دانلود رایگان پرسشنامه احوال شخصی وودورث ۷۶ سوالی

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه احوال شخصی وود ورث:

در این پرسشنامه ۷۶ جمله نوشته شده است . شما هر جمله را به دقت بخوانید و اگر در مورد شما صادق است در ستون “آری” و اگر صادق نیست در ستون “نه” [خیر] ضربدر بزنید . به خاطر داشته باشید که باید عقاید واقعی خودتان را ذکر کنید و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید.

سوالات:
۱ همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم
۲ از تاریکی می ترسم.
۳ من از رعد و برق و طوفان می ترسم.
۴ من از آب می ترسم.
۵ از گذشتن از تونل و یا زیر زمین می ترسم.
۶ از عبور از روی پلی که روی آب باشد می ترسم.
۷ وقتی که روی پلی ایستاده ام دلم می خواهد خودم را پایین بیندازم.
۸ غالبا ترس من ، بیشتر از بچه های دیگر است.
۹ غالبا در نیمه شب من خیلی می ترسم.
۱۰ شب ها صداهایی بگوشم می رسد که موجب ترسم می شود.
۱۱ گاهی کسانی را که مرده اند در خواب می بینم.
۱۲ گاهی آن قدر ناخن هایم را می جوم که درد می گیرد.
۱۳ گاهی به علت هیجان زبانم به لکنت می افتد.
۱۴ نمی توانم مدت زیادی بدون حرکت بنشینم.
۱۵ هنگامی که روی صندلی نشسته ام عادت دارم که گردن و سر و شانه هایم را حرکت بدهم.
۱۶ نمی توانم مدتی مشغول یک کار باشم و مرتب مشغولیتم را عوض می کنم.
۱۷ غالبا مرا به گیجی و سر به هوا بودن سرزنش می کنند.
۱۸ نمی توانم با یک بازی مدت زیادی خودم را سرگرم کنم.
۱۹ آن قدر با من بد رفتاری می کنند که گریه ام می گیرد.
۲۰ گاهی من مانند دیگران نمی توانم درد را تحمل کنم.
۲۱ از دیدن خون ناراحت می شوم.
۲۲ گاهی در نقاط مختلف بدنم احساس درد می کنم .
۲۳ گاهی احساس می کنم که نمی توانم نفس بکشم.
۲۴ معمولا حس نمی کنم که قوی هستم و حالم خوب است.
۲۵ صبح که از جا بلند می شوم احساس خستگی می کنم.
۲۶ تقریبا همیشه احساس خستگی می کنم.
۲۷ اکثر مواقع حوصله ام سر می رود.
۲۸ اغلب سرم درد می گیرد.
۲۹ بعضی از غذا ها مرا مریض می کند.
۳۰ از بعضی غذا ها آن قدر متنفرم که نمی توانم آن ها را بخورم.
۳۱ معمولا خوب نمی خوابم.
۳۲ معمولا نمی دانم که چکار می خواهم بکنم.
۳۳ تصمیم گرفتن برای من کار مشکلی است.
۳۴ من به خرافات معتقدم.
۳۵ چند دفعه می خواستم از خانه فرار کنم.
۳۶ چند دفعه احساس کرده ام که باید از خانه فرار کنم.
۳۷ تا [به] حال از خانه فرار کرده ام.
۳۸ گاهی از رد شدن از خیابان یا میدان بزرگ می ترسم.
۳۹ گاهی از نشستن در اتاق کوچک در بسته می ترسم.
۴۰ از آتش خیلی می ترسم.
۴۱ تا حالا دلم خواسته است که جایی را آتش بزنم.
۴۲ قبل از خواب عادت دارم که زیر تخت را نگاه کنم.
۴۳ دوست ندارم با بچه های دیگر بازی کنم.
۴۴ بیشتر دلم می خواهد تنها بازی کنم.
۴۵ بچه های دیگر نمی گذارند که با آن ها بازی کنم.
۴۶ اغلب عصبانی می شوم.
۴۷ معمولا دوست دارم در بازی ها فرمانده بشوم.
۴۸ معمولا خود را خوشبخت حس نمی کنم.
۴۹ گاهی احساس می کنم که با دیگران فرق دارم.

 

50 گاهی اوقات احساس می کنم که هیچ کس مرا درک نمی کند .
51 گاهی احساس می کنم که علاوه بر زندگی معمولی یک زندگی دیگر نیز دارم.
52 گاهی احساس می کنم که فرزند خوانده پدر و مادرم هستم و به سختی این فکر را از سرم بیرون می کنم.
53 گاهی اوقات این قبیل فکرها به سرم می آید.
54 گاهی احساس می کنم چیزهایی که در اطرافم هستند، واقعا وجود ندارند.
55 به آسانی دوست پیدا می کنم.
56 گاهی از کرده خود احساس گناه می کنم.
57 فکر نمی کنم که مردم مرا به اندازه بچه های دیگر دوست داشته باشند.
58 گاهی احساس می کنم که هیچ کس مرا دوست ندارد.
59 فکر می کنم به زحمت می توان در خانه [،] راحت زندگی کرد.
60 فکر می کنم به زحمت می توان در مدرسه راحت زندگی کرد.
61 پدر و مادرم با من به عدالت رفتار نمی کنن.
62 معلم ها با من به عدالت رفتار نمی کنند.
63 اغلب خیال می کنم که یک نفر مرا تعقیب می کند.
64 گاهی احساس می کنم که مردم می خواهند نسبت به من بدی کنند.
65 وقتی با من مخالفت می کنند عصبانی می شوم.
66 وقتی که عصبانی می شوم اتفاق می افتد که اسباب و اثاثیه را بشکنم.
67 گاهی برای چیزهای بی ارزش عصبانی می شوم.
68 تا حال اتفاق افتاده است که بیهوش بشوم.
69 اغلب حالت بیهوشی به من دست می دهد.
70 گاهی احساس می کنم چشمم سیاهی می رود و سرم گیج می رود.
71 دوست دارم شغلی پیدا کنم که در آن حیوانات را می کشند.
72 تاکنون آرزو کرده ام که اتفاق بدی برای کسی روی بدهد.
73 گاهی دیگران را آن قدر آزار می دهم تا به گریه بیفتند.
74 گاهی از بدی کردن به دیگران خوشحال می شوم.
75 گاهی از آزار حیوانات خوشحال می شوم.
76 تاکنون دلم خواسته است که دزدی بکنم .

 

روش نمره گذاری پرسشنامه

شیوه نمره گذاری پرسشنامه به شرح زیر می باشد:

1- هیجان پذیری: در پرسشنامه 13 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی اختصاص داده شده است که عبارتند از: 1، 2، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 19، 20، 21، 34 و 40.

2- تمایلات گوشه گیری: 12 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از سوالات: 27، 35، 43، 44، 47، 49، 50 تا 54.

3- حالت پیکاستنی (ضعف روانی): 15 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات 3، 4، 5، 7، 25، 32، 37، 39، 40، 41، 42، 52.

4- تمایلات پارانویایی:  18 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات 19، 35، 43، 44، 45، 47، 52، 55، 64.

– تمایلات افسردگی: 14 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات 22 تا 31، 46، 48، 54، 56.

6- تمایلات تهاجمی: 10 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات 9، 10، 31، 37، 65، 70.

7- تمایلات بی قراری: 9 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات سوالات 12 تا 18، 35، 36.

8- تمایلات ضداجتماعی: 7 سوال برای اندازه گیری این حالت روانشناختی وجود دارد که عبارتند از: سوالات 65، 71 تا 76.

 

 

نحوه تصحیح و تفسیر آزمون، به شرح زیر می باشد:

1- مقیاس هیجان پذیری: اگر فردی از نمره 6 بالاتر در شماره 1 بگیردريال هیجان پذیر است. این افراد تحریک پذیر هستند، در برابر محرک های محیطی واکنشهای سریع و غیرمعقول (مانند ترس از خود) نشان می دهند. در برابر محرک های اضطراب انگیز واکنش هاب اضطرابی از خود نشان می دهند و نمی توانند هیجان های خود را کنترل کنند.، تحمل انها در برابر فشارهای روانی اندک می باشد و ممکن است به آسانی به گریه بیفتند.

2- مقیاس ضعف روانی: اگر فردی از 7 نمره بالاتر در شماره 2 بگیرد، می گوییم گرفتار ضعف روانی است. این افراد بیمناک، نگران مضطرب در برابر مسایل جزئی ، انعطاف ناپذیر، نامطمئن و نامصمم هستند و در برابر اشتباهات جزئی احساسا گناه می کنند و خود را مورد سرزنش قرار می دهند.

3- مقیاس گوشه گیری: اگر فردی از 6 نمره بالاتر در شماره 3 بگیرد، گوشه گیر است. این افراد خجالتی، کم حرف، و انزواطلب هستند. به آسانی ارتباط برقرار نمی کنند، تنهایی را بر جمع ترجیح  می دهند و سطح اعتماد به نفس آنها پایین است.

4- مقیاس پارانویید: اگر فردی 10 نمره بالاتر در این شماره بگیرد، پارانویید است. این افراد؛ بدگمان و بدبین هستند و احساس می کنند با انها بدرفتاری شده است، به دیگران اعتماد ندارند و رفتار دیگران را با تدبیر .و بدگمانی تعبیر می کنند. به همین دلیل امکان دارد با دیگران مجادله از آنان دوری نمایند.

5- تمایل به افسردگی: اگر فردی 7 نمره بالاتر در این شماره بگیرد، می توان گفت که افسردگی دارد. این افراد بی علاقه اند و در انجام دادن کارهای عادی بی حوصله هستند. ویژگی های دیگر این افراد عبارتند از: کندی اعمال (حرکات)، بی تفاوتی روانی، احساس پوچی، بیهودگی، افکار خودکشی، انزواطلبی و احساس بیگارنگی. بدبینی و احساس درماندگی در کارها از ویژگی های دیگر این افراد است.

6- مقیاس تهاجمی: اگر فردی از 6 نمره بالاتر در شماره 6 بگیرد، تهاجمی محسوب می شود. این افراد به آسانی خشمگین شده و واکنش نشان می دهند. واکنش آنها در برابر خشم ممکن است به صورت زبانی و یا فیزیکی باشد. این گونه افراد اغلب دیگران را مسبب اعمال خود تصور می کنند و نسبت به رفتارهای خود بینش کافی ندارند.

7- مقیاس بی قراری: اگر فردی 4 نمره بالاتر در شماره 7 بگیرد، بی قرار است. این افراد در اعمال و رفتار خود بی قرارند، اضطراب درونی دارند، برای کاهش اضطراب خود همواره در جستجوی تغییر محیط هستند، شغل خود را دایما تغییر می دهند، آرام و قرار ندارند، اغلب کارهایشان را به انجام نمی رسانند  و تمرکز حواس حواس ندارند.

8- مقیاس ضد اجتماعی: اگر فردی از 4 نمره بالاتر در شماره 8 بگیرد، ضداجتماعی محسوب می شود. این افراد قانون شکن هستند، رفتارهای پرخاشگرانه دارند و در برابر مراجع قدرت می ایستد و با انها درگیر می شوند.

 

پایایی و روایی پرسشنامه:

این پرسشنامه به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال1381 به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایران (در بین دانش آموزان) میزان شد. پرسشنامه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران یکی از معتبرترین وسایل اندازه گیری تمکایل به اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

آنچه در این پرسشنامه مورد توجه می باشد، روایی صوری و روایی محتوایی آن است. سوالهایی که در آن آورده شده است، نمونه معرفی از تنام حیطه ها، مهارتها، تواناییها و درک مفایهم و دیگر رفتارهایی است که قرار است به وسیله پرسشنامه اندازه گیری شود. پرسشنامه وودورث از لحاظ الگوی کلی و کزینش و گروه بندی بیشتر متکی بر رواسازی محتوایی است (براهنی، 1375، به نقل از ساعت چی و همکاران، 1389).

 

منابع:

 ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی .

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه احوال شخصی وودورث ۷۶ سوالی

  1. فرخ

    پرسشنامه وودورث خیلی کمک کننده بود برای ارائه پایان نامه در در ارشد..جای تشکر و قدر دانی داره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *