دانلود رایگان پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی لودال و همکاران (۱۹۶۵)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ابتکار و نوآوری شغلی لودال و همکاران (۱۹۶۵) :

 

پرسشنامه استاندارد ابتکار و نوآوری شغلی توسط لودال و همکاران در سال ۱۹۶۵ طراحی شد و دارای ۶ سوال می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

کارآفرینی فرایندی است که در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق می افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوریهای افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنش نشان می دهند،رخ می دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد(هارلی ،۱۹۹۲).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ابتکار و نوآوری شغلی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۶ گویه ای پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقاً مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید. گزینه انتخابی را با علامت “*” مشخص کنید.

 

 1. در کارهای گروه شغلی شما، اگر شخصی برای تغییر روش های معمول انجام کار تلاش نماید، به طور کلی این کار چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟

الف. معمولاً نتیجه بدی را به دنبال خواهد داشت. شیوه های کاری درست و آزموده شده برای کار من بهتر است.

ب. معمولاً هیچ تفاوتی حاصل نمی‌شود.

ج. معمولاً نتیجه بهتری را به دنبال دارد. روش های انجام کار در مشاغلی از این دست، نیازمند بهبود است.

 1. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند وظایف خود را مطابق روش های گذشته انجام دهند. زیرا در این روش همیشه آنها می‌توانند امیدوار باشند که کار خوبی انجام خواهد شد. عده ای دیگر نیز دوست دارند از روش های گذشته عدول کنند و بر روی روش های جدیدتر تامل نمایند. در این زمینه شما با شغل خود چه نوع برخوردی دارید؟

الف. من همیشه ترجیح می دهم کارها را تقریبا مطابق روش گذشته انجام دهم.

ب. من عمدتا ترجیح می دهم کارها را تقریبا مطابق روش قبلی انجام دهم.

ج. من عمدتا ترجیح می دهم کارها را در یک روش جدید و متفاوت از گذشته انجام دهم.

 1. هر چند وقت یکبار یک روش بهتر و سریعتر انجام کار در شغل خود را به بوته آزمون می‌گذارید؟

الف. هفته ای یکبار و یا اغلب بیشتر.              ب. دو یا سه بار در ماه.

ج. در حدود یکبار در ماه.                            د. بندرت و یا هرگز.

 1. تا چه اندازه شما شانش این را دارید که ایده‌های شغلی خود را قبل از اینکه با سرپرستان چک کنید، خودتان آن را مورد آزمون قرار دهید؟

الف. چندین بار در هفته.                            ب. در حدود یکبار در هفته.

ج. چندین بار در ماه.                                 د. کمتر از یکبار در ماه.

 1. در مشاغلی همچون شغل شما، معمولاً بهتر آن است که سرپرست کمتر اجازه پیاده کردن روش جدید یا بهتر را در انجام کارها به افراد بدهد.

الف.قویاً موافقم.                                        ب. عمدتاً موافقم.

ج. عمدتاً مخالفم.                                      د. قویاً مخالفم.

 1. در سال گذشته، شما به چه میزان برای انجام بعضی کارها در یک شیوه جدید و بهتر به سرپرست خود پیشنهاداتی را ارائه نموده اید؟

الف. در طول سال گذشته، هرگز فرصت این کار به من داده نشده است.

ب. دو بار در سال.             ج. سه با در سال.              د. پنج بار در سال.

ه. شش تا ده بار در سال.    و. بیشتر از ده بار در سال گذشته فرصت انجام این کار را داشته ام.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:
 • گزینه‌های ۱ امتیازی: ۱ (الف)-۲ (الف)-۴ (ه)-۵ (الف)-۶ (الف)
 • گزینه‌های ۲ امتیازی: ۲ (ب)-۳ (د)-۴ (د)-۵ (ب)-۶ (ب)
 • گزینه‌های ۳ امتیازی: ۱ (ب)-۳ (ج)-۴ (ج)-۶ (ج)
 • گزینه‌های ۴ امتیازی: ۲ (ج)-۳ (ب)-۴ (ب)-۵ (ج)-۶ (د)
 • گزینه‌های ۵ امتیازی: ۱ (ج)-۲ (د)-۳ (الف)-۴ (الف)-۵ (د)-۶ (ه)

گزینه ۶ امتیازی: ۶ (و).

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۷ ۱۹ ۳۱
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۷تا ۱۹باشد، میزان ابتکار و نوآوری شغلی در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۹ تا ۳۱باشد، میزان ابتکار و نوآوری شغلی در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۳۱باشد، میزان ابتکار و نوآوری شغلی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش هاشمی (۱۳۸۱) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی ۸۰/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ابتکار و نوآوری شغلی ۸۰/۰

 

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Thomas M.Lodahl and Mathilde Kenjer, the Definition and Measurement of Job Involvement, Journal of Applied Psychology, February, 1965, PP.23-24.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی لودال و همکاران (۱۹۶۵)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *