دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق تحصیلی (گل پرور – ۱۳۸۹)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اخلاق تحصیلی (گل پرور – ۱۳۸۹):

پرسشنامه اخلاق تحصیلی پرسشنامه ای است که توسط گل پرور (۱۳۸۹) توسعه داده شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال است که بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت (۱=کاملا مخالفم تا ۷= کاملا موافقم) تنظیم شده است. هشت سوال این پرسشنامه رعایت استاندارد های اخلاقی نظیر تکیه بر تلاش های شخصی نه دسترنج دیگران و دوری از تنبلی و توسط به شیوه های غیر اخلاقی در پشت سر گذاشتن تکالیف و امتحانات را مورد سنجش قرار می دهد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف مفهومی اخلاق تحصیلی: اخلاق تحصیلی به رعایت استانداردهای اخلاقی از جمله تکیه بر تلاش های شخصی نه دسترنج دیگران، دوری از تنبلی و توسط به شیوه های غیر اخلاقی در پشت سرگذاشتن تکالیف و امتحانات اطلاق می شود (گل پرور، ۱۳۸۹). اخلاق تحصیلی عبارت است از اصول اخلاقی که به واسطه آن فرد ارزش هایی از جمله اجتناب از تقلب، سرقت ادبی، رعایت و پایبندی به استانداردهای اخلاقی، صداقت و رقت در پژوهش و نشر در امور تحصیلی- علمی سرلوحه کار خود قرار می دهد (رامسدن، ۲۰۱۲).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

تعریف عملیاتی رفتارهای تحصیلی: نمره ای است که بر اساس پرسشنامه اخلاق تحصیلی گل پرور (۱۳۸۹) بدست می آید.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
اخلاق تحصیلی (گل پرور؛۱۳۸۹) ۱-۸

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

ردیف   کاملا مخالفم تا حدود زیادی مخالفم تا اندازه ای مخالفم نه موافقم و نه مخالفم تا اندازه ای موافقم تا حدود زیادی موافقم کاملا موافقم
۱ هرکس برای تحصیل زحمت صادقانه بیشتری بکشد بیشتر هم پیشرفت خواهد کرد.
۲ هرکسی که در تحصیل علم امتیازات بدی می گیرد خودش غیر اخلاقی رفتار کرده است.
۳ استعداد و تلاش صادقانه برای تحصیل مهم نیست هر کس زرنگ تر باشد بیشتر هم نتیجه می گیرد.
۴ آنچه در تحصیل مهم است این است که بدانی چگونه میتوان با کمترین تلاش بهترین نتیجه را گرفت.
۵ گاهی بهتر است که انسان نتیجه دسترنج دیگران را برای گرفتن امتیاز در تحصیل برای خودش ارائه کند.
۶ من همواره ترجیح می دهم امتیاز پایین تری بگیرم اما کارهای عملی تحصیل را خودم انجام دهم .
۷ هرکسی به سهم خود موظف است نگذارد فریب کاری در راه تحصیل علم و دانش رواج پیدا کند.
۸ هرکسی در هر شرایطی باید در راه تحصیل علم ودانش درستکار باشد.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه کاملا مخالفم تا حدود زیادی مخالفم تا اندازه ای مخالفم نه موافقم و نه مخالفم تا اندازه ای موافقم تا حدود زیادی موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

سوالات ۳، ۴، و ۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند، و بقیه سوالات در جهت پرسشنامه نمره گذاری می شوند. سپس مجموع نمرات سوالات جمع شده و نمره اخلاق تحصیلی را بدست می آورند. دامنه نمرات بین ۸ تا ۵۶ است. بطوریکه نمره های بالاتر نشان دهنده اخلاق تحصیلی بالا و  نمره های پایین تر نشان دهنده اخلاق تحصیلی پایین تر است.

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۸ ۲۴ ۴۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۸ تا ۲۴ باشد،  میزان  اخلاق تحصیلی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۴ تا ۴۰ باشد، میزان  اخلاق تحصیلی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۴۰ باشد،  میزان اخلاق تحصیلی بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش یاسمی نژاد (۱۳۹۳) به منظور تعیین روایی سازه این مقیاس از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل یک عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است و همه سوالات دارای بار عاملی بالایی بر روی تک عامل پرسشنامه هستند.

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

. پایایی باز آزمایی با استفاده از ۳۰ دانشجو و به فاصله دو هفته برای این پرسشنامه برابر با ۶۴/۰ و آلفای کرونباخ برابر با ۶۰/۰ به دست آمد (گل پرور، ۱۳۸۹). یک نمونه از سوالات این پرسشنامه به این شرح است: “اشکالی ندارد که آدم کار خوب دیگران را به جای کار ضعیف خود برای ارزیابی به استادان (معلمان) تحویل دهد. خاکسار (۱۳۸۹) پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ۷۰/۰ گزارش کردند.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
اخلاق تحصیلی ۸ ۷/۰ ۰٫۷۰

 

منبع:

گل پرور، محسن. (۱۳۸۹). بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. ۵(۴): ۲۵-۴۱٫

یاسمی نژاد، پریسا. (۱۳۹۳). تاثیر آموزش هوش اخلاقی بر مسئولیت پذیری، همدلی هیجانی، اخلاق تحصیلی و بخشودگی بین فردی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه. پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

Ramsden, J. (2012 ). “Integrity, administration and reliable research”, Oxford Magazine. 323: 6-8.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق تحصیلی (گل پرور – ۱۳۸۹)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *