جزوه، سوالات مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان ۱۴۰۳ pdf (قابل سرچ)

(دیدگاه کاربر 4)

۱۲,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

شناسه محصول: 12228074 دسته:

توضیحات

دانلود ۳ جزوه و خلاصه کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان + نمونه سوالات با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

جزوه، نمونه سوالات مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان pdf (قابل سرچ) با پاسخنامه

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان:

دیدگاه ملحدانی که خدا و دین وحیانی را سرابی بیش نمی دانند چیست؟

الف) ترس از پدیده های طبیعی

ب) جهل و نادانی مردم

ج) عقده های روانی

د) همه موارد ☑️

 

 کدامیک از افراد زیر، دین را به منزله پناهگاهی خیالی در برابر حوادث طبیعی نمی دانند؟

الف) تیتوس لوکرتیوس

ب) دیوید هیوم

ج) آگوست کنت ☑️

د) فروید

 

دیدگاههای آگوست کنت در باره روند تحول اندیشه بشری کدام است؟

الف) مرحله ربانی – تخیلی

ب) مرحله فلسفی – تعقلی

ج) مرحله علمی – تحقیقی

د) همه موارد☑️

 

قبل از کدامیک از پیامبران فلسفه وجود داشت؟

الف) حضرت آدم (ع)         

ب)حضرت محمد(ص) 

ج) حضرت ابراهیم (ع)☑️

د) حضرت نوح (ع)

 

اسلام پس از شکوفایی فلسفه، کدامیک از کشورهای زیر دعوت خود را آغاز نمود.

الف) یونان

ب) یونان و اسکندریه☑️

 ج) مصر

د) مصر و هند

 

 این آیه قرآن کریم « فَاقِم وَجهَکَ للدّینِ حَنیفاً فطره ا… الّتی …….. » بیانگر چیست؟ (جوابگوی کدام نیاز است؟)

الف) جوابگوی نیاز عقلی انسان

ب) جوابگوی نیاز روحی و جسمی انسان

ج) جوابگوی نیاز فطری انسان☑️

د) جوابگوی نیاز طبیعی انسان

 

دینی که از آفریننده هستی سرچشمه گرفته باشد و هماهنگ با فطرت او باشد به کدام نیازهای انسان پاسخ می دهد.

الف) روانی – اجتماعی☑️

ب) فطری – اجتماعی

ج) غرایز طبیعی و اجتماعی

د) فطری و روحی

 

کدامیک از امامان، کسی که از گفتگوی با خدا باز مانده را با توجه به حوادث روزگار (چون کشتی در دریای متلاطم می افتد) متوجه خدا می کند؟

الف) حضرت امام صادق(ع)☑️

ب) حضرت امام علی(ع) 

ج) حضرت امام رضا(ع)              

د) حضرت امام باقر(ع)

 

پیدایش دین و گرایش به آن را در کدامیک از موارد زیر می توان ریشه یابی کرد؟

الف) از انسانهای اولیه – نیاز های او

ب) از مکاتب مختلف دینی – نیاز های روحی

ج) از خداوند – نیاز های انسانی

د) از خداوند – نیاز های فطری☑️

 

 کدامیک از کارکردهای دین دستگاه آفرینش را « نظام احسن » و « بهترین جهان ممکن » معرفی می کند؟

الف) معنا بخشی به زندگی ☑️

 ب) فرونشاندن عطش جاودانگی

ج) تقویت صبر و بردباری

د) تضمین وحدت و یکپارچگی

 

چه کسانی به پوچ انگاری می رسند؟

الف) کسانی که دین را سدی برای رسیدن به اهداف خود می دانند

ب) کسانی که مرگ را پایان زندگی خود می دانند☑️

ج) کسانی که مرگ را سرآغاز زندگی حقیقی خود می دانند

د) کسانی که اصل دین را با زندگی دنیوی مطابق نمی دانند

 

 کدامیک از موارد زیر از کارکردهای دین است؟

الف) نجات از گرداب تنهایی

ب) تأمین عدل و دادگری

ج) گسترش نشاط و پویایی

د) همه موارد☑️

 

از دیدگاه حضرت علی(ع) چه چیزی می تواند انسانها را از گرداب تنهایی نجات دهد؟

الف) یاد معاد

ب) دوستان خوب

ج) پدر و مادر

د) یاد خدا☑️

 

 این آیه قرآن کریم « و اذکرو انعمه ا… علیکم اذ کنتم اعدا و فالَّف بین قلوبکم … » بیانگر چیست؟

الف) وحدت جامعه☑️

ب) عدم احصاء نعمتهای خداوند

ج) معرفی دشمنان دین

د) هیچکدام

 

امام کاظم(ع) در پاسخ به ادعای هارون، حد فکّ را چقدر تعیین فرمودند؟

الف) تمام قلمرو حکومت هارون☑️

ب) بخشی از قلمرو حکومت هارون

ج) اندازه فدک

د) به اندازه مدینه النبی

 

 این سخن « افِّرو من قضاءِ ا… الی قَدَر ا… عزّوجل » از کیست؟ و نشان دهنده کدامیک از کارکردهای دین است؟

الف) حضرت امام صادق(ع) – تأمین عدالت و دادگری   

ب) حضرت امام علی(ع) – تأمین عدالت و دادگری

ج) حضرت امام علی(ع) – گسترش نشاط و پویایی☑️

د) حضرت امام صادق(ع) نجات از گرداب تنهایی

 

عطش جاودانگی و فنا ناپذیری انسان با چه چیز فرو می نشیند؟

الف) معاد ☑️

ب) دستیابی به اهداف دنیوی

ج) تقویت صبر و بردباری 

د) داشتن افکار امیدوار کننده

 

 این جمله « اگر خدا نباشد هر کاری رواست » اشاره به کدامیک از کارکردهای دین دارد؟

الف) تنظیم روابط اجتماعی 

ب) پشتیبانی از فضائل اخلاقی☑️

ج) تأمین عدالت و دادگری

د) گسترش نشاط و پویایی

 

 اهداف اساسی دین از دیدگاه پیشوایان معصوم کدام است؟

الف) اصلاح وضعیت اجتماعی مردم  و تشکیل حکومت☑️

ب) اصلاح وضعیت معیشتی مردم و تشکیل حکومت

ج) اصلاح وضعیت سیاسی و رفاه مردم                                 

د) جلوگیری از ظلم و ستم حاکمان وقت

 

 کدامیک از موارد زیر از شاخه های عقل گرایی است؟

الف) عقل گرایی حداکثری   

ب) عقل گرایی انتقادی 

ج) عقل گرایی اعتدالی

د) همه موارد☑️

 

این تعریف « تکیه بر محدودیتهای عقل و لغزشگاههای اندیشه و بیم دادن خردمندان از افراط و تفریط توانمندیهای عقل » کدامیک از شاخه های عقل گرایی است؟

الف) عقل گرایی انتقادی     

ب) عقل گرایی حداکثری

ج) عقل گرایی کلی

د) عقل گرایی اعتدالی☑️

 

 پست ترین جنبندگان از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

الف) آنان که از عقل بهره ای نبرده باشند☑️

 ب) آنانکه از اخلاق بی بهره اند

ج) آنانکه معاد را قبول ندارند

د) آنانکه در پی روزی حلال نباشند

 

از دیدگاه قرآن کریم ریشه ای ترین گناه آدمی که باعث دوزخی شدن او می شود چیست؟

الف) سرپیچی از فرمان پدر و مادر 

ب) نخواندن قرآن

ج) سرپیچی از فرمان عقل☑️

د) نداشتن اخلاق نیکو

 

کدامیک از موارد زیر جزو رویکردهای گوناگون در مسأله « عقل و وحی » نیست؟

الف) عرفان گرایی☑️    

ب) عقل گرایی

ج) ایمان گرایی

د) نص گرایی

 

 این تعریف « صدق اعتقادی را چنان معلوم داریم که جمیع عقلا قانع شوند » مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

الف) ایمان گرایی

ب) عقل گرایی حداکثری☑️

 ج) عقل گرایی انتقادی

د) هیچکدام

 

 کدامیک از گرایشهای عصر روشنگری از عقل گرایی حداکثری جانبداری می کنند؟

الف) دلیل گرایان☑️

 ب) عقل گرایان

ج) علم گرایان

د) دین گرایان

 

 در منابع اصیل اسلامی عقل را چه می خوانند؟

الف) حجت الهی

ب) حجت باطنی

ج) حجت ظاهری

د) گزینه الف و ب☑️

 

 کدام گروه ایمان را جایگزین عقل می دانند؟

الف) مسیحیان ☑️

ب) مسلمانان 

ج) یهودیان

د) گزینه الف و ب

 

 این گروه توجه و اهتمام به متون دین را با بی اعتنایی کامل عقل مساوی می دانند.

الف) دین گرایان

ب) نص گرایان☑️

 ج) ایمان گرایان

د) همه موارد

 

نظریه های سه گانه ای که در باب ادبیات الهی مطرح است ، رایجترین آنها در فرهنگ ………….. گرفته ؟  

الف) سنیت

ب) مسیحیت ☑️

 ج) اسلام 

د) یهودیت

 

 فرهنگ مسیحیت بر کدام پیش فرض استوار گردیده است ؟  

الف) بر این پیش فرض استوار گردیده است که می توان میان حقانیت و اعتقادات تمایز افکند

ب) بر این پیش فرض استوار گردیده است که می توان میان اعتقادات و نجات بخشی تمایز افکند

ج) بر این پیش فرض استوار گردیده است که می توان میان حقانیت و نجات بخش تمایز افکند☑️

د) هیچکدام

 

انحصار گرایی چه دیدگاهی است ؟ 

الف) دیدگاهی است که نه تنها صدق و حقانیت ، بلکه نجات را نیز در انحصار دینی خاص می داند☑️

ب) دیدگاهی است که تنها صدق و حقانیت را در انحصار دینی خاص می داند

ج) دیدگاهی است که نه تنها صدق و حقانیت ، بلکه عذاب را نیز در انحصار دینی خاص می داند .

د) دیدگاهی است که نجات را تنها عامل در انحصار دینی می داند .

 

 یوحنا در دیدگاه انحصار گرایی از زبان کدام حضرت می فرماید : « هیچ کس نزد پدر جز تا وسیله من نمی آید »  

الف) حضرت نوع

ب) حضرت موسی (ع)       

ج) حضرت محمد (ص 

(د) حضرت عیسی(ع)☑️

 

 شمول گرایی دیدگاهی است که ………………… ؟ 

الف) حقانیت را به دینی خاص منحصری سازد ، اما دامنه نجات را نزد سمیاری از پیروان دین دیگر نیز می گستراند☑️

ب) صدق را به دینی خاص منحصر می سازد ، اما دامنه نجات را نزد سمیاری از پیروان دین دیگر نیز می گستراند

ج) صدق و حقانیت را به دینی خاص منحصر می سازد ، اما دامنه نجات را نزد سمیاری از پیروان دین دیگر نیز می گستراند

د) حقانیت را به دینی خاص منحصر می سازد ، اما دامنه نجات را نزد سمیاری از پیروان دین دیگر نیز می گستراند

 

 شمول گرایان بر این باورند که ……………….. ؟ 

الف) حقیقت به صورت کلی و پررنگ ، در سنت های دینی دیگر نیز منعکس شده است

ب) حقیقت به صورت جزئی و کم رنگ ، در سنت های دینی دیگر نیز منعکس شده است☑️

ج) حقیقت به صورت کلی و پر رنگ ، در بعضی از سنت های دینی دیگر هم منعکس شده است

د) حقیقت به صورت جزئی و کم رنگ ، در بعضی از سنت های دینی دیگر هم منعکس شده است

 

 شمول گرایان مسیحی را غالباً به نام ……………… از اندیشمندان معاصر کاتولیک پیوند می زنند .  

الف) کارل رانر☑️

ب) ویلیام جیمز

ج) رودلف اتو

د) ایمانوئل کانت

 

 …………………….  بر آن است که حتی پیش از دوران مسیحیت ، نجات یابی پیروان ادیان دیگر تنها « به دلیل اطاعت از مسیح موعودی بوده است . 

الف) ویلیام جیمز                   ب) رودلف اتو             

ج) کارل رانر☑️

د) ایمانوئل کانت

 

 کثرت گرایی یا پلورالسیم دینی ، دیدگاهی است که ………………. ؟ 

الف) بعضی از ادیان را به رسمیت می شناسد و همه آنها را راهی به سوی حقیقت می داند

ب) ادیان گوناگون را به رسمیت می شناسد و همه آنها را راهی به سوی حقیقت می داند☑️

ج) ادیان گوناگون را به رسمیت می شناسد و بعضی آنها را راهی به سوی حقیقت می داند

د) ادیان گوناگون را به رسمیت می شناسد ولی آنها را راهی به سوی حقیقت نمی داند

 

 از ویژگیهای پلورالسیم در رفتار ؟ 

الف) اصلاً نزاع نمی افریند و با انحصار گرایی و شمول گرایی نیز کنار آمدنی است

ب) نزاع  چندانی نمی آفریند و با انحصار گرایی و شمول گرایی نیز کنار آمدنی است☑️

ج) نزاع  چندانی نمی آفریند ولی نمی تواند  با انحصار گرایی و شمول گرایی نیز کنار بیاید.

د) اصلاً نزاع نمی آفریند و با انحصار گرایی مرتبط ولی با  شمول گرایی کنار نمی آید .

 

هر بحث پلورالسیم در رستگاری ، قرآن کریم بی آنکه همه گمراهان را معذور و رستگار سازد ، گروهی از آنان را ………………………….. و…………………………. می نامند و بدین رو ، حساب معاندان حق ستیز را از گمراهان محروم جدا می کند ؟  

الف) مستضعفین – مرجون لامرالله☑️

ب) مسلمین – مرجون لامرالله

ج) رستگاران – مرجون لامرالله

د) انصار گرایان – مرجون لامرالله

 

 به فرموده امام علی (ع) مستضعف به چه کسانی اطلاق می شود ؟

الف) هر آنکه از حقیقت وجودی خدا غافل باشد

ب) هر آن کس است که حجت بر او تمام نشده ، پیام حق را نشنیده و یا از فهم آن بازمانده باشد☑️

ج) هر آن کس که به نان شب خود محتاج باشد

د) هر آن کس که برای زندگی پس از مرگ آماده نباشد

 

ادیان اسلام ، مسیحیت و هندوئیسم برای پیروان خود حق ، هدایت گر و مطابق با واقع می باشد این قضیه بر چه تفکری استوار است ؟ 

الف) نسبی بودن حقیقت☑️

ب) راز ادیان

ج) اللهی بودن آنها

د) همه موارد

 

 ادیان اسلام مسیحیت و هندوئیسم برای پیروان خود حق هدایت گر و مطابق با واقع می باشد این قضیه مصداق کدام تمثیل است ؟ 

الف) فیل و حقیقت

ب) حقیقت و نابینایان

ج) فیل و تاریکی☑️

د) واقیعت و تاریکی

 

 با توجه به آیه شریفه « انا هدیناه السبیل امام شاکراً و اما کفوراً » هدایت گری خداوند چه تغییری می کند ؟ 

الف) مقدار هدایت گری خداوند کاهش می یابد

ب) مقدار هدایت گری خداوند افزایش می یابد

ج) به مقتضای زمان تغییر می کند

د) در هدایت گری خداوند افزایش و کاهش پدید نمی آید☑️

 

پیشوایان معصوم دارای دو نوع ولایت ………… هستند.

الف- تکوینی – تدریجی 

ب-تشریعی – تدریجی

ج-تدریجی

د- تکوینی – تشریعی☑️

 

 آنچه دربراه فقیهان عادل مورد تأکید است دستیابی به

الف-قدرت

ب- ولایت فقیه 

ج-ولایت تشریعی☑️

 د-همه موارد

 

 دیدگاه مرحوم نائینی در مورد نیابت فقها در حکومت و سیاست از …………….. به شمار می رود.

الف- ضروریات مذهب

ب- قطعیات مذهب☑️

ج- واجبات دین

د- فروع دین

 

 کسی را می توان حجت خدا به مردم خواند که

الف- پیروی از او یک ضرورت باشد

ب- پیروی از او در همه مسائل دینی و دنیوی لازم باشد

ج- ولایت فقیه را قبول داشته باشد

د- احاطه به تمام مسائل فقهی داشته باشد

 

 نظر پیشوایان معصوم ما همواره در مورد دین و سیاست چه بوده است؟

الف-دین و سیاست را جدای از هم می دانستند 

ب- دین و سیاست را جدای از یکدیگر نمی دانستند☑️

ج- هیچ نظری در رابطه با دین و سیاست نداشتند

د-دین و سیسات را همراه با شرایطی جدا از هم می دانستند

 

 این نظریه از کیست (کسانی که ولایت فقیه را خدشه دار می کنند هیچ طعمی از فقه نچیشده اند)

الف-مرحوم نائینی                ب- شیخ مفید

ج- صاحب جواهر☑️

د-محمدباقرمجلسی

 

 وظیفه عالمان دین (فقیهان) در دوران غیبت چیست؟

الف-ساماندهی روابط اجتماعی

ب- پاسخگویی به پرسش های دینی شیعیان

ج- برقراری عدل و عدالت 

د-مورد الف و ب☑️

 

 کدام یک از احادیث زیر مربوط به مرجعیت دینی است؟

الف- الن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عقلک امانه

ب- فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم☑️

ج- رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق    

د- هیچ کدام

 

معصومان حتی در زمان حضور خود کسانی را برای رسیدگی به امور اجتماعی منصوب می کردند این گروه چه کسانی بودند؟

الف- عالمان مسلمان

ب- عالمان اسلام شناس        ج-فقیهان مسلمان

د- فقیهان اسلام شناس☑️

 

 ولی در اصطلاح شرعی به چه کسی می گویند؟

الف- صاحب امر

ب- دوست 

ج- به کسی که به افراد دیگر که مولی علیه خوانده می شوند تسلط دارد☑️

د- به کسی که به افراد دیگر به ولی علیه خوانده می شوند تسلط دارد

 

در مورد ولایت می توان این گونه مثال زد:

الف- آن سان که خداوند متعال خود را ولی مؤمنان می خواند و کافران را در قلمرو ولایت طاغوت جای می دهد☑️

ب- آن سان که خداوند متعال خود را ولی مؤمنان می خواند و کافران را بیرون از ولایت طاغوت جای می دهد

ج- تحقیر کافران را به همراه ندارد، بلکه مایه افتخار مومنان است

د- مورد ب و ج صحیح است

 

در نظام سیاسی اسلام حق فروانروایی بر مردم در درجه کیست؟

الف- از آن حاکم اسلامی است

ب- از آن پروردگار متعال است☑️

ج- از آن فقیه است

د- از آن پادشاه قدرتمند است

 

ولایت مطلقه فقیه در عین حال

الف- قانونمند و در چارچوب مصالح مسلمانان ایران است

ب- ضابطه بند در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است☑️

ج- ضابطه بند و در چارچوب مصالح بین المللی است

د- بین ضابطه و مقتدرانه در برابر دشمن

 

از ویژگی های اصلی حاکم اسلامی کدام از موارد زیر است؟

الف- آگاهی به مسائل جامعه

ب- آگاهی در حلال و حرام الهی☑️

ج- عادل و امانت دار بودن او

د- حلم و بردباری

 

علت برجسته سازی ویژگی اصلی حاکم اسلامی کدام از موارد زیر است؟

الف- تنها به زندگی و معیشت نبوی نمی اندیشد بکله به امور آخرتی هم توجه می کند

ب- برای کاهش و به رضایت

ج- تنها به زندگی و معیشت نبوی نمی اندیشد بلکه در پی این است که همه امور جامعه را با برنامه هماهنگ سازد☑️

د- هیچ کدام

 

اهداف حکومت دینی …..

الف- حکومت و زمامداری وسیله ای برای رسیدن به اهداف شخصی

ب- رشد و تعالی معنوی

ج- عمران و آبادانی و توزیع عادلانه ثروت

د- مورد ب و ج☑️

 

 کدام یک از موارد زیر وظایف کارگزاران حکومت اسلامی نمی باشد؟

الف- رعایت تقوای الهی

ب- فرهنگ بیگانه ستیزی☑️

ج- فقر زدایی

د- زهد و ساده زیستی

 

در مورد سفارش امام علی به خلیفه دوم کدام نادرست است؟

الف-اقامه حد شرعی بر خویشاوند و بیگانه

ب- گردن نهادن به فرمان خداوند در حال خشنودی و غضبناکی

ج- تقسیم بیت المال بین اقلیت ها

د- مورد الف و ب☑️

 

در چه صورت ره آورد دموکراسی با اندیشه توحید سازگار نخواهد بود؟

الف-آدمی را محور همه ارزشها به شمار آوریم ☑️

ب- او را اشرف مخلوقات بدانیم

ج- از آدمی یک محور ارزشمند بسازیم

د-آدمی را محو همه ارزشها به حساب نیاوریم

 

در نظام اسلامی چه چیز می تواند معیاری برای تصمیم گیری در چارچوب اصلو و مبانی دینی به شمار آید؟

الف- رأی مخالفان

ب- رأس سازمان بین الملل

ج- رأی فقیه آگاه

د- رأی اکثریت☑️

قسمتی از بخش های مهم جزوه مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان :

۳۶- در طول تاریخ، ناسازگاری ظاهری عقل و وحی صورت های گوناگونی به خود گرفته و شکل کهن تر آن، در تعارض »فلسفه و دین« جلوه گر شده است.


۳۷- چهره جدید رویارویی عقل و وحی، تعارض علم و دین نام گرفته است؛ آن گونه که برخی از داده های علوم تجربی در تضاد با معارف وحیانی قلمداد گردید و همین مسئله کسانی را به دین گریزی کشاند.


۳۸- برخی از دانشمندان غربی، عقل گرایی را به دو شاخه حداکثری و انتقادی منشعب ساخته اند. با این همه، می توان از نوع دیگری از عقل گرایی نیز سخن گفت که ما آن را عقل گرایی اعتدالی می نامیم.


۳۹- مقصود از »عقل گرایی حداکثری« آن است که »صدق اعتقادی را چنان معلوم کنیم که جمع عقلا قانع شوند.« این معیار با »دلیل گرایی« پیوند خورده است. ویژگی بارز این عصر را کوشش برای رهایی عقل از قید و بند خرافات می دانند. پاره ای از متفکران عصر روشنگری، یکی از زیان بارترین خرافاتی که آدمی را از پیشرفت و تعالی بازداشته، دین و دینداری است.


۴۰- مقصود از دلیل گرایی آن است که انسان خردمند مجاز نیست بدون دستیابی به شواهد و دلایل کافی، به چیزی اعتماد ورزد.


۴۱- بر اساس دیدگاه موسوم به »عقل گرایی انتقادی« نظام های اعتقادات دینی را می توان و می باید عقلأ مورد نقد و ارزیابی قرار داد، اگرچه اثبات قاطع چنین نظام هایی امکان ناپذیر است. کسانی که از این دیدگاه جانبداری می کنند، موضع خود را از دو نظر »انتقادی« می خوانند: تأکید بر نقش عقل در »سنجش نقادانه« اعتقادات دینی و نیز انتقاد از تلقی خوش بینانه از توانمندی های عقل. این گروه »اثبات برای همگان« را دست نایافتنی می دانند و با تأکید بر »اثبات وابسته به شخص« به گونه ای از نسبیت تن می دهند.


۴۲- منابع اصیل اسلامی بی آنکه نسبی گرایی را روا بدارند، بر محدودیت های عقل و لغزشگاه های اندیشه تأکید می ورزند و خردمندان را از افراط و تفریط درباره توانمندی های عقل بیم می دهند. این دیدگاه را می توان »عقل گرایی اعتدالی« نامید.


۴۳- قرآن کریم انسان ها را به اندیشه ورزی و تدبر فراخوانده و کسانی را که از عقل خود بهره نمی برند، پست ترین جنبدگان نامیده است.


۴۴- قرآن کریم، به جای آنکه آدمیان را به تعبد محض و پذیرش بی دلیل عقاید دینی فراخواند، خود به اقامه دلیل عقلی می پردازد و از مخالفان خود نیز برهان می طلبد. سرانجام از نظر قرآن، ریشه ای ترین گناه آدمی سرپیچی از رهنمودهای عقل است.

 

۴۵- روایت هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر (ع) ضمن برشمردن پاره ای از ویژگی های عقل و عاقلان می فرماید:
خدای را بر مردم دو حجت است: حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت برون، پیامبران و امامان اند؛ و حجت درون، خرد آدمیان.


۴۶- امام علی درباره مقدار کارایی عقل در شناخت خدا و صفات والایش می فرماید: خردها را بر چگونگی صفات خود آگاه نساخته و در شناخت خود 
– تا آنجا که باید – بر دیده آنها پرده نینداخته است.


۴۷- در فرهنگ اسلامی، علم و ایمان دارای رابطه ای تنگاتنگ دانسته شده؛ به گونه ای که حتی برخی آنها را یگانه می دانند و ایمان را چیزی جز شناخت و معرفت نمی پندارند. گروهی دیگر، هر چند وحدت آنها را نمی پذیرند، بر این نکته تأکید می ورزند که بدون »آگاهی« نمی توان به »ایمان« دست یافت و »دل بستن« در گرو »دانستن« است.


۴۸- در فرهنگ مسیحیت گاه ایمان را »جایگزین عقل« می خوانند و بر جدایی ّ متعلق آن دو تأکید می ورزند.


۴۹- مقصود از ایمان گرایی دیدگاهی است که دینداران را از ارزیابی عقلانی باورهای دینی باز می دارد. بر پایه این دیدگاه، اگر کسی در صدد بررسی عقلی ایمان خود برآید، در واقع از بی ایمانی و کفر درونی خویش خبر داده است.


۵۰- هرچند راه عقل و راه دل از یکدیگر جداست، »دل بستن« به چیزی که دلیل عقلی را » ّ موجه« ساخته، فرض نامعقولی نیست.


۵۱- رویکرد نص گرایانه به دین، افراد و گروه های بسیاری را در بر می گیرد که ویژگی مشترک آنان بی اعتنایی به تعقل و اندیشه ورزی است. از دیدگاه اینان، رهنمایی عقل تنها تا زمانی سودمند است که دست ما را در دست رهبران دین قرار دهد.


۵۲- بسیاری از نص گرایان، خود در مقام دفاع از آموزه های دینی، از ادله های عقلی بهره می گیرند و با این همه، بر این باورند که اگر عقل در پی فهمی عمیق تر و فراتر از ظواهر الفاظ برآید، ره به جایی نخواهد برد و دستاوردی جز حدس و گمان نخواهد داشت.


۵۳- در دنیای اسلام، کسانی توجه و اهتمام به متون دینی را با »بی اعتنایی کامل به عقل« مساوی انگاشتند و افراط در نص گرایی را به آنجا رساندند که بر هر چه نام »حدیث« می یافت، به دیده احترام می نگریستند، بی آنکه به درستی و نادرستی سند آن بنگرند.


۵۴- بسیاری از نص گرایان با شعار پیروی از ظاهر کتاب و سنت، خداوند را دارای صفاتی جسمانی می شمارند؛ در حالی که آیات و روایات مورد استناد آنان، به هیچ رو این مقصود را به اثبات نمی رساند.

 

۵۵- فردریک شلایرماخر فیلسوف و متکلم آلمانی و اولین کسی که تعابیری نزدیک به اصطلاح »تجربه دینی« را به کار گرفت، بر این باور بود که مبنای دیانت، نه تعالیم وحیانی است و نه عقل معرفت آموز، بلکه آگاهی (تجربه) دینی است. وی مکتب خود را بر پایه تجربه دینی بنا نهاد و با کاستن از منزلت عقاید و مناسک مذهبی، گوهر دین را احساس درونی دانست.


۵۶- هرچند از پیدایش اصطلاح تجربه دینی بیش از دو قرن نمی گذرد، محتوای آن پیش تر در قالب هایی این چنین مطرح بوده است: وحی و الهام، کشف و شهود عرفانی، خداشناسی فطری، مشاهده دست قدرت و عنایت الهی و حاضر و ناظر دیدن خداوند در زندگی روزمره دنیوی.


۵۷- تجربه دینی با امور فراطبیعی پیوندی تنگاتنگ دارد و تعریف ساده و رایج آن »احساس وابستگی به موجودی متعالی« است.


۵۸- نباید همه تجارب دینی را در یک سطح پنداشت، بلکه می توان آنها را دارای مراتبی تشکیکی دانست که بالاترین مرتبه آن، معرفتی مصون از هرگونه خطا را فراهم می آورد.


۵۹- در جهان غرب، پس از آنکه براهین عقلی اثبات وجود خدا با اشکالاتی رو به رو گشت و نظام های فلسفی غربی خود را در دفاع عقلانی از دین ناتوان دیدند، مسئله تجربه دینی کانون توجه قرار گرفت و پناهگاهی برای حراست از ایمان مذهبی به شمار آمد.


۶۰- نقد مفهومی کتاب مقدس با بهره گیری از شواهد درونی و بیرونی، درباره هریک از کتاب های عهد عتیق و جدید، مسائلی از این دست را به بوته بررسی و نقد می نهاد: هویت مؤلف یا مؤلفان، تاریخ نگارش، منابع مورد استفاده مؤلف، پیش زمینه تاریخی و اعتبار علمی.


۶۱- شلایر ماخر با برجسته کردن مسئله تجربه دینی، در پی آن بود که کانون دین را از کتاب مقدس به قلب مؤمنان انتقال دهد و بدین رو مسیحیت را از ضربات نقادی کتاب مقدس در امان دارد.


۶۲- طبقه بندی تجارب دینی عبارت است از: تجارب حسی و غیرحسی، تجارب اصالتأ دینی و تجارب تفسیری.

مبانی اندیشه اسلامی ۲ دکتر حسن یوسفیان
کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان pdf
کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
خلاصه مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
دانلود کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان pdf
خلاصه کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
دانلود کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
دانلود رایگان کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
دانلود خلاصه کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان
پی دی اف کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

4 دیدگاه برای جزوه، سوالات مبانی اندیشه اسلامی ۲ حسن یوسفیان ۱۴۰۳ pdf (قابل سرچ)

 1. یاسر

  به بچه های که دنبال جزوه مبانی اندیشه اسلامی میگردند توصیه میکنم که حتما این سوالات و خلاصه کتاب رو دانلود کنند..جای دیگه ای مثل این سولات پیدا نمیشه..من کل اینترنت رو چرخیدم آخرش هم اومدم از اینجا دانلود کردم.

 2. منیر

  ببخشید موقع دانلود جزوه مبانی اندیشه اسلام شارژ گوشیم تمام شد.و دانلود نصفه انجام شد..
  امکانش هست که سوالات رو برام ارسال کنید.؟

 3. یاشار

  واقعا هم بهترین جزوه ای بود که می شد برای این درس خوند

 4. ثریا

  تجارب تفسیری به همین راحتی بود انقدر گیر بودم توش اخه؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *