پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران (۲۰۰۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران ۲۰۰۶:

 

پرسشنامه  استاندارد اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی توسط نوران و همکاران در سال ۲۰۰۶ طراحی شده است ودارای۲۳ سوال در ۳ بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

استراتژی:

فن و علم توسعه و به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت، هنگام جنگ و صلح، به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزایش احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای کسب حداکثر پیروزی و حداقل شکست. هرگاه قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، در جهت دستیابی به اهداف نظامی یک ملت به کار رود، استراتژی نظامی نامیده میشود به همین ترتیب برای هر یک از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز می توان یک تعریف از استراتژی ارائه داد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای   پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
تفکر استراتژیک ۱ تا ۹
برنامه‌ریزی استراتژیک ۱۰ تا ۱۳
جامعیت ۱۴ تا ۲۳

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

 

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد سوالات
تفکر استراتژیک
۱٫ توسعه آگاهی، نه تنها از صنعتی که در آن فعالیت می‌کنید، بلکه همچنین در مورد رقباء.
۲٫ نقد کردن خود (در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات)
۳٫ آگاهی از قوت ها و فرصت‌ها جهت استفاده از آنها.
۴٫ آگاهی از حوزه‌های مسائل کلیدی.
۵٫ تصمیم گیری از طریق فرآیندهای اثربخش و انطباقی.
۶٫ حفظ و درک فرآیندها و رویه های سازمانی در حال تغییر.
۷٫ درک اولویت های استراتژیک مدیریت عالی.
۸٫ یادگیری از تجربه.
۹٫ اعتماد به موفق تر بودن سازمان به عنوان یک نتیجه.
برنامه‌ریزی استراتژیک
۱۰٫ طراحی مجدد هدف سازمان.
۱۱٫ توسعه اسناد به صورت صحیح و با قابلیت درک آسان.
۱۲٫ توسعه یک برنامه روشن با مسؤلیت های روشن.
۱۳٫ توسعه برنامه مشروح.
جامعیت
۱۴٫ درک مشترک از اهداف و اولویت های استراتژیک برای تمام سطوح.
۱۵٫ آموزش تمام کارکنان در زمینه اهمیت استراتژی سازمان.
۱۶٫ هماهنگی و جریان اهداف، مقیاس ها و اقدامات از سطح بالا به پایین.
۱۷٫ رسیدن به یک توافق کلی.
۱۸٫ خطوط باز ارتباطات.
۱۹٫ مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و توجه به نظرات آنها برای اینکه آنها احساس کنند که در مورد آینده شان می‌توانند نظر دهند.
۲۰٫ تغییر از طریق ایجاد انگیزه در افراد.
۲۱٫ انطباق با تکنولوژی جهت کمک کردن به تغییر استرتژیک.
۲۲٫ مبادله گزینه‌های استراتژیک جهت بهینه کردن عملکرد سازمان.
۲۳٫ مدیریت تغییر اثربخش جهت اجتناب از همپوشانی و توسعه متضاد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۵ ۸۰ ۱۱۵

 

  • امتیاز ۱۱۵- ۸۰: نشان دهنده اثربخشی بالای فرآیند ایجاد استراتژی در سازمان می‌باشد.
  • امتیاز ۸۰- ۴۵: نشان می‌دهد که فرآیند ایجاد استراتژی در سازمان تا حدودی اثربخش است.
  • امتیاز زیر ۴۵: نشان دهنده اثربخشی پایین فرآیند ایجاد استراتژی در سازمان است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش، ۱۳۹۱

Nuran Acur, Linda Englyst, “Assessment of strategy formulation: how to ensure quality in process and outcome”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 26, No. 1, 2006, pp. 69- 91.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران (۲۰۰۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *