دوگانگی مداوم صدای اول ☑️
۳-سوفل دیاستولی
۴-کاردیومگالی

سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت

✦آنزیم آروماتاز سلولهای گرانولوزا، آندروستندیون را به کدام مورد زیر تبدیل میکند؟
۱-استرادیول ☑️
۲-پروژسترون
۳-هیدروکسی پروژسترون
۴-دهیدرو اپی آندروسترون

✦کدام عامل در آمادگی رحم برای زایمان در تمام گونههای پستانداران نقش دارد؟
۱-اوتورتونین
۲-پروژستین ☑️
۳-پرولاکتین
۴-لیپوپروتئین

✦در خصوص عملکردهای پرده آمینون کدام مورد اشتباه است؟
۱-این پرده فعالیت متابولیکی دارد.
۲-در انتقال مواد محلول و آب نقش دارد.
۳-پپتیدها وازواکتیو فاکتور رشد و سیتوکینینها را تولید میکند.
۴-به کششهای مکانیکی حاد مزمن پاسخ نمیدهد ☑️

✦در فرآیند گاسترولاسیون تشکیل کدام یک از موارد زیر انجام میشود؟
۱-سه لایه اکتودرم،آندودرم و مزودرم ☑️
۲-اندامها
۳-نوتوکورد
۴-لوله عصبی

✦عامل ارتباطی میان روده و کیسه زرده کدام یک از موارد است؟
۱-پسین روده
۲-مجرای زردهای ☑️
۳-آمیتیون و میان روده
۴-کلواک

نمونه سوالات تخصصی استخدامی مامایی وزارت بهداشت

✦برای نوزادان که در روز بعد از تولدش، زردی با درصد بالایی از بیلی روبین نوع مستقیم دارد، محتملترین تشخیص کدام است؟
۱-زردی ناشی از شیر مادر
۲-زردی فیزیولوژیک تشدید شده
۳-ترانسفوزیون داخل رحمی به علت اریترویلاستوز جنینی
۴-کلستاز داخل کبدی ☑️

✦مکانیسم اثر کدام یک از موارد در ارتباط با قرصهای ضدحامگی صادق است؟
۱-پروژسترونها موجب تغلیظ ترشحات دهانه رحم میشود.
۲-استروژنها موجب تغلیظ ترشحات دهانه رحم میشوند.
۳-قرصها باعث هیپرتروفی غده اندومتر میشود.
۴-انواع سکونشیال با افزایش اثر بر LH موجب کاهش ترشح آن میشوند ☑️

✦کدام یک از انواع کنتراسپتیوهای خوراکی، بر مقدار شیر مادر تاثیری ندارد؟
۱-صرفا استروژنی
۲-صرفا پروژستیتی ☑️
۳-استروژنی و پروژستینی
۴-بستگی به نوع ندارد

✦شایعترین علت مرتبط با باکتریمی گرم منفی، بعد از عمل مادران بستری در بیمارستان، کدام باکتریهای زیر است؟
۱-مرتبط با آیسه های خارج شکمی
۲-مربوط به عفونت تنفسی
۳-مرتبط به سوند ادراری ☑️
۴-مرتبط به آبسه های داخل شکمی

✦در معاینه خانمی که دارای یک توده CM5 فیکس در سینه است، بهترین اقدام کدام است؟
۱-تکرار خودآزمایی پستان
۲-اقدام خاصی ضرورت ندارد
۳-کنترل هر ۳ ماه توسط پزشک
۴-بیوپسی توده ☑️

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت رشته مامایی

✦اقدام مناسب برای خانم ۱۲ هفته مبتلا به سرطان سرویکس، کدام است؟
۱-کورناژ بعد از معالجه
۲-شروع معالجه، بدون توجه به حاملگی ☑️
۳-درمان انتظاری تا ۳۶ هفتگی و بعد از سزارین
۴-درمان انتظاری تا بعد از زایمان

✦در لگنهای مردانه، تنگی ورودی چه مشخصاتی دارد؟
۱-بیضوی و ارتفاع کم دارد.
۲-گرد و ارتفاع زیاد دارد.
۳-مثلثی و ارتفاع زیاد دارد. ☑️
۴-گرد و ارتفاع متوسط دارد

✦معیار تشخیصی در حاملگی دوقلویی، برای پیش بینی زایمان پره ترم، مدام مورد است؟
۱-سیستم امتیاز بندی خطر ☑️
۲-سنجش فیبرونکتین جنینی
۳-امتیازبندی Nagnet برای واژینوز باکتریابی
۴-سنجش استریول بزاق

✦معیار تشخیصی در حاملگی دوقلویی، برای پیش بینی زایمان پره ترم، مدام مورد است؟
۱-سیستم امتیاز بندی خطر
۲-سنجش فیبرونکتین جنینی
۳-امتیازبندی Nagnet برای واژینوز باکتریابی ☑️
۴-سنجش استریول بزاق

✦کدام بیماری، با بزرگ شدن جفت همراه است؟
۱-آنمی سیکل سل
۲-ترومبوسیتوپنی
۳-پلی سیتمی
۴-اریتروبلاستوز جنینی ☑️

✦به منظور بررسی پیامدهای پری ناتال سرعت سنجی کدام یک از عروق، بهترین پیشگویی کننده است؟
۱-شریان نافی
۲-شریان مغزی میانی
۳-شریان رحمی ☑️
۴-مجرای وریدی

✦خانمی در هفته ۱۲ حاملگی دچار آبله مرغان میشود تمام موارد زیر در نوزاد وی محتمل است، ………….. بجز
۱-ضایعات وزیکولر جلدی آبله مرغان در بدو تولد
۲-اسکار همراه با سیکاتریس در انتها
۳-کلسیفیکاسیون داخل جمجمه ☑️
۴-وزن کم هنگام تولد

سوالات آزمون استخدامی مامایی وزارت بهداشت

✦در برنامه های غربالگری اختلالات متابولیک سن مطلوب درمان برای به حداقل رسیدن عوارض کدام است؟
۱-فنیل کتونوری – شروع محدودیت غذایی در ده روز اول تولد☑️
۲-گالاکتوزومی – محدودیت رژیم غذایی از دومین هفته زندگی
۳-بیماری شربت افرا – شروع درمان بعد از هفته چهارم تولد
۴-هیپوتیروئیدی – شروع درمان بعد از هفته ۴ تولد

✦در مورد محتوی املاح شیر مادر کدام عبارت صحیح است؟
۱-املاح شیر مادر به ویژه کلسیم و کروم بیشتر از سایر شیرها است.
۲-علیرغم کم بودن آهن شیر مادر به واسطه لاکتوفرین جذب آن بسیار بالا است. ☑️
۳-مس شیر مادر کم و شیر خواران آنها در معرض کم خونی هیپوکروم میباشند.
۴-نسبت به کلسیم به فسفر مادر ۱ به ۳ میباشد

✦در کدام گروه زیر تجویز واکسن زنده خوراکی پولیو ممنوع بوده و بایستی از واکسن کشته تزریقی استفاده شود؟
۱-کودکان مبتلا به تالاسمی
۲-کودکان مادران HIV
۳-کودکان مبتلا به اسهال طولانی مدت
۴-کودکان دارای نقص اولیه سیستم ایمنی ☑️

منابع آزمون استخدامی مامایی

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات دانلود منابع کامل

نمونه سوالات استخدامی مامایی:

✦کدام تغییر متابولیک بدلیل بارداری فیزیولوژیک محسوب می شود؟
الف) کاهش میزان نام کلسیم و منیزیم سرما
ب) احتباس ۲ / ۵ لیتر آب در بدن در مادر ۳۷ هفته
ج) میپر انسولیتمی و هیپرگلیسمی ناشتای خفیف
د) کاهش میزان کلسترول LDL در اواخر حاملگی

✦کدام یافته در خانم باردار ۳۸ هفته طبیعی تلقی می گردد؟
الف) مقادیر بالاتر TSH

ب) افزایش قند خون ۲ ساعت بعد از غذا
ج) کاهش مقدار سرمی ویتامین D3
د) مقادیر بالای یون کلسیم

✦بعنوان ماما کدام مورد را در سه ماهه سوم بارداری به پزشک متخصص ارجاع می دهید؟
الف) وجود درد سوزشی و احساس گزگز در دستها
ب) احساس ناراحتی در استفاده از لنز تماسی داخل چشم
ج) مشاهده نپرسیون و افسردگی مشخص در مادر
د) شکایت مادر از کاهش حافظه نسبت به قبل

✦ برای تشخیص بارداری کدام مورد نیازی به تشخیص افتراقی ندارد؟
الف) تست فرن مثبت

ب) مشاهده الامت هگار
ج) وجود خمیات قلب در بدنه گ اقی
د) تایید HCG در بیم

برای ازمون استخدامی مامایی چه بخوانیم ؟

برای ازمون استخدامی مامایی چه بخوانیم ؟

نمونه سوالات آزمون استخدامی مامایی وزارت بهداشت بخوانید + جزوات تخصصی مامایی :
همان‌طور که در عنوان قبلی هم گفتیم نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به تفکیک هر رشته متفاوت است. برخی از سایت هایی که سوالات آزمون های استخدامی را عرضه می کنند.

سوالات هر رشته را جداگانه عرضه می کنند. سوالات عمومی همه ی رشته ها ثابت می باشد و شما می توانید یک مجموعه سوال عمومی و یک مجموعه سوال تخصصی را تهیه کنید.

✦در ارزیابی های سلامت جنین کدام مورد غلط است؟
الف) تست استرسی انقباضی مثبت – وقوع الفت دیررس حداقل در ۵۰٪ انقباضات
ب) تست بدون استرس طبیعی – حداقل ۲ تسریع در حد ۱۵ فوریه در دقیقه و هر کدام به مدت ۱۵ ثانیه
ج) پروفایل بیوفیزیکی با امتیاز ۸ از ۱۰ و مایع کافی = جنین طبیعی و بدون أسفکسی
د) در بررسی سونوگرافیک مایع أمینون وجود شاخص مایع آمینومی ۸ سانت = الیگوهیدرامینوس

✦خانمى G2 با حاملگی ۳۸ هفته و ۶ روز با شکایت از دردهای شکمی احتمالا مربوط به شروع زایمان مراجعه کرده است . کدام اقدام لازم نیست؟
الف) بررسی مشخصات انقباضات رحمی و توشه واژینال
ب) تجویز تست شمارش حرکات جنین به مدت ۱ ساعت
ج) تجویز مسکن به منظور رفع دردها
د) پایش الکترونیک خارجی حداقل ۱ ساعت

✦خانم ۳۶ هفته با کنتراکشن های شدید رحمی و مرگ داخل رحمی جنین مراجعه کرده است و در معاینه خونریزی واژینال مشهود نیست و دیلاتاسیون ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد ، کدامیک از اقدامات زیر اولویت دارد؟
الف) بررسی فاکتورهای انعقادی و تجویز فراورده های خونی در صورت لزوم
ب) ختم حاملگی به صورت سزارین اورژانس
ج) اگمنتیشن و ختم حاملگی از طریق زایمان واژینال
د) تحت نظر گرفتن بیمار و دادن فرصت برای ختم خود به خودی حاملگی

✦کدامیک از مواد زیر کننټاندیکاسیون نسبی ورزش هوازی در دوران بارداری محسوب می شود؟
الف) BMI کمتر از ۱۶
ب) هیپرتیروئیدیسم کنترل شده
ج) أنمی شدید

د) دیابت ملیتوس کنترل شده

✦در خانم مبتلا به پره اکلامپسی شدید در صورتی که سزارین اندیکاسیون پیدا کند کدامیک از روش های زیر را مناسب می دانید؟
الف) بی هوشی عمومی
ب) أنالژزی اپیدورال
ج) بلوک ساب أراکتونید
د) بلوک پودتدال

نمونه سوالات آزمون جامع مامایی

منابع آزمون استخدامی مامایی

✦خاتمی ساعت ۵ بعد از ظهر روز گذشته زایمان طبیعی داشته است از ساعت ۱۲ نیمه شب گذشته دچار تب ۳۹۲ همراه با تورم و پر خونی پستان می باشد کدامیک از توصیه های زیر را مناسب تر می دانید؟
الف) ادامه شیردهی و یا تخلیه پستان و بررسی از لحاظ سایر علل تب

ب) ادامه شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی
ج) قطع شیردهی و یا عدم تخیله پستان و بررسی از لحاظ سایر علل تب
د) قطع شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی

✦خانم شکم اول، ۴ ساعت بعد از زایمان طبیعی موافق به دفع خود ادرار نگردیده است پس از قرار دادن کاتتر ۲۰۰ ادرار دفع شده است کدامیک از اختلالات ژیر غیر محتمل می باشد؟
الف) عملکرد نامناسب مثانه

ب) هماتوم ناحیه اپیزیاتومی
ج) نارسایی کلیه

د) احتباس ادرار پس از زایمان

✦افزایش فشار خون در کدامیک از موارد بغیر وضعیت زبر وقوع همبر ناتسون بارداری را پیشگویی می کند؟

الف) خوابیده به پهلو به خوابیده به پشت
ب) خوابیده به پشت به خوابیده به پهلو
ج) نشسته به خوابیده

د) خوابیده به نشسته

✦در یک خانم مولتی پار دچار دیستوشیا در چه صورت احتمال وجود CPD و توصیه برای سزارین پیشتر است (براساس معیار فریدمن)
الف) دیلاتاسیون کمتر از ۱۵ سانتی متر در ساعت

ب) نزول کمتر از ۲ سانتی متر در ساعت
ج ) توقف تزول بیش از یک ساعت
د) توقف ثانویه دیلاتاسیون بیش از یک ساعت

✦کدامیک از موارد زیر در مورد انقباضات صحیح است؟
الف) ممکن است این انقباضات برای رد کردن حاملگی نابجای شکمی مفید باشد
ب ) دفعات بروز انقباضات با انقباضات ناشی از میومهای رحمی متفاوت هستند

ج) شدت تتبافت با ماساژ دادن رحم تغییر نمی کند
د) دفعات انقباضت در اوایل صبح بیشتر است

✦ میزان متوسط خونریزی در مورد زایمان سزارین چنین تک قلو چقدر است؟
الف) ۵۰۰ میلی متر
ب) ۷۵۰ میلی متر

ج) ۱۰۰۰ لیتر
د) ۱۵۰۰ لیتر

✦در کدام مورد ارتفاع رحم بزرگتر از سن حاملگی نیست؟
الف) جنین های چند قلویی
ب) مثانه پر

ج) LMP اشتباه
د) جفت سرراهی

✦دلیل اصلی افزایش خطرهای جنینی در حاملگی post term چیست؟
الف) تارانی جنت

ب) فشردگی پندناف در اثر الیگوهیدرآمینوس
ج) کیست های بندناف و جفت
د) کاهش قطر بندناف

✦خانم ۳۶ هفته با محدودیت رشد جنین و اولیگوهیدروآمینوس شدید مراجعه کرده است در صورتیکه طرح ضربان قلب جنین اطمینان بخش باشد کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می کنید؟
الف) ختم حاملگی از طریق سزارین
ب) ختم حاملگی از طریق زایمان واژینال
ج) خودداری از هرگونه دخالت تا اطمینان از بلوغ ریه جنین
د) غربالگری از نظر سندرم

✦بعد از پیدایش صفات ثانویه جنسی کدامیک از موارد از علل نارسایی تخمدان بشمار نمی رود؟
الف) سندرم Savage
ب) واسکولیت دیابتی
ج) عفونتها
د) اختلالات خود ایمنی

✦بی اختیاری استرسی ادرار از عوارض کدام دسته از داروهاست؟
الف) الکل
ب) آگونیستهای آلفا در درمان سرماخوردگی
ج)بتابلوکرها در درمان هایپرتانسیون
د) بلوکرهای کانال کلسیم

دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ pdf وزارت بهداشت + کتاب جامع آزمون استخدامی رشته مامایی اختصاصی

کتاب جامع ازمون استخدامی مامایی

برای ازمون استخدامی مامایی چه بخوانیم

 1. دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی

 2. دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی تامین اجتماعی

 3. Pdf سوالات استخدامی مامایی

 4. دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت

 • سوالات استخدام مامایی رایگان
 • سوالات استخدامی مامایی ۹۸
 • سوالات استخدامی مامایی تامین اجتماعی
 • سوالات ازمون استخدامی مامایی ۹۸
 • کلید سوالات استخدامی مامایی ۹۸
 • سوالات آزمون استخدامی مامایی ۹۶
 • سوالات آزمون استخدامی مامایی تامین اجتماعی
 • سوالات ازمون استخدامی مامایی ۹۵
 • سوالات آزمون استخدامی مامایی وزارت بهداشت
 • سوالات ازمون استخدامی مامایی سال ۹۸
 • سوالات اختصاصی ازمون استخدامی مامایی
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی مامایی دانلود رایگان
 • کتاب سوالات ازمون استخدامی مامایی
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی تامین اجتماعی
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۹۵
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی مامایی ۹۸
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت
 • سوالات ازمون استخدامی مامایی ۹۸
 • نمونه سوالات تخصصی استخدامی تامین اجتماعی مامایی
 • سوالات استخدامی مامایی ۹۸
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی مامایی وزارت بهداشت
 • سوالات تخصصی آزمون استخدامی مامایی
 • نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی مامایی
 • دانلود سوالات تخصصی آزمون استخدامی مامایی

کدام یک از داروهای زیر در درمان دیسمنوره کمتر توصیه می شود؟
الف) ایندومتاسین
ب) ایبویر و فن
ج) مفنامیک اسید
د) ناپروکسن

در دختربچه ۲ ساله با علائم بلوغ زودرس کدام یک از هورمون های زیر را می سنجید؟
الف) استرادیول ب) تستوسترون ) گونادوتروپین د) TT

کدامیک از موارد زیر مشخصه واژنیت تریکومونایی است؟ 
الف) ترشحات غلیظ و جزیی همراه با خارش و ۶= PH
ب) ترشیحات رقیق و اندک و بدبو همراه با خارش ۶ = PH
ج) ترشحات رقیق و فراوان و کف آلود با ۷- ۵ = PH

د) ترشحات غلیظ و فراوان با ۴ = PH 

در زمینه بروز عفونت های مزمن قارچی واژن باید تمام موارد زیر را در نظر داشت به جز:
الف) دیابت قندی

ب) حاملگی
ج) مصرف آنتی بیوتیک های اخیر

د) دوش واژینال سرکه 

کدام جمله درست است:
الف) خون قاعدگی بیشتر وریدی است.

ب) خون قاعدگی بیشتر شریاتی است.
ج) خون قاعدگی به نسبت مساوی شریانی و وریدی است.
د) خون قاعدگی به طور طبیعی قابلیت لخته شدن دارد

شایعترین علامت و ولویت قارچی کاندیدایی کدام است؟
الف) خارش

ب) ترشحات رقیق
ج) ترشحات خاکستری رنگ
د) درد 

شایعترین و مهمترین علامت سیستوسل کدام است؟
الف) وجود یک توده در واژن

ب) احساس فشار در واژن
ج) سوزش ادرار

د بی اختیاری ادراری 

خانم ۹۲ ساله مبتلا به نازایی اولیه از دیسمنوره ثانویه شکایت دارد، محتمل ترین تشخیص کدام است؟
الف) میوم رحمی
ب) آندومتریوز
ج) آدنومیوز
د) سندرم آشرمن – خانم

بهترین زمان انجام تست بعد از مقاربت (PCT) کدام است؟
الف) بعد از اوولاسیون

ب) در زمان اوولاسیون
ج) قبل از اوولاسیون

د) قبل از قاعدگی

 خطر اصلی دوران منویوز کدام است؟
الف) استئوپروز
ب) افسردگی
ج) شل شدن لگن
د) بیماری قلبی عروقی

خانمی ۳۵ ساله با درد زیر دل در سمت راست مراجعه نموده است در سونوگرافی تودهای توپر به قطر ۵۶۱ سانتی متر در تخمدان راست مشاهده می شود کدام اقدام ارجح میباشد؟
الف) تحت نظر داشتن بیمار و معاینات مکرر هر ماه یکبار
ب) لاپاراتومی و برداشتن توده
ج) تجویز OCP و تکرار سونوگرافی ماء بعد

د) تکرار سونوگرافی

گزینه های زیر از معیارهای تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک (FCOD) می باشد به جز:
الف) عدم اوولاسیون

اب اختلال در نسبت بین LH و FSH
ج) افزایش پرولاکتین

د) افزایش اندروژن

شایعترین یافته ماموگرافی در کانسر پستان کدام است؟
الف) دانسیته های با حدود نامشخص

ب) به هم خوردن نظم ساختمانی بافت
ج) ضخیم شدگی و برگشتگی پوست پستان
د) دسته جات میکرو کلسیفیکاسیون چندشکلی

تست های پیشنهادی دوره ای برای خانم های بالای ۴۰ سال شامل موارد زیر است به جز:
الف) پاپ اسمیر
ب) ماموگرافی
ج) تست کاپاک
د) باکتر پوری

سونوگرافی واژینال در تشخیص کدام مورد دقت کمتری دارد؟
الف) آدنومیوز
ب) چسبندگی آندومتر
ج) فیبروم رحمی
د) پولیپ آندومتر 

در بیوپسی به عمل آمده از بیماران با خونریزی بعد از منوپوز کدام جواب بیشتر گزارش می شود؟
الف) آندومتر آتروفیک
ب) هیبر پالازی آندومتر
ج) پولیب

د) آدنوکارسینوم

در خانمی که دچار خونریزی واژینال غیر طبیعی به دنبال حاملگی مولار است جهت رد نمودن احتمال کوریو کارسینوما چه اقدامی با اهمیت تر است؟
الف) کورتاژ رحمی
ب) سونوگرافی رحم
ج) سنجش ۳IICG
د) انجام رادیوگرافی ریه 

کدام یک از روش های زیر می تواند جایگزین لاپاراسکوپی در تشخیص ناهنجاری های آناتومیکی رحم شود؟
الف) MRI
ب) سونوگرافی واژینال
ج) سونوگرافی شکمی
د) CT اسکن

اولین خط درمانی در هیپرپلازی آندومتر کدام است؟
الف) درمان انتظاری

ب) هیسترکتومی
ج) تجویز پروژستین و سپس بیوپسی آندومتر
د) درمان جایگزینی هورمونی

در کدام بیماری مقاربتی ممکن است فیبروز شدید در اطراف رکتوم و واژن به وجود آید؟
الف) کاندیدا
ب) گنورد

ج) لنفوگرانولوم وتروم
د) تریکومونا

حداقل چه مدتی بعد از میومکتوصی جلوگیری از بارداری لازم است؟
الف) ۳ ماه
ب) ۶ ماه
ج) ۹ ماه

د) یکسال

شایعترین علامت تومور تخمدان کدام است؟
الف) خونریزی نامرتب رحمی

ب) بزرگی شکم
ج) درد شکمی

د) علایم ادراری

در درمان کدام یک از عوارض مونوز تجویز استروژن بی تأثیر است
الف) استئوپروز

ب) واژنیت آتروفیک
ج) سیستیت باکتریایی

د) مگر گرفتگی 

سوالات متداول:

چرا باید از نمونه سوالات استخدامی مامایی استفاده کنیم؟

اولین سوالی که از ما پرسیده می شود، دلیل و لزوم استفاده از نمونه سوالات استخدامی است که می توان به این شکل به این سوال پاسخ داد که نمونه سوالات استخدامی مامایی یکی از مهم ترین منابعی است که به شما کمک می کند تا به صورت متمرکز و هدفمند برای آزمون استخدامی مامایی آماده شوید و احتمال قبولی در این آزمون را افزایش دهید. نمونه سوالات استخدامی مامایی بهترین منبع برای افرادی است که هیچ تسلطی روی دروس ندارند و می خواهند در آزمون استخدامی مامایی قبول شوند.

نمونه سوالات استخدامی مامایی مناسب چه افرادی است؟

نمونه سوالات استخدامی مامایی برای تمام افرادی که می خواهند با کمترین ریسک شانس قبولی خود در آزمون استخدامی مامایی را افزایش دهند مناسب است. به بیان دیگر هر فردی که می خواهد در این آزمون استخدامی مامایی، شرکت کند می تواند به وسیله نمونه سوالات استخدامی مامایی، شانس قبولی خود را به نزدیک ۱۰۰ برساند.

آیا نمونه سوالات استخدامی مامایی، پاسخنامه تشریحی هم دارد؟

بله: بانک نمونه سوالات استخدامی مامایی که توسط ما ارائه می شود، دارای پاسخنامه تشریحی است که به بهترین شکل جواب صحیح سوالات را پاسخ داده است. به علاوه این سوالات چندین بار توسط متخصصین ما بررسی شده اند تا از صحت درست بودن جواب نمونه سوالات استخدامی مامایی، اطمینان حاصل شود.

هزینه نمونه سوالات استخدامی مامایی چقدر است؟

نمونه سوالات استخدامی مامایی، برای حمایت از تمام افرادی که می خواهند در آزمون استخدامی مامایی شرکت کنند و نیاز به منابعی دارند تا شانس قبولی خود را افزایش دهند، به طور کاملا رایگان در دسترس قرار گرفته است که همین الان می توانید از طریق سایت اقدام به دانلود فایل نمونه سوالات و پاسخنامه تشریحی نموده و شروع به مطالعه کنید.

آیا نمونه سوالات استخدامی مامایی بروز هستند؟

بله: این نمونه سوالات از سال ۹۵ تا ۹۹ به وسیله تیم ما گردآوری و برای آزمون سال ۱۴۰۰ ارائه شده اند که بدین ترتیب شما به بروز ترین منبع ممکن برای آزمون استخدامی مامایی دسترسی دارید. بد نیست بدانید که فایل نمونه سوالات استخدامی مامایی به طور مرتب و هر سال بروز می شود تا تمام افرادی که نیاز به منابع مفید و بروز دارند، بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

فایل نمونه سوالات استخدامی مامایی را چگونه دانلود و مطالعه کنیم؟

برای دانلود فایل نمونه سوالات استخدامی مامایی، می توانید همین الان به وسط صفحه رفته و از طریق لینک هایی که برای دانلود فایل نمونه سوالات استخدامی مامایی، قرار داده شده اقدام به دانلود و مطالعه نماید. تمامی فایل ها به شکلی طراحی شده اند که بتوان به وسیله برنامه های خود گوشی هوشمند و سیستم های شخصی، مطالعه نمود.

سطح رقابت برای استخدامی در حرفه مامایی چقدر است؟

با توجه به علاقه زیاد دانشجویان به حوزه مامایی، می توان گفت سطح رقابت برای استخدام شدن در حوزه مامایی بسیار بالا بوده و به همین علت، قبولی در آزمون استخدامی مامایی کاری سختی می باشد و برای قبولی در آزمون استخدامی مامایی بدون شک به نمونه سوالات استخدامی مامایی نیاز پیدا می کنید.

34 دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر
  من از چند سایت خرید کردم انصافا برای شما کاملتر بود

 2. با تشکر از شما لطف کنید جزوه مامایی رایگان هم قرار بدید

 3. قابل اعتمادترین شاخص بیومتریک جنین در سونوگرافی جهت تشخیص محدودیت رشد کدام است؟
  الف) قطر بای پاریتال ب) محیط شکم ج) طول فمور د) دور سینه

 4. شایعترین عامل بروز DIC در مامایی کدام است؟ الف) جفت سر راهی ب) سپسیس
  ج) مرگ جنین د) دکولمان

 5. به مدت زمان توصیه شده برای به تأخیر انداختن حاملگی به دنبال درمان سرطان پستان چقدر است؟
  الف) ۶ ماه تا ۱ سال ب ۳-۲ سال ج) ۵۶ سال د) ۸-۷ سال

  در موارد ابتلا به اوریون در دوران حاملگی کدام گزینه صحیح است؟ الف) عدم افزایش خطر سقط
  با افزایش خطر شنوایی ج) عدم افزایش خطر ناهنجاری های مادرزادی د) افزایش خطر نابهنجاری های قلبی

 6. تمام موارد زیر جزه شاخص های بالینی آمبولی مایع آمنیون هستند به جز
  الف) هیپوکسی به هیپوتانسیون ج) درد قفسه سینه

 7. جهت تشخیص دیابت حاملگی برای آزمایشگاهی مناسب کدام است؟ الف) قند خون ناشتا
  ب) آزمایش ادرار ج) قند خون دو ساعت پس از غذا
  د) تست تحمل گلوکز

  زن حامله ای با VDRL مثبت مراجعه کرده چه اقدامی برای وی انجام می دهید؟ الف) درمان با پنی سیلین
  ب) آزمایش FTA ج) تکرار VDRL|
  د درمان با سولفونامید

 8. دقیق ترین و بی خطر ترین روش شناسایی جفت سر راهی کدام است؟
  الف) معاینه واژینال با سونوگرافی شکمی چ) سونوگرافی واژینال د MRI

 9. تجویز کدام فرآورده به زنان حامله ای که اخیرا در تماس با افراد مبتلا به هپاتیت A قرار گرفته اند توصیه می شود؟ الف واکسن هپاتیت A
  به گاماگلوبولین ج) واکسن هپاتیت A به اضافه گاماگلوبولین د) ایمونوگلوبولین

  درمان کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از حاملگی کدام است؟
  الف) فقط رژیم غذایی با ۱۰۰ میکروگرم ویتامین B در هر ماه ج) ۱ میلی گرم اسید فولیک در روز، رژیم غذایی مغذی و آهن
  د) ۲۰۰ میلی گرم در روز آهن

 10. اولین اقدام مامایی در دکولمان جفت کدام است؟ الف سزارین
  ایه القاء زایمان ج) تجویز داروی ضد فشار خون
  د پاره کردن کیسه آب

 11. مهمترین زمان برای غربالگری باکتریوری در بارداری چه موقع است؟ الف) در سه ماهه اول
  ب) در اولین ویزیت پر تاتال ج) در طی سه ماهه دوم
  د) در سه ماهه سوم

  درمان خط اول در زنان حامله مبتلا به زخم پپتیک کدام است؟ الف) آنتی اسیدها
  ب) بلوکرهای گیرنده ,H ج) سوکرالفیتا
  دا مهار کننده های پمپ پروتن

 12. جهت تزریق سولفات منیزیم در بیمار مبتلا به پره اکلامپسی شدید ارزیابی کدامیک از آزمایشات زیر ضروری می باشد؟
  الف) اسید اوریک خون ب الکالین فسفاتاز ) کراتینین پلاسما د کراتینین ادرار

 13. درمان ترومبوفلبیت وریدی سطحی در دوران حاملگی کدام است؟ الف) هپارین با دوز کم
  ب) درمان ضد انعقادی کامل ج) أنالژزی و استراحت
  در آنالژزی و کومارین

 14. شایعترین علائمی که قبل از بروز تشنج های مربوط به اکلامپسی رخ می دهد کدام است؟ الف) تغییرات پینائی ب) سر درد
  چ) تهوع و استفراغ د) سرگیجه

 15. تمام گزینه های زیر در درمان مسمومیت با مونواکسید کربن در دوران حاملگی صحیح است به جز؛ الف) داروهای متسع کننده برتش
  ب) اکسیژن ۱۰۰٪ ج) اکسیژن هیپرباریک
  د) اقدامات حمایتی

 16. کدام جمله در مورد سقط خود به خود را جمعه صحیح است؟
  الف) این نوع سقط ۲ یا بیش از ۲ سقط پشت سر هم را شامل می شود. ب) درصد بالایی از سقطها پس از هفته ۱۴ رخ می دهد. ج) در سینماهای راجعه سه ماه اول نسبت پا، سقط اسپو را دیگه میزان بروز ناهنجاری های ژنتیکی بسیار کمتر است.
  د) در مسقط راجعهی ثانویه حداقل بعد از ۲ سقط پشت سر هم باید بررسی انجام شود

 17. تجویز واکسن پنوموکوک در کدام موارد زیر توصیه می شود؟ الف) بیماری سلول داسی شکل
  ب) دیابت حاملگی ج) هپرتانسیون ناشی از حاملگی
  د) زنان باردار سالم

 18. برای ارزیابی شک به حاملگی نابجا، نتیجه سونوگرافی ترانس واژینال غیر تشخیصی و میزان hcG- سرم ۱۲۰۰ میلی یونیت در میلی لیتر است. اقدام بعدی چیست؟ الف) درمان حاملگی نابجا
  اب ترار hcd- بعد از ۴۸ مسافت ج) اقدام به سونوگرافی ترانس واژینال مجدد د) انجام کورتاز رحم

 19. تمام گزینه های زیر در مورد زایمان در بیماران مبتلا به هپرتانسیون مزمن همراه با پراکلامپسی افزوده شده شدید صحیح است به جز الف) زایمان واژینال
  ب) انتظار برای زایمان هنگام ترم ج) القای لیبر
  د) آنالژزی اپیدورال

 20. کدام یک از عوامل خطر آتونی رحم به دنبال زایمان می باشد؟ الف) تلاش برای تسریع زایمان چغت
  به الیگوهیدروآمینوس ج) تعداد زایمان کم
  د) اکلامپسی

 21. شایعترین علت نارسایی قلب در دوران حاتمی چیست؟ الف) نارسایی دریچه ای
  به خونریزی و کاهش حجم خون ج) هیپرتانسیون مزمن همراه با پره پره اکلامپسی افزوده شده د) مصرف طولانی مدت بتامیمتیک

 22. کدام تعریف برای پروتئین اوری ناشی از اختلال پره اکلامپسی صحیح است؟
  الف) وجود پروتئین به میزان ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر در نمونه های تصادفی ادرار با پروتئین در ادرار مساوی با بیش از ۱۰ در dipstick ج) دفع بیش از ۵۰۰ میلی گرم پروتئین در ادرار ۲۴ ساعته د) نسبت آلبومین به کراتینین بیشتر از ۰/۱ در ادرار

 23. رایجترین عمل جراحی در سه ماهه اول حاملگی کدام است؟
  الف) لاپاراسکوپی ب) آپاندکتومی ) سیستکتومی تخمدان د) تونسیلکتومی

 24. بهترین معیار تعیین پیش کی کسر پستان کدام است؟ الف) بافت شناسی تومور
  ب) Staging یا مرحله بندی بیماری ج) آنالیز نمودن DNA سلولی
  د) تعیین رسپتورهای استروژن و پروژسترون

 25. رایجترین روش برای بررسی دستگاه گوارش در دوران حاملگی کدام است؟
  الف) فلوروسکوبی می اندوسکوبی ج) رادیوگرافی د CT اسکن

 26. در موقع اوولاسیون سطح کدام یک از هورمون های زیر در بدن بالا می رود؟
  الف) آندروژن پ FSH ج LH د) هر سه – حداکثر میزان پروژسترون در سیکل قاعدگی چه زمانی است؟ الف) هنگام اوولاسیون
  ب) پایان قاعدگی ج) هنگام شروع قاعدگی
  در یک هفته بعد از اوولاسیون

 27. کدام گزینه در مورد درمان میوم در دوران حاملگی صحیح است؟
  الف) به محض تشخیص باید با جراحی برداشته شوند ب) فقط میوه های اینترامورال باید برداشته شوند. ج) رزکسیون میوم در دوران حاملگی معمولا ممنوع است.
  د) میوم های دچار دژنرسانس قرمز باید برداشته شوند.

 28. تمام علایم زیر جزء نشانه های گرگرفتگی است به جز؟ الف) دپرسیون با لحن سرطا ج- عرق کردن د- تپش قلب

 29. شایعترین ناهنجاری رحم کدام است؟
  الف) رحم دو شاخ ب) رحم سپتوم دار ج) رحم دوگانه د رحم کمانی

 30. بهترین موقع انجام بیوپسی آننوتر در فرد یا سابقه نازایی کدام است؟ الف) روز اوولاسیون
  به روز قبل از قاعدگی ج) اولین روز قاعدگی
  د) یک هفته پس از اوولاسیون

 31. میزان توصیه شده اسید فولیک در زنان با حاملگی دوقلویی چند میلی گرم در روز است؟ الف ۰ / ۱ میلی گرم به ۰ / ۴ میلی گرم ج) ۴ میلی گرم د ۱ میلی گرم

 32. بر اساس تعریف WHO چه مقدار سیره به عنوان حداقل طبیعی در نظر گرفته می شود؟ الف) ۲۰ میلیون در میلی لیتر
  ب) ۶۰ میلیون در میلی لیتر ج) ۱۵ میلیون در میلی لیتر
  د) ۱۰ میلیون در میلی لیتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *