دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی (دلپسند و همکاران – ۱۳۸۹)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی (دلپسند و همکاران – ۱۳۸۹):

 

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی یکی از روشهای توسعه منابع انسانی گردش شغلی است که مطالعات محدودی در این زمینه در سازمانهای بهداشتی – درمانی ایران انجام شده است. از جمله عوامل موثر در حوزه منابع انسانی گردش شغلی می باشد که از راهکارهای مدیریتی جا به جایی کارکنان در مشاغل هم خانواده می باشد. گردش شغلی بصورت جا به جایی در بخش های بالینی با نظر مدیران پرستاری صورت می پذیرد. گردش شغلی باعث بهبود عملکرد پرستاران، توسعه دانش و مهارت شغلی و افزایش کیفیت مراقبتهای بالینی می گردد. در نتیجه گردش شغلی باعث گسترش افق دید کارکنان می گردد و باعث افزایش دانش و تجربیات شغلی فرد می گردد (حمیدی و همکاران).

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند(دلپسند و همکاران،۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور اثربخشی چرخش شغلی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۱سوال پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
اثربخشی چرخش شغلی (دلپسند و همکاران؛۱۳۸۹) ۱-۱۱

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

ردیف عبارات کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم نه مخالفم موافقم کاملاً موافقم
۱ هر ۳ تا ۴ سال، چرخش شغلی بین کارکنان وجود دارد.
۲ مدیریت، کارگاه ها یا سمینار هایی برگزار می کند و ارزش چرخش شغلی را نشان می دهد.
۳ چرخش شغلی مبتنی بر احساس نیاز می باشد.
۴ مدیریت قبل از چرخش کارکنان، نگرش ها و نظرات روسای واحدها را بررسی می کند.
۵ تمام کارکنان چرخش داده می شوند.
۶ برای چرخش شغلی کارکنان، بیانیه سیاست وجود دارد.
۷ کارکنان از بخشی که در آم فعال نیستند به بخشی که در آن فعال تر هستند، انتقال داده می شوند.
۸ از چرخش شغلی به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده نمی شود.
۹ چرخش شغلی با مشوق هایی همراه است، بویژه هنگامی که در چرخش شغلی افراد به حوزه های کاری دورتر منتقل نمی شوند.
۱۰ بعد از اینکه کارکنان حرفه ای به بخش های دیگر چرخش پیدا کردند، به آنها اجازه داده می شود در بخش مشخص و ویژه ای رشد کنند.
۱۱ کارکنانی که به بخش جدید انتقال یافته اند، مورد راهنمایی و هدایت قرار می گیرند.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه کاملاً مخالفم مخالفم نه موافقم نه مخالفم موافقم کاملاً موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۱ ۳۳ ۵۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۱ تا ۲۲ باشد،  میزان اثربخشی چرخش شغلی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۲ تا  ۳۳  باشد،  میزان اثربخشی چرخش شغلی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۳۳ باشد،  میزان اثربخشی چرخش شغلی بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

 پایایی پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بدست آمده است (دلپسند و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین روایی این پرسشنامه توسط اساتید به تأیید رسیده است.

 

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
اثربخشی چرخش شغلی ۱۱ ۷/۰ ۷۸/۰

 

منبع:

حمیدی، رامین؛ قمچیلی، اشرف؛ صغیری، سعیده. اثربخشی گردش شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان پرستاری آجا. دانشگاه علوم پزشکی آجا.

دلپسند، منصور؛ رئیسی، پوران؛ بگدلی، فریبا؛ شهابی، مسعود. (۱۳۸۹). تأثیر چرخش شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان کاشانی تهران: مطالعه موردی. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره ۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی (دلپسند و همکاران – ۱۳۸۹)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *