دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (۲۰۰۵)

(دیدگاه کاربر 10)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان برنامه ریزی استراتژیک : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون

 

دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران (۲۰۰۶)

 

دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی

 

______________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت Getz & Petersen (2005):

 

هدف: هدف از پرسشنامه زیر، ارزیابی اقدامات برنامه ریزی استراتژیک شرکت می باشد و می تواند جیت تخصیص شغل در آینده مفید باشد

یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. پژوهشگر به منظور رد یا تایید فرضیه ها لازم است داده ها یا اطلاعات لازم را جمع آوری نماید تا بتواند با  تحلیل و پردازش آنها پس از آزمون فرضیات ، نتیجه گیری نماید. ابزارهای گرداوری اطلاعات، گوناگون میباشد که نحوه انتخاب انها به نوع روش تحقیق یا پژوهش بستگی دارد (آذر، ۱۳۸۴). پژوهشگران از روشهای مختلفی جهت گرد آوری داده ها استفاده می کنند. این روشها شامل جمع آوری اطلاعات توسط مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایشی می باشد. روش‌های پیمایشی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یا افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‌گاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید. روش‌های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: (حافظ‌نیا،۱۳۸۹: ۱۵۱). ۱) پرسشنامه‌ای، ۲) مصاحبه‌ای، ۳) مشاهده‌ای، ۴) آزمون، ۵) تصویربرداری و ۶) ترکیبی.

پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسط Getz & Petersen (2005) طراحی شده است . این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد.

 

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را بیان می کند، تعیین کنید.

 

مؤلفه ها بله گاهی خیر
۱- مدیریت عالی، زمان کمی را صرف برنامه ریزی استراتژیک می کند، معمولا به صورت پراکنده و انفرادی
۲- برنامه ریزی استراتژیک بسیار سنگین و بی روح است و بسیاری از مدیران صفی واقعا أن را نمی پذیرند
۳- مدیران صفی عمومأ زمان بسیار کمی را با حضور سایر مدیران و یا ستادی در توسعه برنامه های استراتژیک صرف می کنند.
۴- فرآیند برنامه ریزی معمولا بدون مجموعه قابل پذیرشی از رویه ها، پیش می رود.
۵- به رویه های برنامه ریزی در شرکت به خوبی درک نمی شوند.
۶- ملزومات مورد نیاز برای انجام فرآیند برنامه ریزی، برای مدیران و کارکنان ستادی قابل پذیرش نیست.
۷- فرایند برنامه ریزی موجب ارائه پاسخ های یکنواخت می شود تا تفکر عمیق
۸- به قراردادن افراد در ساختار سازمانی توجه زیادی می شود. فرایند، بسیار ضابطه منده یکنواخت و انعطاف ناپذیر است
۹- نظرات جدید عموما مورد بی توجهی قرار می گیرند
۱۰- در هنگام برنامه ریزی، بسیاری از مدیران مایل به مواجه شدن با نقاط ضعف شرکت نیستند.
۱۱- بخش ها یا واحد ها برای برنامه ریزی اثر بخش، هدایت کافی از اداره مرکزی دریافت نمی کنند.
۱۲-بخش ها یا واحدها برای اینکه بتوانند برنامه ریزی اثربخش انجام دهند، توسط اداره مرکزی بسیار محدود می شوند.
۱۳-هنگام ارزیابی عملکرد کلی، به ندرت به توانایی مدیران برای برنامه ریزی استراتژیک اثربخش توجه می شود.

 

 

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزیه “خیر” ۳ امتیاز، برای هر گزینه اگاهی” ۲ امتیاز و برای هر گزینه “بله” ۱ امتیازد نظر بگیرید.

جمع کل امتیازات را محاسبه کرده و در اینجا بنویسید:………………………………

– امتیاز بین ۱۳ تا ۴۰ نشان دهنده اقدامات ضعیف در حوزه برنامه ریزی استراتژیک سازمان می باشد.

– امتیاز بین ۴۰ تا ۷۰ نشان میدهد که برخی اقدامات در حوزه برنامه ریزی استراتژیک در سازمان انجام می شود.

– امتیاز بالاتر از ۷۰ نشان میدهد که سازمان اقدامات بسیار خوبی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک انجام میدهد.

 

روائی  و پایایی پرسشنامه ها

تعیین روایی ( اعتبار) پرسشنامه

مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین روایی پرسشنامه روش‌های متعددی وجود دارد که در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه نیز، از روش‌”روایی محتوا” استفاده شد. روایی محتوا ایجاد اطمینان می‌کند که همه ابعاد و مولفه‌هایی که می‌توانند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند و در آن سنجش وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است.در واقع، روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده است.اگر سوال‌های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است.برای اطمینان از روایی محتوا باید هنگام ساختن ابزار چنان عمل کرد

 

که سوال‌های تشکیل دهنده ی ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که هم‌زمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود.اعتبار محتوی یک آزمون معمولا”توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود.در این مرحله با انجام مصاحبه‌های مختلف و کسب نظر افراد، اصلاحات لازم به عمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌گردد که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد. در این پژوهش پس از تدوین چهارچوب اولیه، جهت ارزیابی پرسشنامه تحقیق، با چند تن از اساتید، خبرگان و کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آمده، نظرات انتقادی و پیشنهاد های اصلاحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. روایی این پرسشنامه با توجه به پژوهش Getz & Petersen (2005) مورد تأیید قرار گرفته است.

پایائی:

پایایی یا قابلیت اعتماد، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر تا یک می باشد.هر چه این ضریب به سمت یک میل کند پایایی کار بیشتر است. هنگامی که مقیاسی از نوع طیف لیکرت وجود داشته باشد و پژوهشگر بخواهد از طریق گویه های مختلف یک مفهوم پیچیده را اندازه گیری کند برای انسجام درونی مقیاس می توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. در صورتی که ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ باشد بیانگر پایایی خوب و اگر بین ۵/۰ تا ۷/۰  باشد پایایی متوسط است. پایایی این پرسشنامه توسط Getz & Petersen (2005) مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از مقدار ۰٫۷ برآورد شده است.

 

منبع:

آمار و کاربرد آن در مدیریت مقیمی، سید محمد، رمضان، مجید. (۱۳۹۴). پژوهشنامه مدیریت – مدیریت استراتژیک و کارآفرینی.

Donald Getz, Tage Petersen, “Growth and profit oriented entrepreneurship among family business owner in the tourism and hospitality industry”, International Journal of Hospitality Management, 24 (2005), pp 219-242

10 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (۲۰۰۵)

 1. آرشام

  سلام..امروز کلی دنبال پرسشنامه های مربوط به برنامه ریزی استراتژیک میگشتم تا سایت شما رو پیدا کردم. تمامی پرسشنامه های مربوط اون چیزی رو که میخواستم بود.خیلی ازتون ممنونم.

 2. قلندری

  یکی از پرسنامه های که در سایت قرار داده بودید رو دانلود کردم خیلی بهم کمک کرد تا بتونم پرسشنامه ام رو تکمیل کنم..

 3. سید

  با تشکر از شما بابت قرار دادن پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک به صورت رایگان

 4. اسفندریاری

  خیلی ممنونم که پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون رو به صورت رایگان قرار دادید.

 5. حجازی

  سلام.ببخشید میخواستم یکی از پرسشنامه های که خریدداری کردم رو با پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران (۲۰۰۶) تعویض کنم..آیا امکانش هست؟
  خیلی ممنون میشم جوابم رو بدید..

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز..
   بله..در قسمت نظرات مشکل خود را مطرح نماید، تا همکاران در قسمت پشتیبانی در کمتر از یک ساعت مشکل شما را حل نماید.

 6. ایرانمهر

  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی از سایتون دانلود کردم علاوه بر اینکه کامل بود و کیفیت بالای داشت. رایگان هم بود.باعث تعجب شد..
  فقط خواستم ازتون تشکر کنم

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز..
   بله..در قسمت نظرات مشکل خود را مطرح نماید، تا همکاران در قسمت پشتیبانی در کمتر از یک ساعت مشکل شما را حل نماید.

 7. بهمن

  بنده بر روی لینک دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون کلیک میکنم و وارد پرسشنامه ای مورد نظر نمیشم..باید چی کار کنم.؟

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز..
   احتمالا مشکل از مرورگر سیستم شما است..
   مرورگر خود را تغیر دهید و پرسشنامه مورد نظر خود را به صورت رایگان دانلود نماید.

 8. بهمن

  میشه بیشتر در مورد امتیاز دهی و تفسیر نتایج توضیح بدید؟

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز..
   داخل فایل (پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (۲۰۰۵)) به صورت کامل امتیاز دهی پرسشنامه توضیح داده شده..
   پرسشنامه مورد نظر خود را دانلود نماید و مطالعه نماید.

 9. میراشه

  مولفه های پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت خیلی کمک کننده بود

 10. کسری

  ببخشید یه سوالی داشتم در مورد سوالات ۷ الی ۹ که به چه صورت باید جواب داده بشه؟

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز:
   قسمت سوالات این پرسشنامه آگاهی راهبردی و اجتماعی هستند و شما میتوانید فقط با خیلی کم – کم – تا حدودی – زیاد – خیلی زیاد – جواب سوالات را پاسخ دهید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *