PDF سوالات دانش علوم بانکی ۱۴۰۳ + دانلود رایگان کتاب

فهرست مطالب:

دانلود بیش از ۸۵۰ سوالات دانش علوم بانکی pdf با جواب + جزوه نکات مهم

سوالات دانش علوم بانکی با جواب رایگان با بهترین کیفیت از سامانه ۲۰ بگیر

 

این پکیج طلایی شامل مهمترین سوالات دانش علوم بانکی آزمونهای استخدامی دوره های گذشته می باشد.

از مهمترین سوالات دانش علوم بانکی (حتما بخوانید)

۱-تسهیلات قرض الحسنه در کدامیک از موارد زیرقابل نمی باشد؟
۱)درمان بیماری
۲)خرید مسکن
۳)کمک هزینه تحصیلی
۴)ازدواج وتهیه جهیزیه
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۲-کدامیک از موارد زیراز شرایط صحت معامله می باشد؟
۱)استخاره
۲)قصد ورضایت طرفین جهت معامله
۳)شرع
۴)قولنامه
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۳-سپرده چیست؟
۱)دارایی بانک
۲)بدهی بانک
۳)بدهی مشتری
۴)ذخیره قانونی
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

نمونه سوالات دانش علوم بانکی استخدامی:

 

۴-به فروش اسناد تجاری قبل از سررسید به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها اصطلاحا……………اسناد تجاری می گویند
۱)نکول
۲)تنزیل
۳)برات
۴)واخواست
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۵-بهترین عقد جهت تامین مواد اولیه یک واحد صنعتی چیست؟
۱)فروش اقساطی مواد اولیه
۲)سلف
۳)مشارکت مدنی
۴)مضاربه
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۶-کدامیک از موارد زیر می بایست در اوراق سهام قید شود؟
۱) نام شرکت
۲)تعین نوع سهم
۳)مبلغ سرمایه ثبت شده وهمچنین مبلغ اسمی سهم
۴)همه موارد
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

سوالات دانش علوم بانکی استخدامی با جواب:

 

۷-حداکثر مدت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه وحسن انجام کار به تربیت چند ماه است؟
۱)۶و۱۸ ماه
۲)۳و۱۲ماه
۳)۳و ۱۸ماه
۴)۶و۱۲ماه
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۸-حساب جاری،حسابی است که……………
۱)مشمول قرعه کشی جوایز بانک ها می شود.
۲)به مانده آن سود تعلق می گیرد.
۳)با چک قابل برداشت می باشد.
۴)صاحب حساب تا شش ماه نمی توانند از آن برداشت نماید.
پاسخ ⇦ گزینه ۳

 

سوالات دانش علوم بانکی (آسان):

 

۹-در صدور برات قبل از اعلام قبولی چه حسابی بدهکار می گردد؟
۱)بدهکاران
۲)بستانکاران
۳)ثبتی ندارد
۴)برات دریافتی
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۱۰-پیش پرداخت هزینه ها در………………………نشان داده می شود.
۱)تراز نامه
۲)صورتحساب سرمایه
۳)صورت سود وزیان
۴)یادداشت های پیوست صورت های مالی
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۱۱-در عملیات بستن حساب های دائمی،تراز اختنامی بدهکار شده طرف بستانکار عبارت است از……………………..
۱)بدهی
۲)دارایی
۳)سرمایه
۴)برداشت
پاسخ ⇦ گزینه ۲

 

سوالات دانش علوم بانکی (متوسط):

 

۱۲-ضمانت نامه بانک از مضمون عنه در مقابل مضمون له مبنی بر اینکه قرارداد مطابق پیمان و تعهد انجام شود.
۱)ضمانت نامه حسن انجام کار
۲)ضمانت استرداد کسور وجه الضمان
۳)ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه
۴)ضمانت نامه تعهد پرداخت
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۱۳-طبق ماده ۳قانون صدور چک هرگاه در متن چک هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شود وظیفه بانک چیست؟
۱)چک ناقص محسوب شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲)مشکلی ندارد و وصول خواهدشد.
۳)چک ناقص محسوب شده ولی به وصول خواهد رسید.
۴)چک مذکور بایگانی خواهد شد.
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۱۴-به مانده حساب مشتریان نزد بانک ها و موسسات چه می گویند؟
۱)پول فلزی
۲)پول کالایی
۳)پول کاغذی
۴)پول تحریری
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۱۵-اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات ونگاهداری حساب ها در کدام کشور رواج یافت؟
۱)چین با کشف کاغذ
۲)رم با وصول مالیات
۳)یونان_جنگ های مداوم
۴)بابل_قانون گذاری حمورابی
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

سوالات دانش علوم بانکی (سخت):

۱۶-سیتواسیون به چه معناست؟
۱)دستگاه پرفراژ
۲)صورت وضعیت صندوق
۳)صورت وضعیت مالی
۴)نوعی دفترچه بانکی
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۱۷-کاغذ در چه تاریخی و در کدام کشور اختراع شد؟
۱)در حدود ۱۰۰سال قبل از میلاد در روم
۲)در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد درچین
۳)در حدود ۱۰۰سال بعد از میلاد در روم
۴)در حدود ۱۰۵ سال بعد از میلاد در چین
پاسخ ⇦ گزینه ۲

 

برای دانلود روی گزینه های زیر کلیک کنید:

 

 

 

سوالات دانش علوم بانکی (پیشرفته)

۱۸-موجودی حساب پس انداز در گردش هیچ گاه نباید کمتر از…………. ریال باشد.
۱)۵۰۰۰۰
۲)۶۰۰۰۰
۳)۵۰۰۰
۴)۶۰۰۰
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۱۹-جلسات مجمع عمومی عادی بانک ها معمولا به چه صورت تشکیل می شود؟
۱) حداقل سالی یک مرتبه تا پایان اسفند ماه
۲)حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه
۳)حداقل سالی دوبار تا پایان تیر ماه
۴)حداقل سالی دوبار تا پایان اسفند ماه
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۲۰-منظور سرعت‌ گردش پول؟
١) تعداد دفعاتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ یک‌ واحد تولید در زمان مشخص‌
٢)تعداد دفعاتی‌ که‌مرتباًدر گردش اشخاص به‌ اشخاص دیگر منتقل‌ می‌شود
٣)قابل‌ اهمیت‌ و حافظ‌ اقتصادی‌ می‌باشد.
۴) بخش‌ مهمی‌ از داد و ستدها از طریق‌ پول تحریری‌ صورت می‌گیرد
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۲۱-سپردههای‌ مردم نزد بانک‌ها از چه‌ نظر اهمیت‌ دارد؟

۱) افزایش‌ اعتبار بانک‌ها
٢) افزایش‌ ذخایر بانک‌ها
٣) کاهش‌ نقدینگی‌ در جامعه‌
۴) همه‌ موارد
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

نمونه سوالات تستی دانش علوم بانکی

 

۲۲-پیش‌ پرداخت‌ هزینه‌ها در …………… نشان داده می‌شوند.
١) تراز نامه‌
٢) صورتحساب سرمایه‌
٣) صورت سود و زیان
۴) یادداشت‌های‌ پیوست‌ صورتهای‌ مالی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۲۳-کدامیک‌ از اقلام زیر در صورتحساب سود و زیان مؤسسات خدماتی‌ درج نمی‌شود؟
١) درآمد اجاره
٢)هزینه‌ آب و برق
٣) هزینه‌ اجاره
۴) پیش‌ پرداخت‌ هزینه‌ بیمه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۲۴-در غیاب وزیر امور اقتصاد و دارایی‌ ریاست‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ها با چه‌ کسی‌ است‌؟
١) وزیر بازرگانی‌
٢)وزیر صنایع‌
٣) وزیر جهاد
۴) وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

سوالات استخدامی دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

 

۲۵-در چارچوب ماده ۶۴٨ ق. م قرضالحسنه‌ جزء عقود ……………. و مبتنی‌ بر رابطه‌ ………………… است‌.
١)لازم دائن‌ و مدیون
٢)خیاری‌ مبتنی‌ بر شراکت‌
٣) عقود معینه‌ خریدار و فروشنده
۴) عقود منجز جاعل‌ و عامل‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۲۶-کلیه‌ کسانی‌ که‌ برات یا سفته‌ را به‌ هر عنوان امضاء نمایند در مقابل‌ دارنده بـرات و سـفته‌ مسـئولیت‌ …………..دارند.
١)کیفری‌
٢)تضامنی‌
٣) تعهدی‌
۴)قانونی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۲۷- در صورت فقدان کدامیک‌ از موارد شرایط‌ صحت‌ چک‌ هیچ‌گونه‌ الزامی‌ جهت‌ پرداخت‌ چک‌ برای‌ صادر کننـده ایجاد نمی‌کند؟
١)امضاء صادر کننده چک‌
٢)ذکر محل‌ صدور
٣) ذکر تاریخ‌ صدور
۴) ذکر مبلغ‌ چک‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی رایگان

 

۲۸- بانکداری‌ در ایران در چه‌ دورهای‌ رواج یافت‌؟
١) قاجار
٢) ساسانیان
٣) هخامنشیان
۴) سلوکیان
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۲۹-کدامیک‌ از دفترچه‌ حسابهای‌ زیر فاقد ارزش پولی‌ بوده و هیچ‌ برگی‌ از این‌ دفترچه‌ جایگزین‌ پول نمی‌شود؟

١) قرضالحسنه‌ عادی‌
٢) پس‌ انداز در گردش
٣) قرضالحسنه‌ ویژه
۴) حساب سپرده سرمایه‌ گذاری‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۳۰- بانک‌ مرکزی‌ ایران در چه‌ سالی‌ و با چه‌ میزان سرمایه‌ تشکیل‌ شد؟
١) ١٣٣٧ – ۶/٢ میلیارد
٢) ١٣٣٩ – ۶/٢ میلیارد
٣) ١٣۴٠ – ۶/٣ میلیارد
۴) ١٣٣٩ – ۶/٣ میلیارد
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

جزوه دانش علوم بانکی

 

۳۱-ادعای‌ دیگران نسبت‌ به‌ دارایی‌های‌ یک‌ موسسه‌ را چه‌ می‌گویند؟
١) سرمایه‌
٢) بدهی‌
٣) دارایی‌
۴) هزینه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۳۲-مبلغ‌ مقطوع و معینی‌ است‌ که‌ در قرارداد به‌ تراضی‌ طرفین‌ مقرر می‌شود.
١) جریمه‌ تأخیر
٢) دین‌ حال
٣) وجه‌ التزام
۴) ضمان
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۳۳-عدم تمایل‌ براتگیر برای‌ پرداخت‌ مبلغ‌ برات را ……………. می‌نامند.
١)واخواست‌
٢) برگشت‌
٣)نکول
۴)عدم وصول برات
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۳۴-گواهینامه‌ رسمی‌ که‌ موید نکول برات است‌، چیست‌؟
١) عدم پرداخت‌
۲) واخواست‌
٣) تعهد نامه‌
۴) وکالت‌نامه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

 

دانلود جزوه دانش علوم بانکی بانک مرکزی

 

۳۵-کلیدهای‌ خزانه‌ بانک‌ها نزد شعب‌ دیگر در چه‌ حسابی‌ بدهکار می‌شود؟
١)حسابهای‌ انتظامی‌
٢) طرف حسابهای‌ انتظامی‌
٣) کلیدهای‌ امانی‌
۴) حساب کلیدهای‌ امانی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۳۶-نگهداری‌ حساب جاری‌ برای‌ ادارات و بنگاه ها و مؤسسات که‌ تمام یا قسمتی‌ از سرمایه‌ آنها متعلـق‌ بـه‌ دولـت‌ است‌ جزء وظایف‌ ……………….. است‌.
١) بانک‌ مرکزی‌
٢) بانک‌ ملی‌
٣) وزارتخانه‌ها
۴) دولت‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۳۷-حداقل‌ مبلغ‌ برای‌ افتتاح سپردههای‌ سرمایه‌ گذاری‌ بلند مدت و کوتاه مدت چه‌ مبلغی‌ است‌

١) ١٠٠٠٠٠ – ۵٠٠٠٠ ریال
٢) ١٠٠٠٠ – ۵٠٠٠٠ ریال
٣) ۵٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠ ریال
۴) ١٠٠٠٠٠ – ۵٠٠٠ ریال
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

دانلود رایگان جزوات و سوالات دانش علوم بانکی

 

۳۸-تشکیلات و مؤسساتی‌ که‌ برای‌ مقاصد غیر تجاری‌ تاسیس‌ می‌شود تحت‌ نظارت کـدام وزیـر دارای‌ شخصـیت‌ حقوقی‌ می‌گردد؟
١) وزارت مسکن‌
٢)وزیر مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌
٣) وزیر صنایع‌
۴) وزیر امور اقتصاد و دارایی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۳۹-لایحه‌ی‌ تشکیل‌ بانکداری‌ بدون ربا در چه‌ سالی‌ و به‌ تصویب‌ کدامیک‌ از ارگان دولتی‌ رسید؟
١) ١٣۶٢ – مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
۲) ١٣۶١ – شورای‌ پول و اعتبار
٣) ١٣۶٢ – شورای‌ عالی‌ بانک‌ها
۴) ١٣۶٢ – مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ها
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۴۰-بیگانگانی‌ که‌ به‌ عنوان پناهنده در ایران سکونت‌ داشته‌ باشند مجاز به‌ افتتاح چه‌ حسابی‌ نمی‌باشند؟
١) قرضالحسنه‌ پس‌ انداز
٢) سرمایه‌ گذاری‌ کوتاه مدت
٣) حساب جاری‌
۴) حساب مشترک
پاسخ ⇦ گزینه ۳

 

دانلود جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

 

۴۱-……………. شرکتی‌ است‌ که‌ برای‌ مدت نامحدود به‌ منظور رفع‌ احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضـع‌ مـادی‌ و اجتماعی‌ آن تشکیل‌ می‌شود.

١)شرکت‌ تعاونی‌ تولید و مصرف
٢) شرکت‌ مختلط‌ سهامی‌
٣) شرکت‌ مختلط‌ غیر سهامی‌
۴)شرکت‌ تضامنی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۴۲-……………….. شخصی‌ درختان خویش‌ را به‌ دیگری‌ دهد تا وی‌ آنها را آبیاری‌ کند و محصول بـین‌ آنهـا مشـترک باشد.
١) خرید دین‌
٢) مزارعه‌
٣) مضاربه‌
۴) مساقات
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۴۳-جعاله‌ جزء عقود …………….. است‌.
١)لازم
٢) جایز
٣)منجز
۴)معلق‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۴۴-……………… بیعی‌ است‌ که‌ ثمن‌ آن در ذمه‌ و برای‌ تادیه‌ آن مدتی‌ معین‌ شده است‌.
١)بیع‌ نقد
٢) بیع‌ سلف‌
٣) بیع‌ نسیه‌
۴) بیع‌ کالی‌ به‌ کالی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۴۵- کدامیک‌ از انواع بیع‌ به‌ اجماع فقهای‌ امامیه‌ باطل‌ و الزام آور نمی‌باشد؟
١) بیع‌ نقد
٢)بیع‌ سلف‌
٣) بیع‌ نسیه‌
۴) بیع‌ کالی‌ به‌ کالی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

خلاصه کتاب دانش علوم بانکی

 

۴۶-موجودی‌ حساب پس‌ انداز در گردش نباید کمتر از …………. باشد و از این‌ حساب روزانه‌ فقط‌ تـا سـقف‌ …………ریال حق‌ برداشت‌ دارد.
١) ۵٠٠٠ ریال – ٣٠٠٠٠٠٠ ریال
٢) ۶٠٠٠ ریال- ۵٠٠٠٠٠٠ ریال
٣) ۵٠٠٠٠ ریال- ٣٠٠٠٠٠ ریال
۴) ۶٠٠٠٠ ریال- ۵٠٠٠٠٠ ریال
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۴۷-شخص‌ غیر رشیدی‌ که‌ اموال خود را تلف‌ یا تبذیر می‌کند؟
١) سفیه‌
٢) مجنون
٣) محجور
۴) متوفی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۴۸-از نظر قانون تجارت چه‌ اشخاصی‌ از تصرف در اموال و حقوق مالی‌ خود ممنوع هستند؟
١) اشخاص صغیر
٢) مجانین‌
٣) متوفی‌
۴)محجور
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۴۹-گشایش‌ حساب جاری‌ پس‌ انداز و سپردههای‌ مدت دار برای‌ اشخاص نابینا و بی‌ سواد چگونه‌ است‌؟

١) بلامانع‌ – بلامانع‌
٢) منع‌ شده – بلامانع‌
٣) بلامانع‌ – منع‌ شده
۴) در هر دو مورد منع‌ شده است‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۵۰-صدور چک‌ بانکی‌ عهده شعب‌ در وجه‌ ………مطلقاًممنوع است‌.

١) حامل‌
٢)حواله‌ شخص‌ معین‌
٣) آورنده چک‌
۴) مؤسسات دولتی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

دانلود رایگان کتاب دانش علوم بانکی

 

۵۱-واگذاری‌ یا فروش سفته‌ و براتی‌ است‌ که‌ متعهد پرداخت‌ وجوه آن دیگران هستند.

١) تعهدات غیر مستقیم‌
٢) تعهدات مستقیم‌
٣) دین‌ مشتری‌ به‌ دیگران
۴) وکالت‌نامه‌ بانکی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۵۲-چکی‌ که‌ به‌ هیچ‌ عنوان صادر کننده آن مجاز به‌ ظهرنویسی‌ و یا انتقال آن نیست‌ ………. نامیده می‌شود.

١) چک‌ مسافرتی‌
٢)چک‌ در گردش
٣) چک‌ بسته‌
۴) چک‌ آمنیبوس
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۵۳-عقدی‌ است‌ که‌ در آن طرفین‌ توافق‌ بر امری‌ از امور کنند بدون اینکه‌ توافق‌ آنها عنوان یکی‌ از عناوین‌ معروف عقود را داشته‌ باشد.
١)بیع‌
٢) صلح‌
٣) ضمان
۴) هبه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۵۴-مشارکت‌ مدنی‌ ماهیتاً از عقود ……….. است‌.
١) معلق
٢) لازم
٣) خیاری‌
۴) جایز
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۵۵-در کدامیک‌ از موارد صدور چک‌ صادر کننده حق‌ ظهرنویسی‌ ندارد؟
١)مبلغ‌ چک‌
٢) تاریخ‌ صدور چک‌
٣)در وجه‌ شخص‌ معین
۴) تاریخ‌ پرداخت‌ چک‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

 

جزوه علوم بانکداری بانک مرکزی

 

۵۶-دسته‌ چک‌های‌ ٢۵ برگی‌ در اختیار …….. و دسته‌ چک‌های‌ ١٠٠ برگی‌ مخصوص ……… می‌باشد.
١) اشخاص حقیقی‌ – بازرگانان
٢) بازرگانان – حسابداران
٣)اشخاص حقیقی‌ – حسابهای‌ دولتی‌
۴)مدیران – حسابداران
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۵۷-ارسال کارت حساب جاری‌ برای‌ صاحبان حساب جزء وظایف‌ ……. است‌.
١) تحویلدار دریافت‌
٢)تحویلدار پرداخت‌
٣)رئیس‌ شعبه‌
۴) صندوق
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۵۸-شعب‌ هر بانک‌ برای‌ دریافت‌ دسته‌ چک‌ و تمبر مالیاتی‌ و سفته‌ و برات به‌ کجا مراجعه‌ می‌کنند؟
١)خزانه‌ داری‌ کل‌
٢)داره اسکناس
٣) حسابداری‌ شعب‌
۴) بانک‌ مرکزی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

 

دانلود سوالات دانش علوم بانکی با جواب

 

۵۹-سفته‌ و برات را ……….. و کالا و مستغلات را ………… می‌نامند.
١) ضمانت‌ نامه‌های‌ بانکی‌ – وثایق‌ عینی‌
٢)وجه‌الضمان – ضمانت‌ نامه‌های‌ بانکی‌
٣) وثایق‌ ذمه‌ای‌ – وثایق‌ عینی‌
۴) وجه‌الضمان – تعهدات بانکی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۶۰-طبق‌ ماده ۶۵٧ ق. م تحقق‌ وکالت‌ منوط به‌ …….. است‌.
١)قبول وکیل‌
٢)قبول موکل‌
٣)اهلیت‌ وکیل‌
۴) اهلیت‌ موکل‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۶۱-وکالتی‌ است‌ که‌ توسط‌ ادارهی‌ ثبت‌ یا دفاتر اسناد رسمی‌ کشور صادر می‌شود – فرمی‌ است‌ چاپی‌ که‌ بانک‌هـا برای‌ مشتریان خود که‌ بخواهند وکیل‌ بگیرند صادر می‌ کند، به‌ ترتیب‌ کدام نـوع از وکالـت‌ نامـه‌هـا را تعریـف‌ می‌کند؟

١)وکالت‌نامه‌ چاپی‌ – وکالت‌نامه‌ بانکی‌
٢)وکالت‌نامه‌ بانکی‌ – وکالت‌نامه‌ رسمی‌
٣)وکالت‌نامه‌ رسمی‌ – وکالت‌نامه‌ بانکی‌
۴)وکالت‌نامه‌ رسمی‌ – وکالت‌نامه‌ چاپی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۶۲-صندوق پس‌ انداز ملی‌ در چه‌ سالی‌ تشکیل‌ شد و ادارهی‌ آن بر عهده کدامیک‌ از بانک‌ها بود؟

١)١٣١٨ – بانک‌ ملی‌ ایران
٢) ١٣١٨ – بانک‌ صادرات
٣) ١٣١٩ – بانک‌ تجارت
۴) ١٣١٩ – بانک‌ مرکزی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

نکات مهم دانش علوم بانکی (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بانک رفاه و…)

 

۶۳-بالاترین‌ مقام اجرایی‌ هر بانک‌ ……. است‌ که‌ به‌ پیشنهاد ……. و از طرف …….. انتخاب می‌شود.

١) مدیر عامل‌ هر بانک‌ – شورای‌ پول و اعتبار – مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ها
٢) مدیر عامل‌ هر بانک‌ – شورایعالی‌ – مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ها
٣) بازرسان هر بانک‌ – مجمع‌ عمومی‌ – شورای‌ پول و اعتبار
۴) بازرسان بانک‌ – شورای‌ پول و اعتبار- مجمع‌ عمومی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۶۴-عالی‌ترین‌ مرجع‌ در سیستم‌ بانکی‌ ……….. است‌.

١) شورای‌ پول و اعتبار
٢) شورایعالی‌ بانک‌ها
٣) هیات مدیره هر بانک‌
۴) بازرسان قانونی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۶۵-لایحه‌ تشکیل‌ بانک‌ ملی‌ با روش بانکداری‌ جدید توسط‌ چه‌ کسی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ شد؟

١) امین‌ دارالضرب
٢) ژاک بولیاکوف
٣) پاول جولیوس
۴)گیخاتوخان
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۶۶-چنانچه‌ افزایش‌ نقدینگی‌ در جامعه‌ همراه با افزایش‌ ….. نباشد یک‌ عامل‌ تشدید کننده تورم خواهد بود.

١)حجم‌ پول در گردش
٢) کاهش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌
٣) سرعت‌ گردش پول
۴) افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دانش علوم بانکی

 

۶۷-به‌ حسابی‌ گفته‌ می‌شود که‌ صاحب‌ حساب بیش‌ از یک‌ نفر باشد و اختصاص به‌ اشخاص حقیقی‌ دارد؟

١) حساب جاری‌
٢)حساب پس‌ انداز
٣) حساب مشترک
۴) حساب سپرده سرمایه‌ گذاری‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۶۸- طبق‌ ماده ۵۵٨ قانون مدنی‌ چنانچه‌ در عقد مضاربه‌ شرط نمود که‌ خسـارت حاصـله‌ از تجـارت متوجـه‌ ………باشد عقد باطل‌ است‌.
١) بانک‌
٢) واسطه‌
٣) عامل
۴) گمرک
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۶۹-معادله‌ اصلی‌ حسابداری‌ ……. است‌.
١)دارایی‌ = بدهی‌ + سرمایه‌
٢)بدهی‌ = دارایی‌ + سرمایه‌
٣) وجوه نقد = بدهی‌ + دارایی‌
۴) بدهی‌ = تجهیزات + سرمایه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۷۰-طبق‌ ماده ٣ آیین‌ نامه‌ صدور ضمانت‌ نامه‌ ها چند درصد از مبلغ‌ ضمانت‌ نامه‌ به‌ صورت وثیقه‌ بـه‌ صـورت نقـد دریافت‌ می‌شود؟
١) ٩ درصد
٢) ١٠ درصد
٣) ۵ درصد
۴) ١١ درصد
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۷۱-انتقال وجه‌ به‌ وسیله‌ حواله‌ به‌ کدامیک‌ از روشهای‌ زیر انجام نمی‌پذیرد؟
١) چک‌
٢)حواله‌
٣)چک‌ در گردش
۴) اعتبارنامه‌ مسافرتی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۳

 

دانلود کتاب دانش علوم بانکی ویژه آزمونهای استخدامی بانک

 

۷۲- قرارداد حساب جاری‌ بین‌ بانک‌ و مشتری‌ جزء عقود …….. محسوب می‌شود.
١) لازم
٢) عقود معین‌
٣) عقود غیر معین‌
۴) جایز
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۷۳-عدم قبول برات توسط‌ برات گیر را …….. برات و عدم پرداخـت‌ وجـه‌ بـرات در تـاریخ‌ سـر رسـید را ……. بـرات می‌گویند.
١) واخواست‌ – نکول
٢) برگشت‌ برات – نکول
٣) نکول – عدم پرداخت‌ برات
۴) نکول – واخواست‌
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۷۴-صدور ضمانتنامه‌ در مقابل‌ ضمانت‌ نامه‌ بانک‌های‌ معتبر محلی‌ باید با اجازه ی‌ کدامیک‌ از ارکان بانـک‌ صـورت گیرد؟

١) هیأت مدیره
٢)ادارهی‌ مرکزی‌ بانک‌
٣)مجمع‌ عمومی‌
۴) رئیس‌ هر شعبه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۷۵- صدور ضمانت‌نامه‌ در برابر تضمین‌ بانک‌های‌ خارجی‌ با صدور مجوز از کدام ارگانها اتفاق می‌افتد؟

١) بانک‌ مرکزی‌
٢) شورای‌ عالی‌ بانک‌ها
٣) هیأت مدیره
۴) شورای‌ پول و اعتبار
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۷۶- موجودی‌ حساب متوفی‌ چگونه‌ به‌ وراث قانونی‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد؟
١) در قبال ارائه‌ گواهی‌ حصر وراثت‌ و گواهینامه‌ فوت متوفی‌
٢) در قبال ارائه‌ گواهی‌ حصر وراثت‌ و گواهینامه‌ مالیات بر ارث
٣) در قبال ارائه‌ گواهینامه‌ واریز مالیات بر ارث و تایید اداره دارایی‌
۴) در قبال ارائه‌ گواهی‌ حصر وراثت‌ و گواهی‌ فوت متوفی‌ از ثبت‌ احوال
پاسخ ⇦ گزینه ۲

 

جزوه علوم بانکی آزمون استخدامی

 

۷۷-در صورتی‌ که‌ تحویلدار دچار کسری‌ صندوق شود مبلغ‌ کسری‌ …….
١) از حساب بدهکاران داخلی‌ کسر می‌گردد
٢) از حساب مشتریان کسر می‌گردد
٣) از وی‌ دریافت‌ می‌شود
۴) به‌ حساب بستانکاران موقت‌ منظور می‌گردد
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۷۸-در صورت کسری‌ صندوق حساب ……… بستانکار می‌شود.
١) صندوق
٢) حساب بستانکاران داخلی‌
٣) بدهکاران موقت‌
۴) حساب مشتری‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۷۹- وظیفه‌ اصلی‌ بانک‌ها چیست‌؟
١) جمع‌ آوری‌ پول
٢) جمع‌ آوری‌ پول و توزیع‌ پول
٣) ایجاد سرمایه‌ گذاری‌ در مردم
۴) خدمتگذاری‌ به‌ مردم
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۸۰-برای‌ افتتاح حسابهای‌ سرمایه‌ گذاری‌ بلند مدت بهتر است‌ از عقود …. استفاده شود.
١) عهد
٢) وکالت‌
٣) وصایت‌
۴) حساب سپرده
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

دانلود رایگان کتاب تست دانش علوم بانکی

 

۸۱-کدام گزینه‌ از شرکت‌های‌ تجاری‌ نمی‌باشد؟
١) شرکت‌ مصرفی‌
٢) شرکت‌ سهامی‌
٣) شرکت‌ تضامنی‌
۴) شرکت‌ نسبی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۸۲-تعداد دفعاتی‌ که‌ بوسیله‌ی‌ یک‌ واحد پولی‌ در زمان مشخص‌ انجام می‌شود … نام دارد.
١) میزان و حجم‌ مبادلات
٢) قدرت خرید واحد پولی‌
٣) حجم‌ پول در گردش
۴) سرعت‌ گردش پول
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۸۳-….. وسیله‌ مبادلاتی‌ مورد پذیرش عموم مردم و دارای‌ قدرت نامحدود می‌باشد.
١) شبه‌ پول
٢) پول
٣) عملیات بانکی
۴) انواع مختلف‌ چک‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲


۸۴-سیاستی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ برای‌ کنترل حجم‌ نقدینگی‌ انجام می‌دهد چیست‌؟
١) سیاست‌ ملی‌
٢) سیاست‌ پولی‌
٣) سیاست‌ اقتصادی‌
۴) سیاست‌ بانکی‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۸۵-پول از کلمه‌ … گرفته‌ شده و در زمان … وارد شده است‌.
١) یونانی‌ – اشکانیان
٢) امریکایی‌ – اشکانیان
٣) انگلیسی‌ – پهلوی‌
۴) امریکایی‌ – ساسانیان
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

دانلود نمونه سوالات تشریحی دانش علوم بانکی

 

۸۶-پول و اسکناس به‌ ترتیب‌ در زمان چه‌ کسی‌ وارد شد؟
١) اشکانیان – فتحعلی‌ شاه
٢) فتحعلی‌ شاه – اشکانیان
٣) اشکانیان – ناصرالدین‌ شاه
۴) ساسانیان – فتحعلی‌ شاه
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۸۷-بانک‌ها در ایران به‌ چند دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند؟
١) ٣ دسته‌
٢) ٢ دسته‌
٣) ۴ دسته‌
۴) ۵ دسته‌
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۸۸-علت‌ رشد بانکداری‌ از قرن ١۵ به‌ بعد در اروپا چه‌ بود؟
١) رفع‌ ممنوعیت‌ دریافت‌ بهره در آئین‌ مسیح‌
٢) نشر اسکناس
٣) رشد داد و ستد در دریای‌ مدیترانه‌
۴) ورود طلا و نقره از افریقا به‌ کشورهای‌ دیگر
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۸۹-منشأ پول تحریری‌ چیست‌؟
١) اراده افراد و اعتبارات بانکی‌ می‌باشد.
٢) ترش حرفه‌ صرافی‌ افزایش‌ یافته‌ است‌.
٣) در قرون وسطی‌ بانک‌های‌ هلند و انگلیس‌ طبق‌ سند گواهی‌ می‌کردند
۴) اراده کار و اعتبار اشخاص می‌باشد
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۹۰-فرمول سرعت‌ گردش پول … است‌.
١) نسبت‌ تولید ناخالص‌ به‌ کل‌ نقدینگی‌ خصوصی‌
٢) نسبت‌ نقدینگی‌ خصوصی‌ به‌ تولید ناخالص‌
٣) نسبت‌ شبه‌ پول به‌ پول
۴) نسبت‌ پول به‌ شبه‌ پول
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

۹۱-بانکداری‌ در قرون وسطی‌ از چه‌ قرنی‌ آغاز شد؟
١) قرن ۶ تا ١۵
٢) قرن ۴ تا ٨
٣) قرن ۵ تا ١۵
۴) قرن ۶ تا ۵
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۹۲-نمایندگان وزارت صنایع‌ چند سال در این‌ وزارت خانه‌ عضویت‌ دارند؟
١) ١ سال
٢) ٣ سال
٣) ٢ سال
۴) ۴ سال
پاسخ ⇦ گزینه ۳

۹۳-بانک‌های‌ زیر به‌ ترتیب‌ از ادغام کدام یک‌ از بانک‌ها به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ رسیدهاند؟
بانک‌ تجارت – بانک‌ مسکن‌ – بانک‌ ملت‌ – بانک‌ صنعت‌ و معدن
١) صنایع‌ ایران – کوروش -عمران – توسعه‌ و سرمایه‌ گذاری‌
٢) پاسارگارد- داریوش – اعتبارات- روس و ایران
٣) پاسارگارد- روس و ایران- داریوش – اعتبارات
۴) صنایع‌ و ایران -توسعه‌ و سرمایه‌ گذاری‌- کوروش – عمران
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۹۴- انتخاب بازرسان قانونی‌ کشور بر عهده کدام سازمان می‌باشد؟
١) مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ها
٢) رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌
٣) مدیر عامل‌ بانک‌ ملی‌
۴) رئیس‌ برنامه‌ و بودجه‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۹۵- وکالت‌ در چه‌ امری‌ باید داده شود؟
١) ضرورتی‌ برای‌ انجام دادن یا ندادن نداشته‌ باشد
٢) موکل‌ نتواند آنرا انجام دهد
٣) موکل‌ بتواند آنرا بجا آورد
۴) از طریق‌ بانک‌ صورت می‌گیرد
پاسخ ⇦ گزینه ۳

 

۹۶- وکالت‌ شخص‌ به‌ شرکت‌ یا شرکت‌ها طبق‌ اساسنامه‌ آن و انجام امور مـالی‌ توسـط‌ چـه‌ کسـی‌ پـیش‌ بینـی‌ و تسریع‌ می‌شود؟
١) وکیل‌
٢) شرکاء
٣) مدیر عامل‌
۴) هیئت‌ مدیره
پاسخ ⇦ گزینه ۴

۹۷- وکالتی‌ که‌ توسط‌ اداره ثبت‌ یا دفاتر اسناد رسمی‌ یا سفارتخانه‌ها صادر می‌شود چه‌ نوع وکالت‌ نامه‌ای‌ است‌؟
١) وکالت‌نامه‌ رسمی‌
٢) وکالت‌نامه‌ شخص‌ به‌ شخص‌
٣) وکالت‌نامه‌ بانکی‌
۴) وکالت‌ شرکت‌ به‌ شرکت‌
پاسخ ⇦ گزینه ۱

 

جزوه اطلاعات عمومی بانکی

 

۹۸- افتتاح حساب در قالب‌ عهد مربوط به‌ کدام حساب است‌؟
١) حساب سرمایه‌ گذاری‌ مدت دار
٢) حساب سرمایه‌ گذاری‌ بلند مدت
٣) حساب قرضالحسنه‌ جوانان
۴) افتتاح حساب جاری‌ مشترک
پاسخ ⇦ گزینه ۲

۹۹- بانکداری‌ اسلامی‌ در چه‌ تاریخی‌ توسط‌ مجلس‌ ارائه‌ شد؟
١) ٣٠/۶/١٣۶٢
٢) ٨/۶/١٣۶٢
٣) ١٧/٣/ ١٣۵٨
۴) ٣٠/۶/١٣۶٣
پاسخ ⇦ گزینه ۱

۱۰۰-در موقع‌ تشکیل‌ مجمع‌ عمومی‌ مؤسسین‌ در شرکت‌ های‌ سهامی‌ حداقل‌ چند درصد کل‌ سرمایه‌ باید پرداخـت‌ شود؟
١) ۴۵%
٢) ٣۵%
٣) ۵٠%
۴) ۶٠%
پاسخ ⇦ گزینه ۳

معرفی بسته طلایی دانش علوم بانکی

شاید شما هم جزء داوطلبانی باشید که قصد دارید در آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی شرکت کنید اما در قدم اول باید مرجع و منبع های اصلی این آزمون را بشناسید تا بتوانید با موفقیت آن را پشت سر بگذارید.

لازم است بدانید منبع اصلی آزمون های استخدامی بانک ها، کتاب های دانش علوم بانکی می باشد پس لازمه موفقیت در این آزمون تسلط و مرور کافی بر مفاهیم این کتاب است.

اگر بخواهیم اطلاعات کلی درباره مفاهیم و بخش های این کتاب بگوییم به طور کلی در رابطه با بانکداری و تقسیم بندی های داخلی و خارجی است و همچنین به موضاعات مختلفی در این باره می پردازد که لازمه ی دانستن هر یک از متقاضیان شغل های بانکی می باشد.

در ادامه قصد داریم بیشتر در رابطه با نمونه سوالات دانش علوم بانکی و همچنین تعدادی از مفاهیم آن بپردازیم.

دانلود رایگان کتاب سوالات دانش علوم بانکی
دانلود رایگان کتاب سوالات دانش علوم بانکی

اهمیت آشنایی با دانش علوم بانکی اهمیت و تاثیر آشنایی با آن

دانش علوم بانکی یک مجموعه ای است که شامل مفاهیم بانک و بانکداری، وظایف و نحوه استفاده از پول و سرویس های بانکی و چگونگی به کارگیری ابزار و تکنولوژی هایی است که حتما باید شناخت و دانش کافی نسبت به آنها داشت و هم چنین تمام مفاهیم و ابزاری که با آنها سرو کار دارید.

قطعا شما هم می دانید که علم اقتصاد و مفاهیم مالی دارای پیچیدگی ها و گستردگی هایی می باشد که جامعه خاص خود را دارند اما مهم تراین نکته نحوه انتقال این اطلاعات به شماست که چگونه آن را درک کنید که این مجوعه در تلاش است با بیانی ساده و به دور از پیچیدگی آن ها را به شما منتقل کند.

شاید به دلیل گستردگی اصطلاحات در دانش علوم بانکی که میتواند شامل: بازار پول، بازار بورس، بازار طلا و مسکن بورس اوراق بهادر و بورس کالا به نظر مفاهیم را سخت و پیچیده جلوه دهد، اما هدف از این جزوات و سوالات دقیقا انتقال راحت و روان این مفاهیم است که هرکسی به راحتی بتواند تمام اطلاعات را درک کند.

بانک های خصوصی و اداری به دلیل رعایت استاندارد های کنترل ریسک و از سوی دیگر به دلیل توانایی مدیریت صحیح و درست نیازمند افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در این مجموعه داشته باشند. به این دلیل که آنها با گرفتن نیرویی که اطلاعات ناقصی از مفاهیم علوم بانکی دارند به راحتی می توانند افت کنند و شاهد ضرر و زیان های فراوانی باشند.

چهار رکن اصلی و اساسی در بانک های سرمایه، تجهیزات و امکانات و نیروی کار و دانش آن ها مباشد. پس به همین جهت نیروی انسانی و کارکنان دانشی نقش مهمی در پیشرفت یک بانک دارد.

پس قطعا شما هم تا این قسمت از مقاله متوجه شده اید که استخدام یک شخص چه تاثیری  می تواند داشته باشد و چه اندازه دانش شما می تواند در استخدام شما اهمیت داشته باشد.

فراموش نکنید برای کسب دانش مورد نیاز و موفقیت در این آزمون و رسیدن به هدف خود چهقدر باید هوشمندانه عمل کنید که هم دانش و اطلاعات خود را افزایش دهید و هم در این رقابت تنگاتنگ بتوانید همان موفقیتی که خواهان آن هستید را کسب کنید.

پیشنهاد ما به شما استفاده از جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی است که با تجربه ای که ما کسب کردیم و موفقیت هایی که شاهد آن بودیم با اطمینان به شما معرفی می کنیم تا در برداشتن هر گام به سوی هدف خود آگاهانه تصمیم بگیرید قطعا هدف ما فقط رسیدن به موقعیت دلخواهتان و هم چنین ساده کردن مسیر برای شما می باشد.

در این پست با ما باشید که از اطلاعات بیشتر نسبت به جزوه دانش علوم بانکی آشنا بشوید.

 

هدف از انتخاب جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی چیست؟

افراد زیادی هستند که به منظور شرکت در آزمون های استخدامی در بانک های دولتی و خصوصی با سردرگمی عظیمی در پیدا کردن جزوه مناسب و منابع کاربردی رو به رو هستند.

در قسمت های قبل با اهمیت میزان تسلطتان بر مفاهیم علوم بانکی و نقشی که در کسب نتیجه رضایت بخش برای شما در آزمون ها دارند آشنا شدید.  شاید شما هم ازآن دسته افرادی هستید که نمی دانید چگونه و با چه گام های شروع کنید که در این راه به هدف خود دست یابید و با کمترین زمان و با کمترین هزینه به هدف خود دست یابید.

با توجه به صحبت‌هایی که با داوطلبان شده و نتیجه‌ای که به دست آمده پی بردیم که زمان و هزینه فاکتورهای بسیار ارزشمندی هستند که به آنها توجه می‌کنید.

و در واقع مشغله هایی هستند که امروز همه ما با آنها به گونه‌ای مواجه هستیم و با هر یک به نحوی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

با این که کتاب دانش علوم بانکی ممکن است حجم  زیادی را نداشته باشد و با کمترین حجم اما شامل مفاهیم پیچیده‌ای است که درک و به خاطر سپردن آنها برای متقاضیان آن را مورد قبول واقع نمی کند.

برای رفع این مشکل و جهت آسان نمودن کار با صرف کمترین هزینه و کمترین زمان و انرژی، تصمیم ما بر آن شد تا سوالاتی را و جزوه هایی را تهیه کنیم که کار را برای شما راحت تر و نتیجه را مطلوب می کند.

همانطور که در قسمت های بالا گفته شد در این مقاله سعی داریم با بیانی ساده و روان به منظور صرفه جویی در زمان و عملکرد بهتر آن را در اختیار شما قرار دهیم.

و هدف طراحی ای سوالات در جزوه، تمرکز برآنها و آشنا شدن با نحوه سوالات است که می توتند کمک عظیمی باشد در پاسخگویی با سرعت بهتر و حجم بیشتری از سوالات .

جزوه ای که در اختیار شما قرار داده ایم تا به امروز یکی از کامل ترین منابع اطلاعاتی است که به منظور تهسیل در کار شما عزیزان فراهم شده، تا هم از درک درستی از مفاهیم آشنا شوید و هم آزمون استخدامی خود را به خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارید.

پیشنهاد ما به شما متقاضی عزیز در ابتدا مطاله و درک درست مفاهیم است و سپس تمرکز بر سوالات و تسلط کامل برآنهاست. امیدواریم با استفاده از جزوه و سوالات دانش علوم بانکی بهترین نتیجه را در آزمون های استخدامی گرفته و سبب شود که ما را به دوستان و همکارانی که نیازمند هستند، و دغدغه اصلی آن ها در این روزهاست معرفی کنید.

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی دانش علوم بانکی
دانلود رایگان سوالات استخدامی دانش علوم بانکی

 

نمونه سوالات دانش علوم بانکی
نمونه سوالات دانش علوم بانکی

تست های دانش علوم بانکی استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانش علوم بانکی رایگان

دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی استخدامی بانکسوالات متداول :

⭐️۱-موارد کاربرد دروس و سرفصل های دانش علوم بانکی در چه آزمون هایی بیشتر است؟

دروس کتاب دانش علوم بانکی یکی از مهمترین منابع آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی می باشد که برای موفقیت در این آزمون ها مطالعه این کتاب الزامی می باشد.

 

⭐️۲-تهیه این جزوه برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان عزیز که در حال تحصیل در رشته مدیریت امور بانکی می باشند و یا داوطلب آزمون های استخدامی بانک ها  می توانند از جزوه ارائه شده در وب سایت استفاده نمایند.

همچنین آن دسته از داوطلبین و دانشجویانی که برای امتحانات اعم از آزمون های استخدامی بانکی و یا ازمون های دانشگاهی نیازمند جزوه روان که تمامی مفاهیم کتاب را در عین پوشش تمامی مطالب  با زبان ساه بیان کند، می باشند می توانند با خیال راحت به هیه این جزوه بپردازند.

 

⭐️۳-چرا استفاده از جزوه دانش علوم بانکی مهم است؟

زیرا به دلیل حجم بالا و پیچیدگی در بیان مفاهیم کتاب دانش علوم بانکی اکثر دانشجویان و داوطلبان دچار چالش می باشند و وقت و انرژی زیادی را صرف مطالعه کرده و نتیجه مطلوب را نمی یابندو به همین دلیل کارشناسان ما به تهیه و ارائه جزه دانش علوم بانکی برای سهولت کار شما عزیزان و صرف کمترین هزینه، زمان و انرژی از سمت شما، پرداخته اند.

 

⭐️۴-نحوه مطالعه جزوه و نمونه سوالات بهتر است به چه صورتی باشد؟

برای کسب نتیجه هرچه بهتر در آزمون های حاوی مطالب دروس این کتاب کارشناسان ما توصیه می کنند ابتدا جزوه ارائه شده را به کرات و به دفعات مطالعه کرده و سپس به پاسخگویی نمونه سوالات ارائه شده  پرداخته و آنها را مرور کنید و از کسب نتیجه موفقیت آمیز کاملا مطمئن باشید.

 

⭐️۵-چگونه جزوه دانش علوم بانکی را تهیه نماییم؟

داوطلبان و دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به همین صفحه در وب سایت ما و با کلیک بر دکمه دانلود رایگان نمونه سوالات بانکی بدون صرف هیچ گونه هزینه ای نمونه سوالات را  به راحتی دریافت کنند.

 

  • نکات مهم دانش علوم بانکی
  • کتاب دانش علوم بانکی برای ازمون استخدامی
  • نمونه سوالات اطلاعات عمومی بانکی
  • اطلاعات عمومی بانکی برای استخدامی

4 دیدگاه

  1. سلام روز خوش امکانش هستش که برام سوالات دانش علوم بانکی را ایمیل کنید؟

  2. سلام
    دانلود رایگان کتاب سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه pdf
    عالی بود ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *