دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ویلسون (۱۹۹۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ویلسون (۱۹۹۶):

 

پرسشنامه استاندارد ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران توسط  ویلسون و همکاران در سال ۱۹۹۶ طراحی شد و دارای ۱۳ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مجموع روابطی را که از طریق گفتن و گفتگو حاصل می شود ارتباط کلامی می گویند .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۳ گویه ای پرسشنامه اتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل کاملا صدق می کند صدق می کند تا حدودی صدق میکند صدق نمی کند کاملا صدق نمی کند
۱ پاداش: مدیر به کارکنانش پاداش یا انگیره می‌دهد، مانند: موافقت، تصویب، پذیرش، قول.          
۲ ترساندن: مدیر در کارکنانش ایجاد انگیزه نمی‌کند، مانند: عدم موافقت، رد کردن، انتقاد کردن.          
۳ گوش دادن: مدیر به صحبت های زیردستان خود گوش فرا می‌دهد، مانند:خلاصه کردن، تفسیر نمودن، تصدیق کردن.          
۴ خلاصه کردن:تفسیر نمودن، تصدیق کردن.          
۵ سؤال بسته: سؤالی که با یک بله یا خیر ساده می‌توان به پاسخ داد یا سؤالی که اطلاعات دقیق مورد نیاز را در چند کلمه ارائه می‌کند.          
۶ سؤال باز: سؤالی که در جستجوی پاسخی گسترده تر از پاسخ های ارائه شده در سؤالات بسته است.          
۷ بیانیه عینی: بیانیه ای که اطلاعات ماهیت حقیقی یا شرح روایتی از رویدادهای واقعی را ارائه می‌کند.          
۸ بیانیه ذهنی: بیانیه ای که اطلاعاتی از یک ماهیت ذهنی ارائه می‌کند، مانند: نظرات          
۹ پیشنهاد کردن: ارائه یک پیشنهاد، پند و نصیحت و یا توصیه.          
۱۰ ارزشیابی: ارائه پاداش به‌علاوه تنبیه.          
۱۱ حمایت کردن: ارائه پاداش به‌علاوه گوش کردن.          
۱۲ پرس و جو: پرسیدن سؤالات بسته به‌علاوه سؤالات باز.          
۱۳ بیانیه: ارائه بیانیه ذهنی به‌علاوه بیانیه عینی.          

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا صدق می کند صدق می کند تا حدودی صدق میکند صدق نمی کند کاملا صدق نمی کند
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۶ ۳۹ ۶۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۶تا ۳۹ باشد، میزان ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۳۹ تا ۶۰ باشد، میزان ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۰باشد، میزان ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش حقیقی و همکاران (۱۳۹۱) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ۸۳۲/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ۸۳۲/۰

 

منبع:

Hazel J.Wilson, Carolin A.Callaghan,Peter A.Wright, “Observing differences in verbal communication “, Journal of Managerial Psychology, Vol.11,No.4,1996,PP.43-55.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ویلسون (۱۹۹۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *