سوالات کارآفرینی علمی کاربردی ۱۴۰۳ محمود احمدپور داریانی و آصف کریمی pdf

(دیدگاه کاربر 9)

۱۴,۹۰۰ تومان

☑️فرمت pdf ☑️دانلود فوری ☑️دانلود بیش از 600 نمونه سوالات تستی و تشریحی درس کارآفرینی با جواب دانشگاه علمی کاربردی【مهمترین نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی】.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 225577434 دسته:

توضیحات

فهرست مطالب:

جدیدترین و مهمترین سوالات کارآفرینی علمی کاربردی با جواب به صورت فصل به فصل (سوالات آزمونهای دوره های گذشته) + جزوه و کتاب قابل سرچ

دانلود بیش از ۶۰۰ نمونه سوالات درس کارآفرینی علمی کاربردی با جواب (تستی و تشریحی) با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

کاملترین سوالات کارآفرینی علمی کاربردی محمود احمدپور داریانی و آصف کریمی با جواب + جزوه (فصل به فصل)

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از سوالات نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی :

این جمله در مورد کارآفرینی از کیست ” کارآفرینان می توانند فرصت هایی رابرای سود کارآفرینانه درک کنند”
أ) کرزنر
ب) شومپیتر
ج) کرازبی
د) دراکر

 

شومپیتر مفهوم فرصت را در نظریه خود ……… وصف می کند.
أ) ایده جدید
ب) ترکیب جدید
ج) تفکر جدید
د) درک ایده

 

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان

 

بیشتر نظریه پردازان فرصت را چگونه تعریف میکنند؟
أ) شرایط مناسب و مساعد برای خلق ارزش و سودآوری
ب) زمان و موقعیت مناسب برای تولید فراورده
ج) زمان مناسب برای دستیابی به موفقیت
د) عامل بالقوه برای تغییر شرایط

 

از دیدگاه “تیمونز” فرصت، ……….. فرایند کارآفرینی است.
أ) اساس
ب) آغاز
ج) قلب
د) خاتمه

 

سوالات تستی کارآفرینی علمی کاربردی

 

از دیدگاه “تیمونز” یک فرصت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟أ) جذاب و بهنگام
ب) با دوام و خالق ارزش افزوده
ج) به روز و ساده
د) موارد الف و ب

 

کدام گزینه زیر به معنای مفهوم و انتزاع شکل گرفته یا موجود در ذهن انسان است؟
أ) فرصت
ب) ایده
ج) پیشنهاد
د) خیال پردازی

 

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی با جواب

 

کدام عبارت زیر درباره ایده و فرصت صحیح است؟
أ) فرصت، نیازی است که باید تامین شود و ایده شیوه تامین آن است.
ب) ایده نیازی است که باید تامین شود و فرصت شیوه تامین آن است
ج) ایده گامی است که به یک فرصت منتهی می شود
د) موارد الف و ج

 

کدام رابطه زیر در مورد ایده و فرصت صحیح است؟
أ) ایده + فرصت = نیاز
ب) ایده + نیاز = فرصت
ج) فرصت + نیاز = ایده
د) ایده و فرصت باهم رابطه ای ندارند

 

نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی علمی کاربردی

 

انواع فرصتها از دیدگاه “ویکهام” کدام گزینه زیر است؟
أ) فرآورده جدید و فرصت جدید، نوآوری جدید
ب) شیوه اجرای جدید، شیوه تحویل کالا و خدمات
ج) ابزار های جدید اطلاع رسانی به مشتری، شیوه جدید مدیریت و روابط بین سازمان ها
د) همه موارد.

 

به عقیده کدامیک از نظریه پردازان زیر فرصت ها به عنوان یک تخریب خلاق عمل می کنند؟
أ) شومپیتر
ب) دراکر
ج) ویکهام
د) موریس

 

سوالات درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

فرضیات مربوط به نظریه خلق کدام گزینه زیر است؟
أ) فرصتها ذهنی هستنند
ب) اشخاص فرصت ها را تشخیص نمی دهند بلکه آنها را خلق میکنند
ج) کارآفرینان عدم قطعیت را تحمل می کنند
د) همه موارد

 

مراحل احساس یا درک نیاز، تشخیص تناسب بین نیاز و منابع و ایجاد تناسب نو میان نیاز و منابع چه نامیده می شود؟
أ) خلق فرصت
ب) تشخیص نیاز
ج) تشخیص فرصت
د) کارآفرینی

 

درک، کشف و خلق نشان دهنده کدام واژه زیر است؟
أ) تشخیص
ب) تولید
ج) بهره برداری
د) فرصت طلبی

 

سوالات امتحانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

کدام گزینه شامل عوامل کارا در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه می باشد؟
أ) دانش پیشین، شبکه های اجتماعی
ب) عوامل شناختی و رفتاری، مربیان با سواد اطلاعاتی
ج) تغییرها، گسستگی، فرصت بازار، تکامل صنایع
د) همه موارد.

 

توانایی، خودکفایی، انگیزش و مطوبیت شامل کدام جنبه در تشخیص فرصت هاست؟
أ) شناختی و رفتاری
ب) سواد اطلاعاتی
ج) گسستگی
د) شبکه های اجتماعی

 

اولین پژوهشگری که با دسته بندی منابع فرصت پرداخته است کدام گزینه زیر می باشد؟
أ) شومپیتر
ب) پیتر دراکر
ج) موریس
د) ونگهام

 

نمونه سوالات امتحانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

چهار منبع فرصت مربوط به محیط درونی از دیدگاه “دراکر” کدامند؟
أ) رویدادها و موفقیت و شکست غیر منتظره
ب) ناسازگاری میان موقعیت موجود و مورد انتظار
ج) نوآوری مبتنی بر پردازش نیاز و کشف تغییر در ساختار صنعت و بازار
د) همه موارد

 

سه منبع فرصت مربوط به محیط بیرونی از دیدگاه”دراکر”کدامند؟
أ) تغییر ویژگی های جمعیت، تغییر در ادراکات، دانش جدید
ب) ایده جدید، دانش جدید، فرصت جدید
ج) تغییر در ساختار صنعت، بازار و شرکت
د) همه موارد

 

منابع فرصت به چند گروه اصلی تقسیم میشوند؟
أ) تغییر ها در فناوری
ب) تغییر ها در سیاست ها و قوانین
ج) تغییر ها در عامل های اجتماعی
د) همه موارد.

 

دانلود نمونه سوال کارآفرینی با پاسخ

 

منظور از فرصت های شومپیتری در کدام گزینه زیر بیان شده است؟
أ) تغییر در فناوری، تغییر سیاست ها و قوانین و عامل های اجتماعی
ب) تغییر در محیط بیرونی و درونی
ج) تغییر در فرصت های موجود
د) تغییر در ارتباطات مشتریان

 

کدام مورد زیر فرصت از دیدگاه “تیمونز” را در بر دارد؟
أ) رهبری کارآفرینانه، تغییر در ساختار صنعت
ب) تغییر های جهت شناختی
ج) تغییر ارزش های مشتری
د) همه موارد

 

تجربه کاری، خوشبختبی، سرگرمی و علاقه شخصی” منابع فرصت از دیدگاه ………… می باشد.
أ) تیمونز
ب) شومپیتر
ج) گاندری
د) دراکر

 

نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی

 

انواع فرصت از دیدگاه شومپیتر کدام گزینه زیر میباشد؟
أ) فراورده، خدمات نو، بازار های جغرافیایی نو، مواد آغازی نو
ب) روش های نو تولید،شیوه های نو سازماندهی
ج) خانواده و دوستان، یک کسب و کار مشابه
د) موارد الف و ب

 

شخصیت پیش نگر در تعریف کدام نظریه پرداز زیر بکار ر فته است؟
أ) بیتمن و کرانت
ب) تیمونز
ج) آگاندری
د) شومپیتر .

 

جمله ” شخصیت های پیش نگر تا زمانی اقدام به بررسی فرصت ها نشان دادن ابتکار عمل میکننند که واقعا به هدف تغییر دادن دست یابند” از کیست؟
أ) تیمونز
ب) اگاندری
ج) شومپیتر
د) بیتمن و کرانت

 

سوالات تستی کارآفرینی محمود احمدپور داریانی با جواب

 

کدام چارچوب زیر برای کمک به آزمون عملی بودن ایده های کسب و کار به کارآفرینان کمک میکند؟
أ) ارزیابی فرصت
ب) آزمون ۷
ج) بررسی نتایج
د) آزمون ۶

 

به عقیده “هیلز” کارآفرینان برای ارزیابی ایده و شناسایی فرصت از چه روشی استفاده میکنند؟
أ) قضاوت شهوی یای Gut Feel
ب) چارچوب های ارزیابی رسمی
ج) باور داشتن به یک ایده
د) موارد الف و ج

 

کدام عوامل زیر باعث بهره برداری از فرصتها می شود؟

أ) عوامل درونی و تقاضاهای بالا
ب) عوامل بیرونی و محیط سرمایه اجتماعی
ج) عوامل درونی شناخت فردی و عوامل بیرونی
د) فناوری و سرمایه اجتماعی

 

نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی

 

در تعریف “وایزبرگ” در ارتباط با خلاقیت دو عنصر اساسی چیست؟
أ) راه حل مسئله و جدید بودن آن
ب) ارتباط مقداری بین راه حل و مسئله
ج) ارزیابی راه حلها
د) تعریف مسئله

 

چه کسی در نظریه خود” تفکر واگرا” و” تفکر همگرا “را از هم تفکیک می کند؟
أ) گیلفورد
ب) کیتینک
ج) شومپیتر
د) وایزبرگ

 

در کدام نوع تفکر راه حلها متفاوت و متنوع ابداع می شود؟
أ) تفکر همگرا
ب) تفکر واگرا
ج) تفکر همگرا و واگرا
د) هیچکدام

 

در این نوع تفکر فرد می کوشد تا با ادغام اطلاعات به روش منطقی تنها به پاسخ درست برسد.
أ) تفکر واگرا
ب) تفکر همگرا
ج) تفکر واگرا و همگرا
د) هیچکدام

توضیحات محصول :

همان طور که می‌دانیم یکی از دشوارترین مراحل به منظور مطالعه دروس برای یک دانشجو پیدا کردن نمونه سؤال می باشد. که در اینجا ما کار را برای دانشجویان چند قدم راحت تر کرده ایم.

 

فایلی کامل و جامع از نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی جمع‌آوری کرده ایم.

 

بنابراین اگر دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی هستید و قصد دارید در آزمون و امتحانات خود نمرات بالا کسب کنید بهترین کار مطاله نمونه سوالات می باشد. احتمال مشابهت سؤال ها بسیار زیاد می باشد. بلکه سطح تمام دانشگاه های علمی کاربردی در یک رنج بوده. بنابراین اکثرا از سوالات مشابه استفاده می کنند.

 

در اینجا قصد داریم تا نمونه سوالات معتبر و پر استفاده را در اختیار دانشجویان قرار دهیم. داشتن نمونه سؤال برای هر دانشجو امری واجب است زیرا باعث آشنا شدن بیشتر با امتحانات و مباحث آنها خواهد شد. پس نمونه سوالات برای موفقیت در هر رشته تحصیلی مؤثر می باشد.

 

این نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی جامع ترین نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی می باشد. این مجموعه از لحاظ کیفیت سطح بسیار خوبی را دارا می باشد. هم چنین اولویت اصلی برای دانشجویان قبل از امتحان می باشد.

 

در حال حاضر امکان خریداری نمونه سوالات درس های دانشگاه علمی کاربردی بسیار راحت شده است. اما نکته ای که حائز اهمیت است نوع و کیفیت آن است.

 

در این فایل تمام نمونه سوالات پرتکرار در کنار هم گردآوری شده است. به صورتی که با خواندن آن یک یادآوری کامل بر مباحث خواهید داشت. پس در انتخاب فایل یا کتابی که خریداری می کنید کیفیت از بالاترین اهمیت دارا می باشد. با استفاده از این سوالات می توانید به درک درست تر و آسان تری از مفاهیم کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی برسید.

 

این نمونه سوالات از تمام فصول این کتاب برگرفته شده است. در واقع یک فایل کامل و جامع از درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

 

این کار علاوه بر راحت تر کردن کار دانشجویان عزیز کشورمان باعث شده تا بهتر مفاهیم این درس را متوجه شوند. با حل نکردن نمونه سؤال شاید نتوانید درک درستی از نمونه سوالات امتحانی داشته باشید. بنابراین با مطالعه این نمونه سؤال می توان تضمین گرفتن یک نمره خوب را برای خود افزایش دهید.

 

مجموعه سوالات که از تمام سرفصل های درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی جمع‌آوری شده است همه مباحث مفید و پرتکرار را پوشش می دهد. در واقع جز بهترین منابع برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی محسوب می شود.

 

شاید شما هم به دلایلی شرایط خرید کتاب های سؤال و تست زنی برایتان مهیا نباشد. یا بدیل قیمت بالای چاپ توانایی خرید را نداشته باشید. پس بهترین انتخاب همین نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

 

از آنجا که کیفیت سوالات درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی برای همه دانشجویان اثبات شده است دیگر نمی توانند نمونه سوالات کتاب دیگری را جایگزین آن کنند.

 

پس به همین دلیل است که امکان خرید آنلاین برای دانشجویان مهیا شده است. این نمونه سوالات دانشجویان را به طور کامل با نمونه سوالات امتحانی این درس آشنا می کند. در نهایت باعث گرفتن بهترین نمره برای دانشجو می شود.

☑️نمونه سوالات کارآفرینی با جواب

☑️نمونه سوالات تستی کارآفرینی فنی حرفه ای با جواب

☑️کتاب کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

☑️دانلود pdf کتاب کارآفرینی علمی کاربردی

☑️نمونه سوالات تستی کارآفرینی با جواب

☑️جزوه کارآفرینی علمی کاربردی

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

9 دیدگاه برای سوالات کارآفرینی علمی کاربردی ۱۴۰۳ محمود احمدپور داریانی و آصف کریمی pdf

 1. توران

  با عرض سلام وخسته نباشید ببخشید من یک ساعت پیش فایل رو از سایت شما خریداری کردم و دانلود هم انجام دادم ولی الان تو فایل های گوشیم میگردم نیست امکانش هست مجدد ارسال کنید برام

 2. ناهید

  سلام. از پولی که بابت خرید سوالهای کارآفرینی پرداخت کردم راضی هستم. درسته یه مقداری سوالات سخت بود ولی به نکات ریز و مهمی اشاره کرده بود که من با خوندن کتاب متوجه اونها نشده بودم.

 3. کیان

  ببخشید سوالات تستی درس کارآفرینی جواب هم داره؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   بله سوالات تستی همراه با پاسخنامه میباشید..
   که میتوانید خود را برای امتحان این درست آماده کنید..

 4. احمدی

  ببخشید بسته روخریداری کردیم چجوری می فرستیدبرامون؟؟چون فرمودید نوشتن ایمیل اختیاری یعنی ایمیل نمی کنیدبرامون.

  • admin admin

   سلام چند جا هم نوشتیم که :
   ⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

 5. admin admin

  معمولاً طراحی سوالات دانشگاهی بر عهده ی افراد با تجربه و با سطح علمی بالا می باشد. اگر شما هم به دنبال دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی + جزوه و کتاب هستید پیشنهاد می کنیم که متن زیر را دنبال کنید. این مجموعه برای تمامی دانشجویانی دانشگاه علمی و کاربردی در بیشتر رشته ها تدوین شده است و یکی از دروس اصلی رشته های کار آفرینی می باشد. وقتی هدف کسب رتبه برتر و موفقیت باشید دانشجو نباید فقط بر روی مطالعه کتاب اصلی اکتفا کند و حل نمونه سوالات و جزوات کتاب هم تأثیر زیادی در موفقیت خواهد داشت.

  نحوه دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی + جزوه و کتاب

  آیا با نحوه دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی + جزوه و کتاب آشنایی دارید؟ سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی تمام مباحث مهم از جمله مبانی و مفاهیم موفقیت و برنامه ریزی مسیر شغلی
  مبانی؛ مفاهیم و انواع کسب و کار
  تعریف ها، مفاهیم و مبانی کارآفرینی
  انواع کارآفرینی و فرآیند آن
  فرصت ها و ایده های کارآفرینانه
  طراحی و تدوین طرح کسب و کار
  روش های تأمین مالی و گردآوری منابع
  را در بر می گیرد. وقتی دانشجو مباحث درس کارآفرینی را به خوبی مطالعه کرده باشد قطعاً با تسلط بیشتری تست های این درس را پاسخ می دهد. اما قبل از آزمون هر دانشجویی نیاز دارد که بعد از مطالعه دروس با تست زنی توانایی خود را محک بزند و با این روش بفهمد که در چه مباحثی مشکل دارد و نیاز به رفع اشکال دارد. طراحان سوالات دانشگاهی معمولاً در هر سال از بخش های خاصی سوالات بیشتری طراحی می کنند و به برخی از سرفصل ها توجه بیشتری می کنند. اگر به نمونه سوالات تستی سال های قبل گنجانده شده در این مجموعه نگاهی بیندازید خواهید فهمید که چه مباحثی بیشترین اهمیت را در سال های گذشته برای طراحان سوال داشته است و یا اینکه کلاً نحوه طراحی سوالات چگونه است و آیا در سال های گذشته طراحان از سبک طراحی خاصی پیروی کرده اند.
  دانلود رایگان بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فرصت مطالعه تست های این کتاب را به همه دانشجویان رشته روانشناسی می دهد برخی مجموعه ها باید با پرداخت هزینه بتوان فایل را دانلود کرد. اما این مجموعه رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد و شما اگر از مجموعه راضی نباشید عملاً هزینه ای پرداخت نکرده اید و متضرر نخواهید شد.

  مزیت های دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی + جزوه
  و کتاب

  فقط برای دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی طراحی شده است. کتاب کارآفرینی توسط نویسندگان زیادی به چاپ رسیده است و مطالب هر کتاب تا حدودی با سایر کتاب ها متفاوت است. برای اینکه شما بتوانید یک منبع معتبر و در عین حال کامل را مطالعه کنید جزوه کتاب خیلی به شما می کند چون در این جزوه سعی شده تا مطالب مهم به صورت خلاصه گرداوری شود و تلاش شود تا از حجم کتاب اصلی کاسته شود و یک خلاصه بندی از مطالب مهم و ارزنده تهیه شود.
  تهیه جزوه کتاب و طراحی سوالات به کمک اساتید می باشد و از لحاظ اعتبار از درجه بالایی برخوردار است. معمولاً سوالات چهارگزینه ای وقت کمتری را از مخاطب می گیرد و اگر فرد جزوه کتاب و خلاصه بندی ها را به صورت دقیق مطالعه کرده باشد به راحتی و در زمان کمی به سوالات پاسخ می دهد.

 6. محمدهاشم سرشار

  هنوز نخوندم نمونه سوالات را که بشه نظر داد

 7. محمدهاشم سرشار

  بسیارعالی

 8. علی اصغرزمردی

  من راضیهستم

 9. هاشمیان

  سلام
  من سوالات کارآفرینی را خریداری نمودم،عالی بود سوالاتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *