نمونه سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب【آزمون ۱۴۰۲】کتاب جزوه

(دیدگاه کاربر 35)

۶,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان قسمتی از نمونه سوالات
شناسه محصول: 122222 دسته:

توضیحات

جدیدترین سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب با جواب + جزوه سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

مهمترین مجموعه سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب با پاسخنامه + جزوه

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب:

نفوذ و استیلای یک ملت بر ملت های دیگر را کدام اندیشمند در تعریف مفهوم قدرت بیان می کند؟
تدا اسکاچپول
نصرحامدابوزید
جک.سی.پلنو
عبدالرحمان عالم

 

به تعبیر Levine Anprew برخی از فرهنگ ها و واژگان سیاسی، مفهوم قدرت را به طور خلاصه کدام گزینه می‌دانند؟
کنترل نتیجه ها
کنترل کنش ها
کنترل واکنش ها
هیچکدام

 

چرا در ایران مفهوم قدرت عموماً منفی است؟
زورگویی شاهنشاهی
تاریخ طولانی استبداد
دیکتاتوری شاهان
همه موارد

 

کلام از نگاه مقام معظم رهبری ………… دانش اسلامی است.
برترین و شریف ترین
اساسی ترین و کاربردی ترین
کم اهمیت ترین و بی ارزش ترین
هیچکدام

 

قدرت قرارداشتن در موقعیتی برتر است که موجب میشود قدرت خواست خود را به رغم هر مقاومتی بر دیگران تحمیل کند این جمله از کیست؟
فارابی
هابرماس
راسل
وبر

 

به اعتقاد جوزف نای تفاوت قدرت سخت و نرم در چیست ؟
ماهیت رفتار و ملموس بودن منابع
ماهیت رفتار و غیر ملموس بودن منابع
ذات رفتار و ملموس بودن منابع
ذات رفتار و غیر ملموس بودن منابع

 

تفاوت اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت ا. خامنه ای با فقهای پیش از خود در تبیین مفهوم قدرت در چیست؟
به کارگیری در اداره جامعه
هویت بخشی عینی به قدرت معنوی در نظام بین‌الملل
ترکیب قدرت و معنویت در اداره حکومت
جداسازی مفهوم قدرت از مادی گرایی

 

سیاست در برگیرنده هنر امور مادی و معنوی در این دنیا و دنیای دیگر است، این عبارت از کیست؟
فارابی
غزالی
ملاصدرا
ملاهادی سبزواری

 

مهم ترین و نخستین واقعیتی که باید درباره مفهوم قدرت در نظر گرفت کدام مورد است؟

اعمال قدرت
موضوع قدرت
معنای قدرت
هیچکدام

 

نقش مردم در نگاه اندیشمندان اسلامی در خصوص مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی کدام گزینه است؟
هویت بخشی
فعلیت بخشی
عینیت بخشی
همه موارد

 

اساسی ترین تعاریف اسلامی از قدرت برکدام مفهوم استوار است؟
خیر جمعی
خیر فردی
غایت گرایی
حیات طیبه

 

قدرت در گفتمان اسلامی در خصوص اخلاق چه نوع نگاهی دارد؟
اخلاق به عنوان رکن نصرت
اخلاق به عنوان رکن تربیت
اخلاق به عنوان رکن هدایت
اخلاق به عنوان رکن مدیریت

 

کاربست قدرت در اندیشه اسلامی ……… و ………… است.
نتیجه گر- منفصل
معناگر-متصل
وظیفه گرا- منفصل
وظیفه گرا – متصل

 

خواجه نظام الملک طوسی سیاست را چگونه تدبیر می کند؟
با نظر به فعلش
با نظر به قولش

با نظر به فعلش و قولش
هیچکدام

 

قانونی ترین مفهوم در علم سیاست کدام گزینه است؟
مشروعیت
قدرت
اقتدار
دولت

 

به تعبیر Levine Anprew برخی از فرهنگ ها و واژگان سیاسی، مفهوم قدرت را به طور خلاصه کدام گزینه می‌دانند؟
کنترل نتیجه ها
کنترل کنش ها
کنترل واکنش ها
هیچکدام

 

موضوع اصلی سیاست در نگاه غربی کدام مورد است؟
منفعت طلبی
اعمال قدرت
کسب قدرت
لذت جویی

 

قدرت در تفکر اسلامی به شدت ……………است.
اخلاقی و معنوی
اخلاقی و عرفانی
اخلاقی و روحانی
اخلاقی و روشمند

 

پدید آوردن آثار مورد نظر در دنیای بیرونی، خواه این آثار انسانی باشد، خواه غیر انسانی این تعریف از قدرت متعلق به کدام اندیشمند سیاسی است؟
دیلتای
جوزف نای
راسل
هایدگر

 

کدام یک از شیوه های زیر برای خروج از توسّع معنایی قانونی ترین مفهوم در علم سیاست مورد استفاده قرار می گیرد؟
تطور زمانی
هرمنوتیک
سنخ شناسی
گزینه الف و ج

 

کیت دودتیک در کتاب خود (قدرت) مفهوم قدرت را از نگاه برخی اندیشمندان به چه چیزی تشبیه کرده است؟
ستون های جامعه
تاروپود جامعه
ستون های دولت
تارو پود دولت

 

به نظر جوزف نای قدرت نرم نتایج دلخواه را به وسیله کدام گزینه کسب می کند؟
نفوذ
تحریک انگیزه های مادی
تحریک انگیزه های معنوی
جذب دیگران

 

در گفتمان قدرت در نگاه غربی اخلاق به مثابه یک ……….است.
ابزار
حد
راهبرد
مرز

 

اگر بتوان به چیزی اعتقاد بست همانا توسعه قدرت است و بس، این عبارت از کیست؟
چرچیل
مارگارت تاچر
مایکل کورا
هیچکدام

 

منشاء مشروعیت در اسلام …………… است و در نگاه غربی ……….. می باشد.
دین – عقل
دین – اجتماع
خداوند – رأی مردم
خداوند- اراده مردم

 

شهید مطهری نسبت سیاست و دیانت را چگونه تشریح می کند؟
همچون سر و چشم
همچون عقل و روح
همچون عقل و جسم
همچون جسم و روح

 

چه کسی برای نخستین بار از واژه (قدرت نرم) استفاده کرد؟
حمید عنایت
مارکس
جوزف نای
حمید مولانا

 

کدام گزینه قدرت نرم را بازتولید می کند؟
باز تعریف معنایی
باز تعریف ماهیتی
توانایی جذب
توانایی دفع

 

براساس تعاریف اسلامی از قدرت و تعاریف غربی از قدرت است، انسان در این تعاریف به ترتیب چگونه تبیین می گردد؟
نتیجه گرا- دنیا طلب
معنوی-مادی
تکلیف گرا- نتیجه گرا
هیچکدام

 

سیر انشا و قدرت در نگاه قرآن و روایات چگونه است؟
رأس به ذیل – افقی
رأس به ذیل – عمودی
رأس به ذیل -ترتیبی
رأس به ذیل – آنارشی

 

فصل مشترک همه صاحب نظران اسلامی بالاخص فقهای شیعه در واکاوی مفهوم قدرت کدام گزینه است؟
بعد مادی و اصالت برای حیات طیبه
بعد مادی و اصالت برای آخرت
بعد معنوی و اصالت برای حیات طیبه
بعد معنوی و اصالت برای قدرت خداوند

 

پروفسور حمید مولانا در کدام کتاب به تبیین و تشریح مفهوم قدرت نرم پرداخته است؟
مبانی علم سیاست
نظریه و زبر نظریه
موج سوم
اطلاعات و ارتباطات جهانی

قسمتی از جزوه سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

علاوه بر تمایزات ماهوی و شکلی ارائه شده میان رویکرد و نگاه غرب و اسلام به مفهوم و ماهیت قدرت، تبیین اجمالی سیاست و قدرت و بررسی مختصات این مفاهیم از منظر فقه سیاسی برای ورود به بررسی دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری پیرامون مفهوم قدرت جهت انتقال بهتر مباحث ضروری به نظر می رسد.


در زمینه هستی شناختی، گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی بر سه اصل توحید، معاد و نبوت (هدایت) متکی است.

بر این اساس، جهان هستی مخلوق خدای یگانه است و خداوند دارای صفاتی از جمله خالقیت و ربوبیت است.

 

در گفتمان رقیب اعتقاد به ماتریالیسم به معنای نادیده انگاشتن بعد الهی جهان هستی است، منظور از کنار گذاشتن ماوراء الطبیعه در فهم نظریه پردازی روابط بین الملل، کنار گذاردن آموزه های وحیانی منبعث از ادیان الهی است نه الزاما هر امر غیر مادی.

 

و در حوزه معرفت شناسی ملاک و معیار شناخت، درک و فهم حقیقت و محک درستی و نادرستی گزینه ها منابع سه گانه وحی (محک و ملاک اصلی)، عقل و تجربه است که قرآن، حدیث، سنت و اجماع نیز در این زمره اند.

 

در حوزه انسان شناختی نیز مفاهیمی همچون کرامت، هدایت، سعادت مطرح می شود، به گونه ای که در زمره اهداف اصلی این منظومه محسوب می شوند.

 

این نوع نگرش به انسان موجب می شود زاویه دید گفتمان مذکور به مثابه مجموعه ای از جوامع بشری تلقی شده و انسان یکی از محورهای اصلی« نظریه پردازی در این زمینه محسوب شود.


با این مبانی فکری – نظری بنیادین، گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی به مفهوم سازی پیرامون قدرت در قالب ٢ زنجیره نفی و اثبات می پردازد.

نفی قدرت محوری در نظریه پردازی، نفی تفاسیر ماتریالیستی از قدرت، نفى ابرقدرتها و سلطه طلبی در روابط بین الملل، نفی قدرت های استکباری و قدرتمداران ناصالح و مبارزه با الگوهای نامطلوب و ضدارزش، از جمله مواردی هستند که اسلام با نگاهی سلبی به قدرت با آنها برخورد می کند.

 

به همین ترتیب می توان موارد ایجابی اسلام سیاسی فقاهتی در مواجهه با قدرت را چنین برشمرد: توجه به ابعاد مادی و معنوی قدرت، وجود حوزه های متعدد قدرت که قدرت نرم و حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و…

 

در این حوزه گنجانده می شوند، منشأ الهی – انسانی قدرت، هدف متعالی از کسب قدرت، توجه به صلاحیت قدرتمداران و در نهایت غایت الهی قدرت.

 

مفهوم و ماهیت قدرت از نگاه رهبران انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و آیت االله خامنه ای به عنوان اولین و دومین رهبران انقلاب اسلامی، فیلسوفانی سیاستمدار و فقهایی اسلام شناس شناخته میشوند که علاوه بر تئوری پردازی توانستند اندیشه های اسلامی خود را عملا به منصه ظهور برسانند، مفاهیم فقه سیاسی را به صورت مدون و تئوریک ارائه کنند و آنها را به صورت نظام مند در قالب اندیشه ولایت فقیه در اداره جامعه و دولت اسلامی به کار بندند.

 

ابداع ایشان که درواقع وام گرفته از معارف اسلامی و سیره حکومتی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین است، آن بود که مفاهیم سعادت، غایت الهی و عنصر هدایت را عملا وارد تعاملات سیاسی و بین المللی نمودند.

 

تبیین مختصر مبانی اندیشه های سیاسی امام خمینی و حضرت آیت االله خامنه ای که بر مبنای »فلسفه، کلام و فقه سیاسی« ایشان استوار است پیش از ورود به بررسی مفهوم قدرت از نگاه رهبران | انقلاب اسلامی به فهم بهتر مبحث قدرت از نگاه ایشان کمک خواهد کرد.

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

کلمات کلیدی :

کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

سوالات ضمن خدمت اندیشه سیاسی اسلام و غرب

نمونه سوال سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

اندیشه های سیاسی غرب و اسلام ارشد

کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

دانلود سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

منابع سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

نمونه سوال رایگان سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

دانلود کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

دانلود رایگان کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام کارشناسی ارشد

دانلود کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

خرید کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

کتاب تست اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

دانلود رایگان کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

دانلود جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

جزوه اندیشه های سیاسی در غرب و اسلام دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام

منابع آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

منبع سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

منابع ضمن خدمت سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

خرید کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام مدرسان شریف

جدیدترین سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب با جواب + جزوه سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر مهمترین مجموعه سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب با پاسخنامه + جزوه نماد اعتماد الکترونیکی دانلود فوری محصول پشتیبانی آنلاین تضمین-کیفیت توجه ما بهترین و کامل‌ترین مجموعه سوالات ضمن خدمت سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب را با پاسخنامه و جزوه فوق العاده کامل و معتبر در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم. تنها کاری که باید بکنید دانلود بسته و برنامه ریزی منسجم و شروع مطالعه است تا بهترین نتیجه حاصل شود. چند مورد از نمونه سوالات آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب: نفوذ و استیلای یک ملت بر ملت های دیگر را کدام اندیشمند در تعریف مفهوم قدرت بیان می کند؟ تدا اسکاچپول نصرحامدابوزید جک.سی.پلنو عبدالرحمان عالم به تعبیر Levine Anprew برخی از فرهنگ ها و واژگان سیاسی، مفهوم قدرت را به طور خلاصه کدام گزینه می‌دانند؟ کنترل نتیجه ها کنترل کنش ها کنترل واکنش ها هیچکدام چرا در ایران مفهوم قدرت عموماً منفی است؟ زورگویی شاهنشاهی تاریخ طولانی استبداد دیکتاتوری شاهان همه موارد کلام از نگاه مقام معظم رهبری ………… دانش اسلامی است. برترین و شریف ترین اساسی ترین و کاربردی ترین کم اهمیت ترین و بی ارزش ترین هیچکدام قدرت قرارداشتن در موقعیتی برتر است که موجب میشود قدرت خواست خود را به رغم هر مقاومتی بر دیگران تحمیل کند این جمله از کیست؟ فارابی هابرماس راسل وبر به اعتقاد جوزف نای تفاوت قدرت سخت و نرم در چیست ؟ ماهیت رفتار و ملموس بودن منابع ماهیت رفتار و غیر ملموس بودن منابع ذات رفتار و ملموس بودن منابع ذات رفتار و غیر ملموس بودن منابع تفاوت اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت ا. خامنه ای با فقهای پیش از خود در تبیین مفهوم قدرت در چیست؟ به کارگیری در اداره جامعه هویت بخشی عینی به قدرت معنوی در نظام بین‌الملل ترکیب قدرت و معنویت در اداره حکومت جداسازی مفهوم قدرت از مادی گرایی سیاست در برگیرنده هنر امور مادی و معنوی در این دنیا و دنیای دیگر است، این عبارت از کیست؟ فارابی غزالی ملاصدرا ملاهادی سبزواری مهم ترین و نخستین واقعیتی که باید درباره مفهوم قدرت در نظر گرفت کدام مورد است؟ اعمال قدرت موضوع قدرت معنای قدرت هیچکدام نقش مردم در نگاه اندیشمندان اسلامی در خصوص مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی کدام گزینه است؟ هویت بخشی فعلیت بخشی عینیت بخشی همه موارد اساسی ترین تعاریف اسلامی از قدرت برکدام مفهوم استوار است؟ خیر جمعی خیر فردی غایت گرایی حیات طیبه قدرت در گفتمان اسلامی در خصوص اخلاق چه نوع نگاهی دارد؟ اخلاق به عنوان رکن نصرت اخلاق به عنوان رکن تربیت اخلاق به عنوان رکن هدایت اخلاق به عنوان رکن مدیریت کاربست قدرت در اندیشه اسلامی ……… و ………… است. نتیجه گر- منفصل معناگر-متصل وظیفه گرا- منفصل وظیفه گرا – متصل خواجه نظام الملک طوسی سیاست را چگونه تدبیر می کند؟ با نظر به فعلش با نظر به قولش با…

سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب

امتیاز

به این محصول چه امتیازی میدی؟

امتیاز کاربران: ۴٫۳۲ ( ۳ رای)
۰ bigtheme

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

35 دیدگاه برای نمونه سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب【آزمون ۱۴۰۲】کتاب جزوه

 1. دهقان نژاد

  سلام و خدا قوت. یه سوالی داشتم. میشه راهنمایی کنید که بیشتر از کدوم قسمت سوال میاد؟

 2. حجتی فر

  سلام و خسته نباشید.میشه گفت که ۷۰% از سوالات رو توی جلسه امتحان دیدم..به دوستان که برای امتحان اندیشه های سیاسی غرب و اسلام میخوان امادگی کامل داشته باشن این نمونه سوالات رو حتما دانلود کنن.

 3. جامعی

  با سلام و خسته نباشید..
  ببخشید که وقتتون رو میگیرم یه سوالی داشتم که آیا نمونه سوالات (سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب) شما برای تمامی آموزشگاها جوابگو است؟میشه به همین نمونه سوالات اکتفا کرد؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   این مجموعه سوالات سیر در اندیشه سیاسی اسلام و غرب از کاملترین سوالات می باشد. که میتوانید در تمامی آموزشگاها استفاده نماید و قبول خود را تظمین کنید

 4. محمدپور

  سلام وعرض ادب. میخواستم از قسمت پشتیبانی تشکر کنم که با آرامش و صبوری به سوالات پاسخ میدن .من در مورد دانلود این لینک مشکل داشتم که همکاراتون تو قسمت پشتیبانی کمکم کردند. سپاس فراوان

 5. الفض (مالک تایید شده)

  سلام. در مورد فیلسوفان بزرگ مثل ارسو و افلاطون … سوالهای رو میخواستم.
  به خاطر همین بهتون ۵ ستاره میدم.

 6. Massoumeh

  درود…وقتتون بخیر. مرسی واقعا بیشتر سوالهای امتحان سیری در اندیشه سیاسی اسلام و عرب عین سوالهای بود که ازتون دانلود کرده بود.

 7. کاوه

  نمونه کتاب تست اندیشه های سیاسی غرب و اسلام واقعا به من کمک کرد که بتونم سر امتحان با سوالات آشنایی کامل داشته باشم..خیلی ازتون متشکرم.

 8. هاشمی

  یکی از دوستام این سوالات رو خونده بود. و خیلی از سوالات راضی بود به خاطر همین به من هم توصیه کرد که حتما سوالات ضمن خدمت اندیشه سیاسی اسلام و غرب رو از این سایت دانلود کنم و حتی شده یه دور هم که شده بخونم…و حالا که این سوالات رو خوندم میبینم که واقعا ارزشش رو داشت برای این سوالات هزینه کنم.

 9. علی‌اصغری

  واقعا فوق العاده بود من به خاطر مشغلهای کارم روزی نیم ساعت وقت کذاشتم اندیشه های سیاسی غرب و اسلام ارشد رو بخونم…با این وقت کمی که برای خوندن این نمونه سوالات گراشتم تونست ماین درس رو به راحتی قبول بشم..جا داره که از داست اندارکارن این مجمومه و سایت تشکر و قدر دانی کنم.

 10. عسگری

  سلام . میتونم به جرعت بگم که یکی از سایتهای که جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام رو ارائه میدن همین سایت بودش من به خاطر این که خیلی روی نمراتم حساس هستم از جندتا از سایتهای این نمونه سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب رو خریداری کردم و میتونم به جرئت بگم که کاملتری و جامعترین نمونه سوالات برای این سایت بود.

 11. طباطبایی

  یه سلام و خسته نباشید میگم که به بچه های این سایت مخصوصا از قسمت پشتیانی خانم پریا محمدی که تمام سوالاتی رو که داشتم با حوصله و صبوری جوابم رو دادن و با راهنمایهای ایشون تونستم کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام رو از این سایت تهیه کنم.

 12. عبدالوهاب

  تشکر از سایتتون و نمونه سوالات خوبی که توی سایتون قرار دادید. این منابع آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب واقعا کامل و جامع بود.

 13. دستغیب

  با عرض سلام و خسته نباشید به شما دوستان عزیز ،،دانلود کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام واقعا عالی بود.

 14. فولادوند

  منبع سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب واقعا کامل و جامع بود …وقتی که نمونه سوالاتون رو میخوندم کیف میکردم..که این قدر سوالات ریز و با کیفیت طراحی شده.

 15. صالحی

  با سپاس فراوان از دانلود رایگان کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب که در اختیازمون قرار دادید.

 16. زهرا

  خیلی دوستون دارم.کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام کارشناسی ارشد عالی بود.

 17. زمانی

  منابع ضمن خدمت سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب واقعا کامل و جامع بود…با سپاس فراوان به تهیه کنندگاه این مجموعه

 18. بارسقیان

  آرزوی موفقی هر روزی برای این سایت و کارکنانش دارم که دانلود جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام رو برای دانشجو ها و کارآموزان فراهم نمودند.

 19. داوتیان

  سعی کنید که اول همه جزوه و کتاب رو بخونید بعد از این نمونه سوالات برای رفع مشلات استفاده کنید تا در آزمون سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب به امید خدا با بهترین نمره ممکن مثل من قبول بشید.

  .

 20. تبریزی

  با خوندن این نمونه سوال سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب میشه قبولی رو تضمین کرد.سوالاتی که من خوندم خیلی طراحی سوالات مفهومی بود..و ازتون تشکر میکنم .

 21. سیف‌زاده

  تلاش و حرکت به سوی دنیای فناوری اصلاعات به روش پیشرفته در زمینه ای امروزی با کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب خیلی کمک شده.

 22. عاملی

  من دنبال نمونه سوال رایگان سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب خیلی گشتم اما باید اعترف کنم که از قدیم گفتن که هرچه قدر پول بدی همونقدر آش میخوری…این نمونه سوالاتی که من خوندن واقعا ارزشش چند هزار تومن و داشت.

 23. تبریزی

  عجب چیزیه این جزوه اندیشه های سیاسی در غرب و اسلام دانشگاه تهران…معرکه هستش…کارتون درسته

 24. امینی

  درود..امزوز کلی دنبال دانلود سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب گشتم و از چند تا سایت هم این سوالات رو دانلود کردم و اگر این چند تا سایتی که من دانلود کردم رو مقایسه کنم این سایت باز از سایتهای دیگه هم تعداد نمونه سوالاتش بیشتر بود هم که همشون جواب داشتن..

 25. اصفهانی

  سلام و خسته نباشید…این سایت رو امروز توی اینتزنیت که میگشتم پیدا کردم…فقط یه سوالی که داشتم و این بود که منابع سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب رو از کجا گردآوری کردید..که همه مباحث این درس توی نمونه سوالات آورده شده

 26. خیابانی

  این سوالات رو کامل خوندم …سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب بیشتر قسمت دوم این سوالات میشه گفت که مهم بود..

 27. کوثری

  کلی دونبال نمونه سوالاهای سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب گشتم. اما همیشه میگن که جوینده یابنده هست.

 28. مهدویان

  سلام . دستان بدون شک میشه گفت که سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب از نمونه سوالات پرتکرار آمون گرفته شده..امیدوارم که همیشه همیطور

 29. ارژن شاهی

  سلام بنده تازه با این سایت آشنا شدم و سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب دانلود کردم..واقعا عالی بود.

 30. پاکدل

  من امروز امتحان سوالات سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب رو داشتم.و وقتی که رفته بودم سر جلسه امتحان انگار همین سوالات رو توی امتحان داشتم دوباره میخوندم..خیلی لذت بخش بود.

 31. D.j

  خرید کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام مدرسان شریف رو کلی دنبالش گشتم تا این که توی سایت شما پیدا کردم…واقعا ازتون تشکر میکنم که این نمونه سوالات رو برای هموظنان فراهم کردید.

 32. حافظی

  این سایت رو به دوستان هم توی گروه تلگرام کلاسمون پیشنهاد دادم تا بتونند دانلود رایگان جزوه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام رو بگیرند تا بتونن در آزمون با نمره خوبی قبول بشن.

 33. خاتون‌آبادی

  دانلود رایگان کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام رو انجام دادم و خیلی از این نمونه سواالاتون راضی بودم و به دوستانی که هم کلاسیم بودن هم دادم..همه دوستانم با دیدن این سوالات خیلی کیف کردن.

 34. طباطبایی

  خیلی ممنونم از نمونه سوالاتی که در سایتتون قرار دادی. من با خرید کتاب اندیشه های سیاسی غرب و اسلام تونستم به همه تست های سوالاتون جواب بدم .

 35. برگمن

  خیلی تشکر میکنم از همکارتون که دانلود کتاب سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب رو در سایت قرار دادند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *