نمونه سوالات حقوق بشر در اسلام

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بشر در اسلام با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق بشر در اسلام :

۱ ) در کدام مورد از مذاهب زیر قصاص مطلق دانسته شده و در این رابطه فرق بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد؟

۱) شافعی

 2) ابوحنیفه

۳) مالکی

۴) حنبلی

۲ )…………………. عبارت است از اینکه شخصی قصد انجام کاری را داشته باشد که نوعاً به کشتن منجر نمی شود و قصد کشتن را از کار نداشته باشد:

۱)  قتل عمد

۲) قتل خطایی

۳)قتل شبه عمد

۴)قتل عمد جنایی

۳ ) در فقه شیعه در موردی که شخصی کشته شود و قاتل او معلوم نباشد چه حکمی صادر می کند؟

۱) پرداخت دیه توسط قاتل

۲) پرداخت دیه از بیت المال

۳) پرداخت دیه توسط عاقله

۴) پرداخت دیه وجود ندارد

۴ ) «نمی توان افراد را به جرمی متهم نمود و آنان را سرزنش و مجازات کرد مگر اینکه دلیل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد» نشان از کدام مورد در اسلام است؟

۱) استصحاب

۲) اشتغال

۳) برائت

۴) احتیاط

۵ ) آزادی از کدام جهت عبارت استاز توان انتخاب و تصمیم گیری به اختیار خویش و به دور از فشارهای خارجی است؟

۱)آزادی مثبت

۲) آزادی سلبی یا منفی

۳) آزادی منفی

۴) آزادی سلبی

۶ )کدام مورد ارتداد می باشد؟

۱) تغییر مذهب از مذهب غیر اسلامی به مذهب اسلامی

۲) تغییر مذهب از مذهب زرتشتی یه مسیحی

۳) تغییر مذهب از اسلام به مذهب دیگر

۴) تغییر مذهب مسیحی به مذهب حنفی

۷ )حکم مرتد فطری، در صورتی که مرد باشد کدام مورد می باشد؟

۱) اعدام

۲) حبس ابد

۳) شلاق

۴) توبه و تعزیر

۸ ) مشروعیت در فلسفه سیاسی عبارت است از:

۱) انطباق با شرعیت

۲) داشتن حجت شرعی

۳) توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم

۴) استناد معتبر به شارع

۹ )وی عدالت را در پیروی از رسوم جامعه دید بدین سان آن را امری اجتماعی قلمداد نمود؟

۱) هیوم

۲) کنت

۳) هابز

۴) روسو

۱۰ ) آیه«إن خفتم ألا تعدلوا فواحدۀ» کدام مورد را برای چند همسری مطرح می کند؟

۱) شرط عدالت

۲) دوری از شهوت

۳) امکانات جنسی و غریزی

۴) طلاق

۱۱ ) کدام اندیشمند به نظر پرداز مالکیت دوران مدرن مشهور است؟

۱) لاک

۲) رالز

۳) جرمی بنتام

۴) هیوم

۱۲ ) از دیدگاه استاد مطهری، ایجاب کننده و غریزی مالکیت ،کدام مورد می باشد؟

۱) ابزار تولید و نیروی تولید

۲) «طعبیت» و «انصاف»

۳) «کار و ایجاد» و«تملیک و بخشش»

۴) غریز و نفس

۱۳ ) پیروان کدام فرقه اهل سنت حکم قصاص را مطلق می دانند؟

۱) شافعی

۲) حنبل

۳) مالک

۴) ابوحنیفه

۱۴ ) در فقه شیعه در چه بابی ، از حقوق اهل کتاب سخن میان آمده است؟

۱) باب استیمان

۲) باب ذمّه

۳) باب جهاد

۴) باب نماز

۱۵ ) سرسخت ترین« مکتب مدافع آزادی» کدام است

۱) آریستو کراسی

۲) لیبرالیسم

۳) سوسیالیسم

۴) توتالیته

۱۶ ) اندیشه مدرن از میان سه مفهموم آزادی که پاترسون بیان می دارد، کدام یک را می پسندد؟

۱) فقظ آزادی فرمانروایی

۲) فقط آزادی فرد

۳) آزادی فردی و آزادی مدنی

۴) آزادی فرمانروایی و آزادی فردی و آزادی مدنی

۱۷ )تفاوت های زن و مرد در نظام حقوقی اسلام در چه زمینه هایی است؟

۱) حقوق خانوادگی

۲) حقوق جزا

۳) حقوق اجتماعی مدنی

۴) همه موارد فوق

۱۸ )خاستگاه حقوق بنیادی در«قرآن کریم» ملاک اصلی بزرگی انسان را………….بر شمرده است:

۱) حقوق طبیعی

۲) حقوق اردی

۳) حقوق عینی

۴) حقوق وضعی جدید

۱۹ ) خداوند متعال ( در قرآن کریم) ملاک اصلی بزرگی انسان را…………………..بر شمرده است:

۱) ثروت

۲) جنسیّت

۳) تقوا

۴) علم

۲۰ ) از دیدگاه فقها تغییر مذاهب غیر اسلامی به مذاهب غیر اسلامی دیگر به چه نحوی است؟

۱) به هر شکلی بلامانع است

۲) در صورت مذهب جدید هم از مذاهبی باشد که تعبّد به آن در کشور اسلامی آزاد است بلااشکال است

۳) در صورتی که مذهب جدبد هم از مذاهبی باشد که تعبّد به آن در کشور اسلامی جایز نیست بلااشکال است

۴) حتی مذهب جدید هم از مذاهبی باشد که تعبّد به آن کشور اسلامی آزاد است ممنوع است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *