نمونه سوالات اصول و مبانی کار افرینی

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول و مبانی کار افرینی :

۱- کدام عامل منجر به ایجاد یک عادت فکری در کار آفرین می شود که لازمه موفقیت نهایی او می باشد؟

۱- سرمایه

۲- تجربه

۳- یادداشت کردن نقاط ضعف ☑

۴- خلاقیت

۲- عبارت«هر چه خدمات بهتر ارائه کنید پیشرفت بهتری خواهید داشت اگر هدف جسورانه باشد می توانید به دنبال خدمات جدیدتری برای رفع نیازهای دیگران باشید» از کیست؟

۱- هنری کایزر ☑

۲- هنری فورد

۳-د راکر

۴- شومپیتر

۳- در کدام یک از وظایف مدیریت ابتدا مساله تعریف می شود سپس وضعیت فعلی در مقابل اهداف بررسی می گردد؟

۱- خلاقیت

۲- برنامه ریزی ☑

۳- هدایت

۴- سازماندهی

۴- در بین عوامل بازار مطرح شده از نظر مک کارتی کدام عامل به تبلیغ فروش حضئری و روابط می پردازد؟

۱- توزیع

۲- محصول یا خدمت

۳- ترفیع ☑

۴- استراژی

۵- شایع ترین اشتباهی که در کار آفرنیان با آن مواجه هستند کدام است؟

۱- برنامه ریزی بر اساس فروش ☑

۲- برنامه ریزی براساس هزینه

۳- برنامه ریزی بر اساس میزان سرمایه

۴- برنامه ریزی بر اساس نیروی انسانی

۶- از ویژگیهای شرکتهای سهامی عام به شمار می رود؟

۱- برنامه تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی می کند ☑

۲- سهام شرکت قابل عرضه در بازار بورس نمی باشد

۳- امکان صدور اوراق برای سهام شرکت وجود ندارد

۴- مدیران و سهام داران حداکثر ۵ نفر هستند

۷- مأموریت و جستجوی سرمایه و توسعه سیتم کار آفرنی در کدام مرحله از فرایند تئسعه شرکت صورت می گیرد؟

۱- رشد

۲- فعالیت آغازین ☑

۳- ثبات

۴- نوآوری

۸- کدام گزینه از منافع کار آفرینی در هر جامعه محسوب می شود؟

۱- افزایش ارزشهای اجتماعی

۲- افزایش اختراعات جدید

۳- ارتفا بهره وری ☑

۴- افزایش خلاقیت

۹- تغییر در سازمان از طریق کار آفرینان تخت تاثیر کدامخ یک از عوامل موثر در کار آفرینی است؟

۱- کار آفرنی مستقل

۲- کار آفرینی سرمایه گذار

۳- کار آفرین درون سازمانی ☑

۴- کار آفرنی درون سازمانی

۱۰- چه کسانی تعیین کننده برنده یا بازنده در بازار هستند؟

۱- رقبا

۲- پادشاهان بازار ☑

۳- تهیه کنندگان مواد اولیه

۴- سرمایه گذارن

۱۱- بنا به تعریف اتحادیه اروپا شرکتها بر اساس تعداد کارکنان به چند گروه دسته بندی می شوند؟

۱- شرکتها تا ۹ نفر (خرد) ☑

۲- شرکتها ۹ تا ۹۹ نفر(کوچک)

۳- شرکتهای زیر ۶۰۰ نفر(کوچک و متوسط)

۴- شرکتهای بیش از ۵۰۰ نفز(شرکتهای در حال رشد)

۱۲- از مسائل بحرانی مرحله رشد شرکتهای نوظهور کدام است؟

۱- سرمایه گذاری

۲- ایجاد ساختار

۳- تصمیم گیری ☑

۴- سازماندهی

۱۳- روشهایی که کار آفرینان در سامان بخشیدن بکار میگیرند کدام است؟

۱- زمان بندی فعالیتها

۲- ایجاد رسمیت در سازمان

۳- تهیه نمدار برای مسئولیت ☑

۴- تعیین سلسله مراتب

۱۴- مهم ترین عامل مزیت رقابتی از دیگاه مایک پورتر کدام است؟

۱- مهارت-انگیزش ☑

۲- انگیزش-آموزش

۳- منابع انسانی- سرمایه

۴- مدیرت بهینه- سرمایه

۱۵- جوزف جوزان و فیلیپ بخه ترتیب دیدهگاه خود از کیفیت را چگونه مطرح می کنند؟

۱- مدیرت کیفیت جامع – بدون نقض

۲- درست مناسب مصرف- نقص صفر ☑

۳- سیستم بی نقص- نقص صفر

۴- عدم برگشت مشتری- عدم برگشت کالا

۱۶- «هنگامی کیفیت بر قرار است که مشتری ما دوباره برگردد نه کالاهیمان»از کیست؟

۱- دراکر

۲- جوزف جوزان

۳- شرکت زیمنس ☑

۴- فلیپ کرزایی

۱۷- کدام شرکت بازرگانی است که سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین میگردد مسولیت صاحبان سهام محدود و تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد؟

۱- شرکت سهامی خاص ☑

۲- شرکت سهامی عام

۳- شرکت تعاونی

۴- شرکت تضامنی

۱۸- از ویژه گیهای اصلی شرکتهای انعطاف پذیر محسوب میشود؟

۱- ایجاد برنامه ها و راهبر دهای دقیق

۲- تشکیل تیمها یا کار گروهای باز

۳- افزایش علاقه به نوآوری  ☑

۴- جستجوی افراد خلاق

۱۹- سازمان بین المللی ILL دوره رشد شرکتهای کوچک را با چه هدفی اجرا می کند؟

۱- وسعه آموزشی کار آفرینی

۲- توسعه تاسیس شرکتها

۳- آگاهی و جهت گیری به سوی کار آفرینی

۴- رشد و بقای کار آفرینان و شرکتهای کوچک ☑

۲۰- بحران حاکم بر نظام آموزشی مدیرت در دانشگاههای امریکا کدامند؟

۱- بینش غیر بنیادی- رووابط انسانی

۲- بینش- تلفین ☑

۳- کسب کار مخاطر آمیز-بینش عمیق

۴- تلفیق کار-کسب سرمایه

۲۱- از دیگاه دراکر:

۱- نوآوری در خدمت تکنولوژی است

۲- کامپیوتر ابله است ☑

۳- تکنولوژی جانشین نوآوری است

۴- نوآوری آخرین فعالیت مدیر است

۲۲- عبارت «کار آفرینان موفق کمتر از مدیران از مخاطره پرهیز می کنند»از کیست؟

۱- ماینر ☑

۲- لایز

۳- بروکسها

۴- وسپر

۲۳- کدام تکنیک ها می توانند به کار آفرینان کمک کنند تا خلالهای بازار بهتر تشخیص دهند؟

۱- طوفان فکری- تحرک مغزی

۲- اسکمیر-طوفان فکری ☑

۳- تحرک مغزی-DOIT

۴- اسکمیر-DOIT

۲۴- نیاز اصلی برای داشتن یک کسب وکار خوب کدام است؟

۱- ایده و فکر خوب

۲- سرمایه و مدیریت

۳-ک ار آفرین خوب ☑

۴- تکنولوژی

۲۵- در طیف ترفیع گرا از ابعاد سازمانی استیو نسون فرد برای بهره برداری از فرصتها چه ویژگیهای را باید دارا باشد؟

۱- سرپرستی-خود اتکایی

۲- خود اتکایی-اطمینان در کار ☑

۳- قیمومیت-سرپرستی

۴- فرصت گرا-قیمومیت گر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *