PDF سوالات استخدامی ثبت احوال (۱۴۰۳)(آزمون تخصصی)

کاملترین سوالات استخدامی کارشناس امور ثبت احوال با پاسخنامه تستی و تشریحی (سوالات دوره های گذشته) (بیش از ۲۰۰۰ سوال)

(منابع آزمون استخدامی ثبت احوال)

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی کارشناس و مامور امور ثبت احوال:

 • مجموعه سوالات حقوق مدنی + جزوه کامل
 • مجموعه سوالات حقوق تجارت + جزوه کامل
 • مجموعه سوالات قانون آیین دادرسی مدنی + جزوه کامل
 • مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری + جزوه
 • مجموعه سوالات حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) + جزوه
 • مجموعه سوالات حقوق اداری + جزوه کامل
 • مجموعه سوالات حقوق اساسی + جزوه کامل

مجموعه سوالات عمومی استخدامی کارشناس و مامور امور ثبت احوال:

 • مجموعه سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه I.C.D.L) + جزوه
 • مجموعه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی + جزوه
 • مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی + جزوه
 • مجموعه سوالات معارف اسلامی + جزوه
 • مجموعه سوالات زبان انگلیسی عمومی + جزوه
 • مجموعه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + جزوه
 • مجموعه سوالات هوش و توانمندیهای عمومی + جزوه

چگونه این مجموعه را دانلود کنم؟ اگر به صورت کامل این مجموعه را میخواهید از لینک زیر اقدام نمایید اگر مشکل مالی دارید و شرایط خرید این پکیج را ندارید در بخش نظرات اعلام کنید تا سوالات را به ایمیل شما ارسال کنیم:

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی کارشناس امور ثبت احوال:

✦در چه صورتی دادستان حق دخالت در امور مالی غایب مفقود الاثر را ندارد؟
الف.اگر ورثه او زنده باشد
ب.اگر اموال او در معرض تلف نباشد
ج.اگر ولی خاص داشه باشد
د.اگر وکی ل او اجازه دخالت ندهد ☑️

✦وضع بیگانگان در کدام رشته حقوقی مورد بحث قرار میگیرد؟
الف.حقوق بین الملل عمومی
ب.حقوق بین الملل خصوصی
ج.حقوق عمومی ☑️
د.حقوق سیاسی

✦کدام گیزنه در مورد شخصیت از نظر حقوقی درست است؟
الف.وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد
ب.وصف و شایستگی شخص برای اعمال حق خود اعم از اجتماع و خانواده
ج.وصف و شایستگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اینکه طرف صاحب حق و تکلیف باشد ☑️
د.شخصیت همان وضعیت شخص است در محی خانواده و اجتماع اما با لحاظ کردن اهلیت تمتع

✦اگر بین مامور ثبت احوال شهرستانی متقاضی انتخاب نام کوچک اختلاف شود مرجع حل اختلاف کیست؟
الف.شورای عالی ثبت ☑️
ب.اداره کل ثبت احوال استان
ج.دادگاه صلاحیتدار
د.هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

در ادامه سوالات پرتکرار ثبت احوال قرار دادیم حتما مطالعه نمایید.

منابع آزمون استخدامی ثبت احوال

نمونه سوالات استخدامی ثبت احوال رایگان

سوالات آزمون استخدامی ثبت احوال

نمونه سوالات مصاحبه ثبت احوال

سوالات تخصصی ازمون استخدامی ثبت احوالسوالات مصاحبه استخدامی سازمان ثبت احوال

دانلود رایگان سوالات تخصصی ثبت احوال

✦صغیر ممیز در چه اموری محجور محسوب است؟
الف.هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی محجور است
ب.در امور مالی محجور است ولی در امور غیرمالی نیست ☑️
ج.در امور مالی و امور غیرمالی محجور نیست
د.در امور مالی محجور نیست ولی در امور غیر مالی محجور است

✦در صورت وقوع طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی شوهر از طرف زن مطلقه چه حکمی دارد؟
الف. مطلقا ممنوع است
ب. موکول به اجازه همسر سابق است ☑️
ج. )قانون ساکت است
د. صرفا منوط به تمایل خود مطلقه است

✦اگر چنانچه شخصی مرتکب جرائم مختلفی با کیفر مساوی شود به ترتیب در چه دادگاهی رسیدگی خواهد شد؟
الف. دادگاه انقلاب،عمومی،نظامی ☑️
ب. دادگاه عمومی،نظامی،انقلاب
ج. انقلاب،نظامی،عمومی
د. به تمام جرائم در دادگاه محلی که دستگیر شده است رسیدگی خواهد شد

✦احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی مستلزم درخواست…….
الف. رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ☑️
ب. رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور میباشد
ج. رئیس قوه قضایی یا دادستان مبدا
د. رئیس کل دادگستری استان

✦اگر مستاجری پس از انقضای مدت اجاره در مورد اجحاره باقی و از تخفیه خودداری کند مرتکب ….شده است؟
الف. کلاهبردای است
ب. )خیانت در امانت ☑️
ج. سرقت
د. تخلف حقوقی

✦اگر پدری در موقع گرفتن شناسنامه برای پسرش پسر دیگری را به جای او به مامور ثبت احوال نشان دهد و به همین که مامور متوجه شود مبلغی به او بپردازد که این مظلب را اظهار نکند عمل………:
الف. رشوه است
ب. شروع در کلاهبرداری است ☑️
ج. رشوه نیست
د. کلاهبرداری است

✦شخصی که با نشان دادن خانه دیگری و فروش و جواهرات عاریه ای و اجاره ای موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها گردد یا با ارائه اوراق ساختگی به عنوان داشتن اعتبار بانکی موفق به تحصیل مال از دیگی شود با چه عنوان قابل تعقیب است؟
الف. انتقال مال غیر
ب. سرقت ☑️
ج. کلاهبرداری
د. خیانت در امانت

✦در خصوص کدام یک از جرایم زیر چنانچه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید؟
الف. سرقت
ب. کلاهبرداری
ج. صدور چک پرداخت نشدنی
د. ارتشاء ☑️

نمونه سوالات استخدامی ثبت احوال رایگان

✦اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب از سر بند عمدا از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود مرتکب….:.
الف. )تخریب گردیده
ب. خیانت در امانت گردیده است
ج. تخریب و خیانت در امانت گردیده است☑️
د. مرتکب هیچ جرمی نشده است

✦کسی که با تظاهر به پرداخت بدهی کیف پول خود را از جیب خارج و طلبکار را امیدوار به پرداخت نماید ولی قبض رسید را از طلبکار بگیرد و فرار کند……:
الف. کلاهبردار
ب. سارق است
ج. خائن د امانت است
د. عمل جم محسوب نمیشود ☑️

✦در جم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق پذیرفتن آن به عنوان هدیه یا امانت چه عنوانی دارد؟
الف. تحصیل مال مسروق ☑️
ب. )مورد معامله قرار دادن مال مسروق
ج. مخفی کردن مال مسروق
د. قبول کردن مال مسروق

✦در کدامیک از جرامی زیر مرتکب باید از کارمندان دولت یا مامورین به خدمات عمومی باشد؟
الف. جعل ☑️
ب. کلاهبرداری
ج. )اختلاس
د. سرقت

✦هرگاه مالک اموال توقیف شده با توسل به وسیله متقلبانه و فریفتن امین اموال توقیی خود را تحصیل نموده و ببرد مرتکب چه جرمی شده است؟
الف. خیانت در امانت
ب. کلاهبداری
ج. شروع به کلاهبردای
د. مداخله در اشیای توقیف شده ☑️

سوالات تخصصی ازمون استخدامی ثبت احوال

۱-مطالعه شکل دولت » در کدام گرایش حقوق انجام می‌شود؟
الف. حقوق اداری
ب. حقوق اساسی ☑️
ج. حقوق بین الملل
د. حقوق مدنی

۲- کدام گزینه محور مطالعه حقوق اداری نیست؟
الف. تأمین رفاه عمومی
ب. تأمین خدمات عمومی
ج. سیاستگذاری اجتماعی ☑️
د. پلیس اداری

۳-مهمترین ویژگی قواعد حقوق اداری چیست؟
الف. توافقی بودن
ب. تکمیلی بودن
ج. قراردادی بودن
د. بهره‌مندی از حق حاکمیت ☑️

۴-حقوق اداری:
الف. مستقل از حقوق خصوصی است. ☑️
ب. همان حقوق مدنی است.
ج. جلوه‌ای از قواعد حقوق خصوصی است.
د. در پرتو قواعد حقوق خصوصی هویت می‌یابد.

۵-تجزیه و تحلیل اداری موضوع مطالعه کدام رشته است؟
الف. حقوق اداری
ب. حقوق مالی
ج. حقوق سیاسی
د. علوم اداری ☑️

۶-حکم رسمی مستخدم را چه نهاد یا مقامی صادر می‌کند؟
الف. مقامات سیاسی
ب. شورای عالی اداری
ج. مقام ذیصلاح اداری ☑️
د. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

۷-کارگران مشغول در وزارتخانه‌ها تابع دام قانون هستند؟
الف. قانون مدیریت خدمات کشوری
ب. قانون استخدام کشوری ☑️
ج. قانون کار
د. قوانین خاص

۸-حداقل مدت قرارداد مستخدم پیمانی چند سال است؟
الف. دو سال
ب. یکسال ☑️
ج. ده سال
د. پنج سال

۹- مستخدمین روزمزد اداری تابع چه وضعیتی هستند؟
الف. اصول حقوق عمومی
ب. مستخدمین قراردادی و شرکتی
ج. اصول حقوق خصوصی
د. اصول حقوق عمومی و رابطه قراردادی ☑️

۱۰-مستخدمین کدام نهاد از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی است؟
الف. کارمندان وزارت علوم
ب. کارمندان وزارت‌ اطلاعات ☑️
ج. کارمندان وزارت دادگستری
د. کارمندان وزارت صنایع

۱۱- بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت. گروههای شغلی تا چه گروهی افزایش می‌یابد؟
الف. ۲۰ گروه ☑️
ب. ۱۵ گروه
ج. ۱۰ گروه
د. ۵ گروه

۱۲-بر اساس ماهیت قانونی بودن استخدام:
الف. کارکنان حق مطالبه خسارت ناشی از تغییرات قوانین را دارند.
ب. قوانین استخدام لازم الاجرا برای همه می‌باشند. ☑️
ج. اصل برابری در اجرای قوانین استخدامی حاکم نیست.
د. استخدام مستخدم جنبه قراردادی دارد.

۱۳-تبعیت مستخدم از دستورات قانونی مقامات اداری حکایت از چه امری دارد؟
الف. نقض اراده مستخدم
ب. خدشه در استقلال کاری مستخدم
ج. اصل سلسله مراتب اداری ☑️
د. تجویز نظام اقتدارگرایی

۱۴- نهاد رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان چه نام دارد؟
الف. هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ☑️
ب. دادگاههای بدوی
ج. دادگاههای نخستین
د. هیأتهای بازرسی

۱۵- محاکمات اداری معمولاً چه خصلتی دارد؟
الف. با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
ب. با حضور نماینده دادستان برگزار می‌شود.
ج. غیر علنی است. ☑️
د. بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام می‌شود.

۱۶-کدام تخلف جنبه جزایی نیز دارد؟
الف. ترک خدمت غیر ارادی
ب. افشای اسرار اداری ☑️
ج. غیبت غیر موجه
د. استعمال دخانیات

۱۷- کدام کیفر دادگاه اداری قابل تجدید نظر نیست؟
الف. بازنشستگی
ب. بازخریدی
ج. اخراج
د. اخطار کتبی ☑️

۱۸-تنزل گروه مستخدم در چه مواردی انجام می‌شود؟
الف. در راستای مجازات
ب. با رضایت مستخدم
ج. اعمال مجازات و رضایت مستخدم ☑️
د. در صورت رعایت مصلحت فردی و اجتماعی

۱۹-کدام دسته گروه تشویقی دریافت می‌نمایند؟
الف. مدیران و جانبازان ☑️
ب. مدیران و نمایندگان سیاسی
ج. جانبازان و مشاغل سخت
د. نمایندگان سیاسی و کارمندان عالی رتبه

۲۰-در کدام مورد وجه سفته نسبت به متعهدین سفته حال می شود؟
الف. اگر صادرکنندۀ سفته تاجری باشد که بعداً ورشکسته گردد. ☑️
ب. اگر یکی از متعهدین سفته، تاجری باشد که بعداً ورشکسته گردد.
ج. اگر صادرکنندۀ سفته یا ضامن صادرکننده، تاجری باشد که بعداً ورشکسته گردد.
د. در هیچ موردی وجه سفته حال نمی گردد

۲۱-اگر پس از انقضاء قرارداد ارفاقی کشف گردد که تاجر در بیان میزان دارایی اش مرتکب تدلیس شده است:
الف. قرارداد ارفاقی غیر نافذ است.
ب. برای طلبکاران ارفاقی خیار تدلیس جهت فسخ قرارداد ارفاقی ایجاد می شود.
ج. قرارداد ارفاقی با حکم محکمه قابل ابطال است.
د. قرارداد ارفاقی باطل است ☑️

۲۲-صلح دعاوی مطروحه علیه تاجر ورشکسته توسط:
الف. مدیر تصفیه با اجازۀ دادگاه به عمل آید.
ب. عضو ناظر با اجازۀ دادگاه به عمل آید.
ج. مدیر تصفیه با اجازۀ عضو ناظر به عمل آید ☑️
د. عضو ناظر به عمل می آید

۲۳-حکم ورشکستگی:
الف. حکمی هم اعلامی است و هم تأسیسی است و مشمول قاعدۀ فراغ دادرس است.
ب. حکمی تأسیسی است و مشمول قاعدۀ فراغ دادرس است.
ج. حکمی هم اعلامی و هم تأسیسی است و مشمول قاعدۀ فراغ دادرس نیست. ☑️
د. حکمی اعلامی است و مشمول قاعدۀ فراغ دادرس نیست

۲۴-اگر در حکم دادگاه تاریخ توقف تاجر معین نگردد:
الف. تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شود. ☑️
ب. تاریخ درخواست ورشکستگی تاریخ توقف محسوب می شود.
ج. تاریخ آخرین معامله تاجر تاریخ توقف محسوب می شود.
د. سال قبل از درخواست ورشکستگی تاریخ توقف محسوب می شود

۲۵-اگر چکی به طور جعلی صادر گردد و مورد چندین بار ظهرنویسی قرار گیرد و نهایتااً منجار باه عدم پرداخت شود، دارندۀ چک میتواند:
الف. به صاحب حساب یا هریک از ظهرنویسان رجوع نماید.
ب. به هر یک از ظهرنویسان رجوع نماید، نه صاحب حساب ☑️
ج. فقط به جاعل رجوع کند، نه صاحب حساب یا ظهرنویسان.
د. به شخصی که چک را به او واگذار کرده است رجوع نماید، نه دیگر ظهرنویسان

۲۶-در صورت صدور چکی که منجر به عدم پرداخت می گردد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ:
الف. صدور چک تا وصول وجه آن مورد حکم قرار می گیرد. ☑️
ب. صدور چک تا صدور رأی، مورد حکم قرار می گیرد.
ج. صدور گواهی عدم پرداخت تا صدور رأی، مورد حکم قرار می گیرد.
د. صدور گواهی عدم پرداخت تا وصول وجه چک مورد حکم قرار می گیرد

۲۷-اگر شخصی امضاء دیگری را جعل و از جانب او سفته ای صادر نماید و سفته را به دیگری تحویل دهد و سپس دارندۀ سفته به موجب ظهر نویسی، سفته را به شخص دیگری منتقل نماید، اگر وجه سفته در سررسید پرداخت نگردد:
الف. دارنده سفته می تواند از صادرکننده و ظهرنویس مبلغ سفته را وصول نماید.
ب. دارنده سفته می تواند از ظهرنویس مبلغ را وصول نماید. ☑️
ج. این سفته، سند تجاری نیست و یک سند عادی و مدنی است.
د. این سفته دارای هیچگونه ارزش حقوقی نیست

۲۸-اگر براتی در ایران صادر شده باشد ولی دارندۀ برات مجبور گردد در کشور ترکیه اقدام به اعتراض عدم تأدیه نماید، نحوۀ انجام این اعتراض عدم تأدیه:
الف. تابع قانون ایران است.
ب. تابع قانون ترکیه است. ☑️
ج. می تواند طبق هر یک از قوانین ایران یا ترکیه صورت گیرد.
د. تابع مشترک قانون ایران و ترکیه است

۲۹-دارندۀ براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید:
الف. عدم تأدیه را به وسیلۀ اظهارنامه به شخصی که برات را به او واگذار کرده اطلاع دهد. ☑️
ب. عدم تأدیه را به وسیلۀ اظهارنامه به صادرکنندۀ برات اطلاع دهد.
ج. عدم تأدیه را به وسیلۀ اظهارنامه به برات گیر اطلاع دهد.
د. عدم تأدیه را به وسیلۀ اظهارنامه به صادرکننده و برات گیر اطلاع دهد

۳۰-اگر محال علیه برات، نوشته ای در برات درج نماید که نه تصریح در قبول داشته باشد و نه تصریح در نکول:
الف. این عبارت قبول محسوب می گردد. ☑️
ب. این عبارت در حد مقررات مدنی موثر است و قبول محسوب می گردد.
ج. این عبارت نکول محسوب می گردد.
د. این عبارت نکول محسوب می گردد اما در حد مقررات مدنی موثر است

۳۱-مسئولیت شرکاء در شرکت نسبی نسبت به دیون شرکت، در صورت کافی نبودن دارایی شرکت برای تأدیه دیون در زمان انحلال:
الف. به میزان سهم الشرکه اش می باشد.
ب. به میزان تمام دیون شرکت می باشد.
ج. به نسبت سهم الشرکه اش از کل سرمایۀ شرکت می باشد.☑️
د. اگر انحلال ناشی از تقصیر او نباشد مسئولیتی ندارد

۳۲-گواهی نامه موقت سهم چیست؟
الف. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده به جای ورقه سهم، گواهی نامه موقت سهم داده می شود.
ب. تا وقتی که تمام مبلغ اسمی سهام تادیه نشده به جای ورقه سهم، گواهی نامه موقت سهم داده می شود.
ج. تا وقتی که اوراق سهام آماده نشده است به جای ورقه سهم، گواهی نامه موقت سهم داده می شود. ☑️
د. تا وقتی اساسنامه شرکت تصویب نشده به جای ورقه سهم، گواهی نامه موقت سهم داده می شود.

۳۳-دفاتر تجاری:
الف. اگر طرف مقابل تاجر باشد. له تاجر تنظیم کننده سندیت دارند.
ب. اگر مقابل تاجر باشد و دعوی ناشی از معاملات تجاری باشد له تاجر تنظیم کننده سندیت دارند. ☑️
ج. اگر دعوی ناشی از معاملات تجاری باشد له تاجر تنظیم کننده سندیت دارند.
د. در هر صورت له تاجر تنظیم کننده سندیت دارند

سوالات متداول:

۱٫شرایط استخدام آزمون ثبت احوال چگونه است؟

شرایط عمومی آزمون استخدام ثبت احوال با شرایط عمومی آزمون های استخدامی سایر سازمان ها و ارگان مشترک است. اما شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ثبت احوال در هر دوره آزمون با توجه به رشته شغلی و پست زمانی که مدنظر است، متفاوت می باشد.

۲٫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون استخدامی ثبت احوال را نام ببرید؟

 1. اصل و کپی شناسنامه داوطلب
 2. اصل و کپی کارت ملی داوطلب
 3. ارائه مدارک تحصیلی که با رشته شغلی مورد نظر مطابقت دارد
 4. ارائه رسید هزینه ثبت نام
 5. اسکن عکس پرسنلی

۳٫مدارک مورد نیاز برای استخدامی ثبت احوال در هنگام مصاحبه را نام ببرید؟

 1. اصل و کپی شناسنامه داوطلب
 2. اصل و کپی کارت ملی داوطلب
 3. ارائه عکس پرسنلی
 4. ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی
 5. ارائه مدارک مربوط به آزمون زبان
 6. ارائه گواهی نامه های مربوط به تألیف کتاب
 7. ارائه گواهی نامه مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
 8. ارائه لوح های تقدیر، گواهی اختراعات و گواهینامه های دیگر

۴٫مراحل ثبت نام در آزمون استخدامی ثبت احوال در کدام سایت انجام می شود ؟

داوطلبان برای ثبت نام می بایست وارد سامانه سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org شوند.

۵٫شرایط سنی متقاضیان آزمون ثبت احوال چگونه است؟

داوطلبان با توجه به مدرک تحصیلی خود، محدودیت های سنی متفاوتی دارند. داوطلبان با مدرک لیسانس، حداکثر تا سی و شش سالگی فرصت شرکت در آزمون استخدامی ثبت احوال را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *