دانلود رایگان مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز:

این پرسشنامه توسط انیسی و همکاران (۱۳۸۹) بمنظور سنجش نگرش و التزام عملی نسبت به نماز های واجب ساخته شده است که از ۵۰ سوال تشکیل شده است. در مجموع مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز از ۵۰ سوال تشکیل شد، که پاسخ های آن به شیوه ی لیکرت و به صورت ۵ گزینه ای می شود. و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان نگرش و التزام نمازگزاران مسلمان به نماز می باشد.

 

سوالات:

۱ نمازهای واجب یومیه را به جای می آورم.
۲ نمازهای مستحبی را می خوانم.
۳ نمازهای واجب را در مسجد یا نمازخانه به جای می آورم.
۴ شوق نماز خواندن را در وجود خود احساس می کنم.
۵ با اجبار اطرافیانم نماز می خوانم.
۶ نمازهای ظهر و عصر را به جماعت می خوانم.
۷ نمازهای قضا شده خود را حتماً می خوانم.
۸ پس از خواندن نماز احساس آرامش بیشتری دارم.
۹ نمازم را با اذان و اقامه می خوانم.
۱۰ نماز صبح را در وقت خودش می خوانم (یعنی قضاء نمی شود).
۱۱ پیش از خواندن نماز موهای خود را شانه می زنم.
۱۲ نماز ظهر را اول وقت می خوانم.
۱۳ در هنگام گرفتاریها به نماز متوسل می شوم.
۱۴ پیش از خواندن نماز خود را معطر می کنم.
۱۵ نمازهای خود را با آرامش و بدون عجله می خوانم.
۱۶ نماز مغرب را اول وقت می خوانم.
۱۷ هنگامی که مأیوس و ناامید هستم خواندن نماز، امید را در دل من زنده می کند.
۱۸ برنمازم بیشتر از سایر کارها و اعمالم مراقبت می کنم.
۱۹ خواندن نماز اول وقت را بر انجام کارهایم ترجیح می دهم.
۲۰ نمازم را با حضور قلب و توجه می خوانم.
۲۱ در صورتی که به دلیل بیماری و یا عذر شرعی نتوانم نماز بخوانم ناراحت می شوم.
۲۲ در حین نماز احساس معنوی و روحانی در من ایجاد می شود.
۲۳ سعی می کنم نمازهایم قضا نشود.
۲۴ نمازهای مغرب و عشاء را به جماعت می خوانم.

 

دامنه نمرات از ۰ تا ۲۰۰ متغیر است و نمرات بالاتر حاکی از اهمیت بیشتر به نماز است. بنابراین مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز با گذراندن مراحل روان سنجی و دارا بودن اعتبار و روایی قادر به سنجش نگرش و التزام عملی نمازگزاران به نماز است.

بنابراین به عنوان نتیجه گیری باید گفت که مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز قادر به سنجش میزان نگرش و التزام نمازگزاران مسلمان به نماز است. بنابراین از آن می توان به صورت فردی و گروهی استفاده نمود.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

 

 

روایی و پایایی:

نتایج بدست آمده در پژوهش انیسی و همکاران (1389) نشان داد که مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز دارای روایی محتوا است. همچنین روایی همزمان آن با مقیاس های التزام عملی به اعتقادات مذهبی و جهت گیری مذهبی آلپورت مورد تأیید قرار گرفت.

نکته قابل توجه در مقیاس ساخته شده آن است که میزان ضریب همبستگی به دست آمده با جهت گیری درونی مذهبی آلپورت بیشتر از جهت گیری بیرونی است، بنابراین به نظر می رسد مقیاس ساخته شده بیشتر جهت گیری درونی را مورد سنجش قرار می دهد.

 

منابع:

انیسی، جعفر؛ نویدی، احد؛ حسینی نژاد نصرآباد، اعظم، (1389)، ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز، مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحات: 318-313.

Navidi A, Abdolahi H. Relationship between depression and being bound to of Islamic beliefs among high school students in Tehran. J Training and Education,(17)2,1996.9-13. .[Persian]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *