سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی ۱۴۰۳ علمی کاربردی+قابل سرچ pdf

(دیدگاه کاربر 34)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی با جواب

 

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

فهرست مطالب:

مهمترین نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی با جواب + کتاب و خلاصه کتاب با قابلیت سرچ

دانلود خلاصه کتاب ، کتاب و نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی با جواب در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر (قابل سرچ)

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی:

 خطرناک ترین رویداد انسانی چه گزینه ای است؟

۱) انحطاط اخلاقی

۲) گزینه ۱ و ۳ ☑

۳) شکسته شدن مرزهای اخلاقی

۴) شرارت محیطی

 

سوالات تستی اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی

 

 والاترین ملاک در هر سازمان اداری چیست؟

۱) بهره وری بهینه

۲) متخلق بودن افراد به اخلاق انسانی ☑

۳)اخلاق اسلامی

۴) تمامی موارد

 

 چه چیزی یک اجتماع، شبکه کلی از روابط بین انسان هاست؟

۱) بهروه وری

۲) فلسفه

۳) فرهنگ ☑

۴) الگوی رفتاری

 

سوالات اخلاق حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی

 

 چهار اصل هوش اخلاق، به این گونه برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری آنرا مشخص کنید؟

۱) درستکاری

۲) دلسوزی، بخشش

۳) مسئولیت پذیری

۴) تمامی موارد ☑

 

 عوامل بیرونی را نام ببرید؟

۱) منابع شامل

۲) عوامل ساختاری

۳) عوامل مرتبط با کار آمدی

۴) تمامی موارد ☑

 

سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی

 

 اصلی ترین هدف سازمان چیست؟

۱) افزایش کیفیت کالاها

۲) کاهش قیمت ها

۳) دستیابی به بهره وری بهینه

۴) افزایش سود سهامداران

 

 بهره وری بالاتر باعث چه می شود؟

۱) کاهش قیمت ها

۲) افزایش سود سهامداران

۳) افزایش کیفیت کالاها

۴) تمامی موارد ☑

 

  افزایش بهره وری موچب چه می شود؟

۱) رشد اقتصادی

۲) ایجاد اشتغال

۳) توسعه اجتماعی

۴) ۱ و ۲ ☑

 

نمونه سوالات امتحانی اخلاق حرفه ای علمی کاربردی

 

 چه نیروی انسانی میتواند موجب بهره وری در سازمان شود؟

۱) شایسته

۲) صلاحیت حرفه ای ☑

۳) توانمندی

۴) کیفیت نیروی انسانی

 

  کدام مورد استاندارد زندگی را تعیین میکند گزینه صحیح را لعامت بزنید؟

۱) مسکن

۲) کیفیت غذا، پوشاک

۳) آموزش و امنیت اجتماعی

۴) تمامی موارد ☑

 

 رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده ……. است.

۱) رشاء

۲) ارتشاء

۳) رایش

۴) تمامی موارد ☑

 

نمونه سوالات تستی اخلاق حرفه ای علمی کاربردی

 

 چه گزینه ای باید رفع نیاز واقعی انسان در تامین معاش با رعایت میانه روی و موقعیت زمانی و مکانی باشد.

۱) مصرف کم

۲) مصرف زیاد

۳) انگیزه مصارف

۴) انگیزه مصرب ☑

 

 مرسوم ترین و در عین حال غیر موثرترین روش آموزش چیست؟

۱) مستقیم ☑

۲) تغییر سبک زندگی

۳) آموزش حین عمل و آموزش اجتماعی

۴) تغیر سبک زندگی

 

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی

 مسئولیت های بنگاه را علامت بزنید؟

۱) اجتماعی

۲) حقوقی

۳) گزینه ای ۲ و ۳ ☑

۴) کیفری

 

 روش درمان تحویلی نگری چیست؟

۱) عمل صالح

۲) ایمان و تقوا

۳) پیدا شناختی ☑

۴) هر سه موارد

 

 چه چیزی یعنی ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از آن و اخذ از آن شی به جای کنه و حقیقت آن؟

۱) تحویل کالا

۲) تحولی نگری ☑

۳) اجرا کردن

۴) هر سه گزینه ای

 

 از عوامل پایه ای اخلاق کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) عینیت گرایی و بیطرفی

۲) فراز رفتن و بیطرفی

۳) کرامت انسانی ☑

۴) استقلال حرفه ای اخلاق علمی، خود فهمی حرفه ای.

 

نمونه سوالات تستی اخلاق حرفه ای قراملکی

 

  به مسئولیت های سازمان چه می گویند گزینه صحص را مشخص کنید؟

۱) اخلاق سازمانی

۲) اخلاق اداری

۳)  اخلاق حرفه ای ☑

۴) اخلاق کار

 

 آن چیست که شغلی است که به منزلت حرفه ای رسیده است و این فرایند با شرایط اجتماعی گره می خورد؟

۱) کار

۲) کارآفرینی

۳) حرفه ☑

۴) همه موارد

 

 زمینه عمل گسترده اخلاق کار کدام گزینه است؟

۱) شرارت های مدیریتی

۲) خشنونت های اداری

۳) معضلات اخلاقی

۴) گزینه ۱ و ۳ ☑

چند مورد از مهمترین سوالات اخلاق حرفه ای با جواب:

در کدام حالت با سریع ترین سرعت منابع را مصرف می کنیم ولی به اهداف موردنظر دست پیدا نمی کنیم؟
الف) کارایی دارد – اثربخشی هم دارد
ب) کارایی ندارد- اثربخشی دارد
ج) کارایی دارد – اثربخشی ندارد ☑️
د) کارایی ندارد – اثربخشی هم ندارد

 

بیشترین بهره وری برای یک فعالیت ممکن است در کدام حالت رخ دهد؟
الف) هم کارایی دارد و هم اثربخشی ☑️
ب) کارایی دارد ولی اثربخشی ندارد
ج) کارایی ندارد ولی اثربخشی دارد
د) نه کارایی دارد و نه اثربخشی

 

نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی

 

اصول هوش اخلاقی ضروری برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی، در کدام گزینه مطرح شده است؟
الف) درستکاری
ب) مسئولیت پذیری
ج) دلسوزی و بخشش
د) همه موارد ☑️

 

…………………….. در قالب مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط اداری سالم و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری هست به شمار آید.
الف) فرهنگ سازمانی ☑️
ب) بهره وری بهینه
ج) بهره وری سازمانی
د) اخلاق حرفه ای

 

طبق این دیدگاه ضمن آنکه فرهنگ به طور وسیع با جوانب نمادی زندگی سازمانی همچون کدهای پوشش، زمان معیار و رفتارهای ارزشمند ارتباط دارد، قابل مدیریت هم هست.
الف) رویکرد تفسیری فرهنگ
ب) رویکرد کارکرد گرای فرهنگ ☑️
ج) در هر دو رویکرد
د) هیچکدام

 

در کدامیک از رویکردهای فرهنگ سازمانی مدیران می توانند به طور مستقیم بر باورها، ارزش ها و حوادث اجتماعی تاثیر بگذارند؟
الف) رویکرد تفسیری فرهنگ
ب) رویکرد کارکرد گرای فرهنگ ☑️
ج) در هر دو رویکرد
د) هیچکدام

 

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی

 

به کسی که عالما و عامدا موجبات تحقق جرم رشوه از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال -وجه را فراهم کند چه می گویند؟
الف ) رشا
ب) رایش ☑️
ج ) ارتشا
د ) مرتشی

 

اولین شیوه تشخیص مسائل اخلاقی، جهت حل آنها چیست؟
الف) شناسایی، تحلیل و درک چگونکی رفتارهای ارتباطی درونی و بیرونی سازمان است. ☑️
ب) تلاش برای مواجهه با مشکلات به جای انکار یا نادیده گرفتن آنهاست.
ج) تمایز مشکل از مسئله و عبور از مشکل به مسئله است.
د) تحلیل علل و تجزیۀ ابعاد، اضلاع وآثار و مصادیق مسئله است

 

برای پیشگیری و درمان تحویلی نگری در ترسیم مسئولیتهای اخلاقی بنگاه های کسب وکار، چه راهکاری پیشنهاد می شود؟
الف) الگوهای حل مسئله میان رشته ای
ب) رهیافت پدیدارشناختی
ج) سند جامع اخلاقی شرکت ☑️
د) ایمان و عمل صالح

 

از عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای نمی باشد؟
الف) عینیت گرایی و بی طرفی
ب) فراز رفتن و بی طرفی
ج) استقلال حرفه ای اخلاق علمی، خود فهمی حرفه ای
د) کرامت انسانی ☑️

 

نمونه سوال اخلاق حرفه ای با جواب

 

در کدام زمینه از اخلاق کاربردی تعارض منافع، استفاده ناصحیح از منابع و نقض قراردادها و موافقت نامه ها بحث می شود؟
الف) شرارت های مدیریت
ب) معضلات اخلاقی ☑️
ج) تعارضات اخلاقی
د) گزینه الف و ب

 

عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای عبارت اند از:
الف) استقلال حرفه ای اخلاق علمی،فراتر رفتن از مفهوم معیشتی
ب) اخلاق کار، مسئولیت فردی، بی طرفی
ج) خود فهمی حرفه ای، عینیت گرایی و بی طرفی
د) گزینه الف و ج ☑️

 

مهمترین اصول راهبردی که می توانند منشأ شکل گیری مؤلفه های کاربردی اخلاق حرفه ای شوند، عبارت اند از…..
الف) کرامت انسانی – آزادی فردی
ب) عدالت اجتماعی – امانت ورزی
ج) اخلاق شغلی – آزادی فردی
د)گزینه الف و ب ☑️

 

یکی از زوایای مهم اخلاقی که در سطح جامعه به منظور ایجاد ارتباط منطقی و صحیح میان مردم و مسئولان و در جهت نیل به اهداف نظام مردم سالاری دینی مورد توجه بوده، چه نام دارد؟
الف- اخلاق کار
ب- اخلاق حرفه ای
ج- اخلاق فردی
د- اخلاق کارگزاران☑️

اخلاق حرفه ای جزو دروسی که پاس شدن در آن بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد، ولی شما با داشتن و دانلود نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی می توانید به سادگی در آزمون اخلاق حرفه ای قبولی ۱۰۰ درصدی بگیرید.

 

این جزوه شامل بهترین نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای و بخش های مهم این درس بوده و توسط متخصصین این حوزه جمع آوری شده و برای دانلود قرار داده شده است. با داشتن این نمونه سوالات و مطالعه خود درس می توانید آمادگی ۱۰۰ درصدی برای آزمون اخلاق حرفه ای پیدا کرده و به راحتی در آزمون مذکور موفق شوید.

 

نکته مهم: با خرید و مطالعه این پکیج نمونه سوالات اخلاق حرفه ای علمی کاربردی می توانید به سرعت در آزمون اخلاق حرفه ای قبول شوید.

 

چرا به نمونه سوالات اخلاق حرفه ای نیاز داریم؟

اخلاق حرفه ای جزو دروسی است که فرد برای پاس کردن آن نیاز به تمرکز، حضور در تمام جلسات درس و بررسی جزوه ای سنگین و در اکثر موارد غیر قابل فهم دارد که همین موضوع کار را برای شما سخت می کند، ولی با داشتن این جزوه نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی می توانید با یک برنامه ریزی کوتاه می توانید تمام مفاهیم کتاب اخلاق حرفه ای را از خود استاد بهتر یاد گرفته و آزمون را به ساده ترین کار زندگی تبدیل کنید.

 

چرا نمونه سوالات اخلاق حرفه ای قراملکی علمی کاربردی

این جزوه حاصل تلاش با سابقه ترین متخصصین ما در حوزه اخلاق حرفه ای هست که شامل بهترین و جامع ترین سوالات برای امتحان اخلاق حرفه ای می شود و شما بعد از خرید می توانید از طریق دانلود فوری نمونه سوالات اخلاق حرفه ای به سوالات دسترسی داشته و با برنامه ریزی شروع به مطالعه کرده و در آزمون به راحتی نمره بالا بگیرید.

 

زمان و تمرکز کافی برای خواندن کتاب اخلاق حرفه ای ندارم چه کنم؟

پیشنهاد و توصیه ما به شما این است که اگر تمرکز و زمان کافی برای مطالعه درس اخلاق حرفه ای ندارید، نمونه سوالات اخلاق حرفه ای را دانلود کرده و سپس بخش های مهم کتاب و جزوه اخلاق حرفه ای خود را با توجه به نمونه سوالات علامت زده و سپس به مطالعه بخش های مهم بپردازید و بعد از آن چندین بار نمونه سوالات اخلاق حرفه ای را مطالعه کرده و به راحتی برای آزمون اخلاق حرفه ای زمان و تمرکز کافی بدست آورید.

 

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای با جواب

شما به راحتی می توانید با صرف هزینه بسیار اندکی به بهترین سوالات اخلاق حرفه ای علمی کاربردی دسترسی داشته و برای آزمون آمادگی کامل بدست آورید. دقت داشته باشید که تمام نمونه سوالات اخلاق حرفه ای با جواب می باشند و شما کار سختی برای یادگیری جزوه نخواهید داشت.

البته توصیه می کنیم حتما در ابتدا نمونه سوالات را در کتاب علامت زده و بدون جواب آن را مطالعه کرده و به نمونه سوالات جواب دهید و سپس جواب های خود را با جواب های نمونه سوالات اخلاق حرفه ای مقایسه کنید تا برای امتحان آمادگی کامل بدست آورید.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

34 دیدگاه برای سوالات اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی ۱۴۰۳ علمی کاربردی+قابل سرچ pdf

 1. محرابی

  سلام من خیلی استرسی هستم مخصوصا موقعه امتحانات ولی با دانلود و خوندن سوالاتون موقعه امتحان انگار بیشتر سوالات رو قبلا خوندم و خیلی کمکم کرد تا بتونم نمره ای که میخواستم رو بگیرم

 2. محمد

  خیلی خوبه که سوالات اخلاق حرفه ای که گذاشتید قابل سرج هستند.سر امتحان دانشگاه علمی کاربردی زیر میز خیلی کاربرد داره . 😜 😜 😜

 3. ابراهیمی

  عالی

 4. مهرپرور

  خیلی ممنونم من برای پسرم خریداری کرده بودم و واقعا بهش کمک کرد به جای خوندن مباحث بیهوده مطالب و سوالات اصلی رو مطالعه کنه

 5. وحید

  دوستان کسایی که این سوالات رو خریدید میشه بگید از چه زمانی باید مرور سوالات رو آغاز کرد که بشه تو آزمون قبول شد

 6. مسعود

  سلام و وقت بخیر میخاستم‌بدونم این نمونه سوالات شامل سوالات تخصصی اخلاق حرفه ای هم میشن؟

 7. جمشید

  این نمونه سوالات همه مباحث رو پوشش دادن؟ اگر کسی خریده لطفا راهنمایی کنه

 8. علی

  سوالات خیلی کاربردی بودن و بهم خیلی کمک کردن پیشنهاد می کنم دانلود کنید و تا میتونید تست بزنید انشالا که قبول بشید

 9. علیزاده

  دوستان قسمت پرداخت باید اول شماره کارت خودمونو بزنیم درسته؟

 10. مجید

  بچه ها دانلود و خوندن این سوالا می تونه استرس آزمون رو کم کنه من خودم قبل آزمون این سوالارو دانلود کردم دیگ سر امتحان استرسی ندارم ولی تست بزنید که خیلی بهتر میشه قبول شد

 11. طاهری

  مباحث خیلی گسترده تر هستند اما سوالام واقعا کمک کننده ان

 12. مردانی

  دسته بندی سوالا جوریه که راحت میشه مرور کرد به نظر من که مفیده و دانلودش ضرر نداره

 13. راد

  بچه ها کسی نمیدونه مباحث آزمون چیا هستن

 14. محسن

  دوستان کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟ چطور باید هزینه رو پرداخت کنم هرچقدر کلیلک می کنم نمیره رو گزینه پرداخت

 15. جوادی

  سوالاتتون نسبت به سایت های دیگ خیلی کلی تر بود قیمتتون هم مقایسه کردم واقعا مناسب بود همه چی عالی بود

 16. رویا

  عااااالی بووووود مرسی واقعااااا بی نظرید

 17. شادی

  اول سوالای سالای گذشته رو تیک بزنید بعد این سوالارو دانلود کنید و تیک بزنید من که خیلی نتیجه گرفتم

 18. مرادی

  بچه ها کیا این سوالارو خریدن و دانلود کردن بیان بگن تا چه حد موثره

 19. مهشید

  اگر دانلود کنید و تست هارو بزنید خیلی عالیه کمک می کنه راحت قبول بشید پاسخگوییشونم خوبه سریعه

 20. عباسی

  بچه ها نمونه سوالات خیلی عالی و کامل بودن قیمتشونم مناسب بود ولی باید خیلی تسلط داشته باشید و خوندن این‌سوالا به تنهایی کافی نیست اما خیلی اثر بخشه

 21. حیدری

  میشه بگید سوالاتتون دسته بندی داره یا نه؟ کیفیت فایل ها به چ شکله ، لطفا راهنماییم کنید

 22. محمدی

  من با استفاده از نمونه سوالاتتون تونستم تو آزمون‌قبول بشم و رتبه خوبی بگیرم خدا خیرتون بده دوستامم خیلی راضی بودن خدایی چن کلی هستش خیلی کمک می کنه

 23. بهزاد

  اگه ایمیل نداشته باشیم میشه کادر ایمیل رو خالی بزاریم آیا؟ چون ایمیل ندارم و میخام دانلود کنم سوالارو اگر کسی میدونه بگه لطفا

  • مدیریت

   سلام بله کادر ایمیل خالی بزارید

 24. صادق

  ببخشید سوال داریم چطور باید بپرسیم میخاستم بدونم که این سوالا جوابشون هم هست یا خیر

 25. حمیرا

  سلام نمونه سوالات ناصر صبحی بسیار بی نظیر بود سوالایی که برام ارسال کردید فوق العاده بود دستمریزاد مرسی ازتون هم جامع و کلی بودن هم منو ترغیب به خوندن کردن

 26. هانیه

  دوستان من چرا نمیتونم خرید کنم هرچقدر میزنم نمیره رو خرید بعد واسه پرداخت چطور باید شماره کارت رو وارد کنیم؟ لطفا راهنمایی کنید چطوری باید سوالات رو بخریم

 27. سمیرا

  میشه بگید تاریخ آزمون جدید کی هست و قیمت سوالات رو بفرمائید

 28. دانشجو

  سلام خیلی خوشحالم که این سوالات رو از سایت شما تهیه کردم واقعا عالی و بی نظیر بود خیلی ممنون

 29. گرامی

  سلام و عرض ادب میشه لطفا سوالات رو به ایمیل منم ارسال کنید ممنونم

 30. قاسمی

  قیمت این محصول چقدره؟ چطور میتونیم خریداری کنیم

 31. حسینی

  قیمتشون نسبت به کیفیتی که دارن عالی بود من برای دوستام هم میخاستم، میشه لطفا پاسخ بدید

 32. جباری

  چطوری میشه خریداری کرد؟ تو ایمیل میفرستید؟ لطفا راهنماییم کنید

 33. احمدی

  بسیار عالی و جامع بودن مرسی از محصول بی نظیرتون خیلی کمکم کرد بازم مرسی

 34. احمد

  خوب

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *