دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی نیواسترم و داویس (۲۰۰۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارتباطات غیر کلامی نیواسترم و داویس (۲۰۰۲):

 

پرسشنامه استاندارد ارتباطات غیر کلامی توسط نیواسترم و داویس در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است.و دارای۳۰ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

منظور از ارتباط غیرکلامی، انتقال معنا و مفهوم بدون استفاده از کلام می باشد. بنابراین هر گونه علائم چهره، حرکات بدن، لحن صدا و غیره که سبب شود مخاطب منظور خاصی را برداشت کند، جز ارتباطات غیرکلامی محسوب می شوند

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارتباطات غیر کلامی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۰گویه ای پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف تصور کنید که شما با افرادی در حال گفتگو هستید. آنها رفتارهای غیر شفاهی زیر را نشان می‌دهند. در نظر بگیرید هر کدام به ترتیب رفتاری را از خود نشان می‌دهند که موجب می‌شود شما نسبت به شخص دیگر احساس مثبت یا منفی داشته باشید. یا اصلاً تحت تأثیر قرار نگیرید. احساس خود را با توجه به جدول زیر مشخص کنید. کاملا صدق می کند صدق می کند تا حدودی صدق میکند صدق نمی کند کاملا صدق نمی کند
۱  بینی را پاک می‌کند.          
۲ حالت آرام دارد.          
۳ به عقب خم می‌شود.          
۴  سر بسیار نزیک به شما          
۵ گوش را محکم می کشد.          
۶ به سمت شما نگاه می‌کند.          
۷ بر همان سطحی می نشیند که شما نشته اید.          
۸ یک پا را تکان می‌دهد.          
۹ پارچه های کهنه را می‌کند.          
۱۰ شنیدن صدایش آسان است.          
۱۱  به شما خیره نگاه می‌کند.          
۱۲  بیانی دارد که منطبق با احساسات شماست.          
۱۳ ۱نشستن در جایگاه مربوطه با آرامش.          
۱۴  آدم بی دست و پائی است.          
۱۵  ابروها را بالا می‌برد.          
۱۶  با هوشیاری نگاه می‌کند.          
۱۷  هنگامی که با شما احوال پرسی می‌کند، می خندد.          
۱۸  بالاتر از شما می نشیند.          
۱۹  چشمان نیمه بسته دارد.          
۲۰ صدای بسیار طنین اندازی دارد.          
۲۱  کمی به سمت شما خم می‌شود.          
۲۲ شفاف نگاه می‌کند.          
۲۳  سخنرانی راحتی دارد.          
۲۴  صدای سخاوتمندی دارد.          
۲۵  حالت بدن باز دارد.          
۲۶ ژست بازوی پر آذینی دارد.          
۲۷  نگاه بی خردی دارد.          
۲۸  صدای گرمی دارد.          
۲۹ سکوت می‌کند تا شما ادامه دهید.          
۳۰  نجوا می‌کند.          

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا صدق می کند صدق می کند تا حدودی صدق میکند صدق نمی کند کاملا صدق نمی کند
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۸ ۹۰ ۱۵۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۹۰ باشد، میزان ارتباطات غیر کلامی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۹۰ تا ۱۵۰ باشد، میزان ارتباطات غیر کلامی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۵۰باشد، میزان ارتباطات غیر کلامی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش صلیبی (۱۳۹۰) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی ۸۷/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ارتباطات غیر کلامی ۸۷/۰

 

منبع:

John W. Newstorm, Keith Davis, “Organizational Behavior”, Eleventh Edition, McGraw- Hill, 2002.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی نیواسترم و داویس (۲۰۰۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *