جواب و سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده pdf 1403

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده pdf

 

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده:

۱- کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)عامل تحسین دیگران زیبایی ظاهری آنها است ☑️
ب)انسان تنها موجودی است که می تواند جایگاه خود را در میان سایر موجودات تعیین کند
ج)انسان تنها موجودی است که اختیار معماری شخصیت خود را دارد
د)همه موارد صحیح است

 

۲- دانشی بررسی کننده خصال خوب و بد کدام اند؟
الف)اخلاق ☑️
ب)ایین زندگی
ج)احکام
د)رهنمود های الهی

 

۳- عدالت به مثابه چیست؟
الف)رفتاری و خوب و اخلاقی
ب)یک وظیفه انسانی
ج)رفتاری مدبرانه
د)خدمات مناسب ☑️

 

پی دی اف سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی دکتر مهدی علیزاده

 

۴- کدام گزینه بیانگر ویزگی های موضوعاخلاق است؟
الف)رفتار اختیاری
ب)صفات اکتسابی ☑️
ج)هم منش
د)همه موارد

 

۵- کدام گزینه بیانگر سازه های اصلی قضبه اخلاق است؟
الف)موضوع
ب)معمول
ج)اسناد
د)همه موارد ☑️

 

۶- کدام گزینه بیانگر معمول گذاره اخلاقی است؟
الف)خوب و بد
ب)باید و نباید
ج)حق و وظیفه
د)همه موارد ☑️

 

۷- رقیب نظریه فضیلت گرایی محسوب میشود؟
الف)نتیجه گرایی
ب)پیامد گرایی
ج)وظیفه گرایی
د)همه موارد ☑️

 

نمونه سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی

 

۸- کدام گزینه بیانگر اخلاق کاربردی است؟
الف)کاربرد نظریه ها
ب)معیار ها
ج)اصول عام اخلاقی
د)همه موارد ☑️

 

۹- کدام یک از موارد زیر از وظایفی محسوب میشود که هم مورد تایید عقل و هم مورد تایید اسلام است؟
الف)حفظ حریم خصوصی ☑️
ب)شناسایی قواعد اخلاقی عام
ج)اخلاق مسئله محور
د)با وفایی نسبت به عهد و پیمان

 

۱۰- کدام گزینه نادرست است؟
الف)اخلاق حرفه یکی از ح.زه های بسیار نزدیک به اخلاق حرفه ای است
ب)اخلاق حرفه ای به مسائل اخلاقی در حرفه ها و مشاغل می پردازد
ج)اخلاق کاربردی بخشی از اخلاق حرفه ای است ☑️
د)اخلاق کاربردی کار فیلسوفانه است و در تخصص الهی دانان است

 

۱۱- از نگاه قائلان به امور فطری ویژگی فطری هر انسان چیست؟
الف)گرایش به پرستش و بندگی ☑️
ب)ارتباط قلبی و درونی با دیگر انسان ها
ج)رهنمود انسان از ورطه تاریکی به روشنایی
د)همه موارد

 

نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی همراه با جواب

 

۱۲- بندگی خداوند به چه معنا است؟
الف)بی اختیاری
ب)ازادی از بند شهوت ☑️
ج)ترس از عذاب الهی
د)بردگی و ذلت

 

۱۳- حقیقت بندگی خداوند در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف)بنده انچه را که خدا به او بخشیده است ملک خود نداند
ب)بنده بداند که خود نمیتاند مدبر امور باشد
ج)تمام وقت خود را صرف انجام اوامر خدا و ترک نواهی کند
د)همه موارد ☑️

 

۱۴- با اعطای کدام خصلت از سوی خدا به بنده اش دنیا و شیطان و مردم در نظرش هوار می شوند؟
الف)برای فخر فروشی به دنبال مال دنیا نمی رود
ب)عدم طلب عزت و مقام از مردم
ج)هدر ندادن اوقات
د)همه موارد ☑️

 

۱۵- عالی ترین وبالا ترین مرتبه عبادت در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف)عبادت خدا به صورت دسته جمعی
ب)عبادت احرار و ازادگان ☑️
ج)عبادت خدا در ازای دریافت پاداش
د)عبادت خدا با ترس

 

۱۶- کدام گزینه ساده‌ترین معنای گناه است؟
الف)پیروی نکردن از فرمان های خداوند ☑️
ب)بی توجهی به عدالت الهی
ج)بی توجهی به دین
د)کم کاری در راستای رهنمود های الهی

 

نمونه سوال آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده

 

۱۷- مراتب گناه به چه عاملی بستگی دارد؟
الف)عدل الهی
ب)انتظار خداوند از بندگان ☑️
ج)رعایت حدود الیه
د)همه موارد

 

۱۸- کدام نوع بندگی مبتنی بر بعد روانشناختی ترس از پروردگار و مجازات اوست؟
الف)بندگی ازادگان
ب)بندگان بردگان ☑️
ج)بندگی تاجرانه
د)بندگی عاطفی

 

۱۹- کدام گزینه از جمله عناصر ضروری غلبه شهود بر ظاهر در زندگی روزمره انسان الهی است؟
الف)خلوت گزینی درست
ب)کم گویی درست
ج)خلوت گزینی نادرست
د)همه موراد ☑️

 

۲۰- کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)در خلوت گزینی درست دل از هر گونه تعلق به خلق رها می گردد
ب)در خلوت گزینی نادرست از سخن بیهوده و بی نتیجه نمی پرهیزد ☑️
ج)در خلوت گزینی نادرست فرد زندگی اجتماعی روزمره را رها می کند
د)در کم گویی درست از سخن بیهوده و بی نتیجه بپرهیزد

 

۲۱- اخلاق بندگی به چه معنا است؟
الف)بروز خصلت ها و رفتارهای خوب در مواجهه با خالق خویش ☑️
ب)برقراری تعادل و کیفیت در زندگی روزمره
ج)بستن روزنه های گناه
د)تقویت تیزی و سبک بالی فکر و ذهن

 

۲۲- ناسود انگاری به چه معنا است؟
الف)توکل
ب)احترام
ج)اخلاص ☑️
د)ادب حضور

 

۲۳- خداوند با چه عواملی ضمانت استجابت دعا بدون تمسک به اسباب و علل را از خود برداشته است؟
الف)تاسیس نظام علی و معلولی
ب)سببیت بخشیدن به اسباب
ج)ایمان و توکل
د)الف و ب ☑️

 

۲۴- کدام گزینه بیانگر معنای خاص عبادت است؟
الف)کاری که با نیت خالص و برای رسیدن به هدف نهایی اجام شود
ب)اعمالی که انسان را به سوی معنویات سوق دهد
ج)عباداتی مانند نماز و روزه و حج ☑️
د)الف و ب

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی

 

۲۵- کدام گزینه تعریف نیایش است؟
الف)نوعی ارتباط با خالق هستی ☑️
ب)رکن اصلی عبادت
ج)بهترین روش برای خلوص روح
د) همه موارد

 

۲۶- این جمله بیانگر کدام یک از عبادت های خاص با خداوند است: (پرواز روح به سوی خدا)
الف)روزه
ب)نماز
ج)نیایش ☑️
د)همه موارد

 

۲۷- کدام گزینه درباره نیایش و دعا صحیح نیست؟
الف)دعا و نیایش مفهومی درون دینی است
ب)دعا و نیایش مفهومی برون دینی است ☑️
ج)دعا و نیایش جایگزین تلاش و اراده و اندیشه نیست
د)نیایش پیوند فکری و عاطفی با پروردگار ایجاد می کند

 

۲۸- کدام گزینه بیان کننده ارزش دعا و نیایش است؟
الف)بازیافتن خود ☑️
ب)اجابت از سوی خدا
ج)سلوک فردی
د)سلوک اجتماعی

 

۲۹- کدام گزینه از جمله دستاورد های نیایش است؟
الف)اگاه ساختن انسان به نواقص و کسری های خود
ب)به عنوان غریق نجات برای انسان های غرق شده و محو شده در اشیائ است
ج)دیدن خود همانگونه که هست
د)همه موارد ☑️

 

۳۰- کدام گزینه از جمله اداب ظاهری دعا و ثنا است؟
الف)ثنا و صلوات پیش از دعا
ب)توجه و مشارکت در نیایش دسته جمعی
ج)توجه به مکان خلوت و بدون مزاحم در نیایش های فردی
د)همه موراد ☑️

 

۳۱- کدام عامل انسان را در برابر خداوند عزیز می کند؟
الف)توجه قلبی به دعا
ب)حالت تضرع و انکسار ☑️
ج)ثنا و صلوات پیش از دعا
د)حسن ظن به محبوب

 

۳۲- شاخص انحراف یا عدم انحراف انسان از مسیر اصلی عبودیت کدام مورد زیر است؟
الف)نیایش
ب)انکسار
ج)نماز ☑️
د)روزه

 

۳۳- کدام گزینه بیانگر اداب مقدمات نماز است؟
الف)طهارت دل
ب)استقبال دل
ج)گفت و گوی غریبانه با خدا
د)همه موارد ☑️

 

۳۴- عارفان در پرتو اموزه های دین نخستین گام برای نماز را کدام عامل دانسته اند؟
الف)طهارت دل
ب)وضوی باطنی
ج)استقبال دل
د)الف و ب ☑️

 

۳۵- دستیابی به اب صفا بخش از سنخ جهانی با تحصیل کدام دو عنصر ممکن میشود؟
الف)یقین
ب)استقبال دل
ج)معرفت الهی
د)الف و ج ☑️

 

۳۶- ادب قرائت در نماز در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف)توجه عمیق به معانی و عظمت مخاطب ☑️
ب)گفت و گوی غریبانه با خدا
ج)ثنا و صلوات به هنگام عبادت
د)رعایت اداب باطنی دعا

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جواب و سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده pdf 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *