دانلود رایگان پرسشنامه آمادگی تغییر سازمان چیوا (۲۰۰۷)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد آمادگی تغییر سازمان چیوا (۲۰۰۷) :

 

پرسشنامه  استاندارد آمادگی تغییر سازمان توسط چیوا و همکاران در سال ۲۰۰۷ طراحی شد و  دارای ۲۱ سوال در ۷ وجه می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف تحول سازمان

فرآیندی برنامه ریزی شده و اصولی (نظام‏مند) است که با بهره گیری از ارزش‏ها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمان‏ها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است

تعریف تحول سازمان: تحول سازمان فعالیت تا تلاش است ۱) برنامه ریزی شده  ۲) در سراسر سازمان۳) که بوسیله مدیریت عالی سازمان اداره شده و  ۴) اثر بخشی و سلامتی سازمان را از طریق   ۵) برنامه‌های تغییر برنامه‌ریزی شده در فرآیند‌های سازمان با استفاده از علوم رفتاری افزایش میدهد

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  آمادگی تغییر سازمان نمرهای است که کارکنان به سوالات ۲۷ گویه ای پرسشنامه آمادگی تغییر سازمان میدهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
رهبری ۱ تا ۴
نظارت بر پیشرفت ۵ تا ۷
رهبری تغییر ۸ تا ۱۰
مشارکت در ایجاد تغییر ۱۱ تا ۱۴
شکل دهی یک چشم انداز ۱۵ تا ۱۶
ایجاد یک نیاز مشترک ۱۷ تا ۱۸
پایدار کردن تغییر ۱۹ تا ۲۱

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل خیر بله
رهبری
۱ مالک فرآیند تغییر است؟
۲ متعهد به ایجاد تغییر است؟
۳ منابع لازم برای تغییر را در نظر می‌گیرد؟
۴ زمان و توجه شخصی خود را صرف پیگیری تغییر می‌کند؟
نظارت بر پیشرفت
۵ آیا کارکنان:از نیاز برای تغییر آگاهند؟
۶ درک می‌کنند که چرا تغییر مهم است؟
۷ می دانند که تغییر چگونه در بلند مدت و کوتاه مدت به آنها و به سازمان کمک می‌کند؟
رهبری تغییر
۸ آیا کارکنان:از پیامدهای رفتاری تغییر آگاهند؟
۹ از نتایج ایجاد تغییر هیجان زده می‌شوند؟
۱۰ درک می‌کنند که تغییر چگونه به مشتریان و سایر ذینفعان سود می رساند؟
مشارکت در ایجاد تغییر
۱۱ آیا حامیان تغییر:تشخیص می‌دهند که چه کسی متعهد به ایجاد تغییر شده است؟
۱۲ می دانند که چگونه یک ائتلاف برای حمایت از تغییر شکل دهند؟
۱۳ توانایی فهرست کردن حمایت افراد کلیدی در سازمان را دارند؟
۱۴ توانایی ایجاد یک ماتریس مسؤلیت برای رخ دادن تغییر را دارند؟
شکل دهی یک چشم انداز
۱۵ آیا حامیان تغییر:درک می‌کنند که چگونه تغییر را به سایر سیستم های منابع انسانی مانند کارگزینی، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارتباطات و پاداش مرتبط کنند؟
۱۶ مفاهیم سیستم های تغییر را تشخیص می‌دهند؟
ایجاد یک نیاز مشترک
۱۷ آیا حامیان تغییر:ابزار سنجش موفقیت در زمینه تغییر را دارند؟
۱۸ در زمینه نتایج تغییر و فرآیند اجرای آن الگوبرداری می‌کنند؟
پایدار کردن تغییر
۱۹ آیا حامیان تغییر:اولین گام ها را در آغاز تغییر تشخیص می‌دهند؟
۲۰ برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای تمرکز بر تغییر دارند؟
۲۱ یک برنامه برای انطباق یا تغییر در طول زمان دارند؟

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

تحلیل بر اساس مولفههای پرسشنامه

تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفهها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

برای هر گزینه “بله” ۲ امتیاز و برای هر گزینه “خیر” ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۱ ۳۰ ۴۲

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۱تا ۳۰ باشد،  میزان آمادگی تغییر سازمان در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۳۰ تا ۴۲ باشد،  میزان آمادگی تغییر سازمان در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۲اشد،  میزان آمادگی تغییر سازمان بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی، ویرایش، ۱۳۹۱

Ricardo Chiva, Joaquin Alegre and Rafael lapiedra, “Measuring Organizational learning capacity among the workforce”, International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 3/4, 2007, pp. 224-242

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آمادگی تغییر سازمان چیوا (۲۰۰۷)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *